Điều kiện kinh doanh dịch vụ Xuất khẩu lao động

Chủ đề   RSS   
 • #578005 15/12/2021

  Điều kiện kinh doanh dịch vụ Xuất khẩu lao động

  Hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (xuất khẩu lao động) là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và chỉ được thực hiện bởi doanh nghiệp Việt Nam có Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp.

  Theo Điều 10 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020 Doanh nghiệp được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khi có đủ các điều kiện sau đây:

  - Có vốn điều lệ từ 05 tỷ đồng trở lên; có chủ sở hữu, tất cả thành viên, cổ đông là nhà đầu tư trong nước theo quy định của Luật Đầu tư;

  - Đã ký quỹ theo quy định tại Điều 24 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

  - Có người đại diện theo pháp luật là công dân Việt Nam, trình độ từ đại học trở lên và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hoặc dịch vụ việc làm; không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; không có án tích về một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tội quảng cáo gian dối, tội lừa dối khách hàng, tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép, tội cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép;

  - Có đủ số lượng nhân viên nghiệp vụ thực hiện các nội dung quy định tại Điều 9 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

  - Có cơ sở vật chất của doanh nghiệp hoặc được doanh nghiệp thuê ổn định để đáp ứng yêu cầu giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

  - Có trang thông tin điện tử.

  Trên đây là quy định về Điều kiện kinh doanh và thủ tục cấp phép kinh doanh hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

   
  658 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hieuan165@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (15/12/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #578098   19/12/2021

  Điều kiện kinh doanh dịch vụ Xuất khẩu lao động

  Cảm ơn thông tin hữu ích mà bạn chia sẻ. Theo mình thấy thì mặc dù pháp luật có quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ xuất khẩu lao động nhưng trong thực tế, vẫn tồn tại rất nhiều trường hợp đưa người đi xuất khẩu lao động bất hợp pháp, chủ yếu đánh vào mong muốn ra nước ngoài tìm kiếm cơ hội làm giàu, đổi đời của người dân mà nhiều cá nhân, tổ chức không được cấp phép vẫn ngang nhiên hoạt động. 

   
  Báo quản trị |  
 • #578128   19/12/2021

  Điều kiện kinh doanh dịch vụ Xuất khẩu lao động

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp. Ngoài những quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006. Thì những quy định liên quan đến việc kinh doanh dịch vụ xuất khẩu lao động còn được quy định tại Nghị định 38/2020/NĐ-CP cụ thể như sau:

  Mục 2. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

  Điều 6. Điều kiện về loại hình doanh nghiệp và vốn pháp định

  Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp dịch vụ) là công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, đáp ứng các điều kiện sau đây về vốn:

  1. Vốn pháp định không thấp hơn 5.000.000.000 đồng (năm tỷ Việt Nam đồng).

  2. Có chủ sở hữu, tất cả các thành viên, cổ đông là nhà đầu tư trong nước theo quy định của Luật Đầu tư.

  Điều 7. Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

  Nội dung của Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và nước tiếp nhận lao động, được thực hiện theo Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

  Điều 8. Bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

  1. Bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp dịch vụ (sau đây gọi là bộ máy) bao gồm:

  a) Trung tâm bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài gồm bộ phận đào tạo và bộ phận quản lý học viên;

  b) Các phòng nghiệp vụ thực hiện hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với nhiệm vụ khai thác thị trường ngoài nước, tuyển chọn lao động, quản lý lao động làm việc ở nước ngoài, hỗ trợ lao động về nước, tài chính;

  c) Trung tâm bồi dưỡng kiến thức cần thiết và các phòng nghiệp vụ phải đảm bảo số lượng nhân viên nghiệp vụ để thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

  2. Cơ sở vật chất để tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động thuộc sở hữu của doanh nghiệp dịch vụ hoặc được doanh nghiệp dịch vụ thuê ổn định theo hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật và phải đáp ứng điều kiện tối thiểu sau:

  a) Có đủ phòng học và phòng ở cho 100 lao động tại một thời điểm;

  b) Diện tích phòng học trung bình 1,4 m2/học viên và phòng ở trung bình 3,5 m2/học viên, có trang thiết bị cơ bản bảo đảm phục vụ học tập và sinh hoạt nội trú.

  3. Doanh nghiệp dịch vụ lần đầu được cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải thực hiện phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy phép.

