TANDTC có văn bản hướng dẫn áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Chủ đề   RSS   
 • #605198 05/09/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  TANDTC có văn bản hướng dẫn áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

  Ngày 31/8/2023, Tòa án nhân dân tối cao có Công văn 174/TANDTC-PC năm 2023 về việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ "người phạm tội thành phần khai báo, ăn năn hối cải" tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015.
   
  Cụ thể, thời gian qua, Tòa án nhân dân tối cao nhận được phản ánh của các Tòa án về việc khó khăn, vướng mắc trong áp dụng tình tiết giảm nhẹ “người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải ” quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015
   
  tandtc-huong-dan-ap-dung-tinh-tiet-giam-nhe-cho-nguoi-pham-toi
   
  (1) Áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hổi cải
   
  Để bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật, Tòa án nhân dân tối cao có ý kiến như sau:
   
  Tình tiết “Người Phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hổi cải” được hiểu là trường hợp người phạm tội thành khẩn khai nhận về hành vi phạm tội, ăn năn hối lỗi về việc mình đã gây ra; tình tiết “thành khẩn khai báo ”, “ăn năn hối cải ” không phải là hai tình tiết độc lập. 
   
  Do đó, nếu người phạm tội “thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” thì chỉ được coi là một tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.
   
  Trên đây là ý kiến của Tòa án nhân dân tối cao để các Tòa án nghiên cứu, tham khảo khi giải quyết các vụ án cụ thế. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo về Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học) để có hướng dẫn kịp thời.
   
  (2) Hiện có bao nhiêu tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự?
   
  Căn cứ tại Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như sau:
   
  - Người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm;
   
  - Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả;
   
  - Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng;
   
  - Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;
   
  - Phạm tội trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội;
   
  - Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra;
   
  - Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra;
   
  - Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn;
   
  - Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng;
   
  - Phạm tội vì bị người khác đe dọa hoặc cưỡng bức;
   
  - Phạm tội trong trường hợp bị hạn chế khả năng nhận thức mà không phải do lỗi của mình gây ra;
   
  - Phạm tội do lạc hậu;
   
  - Người phạm tội là phụ nữ có thai;
   
  - Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên;
   
  - Người phạm tội là người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng;
   
  - Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;
   
  - Người phạm tội tự thú;
   
  - Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải
   
  - Người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án
   
  - Người phạm tội đã lập công chuộc tội;
   
  - Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác;
   
  - Người phạm tội là người có công với cách mạng hoặc là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ.
   
  Xem thêm Công văn 174/TANDTC-PC năm 2023 ban hành ngày 31/8/2023.
   
  711 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (17/10/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận