Thay đổi thông tin về quê quán trên giấy khai sinh

Chủ đề   RSS   
 • #581019 28/02/2022

  vothanhdat92

  Sơ sinh

  Vietnam --> Lâm Đồng
  Tham gia:28/02/2022
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 95
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thay đổi thông tin về quê quán trên giấy khai sinh

  Khai sinh của con tôi hiện ghi nhận quê quán theo mẹ. Tôi muốn đổi lại theo quê quán của tôi thì thực hiện như thế nào?

   

   
  634 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #581037   28/02/2022

  nhmylinh97
  nhmylinh97
  Top 100
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/10/2019
  Tổng số bài viết (723)
  Số điểm: 4760
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 51 lần


  Thay đổi thông tin về quê quán trên giấy khai sinh

  Theo quy định hiện hành tại Luật Hộ tịch 2014 đăng ký khai sinh cho cá nhân được xác định là một trong các thủ tục đăng ký hộ tịch và được xác nhận vào Sổ hộ tịch. Nội dung trên giấy khai sinh của cá nhân bao gồm:

  - Thông tin của người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; quê quán; dân tộc; quốc tịch;

  - Thông tin của cha, mẹ người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú;

  - Số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh.

  Trong đó, quê quán của cá nhân được xác định theo quê quán của cha hoặc mẹ theo thỏa thuận của cha, mẹ hoặc theo tập quán được ghi trong tờ khai khi đăng ký khai sinh.

  Như vậy: Căn cứ quy định trên đây thì khi làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con thì cha mẹ tự thỏa thuận với nhau về việc xác định quê quán của con sẽ theo quê quán của mẹ hoặc theo quê quán của cha. Trường hợp cha mẹ không thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được với nhau về vấn đề này thì quê quán của con sẽ được xác định theo tập quán.

  Mặt khác, theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch 2014 là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

  Căn cứ quy định trên đây thì trường hợp muốn cải chính thông tin về quê quán của con trên giấy khai sinh thì người yêu cầu cải chính phải có đủ căn cứ để xác định rằng việc xác định quê quán trên giấy khai sinh của con là có sai sót (không đúng với quê quán của cha hoặc của mẹ) do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký khai sinh.

  Do đó: Đối với trường hợp trong giấy khai sinh gốc của con anh phần quê quán được ghi theo quê quán của mẹ, thì không thể đổi phần quê quán của con từ theo quê quán của mẹ sang theo quê quán của cha được, vì nó không thuộc trường hợp được cải chính theo quy định của pháp luật kể trên.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #581038   28/02/2022

  nhmylinh97
  nhmylinh97
  Top 100
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/10/2019
  Tổng số bài viết (723)
  Số điểm: 4760
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 51 lần


  Thay đổi thông tin về quê quán trên giấy khai sinh

  Theo quy định hiện hành tại Luật Hộ tịch 2014 đăng ký khai sinh cho cá nhân được xác định là một trong các thủ tục đăng ký hộ tịch và được xác nhận vào Sổ hộ tịch. Nội dung trên giấy khai sinh của cá nhân bao gồm:

  - Thông tin của người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; quê quán; dân tộc; quốc tịch;

  - Thông tin của cha, mẹ người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú;

  - Số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh.

  Trong đó, quê quán của cá nhân được xác định theo quê quán của cha hoặc mẹ theo thỏa thuận của cha, mẹ hoặc theo tập quán được ghi trong tờ khai khi đăng ký khai sinh.

  Như vậy: Căn cứ quy định trên đây thì khi làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con thì cha mẹ tự thỏa thuận với nhau về việc xác định quê quán của con sẽ theo quê quán của mẹ hoặc theo quê quán của cha. Trường hợp cha mẹ không thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được với nhau về vấn đề này thì quê quán của con sẽ được xác định theo tập quán.

  Mặt khác, theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch 2014 là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

  Căn cứ quy định trên đây thì trường hợp muốn cải chính thông tin về quê quán của con trên giấy khai sinh thì người yêu cầu cải chính phải có đủ căn cứ để xác định rằng việc xác định quê quán trên giấy khai sinh của con là có sai sót (không đúng với quê quán của cha hoặc của mẹ) do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký khai sinh.

  Do đó: Đối với trường hợp trong giấy khai sinh gốc của con anh phần quê quán được ghi theo quê quán của mẹ, thì không thể đổi phần quê quán của con từ theo quê quán của mẹ sang theo quê quán của cha được, vì nó không thuộc trường hợp được cải chính theo quy định của pháp luật kể trên.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #581069   28/02/2022

  Căn cứ theo Khoản 8 Điều 4 Luật Hộ tịch 2014 về việc giải thích quê quán như sau:
   
  Quê quán của cá nhân được xác định theo quê quán của cha hoặc mẹ theo thỏa thuận của cha, mẹ hoặc theo tập quán được ghi trong tờ khai khi đăng ký khai sinh.
   
  Bên cạnh đó, tại Khoản 3 Điều 31 Thông tư 04/2020/TT-BTP, mục nơi sinh được ghi như sau:
   
  a) Trường hợp trẻ em sinh tại bệnh viện, nhà hộ sinh, trạm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi chung là cơ sở y tế) thì ghi tên cơ sở y tế và địa chỉ trụ sở cơ sở y tế đó.
   
  b) Trường hợp trẻ em sinh ngoài cơ sở y tế, bao gồm trường hợp sinh tại nhà, sinh trên phương tiện giao thông, trên đường, trong trại tạm giam, trại giam hoặc tại địa điểm khác thì ghi địa danh hành chính thực tế, nơi trẻ em sinh ra (ghi đủ 3 cấp đơn vị hành chính).
   
  c) Trường hợp trẻ em sinh ra ở nước ngoài thì Nơi sinh được ghi theo tên thành phố và tên quốc gia, nơi trẻ em được sinh ra; trường hợp trẻ em sinh ra tại quốc gia liên bang thì ghi tên thành phố, tên tiểu bang và tên quốc gia đó.
   
  d) Trường hợp đăng ký lại khai sinh mà không xác định được đầy đủ thông tin về nơi sinh thì mục Nơi sinh ghi cấp tỉnh nếu sinh tại Việt Nam hoặc tên quốc gia nếu sinh ở nước ngoài (ví dụ: tỉnh Vĩnh Phúc hoặc Hoa Kỳ).
   
  Bên cạnh đó, theo Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định về điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch như sau:
   
  1. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó.
   
  2. Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.
   
  Như vậy, theo quy định hiện hành thì quê quán của con phải theo một trong hai người cha hoặc mẹ. Bên cạnh đó, thủ tục cải chính quê quán chỉ thực hiện khi có sai sót còn khi cha mẹ đã thỏa thuận ban đầu về việc cho con theo quê quán một trong hai người thì không đủ căn cứ để cho thấy có sai sót nên sẽ không thể thực hiện việc cải chính hộ tịch.
  Cập nhật bởi ngocnhi618 ngày 28/02/2022 10:01:48 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #581379   14/03/2022

  thaophuongg24
  thaophuongg24

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hà Nội
  Tham gia:14/03/2022
  Tổng số bài viết (73)
  Số điểm: 365
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 18 lần


  Thay đổi thông tin về quê quán trên giấy khai sinh

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Hộ tịch năm 2014 đăng đăng ký khai sinh cho cá nhân được xác định là một trong các thủ tục đăng ký hộ tịch và được xác nhận vào Sổ hộ tịch. Nội dung trên giấy khai sinh của cá nhân bao gồm:

  - Thông tin của người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; quê quán; dân tộc; quốc tịch;

  - Thông tin của cha, mẹ người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú;

  - Số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh.

  Trong đó, quê quán của cá nhân được xác định theo quê quán của cha hoặc mẹ theo thỏa thuận của cha, mẹ hoặc theo tập quán được ghi trong tờ khai khi đăng ký khai sinh (Khoản 8 Điều 4 Luật Hộ tịch năm 2014) .

  Căn cứ quy định trên đây thì khi làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con thì cha mẹ tự thỏa thuận với nhau về việc xác định quê quán của con sẽ theo quê quán của mẹ hoặc theo quê quán của cha. Trường hợp cha mẹ không thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được với nhau về vấn đề này thì quê quán của con sẽ được xác định theo tập quán.

  Mặt khác, theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch năm 2014 là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

  Căn cứ quy định trên đây thì trường hợp muốn cải chính thông tin về quê quán của con trên giấy khai sinh thì người yêu cầu cải chính phải có đủ căn cứ để xác định rằng việc xác định quê quán trên giấy khai sinh của con là có sai sót (không đúng với quê quán của cha hoặc của mẹ) do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký khai sinh.

  Như vậy, đối với trường hợp trong giấy khai sinh gốc của con bạn ghi nhận quê quán theo quê quán của mẹ, thì không thể đổi phần quê quán của con từ theo quê quán của mẹ sang theo quê quán của cha được, vì nó không thuộc trường hợp được cải chính theo quy định của pháp luật kể trên.

  Trên đây là quan điểm tư vấn của tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc. Nếu bạn còn vướng mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ đến email thaophuongtyl@gmail.com hoặc số điện thoại 0345904024 để được giải đáp và tư vấn miễn phí.

   
  Báo quản trị |  
 • #581743   27/03/2022

  minhcong99
  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (438)
  Số điểm: 3985
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 36 lần


  Thay đổi thông tin về quê quán trên giấy khai sinh

  Căn cứ theo Khoản 8 Điều 4 Luật Hộ tịch 2014 về việc giải thích quê quán như sau:

  Quê quán của cá nhân được xác định theo quê quán của cha hoặc mẹ theo thỏa thuận của cha, mẹ hoặc theo tập quán được ghi trong tờ khai khi đăng ký khai sinh.

  Mặt khác, theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch 2014 là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

  Căn cứ quy định trên đây thì trường hợp muốn cải chính thông tin về quê quán của con trên giấy khai sinh thì người yêu cầu cải chính phải có đủ căn cứ để xác định rằng việc xác định quê quán trên giấy khai sinh của con là có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký khai sinh.

  Đối với trường hợp trên trong giấy khai sinh gốc phần quê quán được ghi theo quê quán của mẹ, thì không thể đổi phần quê quán của con từ theo quê quán của mẹ sang theo quê quán của cha được, đây không thuộc trường hợp được cải chính theo quy định của pháp luật.

   
  Báo quản trị |  
 • #581964   29/03/2022

  minhhanhuynh2102
  minhhanhuynh2102
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:21/03/2022
  Tổng số bài viết (194)
  Số điểm: 1345
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 4 lần


  Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định về điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch như sau:
   
  1. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó.
   
  2. Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.
   
  Báo quản trị |