  Điều 9. Nhân viên nghiệp vụ và người lãnh đạo điều hành hoạt động

  1. Nhân viên nghiệp vụ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định này phải đáp ứng các điều kiện sau:

  a) Ký hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn với doanh nghiệp dịch vụ;

  b) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án hình sự của toà án, không trong thời hạn cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc công việc;

  c) Trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên;

  d) Nhân viên nghiệp vụ khai thác thị trường ngoài nước, tuyển chọn lao động, quản lý lao động làm việc ở nước ngoài và bồi dưỡng kiến thức cần thiết phải tốt nghiệp một trong các chuyên ngành luật, kinh tế/quản trị kinh doanh, ngoại ngữ và có ít nhất 01 năm làm việc trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

  2. Người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, đáp ứng điều kiện tại khoản 3 Điều 9 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và điểm b khoản 1 Điều này.

  Điều 10. Tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ

  Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ 1.000.000.000 đồng (một tỷ Việt Nam đồng) tại ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam. Tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ được sử dụng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 22 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

   
  Báo quản trị |  
 • #580973   28/02/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 54 lần


  Điều kiện kinh doanh dịch vụ Xuất khẩu lao động

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Theo quan điểm của mình, do kinh doanh xuất khẩu lao động là ngành nghề kinh doanh có điều kiện liên quan đến nhân lực Việt Nam, nên doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải được thành lập theo loại hình 100% vốn điều lệ của các tổ chức, cá nhân Việt Nam nhằm tránh sự lợi dụng điều chuyển nhân lực đến một quốc gia nhất định.

   
  Báo quản trị |  
 • #580974   28/02/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 54 lần


  Điều kiện kinh doanh dịch vụ Xuất khẩu lao động

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Xuất khẩu lao động là ngành nghề kinh doanh có điều kiện liên quan đến nhân lực, do đó doanh nghiệp được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải được thành lập theo loại hình 100% vốn điều lệ của các tổ chức, cá nhân Việt Nam nhằm tránh sự lợi dụng điều chuyển nhân lực đến một quốc gia nhất định.

   
  Báo quản trị |  
 • #581861   28/03/2022

  Điều kiện kinh doanh dịch vụ Xuất khẩu lao động

  Cám ơn những chia sẽ hữu ích của tác giả. Những hoạt động liên quan đến người lao động đặc biệt là hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Cho nên đối với các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì cần phải đáp ứng các điều kiện nhà nước đề ra hay còn nói cách khác đây được xem như ngành nghề kinh doanh có điều kiện

   
  Báo quản trị |  
 • #585036   31/05/2022

  Điều kiện kinh doanh dịch vụ Xuất khẩu lao động

  Cám ơn bài viết hữu ích của bạn! Để được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 10 Luật người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hướng dẫn bởi Nghị định 112/2021/NĐ-CP

   
  Báo quản trị |  
 • #588552   29/07/2022

  leehuy97
  leehuy97
  Top 500
  Chồi

  Vietnam
  Tham gia:29/06/2022
  Tổng số bài viết (211)
  Số điểm: 1365
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 13 lần


  Cảm ơn thông tin bài viết của bạn. Hiện nay do nhu cầu lao động Việt Nam muốn làm việc ở nước ngoài rất nhiều đa phần là qua các nước như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc,... bởi vì mức thu nhập cao và ổn định. Tuy nhiên người lao động muốn qua nước ngoài làm thì cần phải có sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ  xuất khẩu lao động hỗ trợ về thủ tục mới có thể đi một cách hợp pháp.

   
  Báo quản trị |  
 • #588580   29/07/2022

  Điều kiện kinh doanh dịch vụ Xuất khẩu lao động

  Cảm ơn thông tin hữu ích bạn đã chia sẻ.
  Việc pháp luật quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ xuất khẩu lao động có ý nghỉ rất quan trọng. Các điều kiện kinh doanh này cũng giúp người lao động hạn chế được rủi ro khi ký kết hợp đồng xuất khẩu lao động với doanh nghiệp. Chỉ doanh nghiệp nào đáp ứng được các điều kiện nêu trên mới có quyền thực hiện hoạt động kinh doanh này.

   
  Báo quản trị |  
 • #589153   31/07/2022

  vuthienan134
  vuthienan134
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (351)
  Số điểm: 3840
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 28 lần


  Điều kiện kinh doanh dịch vụ Xuất khẩu lao động

  Cảm ơn với những gì bạn đã chia sẻ. Bài viết của bạn đã cho mọi người biết nhiều hơn về điều kiện kinh doanh dịch vụ xuất khẩu lao động. Pháp luật quy định những điều kiện này rất có ý nghĩa với những người lao động vì họ sẽ hạn chế được rủi ro khi ký kết hợp đồng xuất khẩu lao động với các doanh nghiệp, từ đó mà có thể bảo vệ được quyền và lợi ích của mình. 

   
  Báo quản trị |