Tư Vấn Của Luật Sư: Luật sư Đào Liên - daolienluatsu

40 Trang «<37383940>
 • Xem thêm     

  30/10/2013, 10:01:42 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  daolienluatsu
  daolienluatsu
  Top 75
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2012
  Tổng số bài viết (836)
  Số điểm: 4505
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 416 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Vấn đề bạn hỏi, luật sư Đào Thị Liên công ty Luật Tiền Phong xin được tư vấn cho bạn như sau: 

  Như bạn trình bày, bố mẹ bạn có 9 người con, 8 anh em khác của bạn đã có gia đình và sinh sống nơi khác, bố mẹ bạn mất đi để lại nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất hiện nay đang bị thu hồi toàn bộ. Các anh em của bạn đã về họp bàn để đòi chia phần tiền được bồi thường khi nhà ở và quyền sử dụng đất bị thu hồi, gia đình đã họp lại thống nhất chia làm 9 phần nhưng bạn không họp và không ký biên bản.

  Vì bạn không nói rõ thời điểm bố mẹ bạn mất nên luật sư không có căn cứ xác định có còn thời hiệu chia thừa kế hay không. Theo quy định hiện hành, thời hiệu khởi kiện chia thừa kế là 10 năm kể từ ngày người để lại di sản mất (điều 645 Bộ Luật dân sự). Trường hợp trong thời hạn 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế nếu các đồng thừa kế không có tranh chấp về quyền thừa kế và có văn bản cùng xác nhận là đồng thừ kế hoặc sau khi kết thúc 10 năm mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về hàng thừa kế và đều thừa nhận di sản do người chết để lại là chưa chia thì di sản đó chuyển thành tài sản chúng của các đồng thừa kế. Khi có tranh chấp và yêu cầu tòa án giải quyết thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế mà áp dụng quy định của pháp luật về chia tài sản chung để giải quyết (điểm 2.4 điều 2 mục I Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 của Hội đồng thẩm phán TANDTC).

  Giả sử rằng quyền khởi kiện chia thừa kế của những người anh em của bạn vẫn còn và di sản được phân chia theo pháp luật, bạn có quyền cung cấp các chứng cứ chứng minh việc bạn cũng đóng góp những công sức, tiền bạc vào khối tài sản chung là nhà và quyền sử dụng đất nói trên để được khấu trừ phần giá trị này trước khi chia.

  Trên đây là các tư vấn của luật sư, nếu bạn còn băn khoăn bạn có thể điện thoại về tổng đài tư vấn của công ty Luật Tiền Phong số 04-1088/4/3 để được hỗ trợ.

  Thân chúc bạn sức khỏe, bình an.

  Trân trọng./.

 • Xem thêm     

  30/10/2013, 09:04:04 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  daolienluatsu
  daolienluatsu
  Top 75
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2012
  Tổng số bài viết (836)
  Số điểm: 4505
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 416 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Luật sư Đào Thị Liên xin được tư vấn cho bạn như sau:

  Trường hợp bạn cam kết và đã góp đủ số vốn cam kết là 400 triệu đồng vào công ty, căn cứ khoản 1 điều 38, khoản 1 điều 42 Luật Doanh nghiệp hiện hành, bạn chỉ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn 400 triệu đồng.

  Thân chúc bạn và gia đình sức khỏe, bình an.

  Trân trọng./.

   

 • Xem thêm     

  30/10/2013, 06:08:18 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  daolienluatsu
  daolienluatsu
  Top 75
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2012
  Tổng số bài viết (836)
  Số điểm: 4505
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 416 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Vấn đề bạn hỏi, luật sư Đào Thị Liên công ty Luật Tiền Phong xin được tư vấn cho bạn như sau: 

  1. Về vấn đề chuộc lại quyền sử dụng đất đã chuyển nhượng: thời điểm hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Luật đất đai không có quy định cụ thể về nội dung này nhưng luật Dân sự 1995 có quy định tại điều 458 như sau:

  "Điều 458. Chuộc lại tài sản đã bán

  1- Bên bán có thể thoả thuận với bên mua về quyền chuộc lại tài sản đã bán sau một thời hạn gọi là thời hạn chuộc lại.

  Thời hạn chuộc lại tài sản do các bên thoả thuận nhưng không quá một năm đối với động sản và năm năm đối với bất động sản, kể từ thời điểm giao tài sản. Trong thời hạn này bên bán có quyền chuộc lại bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên mua trong một thời gian hợp lý. Giá chuộc lại là giá thị trường tại thời điểm và địa điểm chuộc lại, nếu không có thoả thuận khác.

  2- Trong thời hạn chuộc lại, bên mua không được bán, trao đổi, tặng cho, cho thuê, thế chấp, cầm cố, bảo lãnh tài sản, phải chịu rủi ro đối với tài sản."

  Theo bạn trao đổi thì chưa đủ thông tin để xác định thời điểm bàn giao đất nên rất khó để xác định có còn thời hạn chuộc lại tài sản là quyền sử dụng đất đã bán hay không.

  2. Về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được xác lập sau thời điểm 15/10/1993:

  Điều kiện để công nhận hiệu lực của hợp đồng được quy định tại  tiểu mục 2.3 mục 2, phần II của Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004, Toà án chỉ công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi hợp đồng đó có đầy đủ các điều kiện sau đây:

  (1).Người tham gia giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có năng lực hành vi dân sự;

  (2). Người tham gia giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoàn toàn tự nguyện;

  (3). Mục đích và nội dung của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không trái pháp luật, đạo đức xã hội;

  (4). Đất chuyển nhượng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất đai năm 2003;

  (5). Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải có đủ điều kiện chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải có đủ điều kiện về nhận chuyển nhượng theo qui định của pháp luật;

  (6). Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được lập thành văn bản có chứng nhận của Công chứng nhà nước hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền.

  - Nếu hợp đồng không đăp ứng được điều kiện (4) nhưng đã có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất được quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003, mà có phát sinh tranh chấp, nếu từ ngày 01/7/2004 mới có yêu cầu Toà án giải quyết, thì không coi là hợp đồng vô hiệu do vi phạm điều kiện này.

  - Nếu hợp đồng không đáp ứng được điều kiện (4), điều kiện (6) nói trên nhưng sau đó đã được Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003 mà có phát sinh tranh chấp và từ ngày 01/7/2004 mới có yêu cầu Toà án giải quyết, thì không coi là hợp đồng vô hiệu do vi phạm điều kiện này.

  - Nếu hợp đồng không đáp ứng được điều kiện 4, điều kiện 6 nói trên nhưng sau khi thực hiện hợp đồng chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng đã trồng cây lâu năm, đã làm nhà kiên cố... và bên chuyển nhượng không phản đối và cũng không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo các quy định của Nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, thì Toà án công nhận hợp đồng. Nếu bên nhận chuyển nhượng chỉ làm nhà trên một phần đất, thì Toà án công nhận phần hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng phần đất có nhà ở và huỷ phần hợp đồng đối với diện tích đất còn lại, buộc bên nhận chuyển nhượng giao trả phần đất đó cho bên chuyển nhượng, trừ trường hợp việc giao trả không bảo đảm mục đích sử dụng cho cả hai bên giao kết hợp đồng, đồng thời buộc các bên thanh toán cho nhau phần chênh lệch.

  Đối chiếu với trường hợp bạn hỏi, có nhiều tình tiết có thể dẫn đến hợp đồng sẽ bị tuyên vô hiệu.

  3. Việc xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp này:

  Hợp đồng chuyển nhượng đã được hai bên ký kết có người làm chứng nhưng hai bên chưa thực hiện việc chuyển quyền, nếu Bên B đang sử dụng đất và vẫn giữ được giấy tờ về việc chuyển nhượng có chữ ký của bên A thì dù chưa được xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc chuyển quyền Bên B vẫn có thể nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 136 Nghị định 181/2004/NĐ-CP (Khoản 1 Điều 11 của Nghị định 84/2007/NĐ-CP).

  Nếu tranh chấp về hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất được hai bên đưa ra Tòa giải quyết, trong trường hợp tòa án tuyên hợp đồng vô hiệu thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho Bên B sẽ bị tuyên hủy.

  Trên đây là những tư vấn của luật sư, hy vọng sẽ giúp bạn và gia đình hiểu được vấn đề để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Nếu bạn còn băn khoăn bạn có thể gọi điện thoại về tổng đài tư vấn pháp luật của công ty Luật Tiền Phong số 04-1088/4/3 để được hỗ trợ thêm.

  Chúc gia đình bạn sức khỏe, bình an.

  Trân trọng./.

   

   

 • Xem thêm     

  30/10/2013, 04:09:37 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  daolienluatsu
  daolienluatsu
  Top 75
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2012
  Tổng số bài viết (836)
  Số điểm: 4505
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 416 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Vấn đề bạn hỏi, luật sư Đào Thị Liên công ty Luật Tiền Phong xin được tư vấn cho bạn như sau:

  Theo Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa như sau:

  "1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

  2. Thửa đất đang sử dụng có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận; việc xây dựng nhà ở, công trình trên thửa đất đó phải theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

  3. Không cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp tự tách thửa đất thành hai hoặc nhiều thửa đất trong đó có một hoặc nhiều thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích đất tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh" (điều 17).

  Do bạn không nói rõ quyền sử dụng đất muốn tách thửa ở địa phương nào nên luật sư không có cơ sở để tư vấn cho bạn về hạn mức tối thiểu được tách thửa trong trường hợp cụ thể này.

  Trân trọng./.

 • Xem thêm     

  30/10/2013, 03:57:54 CH | Trong chuyên mục Hợp đồng

  daolienluatsu
  daolienluatsu
  Top 75
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2012
  Tổng số bài viết (836)
  Số điểm: 4505
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 416 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Vấn đề bạn hỏi, luật sư Đào Thị Liên công ty Luật Tiền Phong xin được tư vấn cho bạn như sau:

  Theo Luật Thương mại hiện hành, đối với các hợp đồng kinh doanh thương mại, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại là nghĩa vụ đương nhiên của bên vi phạm cho dù có thể được thỏa thuận trong hợp đồng hay không, còn chế tài phạt hợp đồng chỉ áp dụng trong trường hợp các bên có thỏa thuận trong hợp đồng và mức phạt không quá 8% phần giá trị hợp đồng bị vi phạm.

  Theo Luật Dân sự hiện hành, trong hợp đồng nếu các bên chỉ có thỏa thuận phạt hợp đồng mà không có thỏa thuận về bồi thường thì bên vi phạm chỉ có nghĩa vụ phải nộp phạt (mức phạt không bị hạn chế tối đa).

  Luật Thương mại cũng đã quy định: Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác (Điều 3) và hoạt động thương mại không được quy định trong Luật Thương mại và trong các luật khác thì áp dụng quy định của Bộ luật Dân sự (Điều 4).

  Bạn đối chiếu với quy định để xem hợp đồng của mình thuộc luật nào điều chỉnh để xác định nghĩa vụ của mình nhé, nếu bạn cần hỗ trợ bạn có thể điện thoại về tổng đài tư vấn pháp luật của Luật Tiền Phong số 04-1088/4/3, chúng tôi sẽ trợ giúp thêm.

  Trân trọng./.

   
 • Xem thêm     

  30/10/2013, 03:18:04 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  daolienluatsu
  daolienluatsu
  Top 75
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2012
  Tổng số bài viết (836)
  Số điểm: 4505
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 416 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Vấn đề bạn hỏi luật sư Đào Thị Liên công ty Luật Tiền Phong xin được tư vấn cho bạn như sau:

  Như thông tin bạn trao đổi bạn đã góp 400 triệu đồng vào công ty TNHH hai thành viên, nhưng bạn không nói rõ số vốn bạn đã cam kết góp ở công ty là bao nhiêu.

  Theo quy định tại Điểm b, khoản 1 Điều 38 Luật Doanh nghiệp quy định: "Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp".

  Vậy bạn kiểm tra lại thông tin bạn đã cam kết góp vào doanh nghiệp để xác định phạm vi trách nhiệm của mình nhé, nếu bạn còn băn khoăn hay cần hỗ trợ bạn có thể điện thoại về tổng đài tư vấn pháp luật của Luật Tiền Phong số 04-1088/4/3 chúng tôi sẽ trợ giúp thêm.

  Trân trọng./.

 • Xem thêm     

  30/10/2013, 02:50:39 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  daolienluatsu
  daolienluatsu
  Top 75
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2012
  Tổng số bài viết (836)
  Số điểm: 4505
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 416 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Vấn đề bạn hỏi luật sư Đào Thị Liên công ty Luật Tiền Phong xin được tư vấn cho bạn như sau:

  Theo như thông tin bạn cung cấp, công ty của bạn đã có Giấy chứng nhận đầu tư theo đó công ty bạn được "quyền xuất khẩu và quyền nhập khẩu vật liệu xây dựng để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hóa đó tại Việt Nam.  Theo suy luận, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty bạn cũng sẽ có những ngành nghề tương tự với ngành nghề được cấp phép trong Giấy chứng nhận đầu tư.

  Nay để được thực hiện quyền phân phối hàng hóa tại Việt Nam theo hình thức bán buôn, công ty bạn phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận theo đó bổ sung ngành nghề bán buôn và sau khi có Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, bạn tiếp tục đi thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để bổ sung thêm mã ngành bán buôn là được.

  Về câu hỏi thứ hai của bạn, "trước khi ký hợp đồng với các khách hàng, công ty tôi có cần phải đăng ký tên từng khách hàng với cơ quan nào không?" luật sư xin được tư vấn cho bạn: hiện nay Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Bộ thương mại đã hết hiệu lực và được thay bằng Thông tư 08/2013/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 22/4/2013 quy định về chế độ báo cáo như sau:

  "Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền nhập khẩu nhưng chưa được cấp phép quyền phân phối chỉ được trực tiếp bán hàng nhập khẩu cho các thương nhân Việt Nam có đăng ký kinh doanh hoặc có quyền xuất khẩu, quyền phân phối hàng hóa đó, không được tổ chức hoặc tham gia hệ thống phân phối hàng hóa tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác" (khoản 4, điều 5);

  - "Định kỳ hàng năm, trước ngày 30 tháng 01, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép thực hiện quyền nhập khẩu nhưng chưa có quyền phân phối phải lập báo cáo về thương nhân mua hàng nhập khẩu gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo mẫu BC-2 tại Thông tư này"  (khoản 3 điều 21)

  Như vậy, việc báo cáo ở đây là phải dựa trên những dữ liệu danh sách thương nhân mua hàng thực tế. Cơ quan nhận báo cáo là Sở KHĐT tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, đồng thời gửi Bộ Công thương.

  Hy vọng những thông tin luật sư trao đổi sẽ là cơ sở cho bên bạn tham khảo để thực hiện.

  Trân trọng./.

 • Xem thêm     

  30/10/2013, 12:35:09 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  daolienluatsu
  daolienluatsu
  Top 75
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2012
  Tổng số bài viết (836)
  Số điểm: 4505
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 416 lần
  Lawyer

  Chào em,

  Vấn đề em hỏi luật sư Đào Thị Liên công ty Luật Tiền Phong xin được tư vấn cho em như sau:

  Hiện nay Luật Doanh nghiệp để các doanh nghiệp được lựa chọn cơ chế Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc tùy vào tính chất, quy mô và ý chí của doanh nghiệp. Thông thường trong các công ty có quy mô lớn hay áp dụng cơ chế Tổng Giám đốc là người điều hành chung và bộ máy giúp việc là các Giám đốc chuyên môn.

  Nếu bên em đang lựa chọn cơ chế Giám đốc nay muốn chuyển sang cơ chế Tổng Giám đốc và Tổng Giám đốc sẽ là người đại diện theo pháp luật thì em làm thủ tục thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp là được.

  Về nội dung "cho người thành viên cổ đông góp vốn làm giám đốc"  sẽ được hiểu là việc bổ nhiệm một cổ đông trong công ty lên làm Giám đốc chuyên môn, việc này em chiểu các quy định nội bộ của ty để thực hiện. Nếu trong Quy chế tổ chức và hoạt động của bên em hiện tại vẫn giữ mô hình: Giám đốc và các Phòng ban chuyên môn giúp việc thì Hội đồng quản trị công ty của  em phải ra quyết định thay đổi mô hình này theo đó cơ chế điều hành sẽ là Tổng Giám đốc - Các Giám đốc phụ trách chuyên môn - Các phòng/ban chuyên môn khác. Theo đó, sẽ phân định thẩm quyền bổ nhiệm Giám đốc chuyên môn thuộc Hội đồng quản trị hay Tổng giám đốc. Khi có cơ chế rõ ràng như vậy bên em sẽ căn cứ vào đó để thực hiện.

  Hy vọng những trao đổi của luật sư sẽ giúp em sớm có câu trả lời cho vấn đề mình đã hỏi, nếu em còn băn khoăn hay thắc mắc, em có thể điện thoại về tổng đài tư vấn pháp luật của Luật Tiền Phong số 04-1088/4/3 để được hỗ trợ, Luật Tiền Phong hiện đang có nhiều chính sách ưu đãi cho khách hàng là doanh nghiệp ký hợp đồng tư vấn thường xuyên và rất vui được tiếp tục hỗ trợ em.

  Trân trọng./.

   

   

 • Xem thêm     

  30/10/2013, 11:48:33 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  daolienluatsu
  daolienluatsu
  Top 75
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2012
  Tổng số bài viết (836)
  Số điểm: 4505
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 416 lần
  Lawyer

  Chào bạn, 

  Vấn đề bạn hỏi luật sư Đào Thị Liên công ty Luật Tiền Phong xin được tư vấn cho bạn như sau:

  Về nguyên tắc, hợp đồng dân sự do những chủ thể là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự xác lập thì cá nhân đó phải nhất quán và thống nhất trong hợp đồng. Nếu trong phần chủ thể ghi bên mua là duy nhất một mình bạn nhưng phần người ký hợp đồng lại do bố bạn ký thì hợp đồng này có thể coi là vô hiệu vì người ký hợp đồng không phải là chủ thể hợp đồng. Để giải quyết rắc rối này bạn có thể đề nghị TOYOTA lập biên bản hủy hợp đồng này và ký lại hợp đồng mới, hoặc ký phụ lục đính kèm hợp đồng này để xác nhận lại thông tin bên mua và người ký hợp đồng là một do mối quan hệ bố con và nếu cần thiết bạn có thể bổ sung một văn bản ủy quyền cho bố bạn đứng ra ký hợp đồng.

  Việc này cần phải làm ngay để tránh những rủi ro có thể phát sinh sau này.

  Chúc bạn và gia đình sớm hoàn thiện hồ sơ để sở hữu một chiếc xe mới với bộ hồ sơ chặt chẽ, đúng luật. Nếu bạn còn băn khoăn hay thắc mắc, bạn có thể gọi điện thoại về tổng đài tư vấn pháp luật của Luật Tiền Phong số 04-1088/4/3 để được trợ giúp thêm.

  Trân trọng./.

 • Xem thêm     

  30/10/2013, 11:41:20 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  daolienluatsu
  daolienluatsu
  Top 75
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2012
  Tổng số bài viết (836)
  Số điểm: 4505
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 416 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Vấn đề của bạn, luật sư Đào Thị Liên công ty Luật Tiền Phong xin được tư vấn cho bạn như sau:

  Mọi hành vi xâm hại tới sức khỏe của người khác đều bị xử lý theo quy định của pháp luật. Tùy tính chất nghiêm trọng và mức độ tổn hại về sức khỏe của đối tượng bị xâm hại mà hành vi vi phạm có thể bị áp dụng chế tài hình sự hoặc hành chính để xử lý. 

  Trường hợp của em bạn như vậy thì điều quan trọng nhất lúc này là gia đình bạn nên có văn bản đề nghị cơ quan công an cấp giấy giới thiệu đi khám chứng thương ngay để xác định tỷ lệ thương tích của em bạn. Việc này không nên trì hoãn vì thời gian sẽ làm sai lệch tỷ lệ thương tích (theo cơ chế tự nhiên là cơ thể sẽ hồi phục dần và vết thương sẽ tự lành) và như vậy sẽ khó xác định tính chất mức độ của vụ việc và không xử lý được triệt để hành vi của đối tượng. 

  Đồng thời gia đình cũng thu thập các chứng cứ khác như: hóa đơn khám bệnh, mua thuốc, các vật dụng bị thiệt hại do hành vi côn đồ của đối tượng ... để có căn cứ yêu cầu bồi thường thiệt hại về mặt dân sự.

  Trên đây là một vài ý kiến trao đổi của luật sư, chúc bạn và gia đình sớm giải quyết được vụ việc này, nếu bạn còn băn khoăn hay cần hỗ trợ, bạn có thể điện thoại về tổng đài tư vấn của Luật Tiền Phong số 04-1088/4/3 chúng tôi sẽ trợ giúp!

  Trân trọng./.

   

 • Xem thêm     

  29/10/2013, 04:51:10 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  daolienluatsu
  daolienluatsu
  Top 75
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2012
  Tổng số bài viết (836)
  Số điểm: 4505
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 416 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Vấn đề bạn hỏi, luật sư Đào Thị Liên Công ty Luật Tiền Phong xin được tư vấn cho bạn như sau:

  Như thư bạn trao đổi, có hai vấn đề cần chú ý: (1) tiền bồi thường đất của bà bạn sẽ là di sản thừa kế và tất cả những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của bà bạn bao gồm: cha, mẹ (còn sống), chồng, các con sẽ được hưởng thừa kế theo tỷ lệ bằng nhau nếu bà bạn mất đi không để lại di chúc và tính từ thời điểm bà bạn mất đến nay chưa quá 10 năm; (2) để được chia thừa kế cac cô của bạn phải làm thủ tục yêu cầu tòa án chia thừa kế đối với di sản là khoản tiền bồi thường đối với suất đất của bà bạn. Vì bạn không nói rõ ngày tháng mất của bà bạn nên luật sư chưa đủ căn cứ xác định có còn thời hiệu khởi kiện chia thừa kế hay không, nếu tính tháng mất của bà bạn đến nay là quá 10 năm thì tòa án sẽ không thụ lý và bác đơn khởi kiện trong trường hợp này.

  Hy vọng những thông tin trao đổi của luật sư sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề của gia đình nhà mình, nếu bạn còn băn khoăn bạn có thể điện thoại về tổng đài tư vấn của Luật Tiền Phong số 04-1088/4/3 để được hỗ trợ thêm!

  Trân trọng./.

 • Xem thêm     

  29/10/2013, 04:32:44 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  daolienluatsu
  daolienluatsu
  Top 75
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2012
  Tổng số bài viết (836)
  Số điểm: 4505
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 416 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Vấn đề bạn hỏi, luật sư Đào Thị Liên công ty Luật Tiền Phong xin được tư vấn cho bạn như sau:

  Về thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất: theo quy định của pháp luật mọi giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản và phải được công chứng. Hợp đồng của bạn mặc dù được tất cả các thành viên trong gia đình nhà A ký nhưng là hợp đồng mua bán viết tay nên nó chưa có hiệu lực. Việc A lật lọng, đã ký bán cho bạn rồi khi có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lại đi bán cho người khác ở góc độ thực tế là hành vi khó chấp nhận được nhưng ở góc độ pháp luật, A có quyền lý luận hợp đồng đó vô hiệu vì 2 lý do: (1) hợp đồng chưa được công chứng; (2) quyền sử dụng đất tại thời điểm chuyển nhượng là đối tượng không được phép giao dịch do đất giãn dân là đất cấp cho những đối tượng nhất định (gặp khó khăn về chỗ ở và có hồ sơ xin cấp đất đã được phê duyệt) nên không thể chuyển nhượng.

  Hiện nay, việc xử lýquyền và nghĩa vụ hai bên trong hợp đồng vô hiệu là các bên trao trả lại cho nhau những gì đã nhận, ai có lỗi trong việc làm cho hợp đồng vô hiệu thì phải bồi thường thiệt hại cho bên kia. Như thông tin bạn cung cấp, bạn cũng có lỗi một phần trong việc làm cho giao dịch vô hiệu vì bạn biết rõ quyền sử dụng đất ở đây là cấp cho những đối tượng hạn chế và thủ tục hợp đồng là phải được công chứng mà vẫn ký kết nên yêu cầu bên A bồi thường là rất khó.

  Trên đây là những tư vấn của luật sư trên cơ sở thông tin bạn cung cấp, nếu bạn còn băn khoăn hoặc cần hỗ trợ bạn có thể gọi về tổng đài tư vấn của Luật Tiền Phong số 04-1088/4/3 để được trợ giúp.

  Trân trọng./.

 • Xem thêm     

  28/10/2013, 05:11:11 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  daolienluatsu
  daolienluatsu
  Top 75
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2012
  Tổng số bài viết (836)
  Số điểm: 4505
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 416 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Vấn đề bạn hỏi, luật sư Đào Thị Liên công ty Luật Tiền Phong xin được tư vấn cho bạn như sau:

  1. Nếu như những gì cháu trình bày, bố cháu đứng tên sử dụng đất trong hồ sơ địa chính từ năm 1983, là người trực tiếp đóng tiền sử dụng đất từ đó đến nay và hồ sơ kê khai xin cấp Giấy chứng nhận lần đầu cũng đứng tên bố cháu kê khai thì Giấy chứng nhận có thể được cấp cho bố cháu.

  2. Việc cô cháu về yêu cầu bố cháu phải chia thừa kế thì cô cháu có quyền khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền để được giải quyết. Tuy nhiên, như cháu nói ông nội cháu mất từ năm 1973, nếu những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông cháu bao gồm: bố, mẹ, vợ và các con không có biên bản thỏa thuận đất đó là tài sản chung chưa chia thì tòa án sẽ không có căn cứ giải quyết yêu cầu của cô cháu vì thời hiệu khởi kiện chia thừa kế đã hết. Nếu cô cháu cố tình làm khó dễ quá trình cấp Giấy chứng nhận bằng những đơn thư gửi chính quyền thì có thể chính quyền sẽ chưa cấp sổ cho bố cháu để làm rõ những vướng mắc giữa hai bên.

  3. Trên thực tế, nếu  gia đình cháu không có văn bản thỏa thuận về việc đất do ông cháu để lại là tài sản chung chưa chia thì Tòa án sẽ không có căn cứ để chia, và vì vậy cháu không phải quá băn khoăn, lo lắng về việc nhà của bố mẹ cháu xây sẽ bị phá nhé.

  Nếu cháu còn băn khoăn, vướng mắc gì vui lòng gọi về tổng đài tư vấn pháp luật của công ty Luật Tiền Phong 04-1088/4/3 các luật sư của công ty sẽ hỗ trợ cháu thêm.

  Trân trọng./.

   

   

 • Xem thêm     

  25/10/2013, 03:05:31 CH | Trong chuyên mục Hợp đồng

  daolienluatsu
  daolienluatsu
  Top 75
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2012
  Tổng số bài viết (836)
  Số điểm: 4505
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 416 lần
  Lawyer

  Chào bạn, 

  Vấn đề bạn hỏi luật sư Đào Thị Liên - công ty Luật Tiền Phong xin được tư vấn cho bạn như sau:

  Đối với mỗi giao dịch, hợp đồng, các thông tin về chủ thể hợp đồng phải được ghi đầy đủ, chính xác. Ngoài ra trong hợp đồng cũng nên thỏa thuận rõ, khi có thay đổi thông tin chủ thể, các bên phải thông báo cho nhau và chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin cung cấp.

  Việc này có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện hợp đồng, có bất kỳ vướng mắc cần giải quyết, hai bên sẽ nắm được các thông tin đầy đủ của phía bên kia để có những trao đổi thông tin, trường hợp vướng mắc không giải quyết được bằng thương lượng, thông tin chính xác về chủ thể là cơ sở để các bên tiến hành khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền đề nghị giải quyết. Ngoài ra, thông tin chính xác và nhất quán về chủ thể trong hợp đồng và trong hóa đơn, chứng từ cũng là căn cứ quan trọng để cơ quan thuế xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo thuế của doanh nghiệp.

  Nếu bạn phát hiện thông tin trụ sở chính của đối tác đang bị phản ánh sai trong hợp đồng, bạn cần báo cáo lãnh đạo để làm phụ lục sửa đổi bổ sung cho phù hợp để đảm bảo giao dịch được hợp pháp, an toàn tránh những rủi ro có thể gặp phải như những phân tích phần trên.

  Nếu bạn còn băn khoăn hay thắc mắc, vui lòng gọi về tổng đài tư vấn của Luật Tiền Phong số 04-1088/4/3 để được hỗ trợ.

  Trân trọng./.

 • Xem thêm     

  25/10/2013, 02:57:49 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  daolienluatsu
  daolienluatsu
  Top 75
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2012
  Tổng số bài viết (836)
  Số điểm: 4505
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 416 lần
  Lawyer

  Vấn đề bạn hỏi, luật sư Đào Thị Liên – công ty Luật Tiền Phong xin được tư vấn cho bạn như sau:

  Trước tiên, bạn không nói rõ hiện nay những ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty bạn đã được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là những gì, nhưng hoạt động “kinh doanh”, “cung cấp” có thể hiểu là mua/bán/cho thuê/cho mượn; hoạt động “lắp đặt” và hoạt động “sản xuất” đối với nhóm đối tượng: thiết bị văn phòng, trang trí nội thất theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 337/QĐ-BKH của Bộ KHĐT về việc ban hành quy định nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam có thể bao gồm các nhóm mã ngành sau:

  2817 -28170: Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính);

  Nhóm này gồm:

  - Sản xuất máy tính cơ;

  - Sản xuất máy cộng, thu ngân;

  - Sản xuất máy tính điện tử hoặc không dùng điện tử;

  - Sản xuất dụng cụ cân bưu phí, máy phục vụ bưu điện (dán phong bì, máy dán và in địa chỉ; mở, phân loại), các máy phụ trợ;

  - Sản xuất máy dán nhãn;

  - Sản xuất máy chữ;

  - Sản xuất máy tốc ký;

  - Sản xuất thiết bị đóng sách (như đóng nhựa hoặc đóng băng), loại văn phòng;

  - Sản xuất máy viết séc;

  - Sản xuất máy đếm xu và đóng gói xu;

  - Sản xuất gọt bút chì;

  - Sản xuất dập ghim và nhổ ghim dập;

  - Sản xuất máy in phiếu bầu cử;

  - Sản xuất máy dùi;

  - Sản xuất máy bán hàng tự động, hoạt động máy móc;

  - Sản xuất máy tính tiền, hoạt động máy móc;

  - Sản xuất máy photocopy;

  - Sản xuất đầu máy quay đĩa;

  - Sản xuất bảng đen, bảng trắng và bảng ghi;

  - Sản xuất máy ghi điều lọc.

  4753 – 47530: Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh

  4759: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

  47592: Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh

  25999: Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu

  - Sản xuất thiết bị văn phòng đa chức năng như máy liên hợp fax-copy-quét.

  4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

  Nhóm này gồm:

  - Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi;

  Để thực hiện việc bổ sung các mã ngành nêu trên trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bạn phải tiến hành thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Nếu bạn cần hỗ trợ, bạn có thể điện thoại về tổng đài tư vấn của Luật Tiền Phong số 04-1088/4/3, bạn sẽ được trợ giúp tư vấn và hỗ trợ thực hiện việc thay đổi đăng ký kinh doanh để bổ sung  ngành nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với năng lực nhà thầu.

