Quy định về nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau

Chủ đề   RSS   
 • #581318 10/03/2022

  Quy định về nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau

  Theo Điều 29 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau như sau:

  Người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong 01 năm theo quy định, trong khoảng 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 - 10 ngày/năm. Cụ thể:

  • Tối đa 10 ngày đối với người lao động có sức khoẻ chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày;
  • Tối đa 07 ngày đối với người lao động có sức khoẻ chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phẫu thuật;
  • Bằng 05 ngày đối với các trường hợp khác.

  Lưu ý:

  • Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hàng tuần.
  • Nếu thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

  Bên cạnh đó, tại Khoản 3 Điều 29 Bộ luật Lao động cũng quy định mức hưởng chế độ dưỡng sức sau ốm đau như sau:

  “Người lao động nghỉ chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau được trợ cấp mỗi ngày bằng 30% mức lương cơ sở.”

  Hiện nay, mức lương cơ sở năm 2022 là 1.490.000 đồng/tháng. Do đó, mỗi ngày người lao động được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe là: 30% x 1.490.000 đồng = 447.000 đồng/ngày.

   

   
  281 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận