Nguyên tắc xử lý trong pháp luật Hình sự

Chủ đề   RSS   
 • #587856 20/07/2022

  Nguyên tắc xử lý trong pháp luật Hình sự

  Nguyên tắc xử lý trong pháp luật Hình sự được cụ thể hóa tại Điều 3 Bộ Luật Hình sự hiện hành. Nội dung các điều luật cụ thể hóa một số nguyên tắc trong Luật Hình sự như nguyên tắc không tránh khỏi trách nhiệm, bình đẳng, nhân đạo. Hay nói cách khác khi áp dụng Bộ Luật Hình sự để xử lý người phạm tội, đòi hỏi người áp dụng quán triệt những quan điểm, tư tưởng đã được ghi nhận xuyên suốt. 

   

  Theo đó, mọi hành vi phạm tội do người thực hiện phải được phát hiện kịp thời, xử lý nhanh chóng, công minh theo đúng pháp luật. Yêu cầu này nói lên rằng bất kỳ ai, hễ phạm tội đều phải chịu trách nhiệm hình sự. Việc xử lý người phạm tội phải đảm bảo đúng pháp luật và phải đảm bảo mọi người được bình đẳng trước pháp luật. Điều đó không có nghĩa là mọi hành vi phạm tội đều nhất thiết phải chịu hình phạt. Bộ Luật Hình sự hiện hành đã có những quy định cho phép cơ quan tiến hành tố tụng nói chung và Tòa án nói riêng căn cứ và tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ, nhân thân người phạm tội để có thể miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, phạt tù nhưng cho hưởng án treo. 

   

  Một trong những nguyên tắc trong đó là phải xử lý công minh đúng pháp luật. Xử lý “nghiêm” có nghĩa là mọi hành vi phạm tội phải bị xử lý không được bỏ qua. Xử lý “minh” là xử lý đúng người, đúng tội, đúng tính chất và mức độ của tội phạm. Nghiêm phải đi đôi với minh. Xử lý nghiêm mà không minh dẫn đến tình trạng lạm dụng Luật để trừng trị tràn lan. Như vậy, nguyên tắc xử lý nghiêm minh đòi hỏi các biện pháp xử lý về hình sự phải phù hợp với tính chất và mức độ của tội phạm, với mức độ lỗi và mức độ nguy hiểm cho xã hội, phù hợp với nhân thân người phạm tội.

   

  Bên cạnh đó, nguyên tắc nhân đạo xử lý khoan hồng của Nhà nước trong xử lý tội phạm cho thấy cần xác định đúng đối tượng để áp dụng chính sách khoan hồng để vừa thể hiện tinh thần nhân đạo vừa đạt hiệu quả trong phòng ngừa tội phạm. 

   
  884 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn quangtuyenn98 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (21/07/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #587860   20/07/2022

  minhtai99
  minhtai99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (412)
  Số điểm: 3785
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 120 lần


  Nguyên tắc xử lý trong pháp luật Hình sự

  Cảm ơn bài viết của tác giả về bài viết này. Việc tuân thủ những nguyên tắc này trong xây dựng cũng như áp dụng các quy phạm pháp luật hình sự sẽ đảm bảo cho ngành luật hình sự thực hiện được các chức năng của mình. Nhìn tổng thể, các quy phạm pháp luật hình sự phải thể hiện được các nội dung của nguyên tắc đã đặt ra. Có thể có những quy định cụ thế không thể hiện trực tiếp nội dung của nguyên tắc nào của ngành luật hình sự nhưng những quy định này đều không được trái với các nguyên tắc đó.

   
   
  Báo quản trị |  
 • #587872   20/07/2022

  chaann
  chaann
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:08/06/2022
  Tổng số bài viết (404)
  Số điểm: 3485
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 51 lần


  Nguyên tắc xử lý trong pháp luật Hình sự

  Cảm ơn những chia sẻ của bạn. Pháp luật hình sự và các nguyên tắc của Luật hình sự có mối quan hệ chặc chẽ với nhau. Thông qua các nguyên tắc của Luật hình sự ta có thể hiểu và vận dụng tốt, có hiệu quả các quy định của pháp luật về luật hình sự.

   
  Báo quản trị |