  Trân trọng./.

 • Xem thêm     

  25/10/2013, 02:36:38 CH | Trong chuyên mục Hợp đồng

  daolienluatsu
  daolienluatsu
  Top 75
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2012
  Tổng số bài viết (836)
  Số điểm: 4505
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 416 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Vấn đề bạn hỏi, luật sư Đào Thị Liên xin được tư vấn cho bạn như sau:

  Căn cứ Điều 61, Điều 62 Luật lao động 2012, việc học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động; hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động, người lao động và chi phí đào tạo nghề thực hiện như sau:

  Người sử dụng lao động khi tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho mình, thì không phải đăng ký hoạt động dạy nghề và không được thu học phí.

  Người học nghề, tập nghề trong trường hợp này phải đủ 14 tuổi và phải có đủ sức khoẻ phù hợp với yêu cầu của nghề, trừ một số nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

  Việc đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho người sử dụng lao động, hai bên đều phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề.

  Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản.

  Trong thời gian học nghề, tập nghề, nếu người học nghề, tập nghề trực tiếp hoặc tham gia lao động làm ra sản phẩm hợp quy cách, thì được người sử dụng lao động trả lương theo mức do hai bên thoả thuận.

  Hết thời hạn học nghề, tập nghề, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động khi đủ các điều kiện theo quy định của Bộ luật này.

  Nội dung của hợp đồng đào tạo nghề

  Hợp đồng đào tạo nghề phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

  - Nghề đào tạo;

  - Địa điểm đào tạo, thời hạn đào tạo;

  - Chi phí đào tạo;

  - Thời hạn người lao động cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo;

  - Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo;

  - Trách nhiệm của người sử dụng lao động.

  Như vậy: doanh nghiệp khi ký hợp đồng đào tạo nghề với bạn không được thu tiền ký quỹ.

  Nếu công ty không thực sự đào tạo thì có nghĩa là không phát sinh chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng BHXH, BHYT cho người học trong thời gian đi học. Do vậy, khi bạn nghỉ việc công ty sẽ không được yêu cầu bạn thanh toán chi phí đào tạo.

  Trên đây là các nội dung tư vấn, hy vọng giúp bạn giải quyết được vấn đề của mình, nếu bạn còn băn khoăn, thắc mắc, bạn có thể điện thoại về tổng đài tư vấn của Luật Tiền Phong số 04-1088/4/3 để được hỗ trợ.

  Trân trọng./.

 • Xem thêm     

  25/10/2013, 02:24:27 CH | Trong chuyên mục Hợp đồng

  daolienluatsu
  daolienluatsu
  Top 75
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2012
  Tổng số bài viết (836)
  Số điểm: 4505
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 416 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Vấn đề bạn hỏi luật sư Đào Thị Liên - công ty Luật Tiền Phong xin được tư vấn cho bạn như sau:

  Điều 3 Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp quy định: 

  Không thực hiện chế độ hợp đồng đối với những người làm bảo vệ ở các cơ quan Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Kho ấn chỉ thuế, Kho ấn chỉ hải quan; lái xe cho các chức danh quy định tại Điều 5, Điều 6 Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ; lái xe chuyên dùng chuyên chở tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước.

  Điều 5, Điều 6 Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ:

  "Điều 5. Các chức danh sau được trang bị sử dụng thường xuyên một xe ô tô con (kể cả khi nghỉ hưu):

  1. Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng;

  2. Chủ tịch nước;

  3. Thủ tướng Chính phủ;

  4. Chủ tịch Quốc hội;

  5. Những trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

  Điều 6. Các chức danh được sử dụng thường xuyên trong thời gian công tác một xe ô tô con lắp ráp trong nước với mức giá mua mới tối đa 600 triệu đồng/một xe quy định như sau :

  1. Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội;

  2. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;

  3. Trưởng Ban của Đảng ở Trung ương, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội, ủy viên ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước;

  4. Bộ trưởng, các chức danh tương đương thuộc các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam;

  5. Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh."

  Vậy, trường hợp bạn hỏi không thuộc các trường hợp nêu trên cơ quan bạn có thể ký hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

  Nếu bạn còn băn khoăn, có thể điện thoại về tổng đài tư vấn của Luật Tiền Phong số 04-1088/4/3 để được hỗ trợ.

  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  25/10/2013, 01:37:44 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  daolienluatsu
  daolienluatsu
  Top 75
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2012
  Tổng số bài viết (836)
  Số điểm: 4505
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 416 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Vấn đề bạn hỏi, luật sư Đào Thị Liên - Công ty Luật Tiền Phong xin được tư vấn cho bạn như sau:

  1. Thủ tục  để có thể thay đổi người đại diện pháp luật:

  Hồ sơ được lập 01 bộ và bao gồm:

  - Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty; 

  - Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

  - Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

  - Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (trường hợp Người đại diện theo pháp luật là Giám đốc của Công ty có kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật chuyên ngành yêu cầu Giám đốc phải có chứng chỉ hành nghề).

  Hồ sơ được nộp tại bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơsau 05 ngày làm việc.

  2. Người đại diện theo pháp luật của một doanh nghiệp chỉ có thể là một cá nhân và có thể là người nước ngoài 

  Căn cứ khoản Nghị định 139/2007/NÐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ:nếu cá nhân người nước ngoài được giao làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, thì người đó phải ở Việt Nam trong suốt thời hạn của nhiệm kỳ và phải đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật. Trường hợp xuất cảnh khỏi Việt Nam trong thời hạn quá 30 ngày liên tục, phải thực hiện các công việc sau: (1) Ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định tại Ðiều lệ công ty để người đó thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; (2) Gửi văn bản uỷ quyền đó đến Sở Kế hoạch và Ðầu tư để biết ít nhất 2 ngày trước khi xuất cảnh.
  Nghị định 34/2008/NÐ-CP ngày 25/03/2008 quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép lao động, trừ các trường hợp sau đây:
  • Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc với thời hạn dưới 03 (ba) tháng;
  • Người nước ngoài là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
  • Người nước ngoài là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
  • Người nước ngoài là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần;
  • Người nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện chào bán dịch vụ;
  • Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc để xử lý các trường hợp khẩn cấp như: Những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được có thời gian trên 03 (ba) tháng thì hết 03 (ba) tháng làm việc tại Việt Nam, người nước ngoài phải làm thủ tục đăng ký cấp giấy phép lao động theo quy định.
  3. Khi công ty bạn đã thực hiện xong việc thay đổi người đại diện theo pháp luật thì trong một thời hạn nhất định do Hội đồng thành viên xác định, người đại diện theo pháp luật cũ phải tiến hành bàn giao tài sản, chứng từ, sổ sách kế toán cho người đại diện theo pháp luật mới. Đồng thời người đại diện cũ phải chịu trách nhiệm trước công ty và trước pháp luật về các công việc mình đã làm trong thời gian làm người đại diện theo pháp luật cho công ty. Nếu gây thiệt hại cho công ty thì phải bồi thường thiệt hại, đồng thời phải chịu những chế tài theo những quy định quản lý nội bộ trong công ty.
  Với các thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như vậy, nếu bạn mong muốn được hỗ trợ thêm bạn có thể gọi điện về tổng đài tư vấn của Luật Tiền Phong số 04-1088/4/3 để được trợ giúp.
  Trân trọng./.
 • Xem thêm     

  25/10/2013, 01:20:47 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  daolienluatsu
  daolienluatsu
  Top 75
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2012
  Tổng số bài viết (836)
  Số điểm: 4505
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 416 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Bạn đang quan tâm đường hướng giải quyết của tòa án trong trường hợp này như thế nào, tôi xin trả lời cho bạn rõ, tòa sẽ thụ lý hồ sơ và căn cứ chứng cứ hai bên đưa ra, tòa cũng có thể yêu cầu UBND huyện cung cấp quy có căn cứ xét thấy quy trình cấp sổ có vi phạm Tòa sẽ tuyên hủy sổ đỏ.

  Bạn cung cấp thêm thông tin trước kia bà bạn đã có thỏa thuận với người ta nhưng thỏa thuận đó có thể hiện bằng văn bản hay không? ngay cả khi có văn bản này nhưng gần đây hai gia đình đã có thỏa thuận khác thì thỏa thuận sau sẽ có hiệu lực thay thế cho thỏa thuận trước. Và, xin khẳng định lại việc cấp sổ đỏ lần đầu luôn phải có ý kiến của tứ cận liền kề thửa đất xác định rõ về ranh giới và tình trạng đất không có tranh chấp cơ quan nhà nước mới cấp sổ cho chủ sử dụng.

  Trân trọng./.

   

 • Xem thêm     

  24/10/2013, 12:58:59 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  daolienluatsu
  daolienluatsu
  Top 75
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2012
  Tổng số bài viết (836)
  Số điểm: 4505
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 416 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Vấn đề bạn hỏi luật sư Đào Thị Liên - công ty Luật Tiền Phong xin được tư vấn cho bạn như sau:

  1. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hàng xóm nhà bạn bằng hồ sơ giả mạo là sai và bạn có quyền khiếu nại về việc này. Bạn có quyền đưa ra bằng chứng về việc bố bạn chưa từng ký vào biên bản xác nhận gianh giới đất và xác nhận đất không có tranh chấp cho thửa đất của nhà hàng xóm và yêu cầu giám định chữ ký để làm rõ việc giả mạo hồ sơ của nhà hàng xóm. Từ đó đề nghị UBND cấp huyện hủy Giấy chứng nhận đã cấp cho họ.

  2. Tranh chấp địa giới trong việc xây dựng và cam kết của nhà hàng xóm: như bạn nói bố bạn đã có những văn bản thỏa thuận với họ và họ cam kết sẽ tuân thủ văn bản này chỉ xây dựng trong phần đất được bố bạn cho phép, tuy nhiên, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã xác định phần đất đó thuộc về họ một cách hợp pháp thì họ có quyền không thực hiện cam kết đó. Do vậy, theo tôi điều quan trọng là bạn nên làm rõ quy trình cấp Giấy chứng nhận của nhà hàng xóm để hủy sổ đỏ nhà nước đã cấp cho họ. Khi nào hai bên đạt được thỏa thuận bằng văn bản và có sự xác nhận của UBND phường hai bên sẽ làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo văn bản thỏa thuận này để bảo vệ chủ quyền về lâu dài đối với đất của mình.

  Trên đây là các ý kiến tư vấn của luật sư, nếu bạn vẫn còn băn khoăn bạn có thể liên hệ với Luật Tiền Phong 04-1088/4/3 để được hộ trợ.

  Trân trọng./.

   

40 Trang «<37383940>