Thời điểm chấm dứt hưởng BHYT khi công ty báo giảm muộn

Chủ đề   RSS   
 • #501082 30/08/2018

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1404)
  Số điểm: 11737
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Thời điểm chấm dứt hưởng BHYT khi công ty báo giảm muộn

  Câu hỏi: Về bảo hiểm người lao động nghỉ việc nhưng người lao động được hưởng bảo hiểm y tế sau 1 tháng, (khách hàng nói ví dụ: người lao động chấm dứt hợp đồng lao động 31/5 nhưng trong tháng 6 vẫn được hưởng bảo hiểm)

  Trả lời: Theo quy định pháp luật về bảo hiểm, cụ thể khoản 2.1 Điều 50 Quyết định 595/QĐ-BHXH có quy định:

  “2. Trách nhiệm của đơn vị, Đại lý thu
  2.1. Đơn vị
  a) Thực hiện lập, nộp hồ sơ; trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo đúng quy trình, quy định tại Văn bản này và quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Trường hợp đơn vị lập danh sách báo giảm chậm, đơn vị phải đóng số tiền BHYT của các tháng báo giảm chậm và thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết các tháng đó”.

  Như vậy, đối với yêu cầu này của mình sẽ chia ra làm hai trường hợp:
  - Nếu công ty báo giảm bảo hiểm y tế trong tháng 5: Thì anh/chị chỉ hưởng bảo hiểm trong tháng 5 thôi
  - Nếu qua đến tháng 6 công ty mới báo giảm bảo hiểm cho chị: Thì anh/chị sẽ được hưởng bảo hiểm y tế đến hết tháng 6 ạ.
  Ngoài ra, mình có thể kiểm tra thêm Công văn 3881/BHXH-ST năm 2016 về cập nhật, tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

   
  1507 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận