Tặng cho xe máy cần thực hiện những thủ tục gì?

Chủ đề   RSS   
 • #602104 26/04/2023

  Tặng cho xe máy cần thực hiện những thủ tục gì?

  Xe máy là tài sản có đăng ký quyền sở hữu vậy khi thực hiện tặng cho xe thì có cần phải làm thủ tục gì không? Khi tặng cho xe máy cho người khác, người tặng cho phải thực hiện thủ tục gì, người được tặng cho phải thực hiện thủ tục gì?
   
  Thực tế hiện nay, nhiều trường hơp bố mẹ tặng cho xe máy cho con, cô chú tặng cho xe máy cho cháu, anh chị tặng cho xe máy cho em nhưng lại không thực hiện thủ tục sang tên xe cho con hoặc không biết phải thực hiện thủ tục sang tên xe như thế nào?
   
  Vậy khi tặng cho xe máy phải thực hiện thủ tục gì? Trình tự thực hiện như thế nào?
   
  Để biết thêm thông tin chi tiết về vấn đề này, để hợp pháp hóa việc tặng cho xe, mọi người có thể tham khảo qua bài viết dưới đây. 
   
  Bài viết nêu rõ thủ tục tặng cho xe máy, khi tặng cho xe máy người dân phải làm gì và từng bước thực hiện ra sao?
   
  Trình tự thủ tục cần thực hiện khi tặng cho xe máy:
   
  Bước 1: lập Hợp đồng tặng cho (công chứng)
   
  Căn cứ theo Điều 457 Bộ luật Dân sự 2015 định nghĩa hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận.
   
  Bên chủ xe cần chuẩn bị các giấy tờ sau:
   
  + Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe (bản chính).
   
  + Giấy tờ tùy thân của chủ xe (bản chính).
   
  + Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nếu còn độc thân; Giấy chứng nhận kết hôn nếu đã kết hôn.
   
  + Giấy ủy quyền thực hiện việc chuyển quyền sở hữu có công chứng, chứng thực (nếu chủ xe không thể trực tiếp tiến hành).
   
  Bên nhận chuyển quyền sở hữu xe cần chuẩn bị: Giấy tờ tùy thân (bản chính)
   
  Căn cứ theo khoản 2 Điều 8 Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe bao gồm các giấy tờ sau đây:
   
  - Giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, gồm một trong các giấy tờ sau đây:
   
  + Hóa đơn, chứng từ tài chính (biên lai, phiếu thu) hoặc giấy tờ mua bán, cho, tặng xe (quyết định, hợp đồng, văn bản thừa kế) theo quy định của pháp luật;
   
  + Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân có xác nhận công chứng hoặc chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác đối với lực lượng vũ trang và người nước ngoài làm việc trong cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế mà đăng ký xe theo địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác; "
   
  Khi tặng cho xe máy, người dân hãy đến văn phòng công chứng để lập Hợp đồng tặng cho.
   
  Bước 2: Thủ tục sang tên xe 
   
  Căn cứ theo Điều 458 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về tặng cho tài sản:
   
  - Hợp đồng tặng cho động sản có hiệu lực kể từ thời điểm bên được tặng cho nhận tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
   
  - Đối với động sản mà luật có quy định đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký.
   
  Tài sản tặng cho là chiếc xe máy, là động sản phải đăng ký quyền sở hữu. Vậy phải thực hiện việc đăng ký sang tên xe máy.
   
  * Thủ tục sang tên xe máy khác tỉnh: 
   
  Bước 1: Tiến hành khai báo và nộp giấy đăng ký xe, biển số xe
   
  Theo điểm b khoản 3 Điều 6 và điểm a khoản 2 Điều 10 Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định:
   
  Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày làm giấy từ chuyển quyền sở hữu xe (mua bán, tặng cho, thừa kế,...) cho người khác, chủ xe trực tiếp hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức dịch vụ khai báo và nộp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe cho cơ quan đã cấp đăng ký xe.
   
  Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký xe thực hiện thu hồi đăng ký, biển số xe trên hệ thống đăng ký xe, cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe và cấp biển số tạm thời;
   
  Bước 2: Cá nhân được cho, tặng xe liên hệ với cơ quan đăng ký xe nơi cư trú và nộp hồ sơ đăng ký sang tên xe máy theo quy định tại Điều 7; khoản 2, khoản 3 Điều 8 và Điều 9 Thông tư 58/2020/TT-BCA như sau:
   
  + Giấy khai đăng ký xe:
   
  Căn theo Điều 7 Thông tư 58/2020/TT-BCA (được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 3 Thông tư 15/2022/TT-BCA) quy định:
   
  - Trường hợp đến trực tiếp cơ quan đăng ký xe làm thủ tục đăng ký, cá nhân kê khai các thông tin vào Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 58/2020/TT-BCA);
   
  - Trường hợp thực hiện trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia: Cá nhân đăng nhập Cổng Dịch vụ công kê khai các thông tin vào Giấy khai đăng ký xe điện tử (theo mẫu số 01A/58) và nhận mã số thứ tự, lịch hẹn giải quyết hồ sơ qua địa chỉ thư điện tử hoặc qua tin nhắn điện thoại để làm thủ tục đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe.
   
  + Giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe (theo khoản 3 Điều 8 Thông tư 58/2020/TT-BCA)
   
  + Giấy tờ lệ phí trước bạ theo quy định: Biên lai hoặc Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước hoặc giấy ủy nhiệm chi qua ngân hàng nộp lệ phí trước bạ hoặc giấy tờ nộp lệ phí trước bạ khác theo quy định của pháp luật hoặc giấy thông tin dữ liệu nộp lệ phí trước bạ được in từ hệ thống đăng ký quản lý xe (ghi đầy đủ nhãn hiệu, số loại, loại xe, số máy, số khung của xe), trừ trường hợp xe được miễn lệ phí trước bạ thì phải có tờ khai lệ phí trước bạ có xác nhận của cơ quan thuế (theo khoản 3 Điều 8 Thông tư 58/2020/TT-BCA);
   
  + Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe (đối với sang tên khác tỉnh);
   
  + Giấy tờ của chủ xe: Xuất trình Giấy tờ tùy thân hoặc Sổ hộ khẩu (theo khoản 1 Điều 9 Thông tư 58/2020/TT-BCA).
   
  Ngoài ra, theo khoản 5 Điều 9 Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định nếu ủy quyền cho người khác đến giải quyết các thủ tục đăng ký xe thì người được ủy quyền cần xuất trình Giấy tờ tùy thân (còn giá trị sử dụng).
   
  Bước 3: Người được tặng cho bấm chọn biển số xe trên hệ thống đăng ký, nhận biển số xe và nhận giấy hẹn trả Giấy chứng nhận đăng ký xe.
   
  Căn cứ theo quy định tại điểm b, điểm c điểm d, điểm đ khoản 1 Điều 10 Thông tư 58/2020/TT-BCA (đối với sang tên khác tỉnh), trình tự cấp biển số thực hiện như sau:
   
  + Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký xe kiểm tra hồ sơ và thực tế xe đầy đủ đúng quy định;
   
  + Hướng dẫn chủ xe bấm chọn biển số trên hệ thống đăng ký xe;
   
  + Chủ xe nhận giấy hẹn trả giấy chứng nhận đăng ký xe, nộp lệ phí đăng ký xe và nhận biển số;
   
  + Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký xe hoàn thiện hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký xe không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (theo Điều 4 Thông tư 58/2020/TT-BCA).
   
  * Thủ tục sang tên xe máy cùng tỉnh: 
   
  Bước 1: Khai báo và nộp giấy đăng ký xe, biển số xe (do người chuyển quyền sở hữu xe thực hiện)
   
  Tong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe người khác, chủ xe trực tiếp hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức dịch vụ nộp giấy chứng nhận đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe.
   
  Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký thực hiện thu hồi đăng ký xe, biển số xe trên hệ thống đăng ký xe, cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe.
   
  Lưu ý: Trường hợp người nhận chuyển quyền sở hữu xe làm thủ tục sang tên ngay thì không phải làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe.
   
  Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký sang tên xe (do người nhận chuyển quyền sở hữu xe thực hiện)
   
  Người nhận chuyển quyền sở hữu xe, chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ sau đây:
   
  - Giấy khai đăng ký xe theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 58/2020/TT-BCA.
   
  - Giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe.
   
  - Giấy tờ lệ phí trước bạ xe.
   
  - Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe (trường hợp sang tên ngay trong cùng tỉnh sau khi hoàn thành thủ tục chuyển quyền sở hữu xe thì không cần giấy này).
   
  Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký sang tên xe (do người nhận chuyển quyền sở hữu xe thực hiện)
   
  Người nhận chuyển quyền sở hữu xe nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký sang tên xe cho cơ quan Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cơ quan Công an cấp huyện) nơi cư trú để được giải quyết sang tên xe theo thẩm quyền.
   
  Cơ quan Công an cấp huyện kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ và cấp giấy đăng ký xe theo quy định. 
   
  Như vậy, khi tặng cho xe máy, người dân cần thực hiện hai bước quan trọng là lập Hợp đồng tặng cho và thực hiện thủ tục sang tên xe cùng tỉnh hoặc khác tỉnh.
   
  13320 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận