Tư Vấn Của Luật Sư: Công ty luật TNHH Vilob Nam Long - Ls.NguyenHuyLong

11 Trang <123456>»
 • Xem thêm     

  29/06/2015, 11:10:18 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Nếu bạn muốn sở hữu quyền sử dụng tầng 1 đó thì bắt buộc bạn phải có giấy chuyển quyền sử dụng từ một cá nhân nhất định sang cho bạn. Trong trường hợp bà A không chịu về nhận, đất vẫn thuộc quyền sở hữu của nhà nước thì không thể chuyển quyền sử dụng được.

  Thân!

 • Xem thêm     

  27/06/2015, 03:00:11 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 29 Nghị định 43/2014 về điều kiện để thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được quy định như sau:

  1. Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

  3. Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất mới".Như vậy, để được cấp sổ đỏ thì thửa đất phải đáp ứng các điều kiện:

   Thửa đất đang sử dụng có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của UBND cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành. (Tại Hà Nội: Thửa đất có diện tích nhỏ hơn 30m2 chỉ được cấp giấy chứng nhận nếu được hình thành trước ngày 10/4/2009 - thời điểm Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 30/3/2009 có hiệu lực thi hành

  - Hoặc trong trường hợp bạn muốn bán cho nhà hàng xóm của bạn, mảnh đất của nhà hàng xóm đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  Bạn gửi đến yêu cầu lên ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất cùng các giấy tờ tài liệu liên quan để được giải quyết. Trân trọng!

 • Xem thêm     

  27/06/2015, 08:36:49 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Theo Điều 6 luật Đất đai 2013 thì  sử dụng đất phải:

  1. Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất.

  2. Tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất xung quanh.

  3. Người sử dụng đất thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn sử dụng đất theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

  Theo khoản 5 Điều 144 luật Đất đai 2013:

  5. Việc chuyển đất ở sang đất xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ các quy định về trật tự, an toàn, bảo vệ môi trường đô thị.

  Như vậy, việc sử dụng đất ở làm cơ sở sản xuất phải được cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt. Trân trọng!

 • Xem thêm     

  26/06/2015, 08:36:03 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Vì phần đất ông A đang sử dụng là đất công nên khi phần đất sử dụng được đấu giá thì phần đất này sẽ bị thu hồi và sử dụng vì lợi ích của các hộ dân tham gia phiên đấu giá. Tại Khoản 1, Điều 16 của Luật Đất đai năm 2013 quy định Nhà nước quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây: Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai; thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người. Thẩm quyền thu hồi đất được quy định tại Điều 66 của Luật Đất đai năm 2013 như sau:

  “1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

  a) Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

  b) Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

  2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

  a) Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;

  b) Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. 

  3. Trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất.”

   Như vậy thẩm quyền thu hồi đấy sẽ thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện.

  Nếu bạn cần tư vấn sâu hơn, xin vui lòng liên hệ luật sư. Thân!

   
 • Xem thêm     

  23/06/2015, 08:31:10 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn, 

  Nếu gia đình bạn sang tên được trước khi anh chị bạn ly hôn thì vấn đề không có gì đáng nói.

  Nhưng về cơ bản, nếu căn nhà vẫn đứng tên vợ chồng anh chị bạn, thì khi chia tài sản sau ly hôn, tòa án luôn dựa trên tài sản hiện có từ sự đóng góp của vợ chồng và các khoản nợ hiện tại. Việc đứng tên trên thực tế không có nghĩa là không chứng minh được phần đóng góp và sở hữu thực đối với căn nhà. Các quy định của pháp luật luôn được áp dụng linh hoạt trên thực tế.

  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  12/06/2015, 09:06:51 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Với câu hỏi của bạn tôi xin được tư vấn như sau:

  Thứ nhất, với mảnh đất mà bố mẹ bạn là đồng sở hữu, sau khi bố bạn qua đời nếu không có di chúc liên quan đến mảnh đất đó để lại thì một nửa của mảnh đất theo pháp luật sẽ chia đều cho 6 anh em bạn và mẹ của bạn. Do đó mẹ bạn không thể có toàn quyền chia mảnh đất đó.

  Thứ hai, do đã quá 6 tháng từ ngày bố bạn qua đời nên các bạn không thể từ chối nhận di sản thừa kế, tuy nhiên các bạn có thể làm văn bản thỏa thuận để lại toàn bộ di sản thừa kế là phần một nửa mảnh đất của bố bạn cho mẹ bạn để mẹ bạn toàn quyền định đoạt mảnh đất đó.

  Trong quá trình các bạn thực hiện có điều gì vướng mắc các bạn có thể liên hệ với công ty Luật Nam Long chúng tôi.

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  11/06/2015, 09:16:31 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Như vậy là trong hợp đồng với ngân hàng có ghi tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất mảnh đất của bố bạn (A) cùng với tài sản trên chính mảnh đất đó là ngôi nhà hai tầng.

  Trong trường hợp này thì điều khoản về ngôi nhà hai tầng là tài sản thế chấp là vô hiệu do mảnh đất của bố bạn không có ngôi nhà này.

  Nếu như gia đình bạn không trả được nợ thì ngân hàng chỉ có thể xử lý mảnh đất mà không có quyền xử lý ngôi nhà 2 tầng.

  Lưu ý cách giải quyết trên chỉ đúng khi điều khoản hợp đồng có ghi như đã đề cập. Nếu có thể bạn cung cấp thêm thông tin về hợp đồng để các luật sư tư vấn.

  Trân trọng. 

 • Xem thêm     

  11/06/2015, 09:01:06 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Làm như bố mẹ bạn là đúng rồi, vì nếu đã muốn cắt một phần đất làm đất thờ cúng tổ tiên thì để tên của cả 5 người con là chủ sở hữu là hợp lý nhất. Nếu như mẹ của bạn không có tên trong sổ đỏ thì sau này các vấn đề liên quan đến mảnh đất đó mẹ bạn sẽ không có quyền quyết định vì không phải chủ sở hữu.

  Trân trọng. 

 • Xem thêm     

  08/06/2015, 10:09:24 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Bạn có nhu cầu được hướng dẫn cấp sổ hộ khẩu tại Hà Nội thì hãy liên hệ với công ty chúng tôi hoặc có thể để lại số điện thoại liên hệ, công ty tôi sẽ cử chuyên viên liên hệ và tư vấn cho bạn.

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  05/06/2015, 09:49:52 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Theo quy định của Luật đất đai năm 2013 thì cơ quan thực hiện việc đăng ký quyền sử dụng đất là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nơi có đất. Như vậy, việc đại diện các hộ gia đình, người sử dụng đất phải đến  UBND huyện cụ thể là đến văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để là thủ tục xin cấp sổ là đúng theo quy định của pháp luật.

  Về việc, yêu cầu toàn bộ các anh em trong gia đình cần phải đến bạn có thể hỏi rõ lý do tại sao lại yêu cầu như vậy, tuy nhiên, nếu những người anh em trên muốn tách riêng sổ đỏ thì phải đến trực tiếp làm sổ là đùng...

  Trân trọng!

   

 • Xem thêm     

  01/06/2015, 12:18:04 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Việc sang tên sổ đỏ của mẹ chồng bạn sang cho chồng bạn sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ.

  Để có thể sang tên sổ đỏ thì trước hết mẹ chồng và chồng bạn có thể tới một Văn phòng công chứng trên địa bàn lập hợp đồng tặng cho riêng quyền sử dụng đất, sau đó làm thủ tục sang tên tại Văn phòng đăng ký QSDĐ cấp huyện nơi có đất. Thành phần hồ sơ gồm:

  -         Hợp đồng tặng cho QSDĐ (bản chính và 2 bản sao)

  -         Giấy chứng nhận QSDĐ (bản chính và 2 bản sao)

  -         CMND và sổ hộ khẩu của hai bên (2 bản sao)

  -         Bản sao giấy khai sinh hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ mẹ con giữa mẹ chồng và chồng bạn (để được miễn thuế TNCN và lệ phí trước bạ)

  Thân ái!

   

 • Xem thêm     

  28/05/2015, 08:54:01 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Theo quy định của Bộ luật dân sự 2005

  “Điều 273. Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề

  Chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất có quyền sử dụng bất động sản liền kề thuộc sở hữu của người khác để bảo đảm các nhu cầu của mình về lối đi, cấp, thoát nước, cấp khí ga, đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý, nhưng phải đền bù, nếu không có thoả thuận khác.

  Điều 274. Xác lập quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề

  1. Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề được xác lập theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

  2. Trong trường hợp quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề đã được xác lập cho chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất thì người được chuyển giao nhà, quyền sử dụng đất cũng được hưởng quyền đó.

  Điều 275. Quyền về lối đi qua bất động sản liền kề

  1. Chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có lối đi ra, có quyền yêu cầu một trong những chủ sở hữu bất động sản liền kề dành cho mình một lối đi ra đến đường công cộng; người được yêu cầu có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu đó. Người được dành lối đi phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản liền kề, nếu không có thoả thuận khác.

  Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi.

  2. Vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi do các bên thoả thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên; nếu có tranh chấp về lối đi thì có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định.

  3. Trong trường hợp bất động sản được chia thành nhiều phần cho các chủ sở hữu, chủ sử dụng khác nhau thì khi chia phải dành lối đi cần thiết cho người phía trong theo quy định tại khoản 2 Điều này mà không có đền bù.”

  Như vậy, theo thông tin bạn đã trình bày thì lối đi đó đã được thể hiện rõ trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc gia đinh hàng xóm muốn trồng cây hay có ý định sử dụng vào mục đích riêng phải có đủ căn cứ và có nghĩa vụ chứng minh lối đi này là riêng của gia đình ông ta.

  Gia đình bạn làm đơn đề nghị gửi lên Ủy ban nhân dân xã, xã sẽ đứng ra hòa giải và giải quyết dựa trên những thông tin về sử dụng đất đai mà xã đang lưu giữ.

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  19/05/2015, 03:22:15 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Cần phải biết được nguồn gốc mảnh đất trên của gia đình bạn như thế nào mới có thể xác định được việc có cần có ý kiến của cả các anh chị em.

  Nếu mảnh đất trên là tài sản riêng của mẹ bạn (thuộc trường hợp mẹ bạn được thừa kế, tặng cho riêng hoặc có thỏa thuận là tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân, hay hình thành trước khi cha mẹ bạn kết hôn)  thì mẹ bạn hoàn toàn có quyền tặng cho bạn mà không cần tới ý kiến của các anh chị khác.

  Nếu mảnh đất trên được hình thành trong thời kỳ hôn nhân của cha mẹ bạn mà không có thỏa thuận nào khác thì đó được là tài sản chung của cha mẹ bạn và mẹ bạn chỉ có quyền sở hữu một nửa mảnh đất đó. Do tài sản của mẹ bạn trong khối tài sản chung trên được xác định là là tài sản chung hợp nhất theo quy định của Luật hôn nhân gia đình. để mẹ bạn có thể tặng cho bạn 1/3 mảnh đất nêu trên thì cần phải tiến hành việc khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế theo quy định của pháp luật. Những người thừa kế cần phải có mặt để thực hiện việc khai nhận tại Văn phòng công chứng nơi có tài sản. Nếu có người ở xa gặp khó khăn trong việc đi lại thì có thể ủy quyền cho một trong những người thừa kế khác.

  Sau khi thực hiện xong thủ tục khai nhận và phân chia di sản thừa kế thì mẹ bạn có quyền tặng cho bạn phần đất thuộc quyền sở hữu của mình hoặc nếu có sự đồng ý của những người thừa kế khác thì bạn có quyền được nhận 1/3 trong toàn bộ mảnh đất đứng tên mẹ bạn.

  Theo Bộ luật dân sự, 1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

  a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

  Thân ái!

 • Xem thêm     

  19/05/2015, 02:33:40 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  chào bạn

  Viiệc này có được chấp thuận tại VPCC hay không sẽ tùy thuộc vào công chứng viên. Nhưng theo quan điểm của tôi hoàn toàn có thể được. Bên canhj HĐ mua bán nhà, bạn cũng cần mang theo các giấy tờ liên quan đến thủ tục cấp GCNQSH nhà nữa nhé (như xác nhận của UBND quận huyện về việc tiếp nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả,...)

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  18/05/2015, 03:23:03 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  chào bạn 

  trường hợp của anh trai bạn và bạn cần ra văn phòng công chứng/phòng công chứng  lập 1 VB ủy quyền có công chứng về việc anh trai bạn ủy quyền cho bạn về việc nhận GCN QSH nhà và ủy quyền quản lý sử dụng căn hộ. Văn bản này được công chứng viên công chứng. Khi đi làm giấy ủy quyền, cần mang theo các giấy tờ liên quan đến thủ tục cấp GCN QSH nhà, hợp đồng mua bán căn hộ chung cư, CMND, hộ khẩu,...

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  18/05/2015, 09:25:40 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  1.Trường hợp mảnh đất số 1: Gia đình bạn kê khai  đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu thành 3 sổ : của bố mẹ bạn một sổ, hai anh em bạn mỗi người một sổ, kê khai diện tích đăng ký theo phân chia của bố bạn hồ sơ bao gồm:

  - Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đât;

  - Giấy tờ về nguồn gốc đất;

  - Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, đăng ký kết hôn của từng sổ;

  2. Trường hợp thửa đất số 2 : Trước hết bố bạn cần đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nơi có đất xin công văn tách thửa, nếu có công văn đồng ý cho tách thừa thì bố mẹ bạn làm hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cho các con.

  Vì đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đắt nên bố mẹ bạn làm hợp đồng tặng cho tại văn phòng công chứng, noioij dung hợp đồng ghi rõ cho những ai, diện tích bao nhiêu vaf ghi rõ tặng riêng cho con ruột làm tài sản riêng, không cho hoa màu trên đất... Hồ sơ công chứng hợp đồng tặng cho tại văn phòng công chứng bao gồm:

  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản gốc;

  - CMND, sổ hộ khẩu, đăng ký kết hôn của người tặng cho và người được tặng cho;

  Chú ý: Bố mẹ bạn và các anh em bạn cần phải có mặt đầy đủ tại văn phòng công chứng để thực hiện công chứng hợp đồng tặng cho.

  Sau khi có hợp đồng tặng cho thì nộp hồ sơ tách thửa tại Văn phòng đăng ksy quyền sử dụng đất, hồ sơ gồm:

  - Công văn tách thửa;

  - Đơn đề nghị tách thửa;

  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản gốc;

  - Hợp đồng tặng cho đã công chứng;

  - CMND, Sổ hộ khẩu, đăng ký kết hôn (bản soa chứng thực

  Trân trọng!

   

 • Xem thêm     

  16/05/2015, 09:10:22 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất như sau:

  - Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại văn phòng công chứng quyền sử dụng đất tại nơi có đất, hồ sơ bao gồm: 

  +  Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch theo mẫu;

  + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

  + Sổ hộ khẩu, cmnd, đăng ký kết hôn của các bên;

  - Sau khi công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bạn nộp hồ sơ sang tên quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của địa phương, hồ sơ bao gồm:

  + Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

  + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
   
  + Giấy tờ khác, như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của hai bên…
   
  Trân trọng!
   
 • Xem thêm     

  05/05/2015, 04:03:41 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Nếu mảnh đất đó là tài sản của doanh nghiệp, đã được sang tên cho doanh nghiệp thì Doanh nghiệp hoàn toàn có thể thực hiện việc chuyển nhượng cho cá nhân.

  Theo quy định của Luật đất đai thì Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

  a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

  b) Đất không có tranh chấp;                         

  c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

  d) Trong thời hạn sử dụng đất.

  Người đứng tên trong hợp đồng chuyển nhượng là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân.

  Thân ái!

   

 • Xem thêm     

  25/04/2015, 10:46:31 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Theo bạnh trình bày thì tài sản cùa  bản (cụ thể là mảnh đất) được có trước khi đăng ký kết hôn là tài sản riêng của bạn. Nếu bạn đã làm thủ tục nhập vào tài sản chung vợ chồng thì khi bán đất mới cần có sự đồng ý của cợ chồng và có đăng ký kết hôn của vợ chồng để xác nhận.

  Trường hợp bạn chưa đăng ký kết hôn thì không cần, chỉ cần có sự đồng ý của bạn thì bạn cùng với bên bán có thể ra văn phòng công chứng để công chứng hợp đồng mua bán của hai bên. Sau đó tiến hành sang tên bình thường.

  Thân!

 • Xem thêm     

  23/04/2015, 12:25:27 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Nếu hàng thừa kế thứ nhất của cha mẹ bạn vẫn còn người khác và bạn muốn nhượng lại cho những người thừa kế khác thì bạn và các đồng thừa kế có thể làm thủ tục khai nhận sau đó thỏa thuận phân chia di sản thừa kế tại văn phòng công chứng nơi có di sản. Nếu bạn là người thừa kế duy nhất thì bạn có thể chuyển nhượng lại cho người khác.

  Trường hợp này bạn làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế tại một Văn phòng công chứng trên địa bàn nơi có di sản. và sau đó sẽ tiến hành làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất công chứng có thông tin của hai bên. Sau khi ký văn bản khai nhận di sản và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bạn và bên mua tiến hành nộp hồ sơ để sang tên cho người mua tại Phòng tài nguyên môi trường nơi có di sản.

  Thân ái!

11 Trang <123456>»