Tư Vấn Của Luật Sư: Luật sư Vũ Văn Toàn - toanvv

107 Trang «<105106107
 • Xem thêm     

  15/04/2010, 12:01:18 CH | Trong chuyên mục Lao động

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2178)
  Số điểm: 12435
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1602 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Rất cảm ơn sự tín nhiệm của bạn đối với tôi. Trường hợp của bạn tôi xin trao đổi như sau:

  Căn cứ điểm a khoản 1 điều 85 Bộ luật lao động và theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 6/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất thì hình thức xử lý kỷ luật sa thải chỉ được áp dụng một trong các trường hợp sau đây:

  a) Người lao động vi phạm một trong các trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 85 của Bộ Luật Lao động, nếu hành vi vi phạm đó chưa có đầy đủ hoặc khó xác định chứng cứ thì yêu cầu cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh, kết luận để làm căn cứ xử lý kỷ luật.

  b) Người lao động tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn trong một tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong một năm mà không có lý do chính đáng được tính trong tháng dương lịch, năm dương lịch.

  Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm: bị thiên tai; hỏa hoạn; bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở y tế được thành lập hợp pháp, các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động".

  Trường hợp người lao động nghiện ma túy bị sa thải mà bạn nêu theo tôi nghĩ  cũng đã đầy đủ các yếu tố để sa thải nếu có đầy đủ các căn cứ và chứng cứ của cơ quan có thẩm quyền đã nêu ở trên để làm căn cứ kỷ luật.

  Nhưng trước khi sa thải Công ty bạn nên thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về thủ tục sa thải người lao động, trường hợp như bạn nêu tốt nhất Công ty bạn nên khuyên họ tự làm đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động, như thế có vẻ đảm bảo cho cả hai bên hơn.

  Chào bạn, chúc bạn thành công trong công việc.

  Nếu có gì thắc mắc cụ thể  bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi

  LS Vũ Văn Toàn

  Email: toanvuvan@gmail.com

  Mobile: 0978994377.

 • Xem thêm     

  12/04/2010, 04:20:04 CH | Trong chuyên mục Lao động

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2178)
  Số điểm: 12435
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1602 lần
  Lawyer

  Trường hợp bạn hỏi tôi trao đổi như sau:

  Bạn của bạn chỉ là trường hợp vay nợ dân sự, không vi phạm pháp luật công chức mà cũng không vi phạm quy định đạo đức nhà giáo, mà việc xử lý kỷ luật lại rất nặng. Việc xử lý kỷ luật phải căn cứ vào pháp lệnh công chức 2003, nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005, thông tư số 03/2006/TT-BNV, Quy định về đạo đức nhà giáo của Bộ giáo dục đào tạo.

  Bạn có thể khiếu nại đến cơ quan ra quyết định xử lý kỷ luật về trường hợp của mình.
  Chúc bạn may mắn và thành công.
  Chào bạn

  LS Vũ Văn Toàn
  Email: toanvuvan@gmail.com
  Mobile: 0978994377    
 • Xem thêm     

  06/04/2010, 04:35:38 CH | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2178)
  Số điểm: 12435
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1602 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Cám ơn bạn đã tín nhiệm sự tư vấn của tôi

  Trường hợp của bạn tôi xin tư vấn như sau:

  Bạn đã không nói rõ bạn là người Việt Nam có mang quốc tịch nước ngoài hay không, nếu bạn có quốc tịch Việt Nam thì thủ tục xin con nuôi rất dễ dàng, còn bạn có quốc tịch Mỹ thì sẽ phức tạp hơn rất nhiều.

  Việc xin con nuôi phải có sự đồng ý của cha mẹ đẻ ra đứa trẻ đó được thể hiện bằng giấy thỏa thuận về việc đồng ý cho con đang sống tại gia đình làm con nuôi

  Giả sử bạn nhận được đứa trẻ làm con nuôi thì việc đưa đi Mỹ hay không đã được thể hiện rõ bằng văn bản trong thủ tục xin con nuôi.

  Chào bạn.

  Chúc bạn may mắn và thành công

 • Xem thêm     

  24/02/2010, 04:49:56 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2178)
  Số điểm: 12435
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1602 lần
  Lawyer

  Chào bạn.
  Theo những căn cứ của bạn đưa ra, tôi trả lời tư vấn đối với tường hợp của bạn đưa ra như sau:
  I. Trường hợp hợp đồng thuê đất giữa hai bên có được công chứng hay không ?
  Điều 66 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định:
  Thời hạn thống nhất thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất bằng Giấy chứng nhận
  1. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008, người sử dụng đất phải có Giấy chứng nhận mới được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
  2. Trường hợp trước ngày 01 tháng 11 năm 2007 người sử dụng đất đã nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận và người sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai thì vẫn được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

  Các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1,2 và 5 Điều 50 của Luật đất đai là gồm:
  - Giấy tờ về quyền sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính;
  - Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất, giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất;
  - Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993;
  - Giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật; giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.
  Nếu hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định trên mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành mà vẫn chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, nay được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là không có tranh chấp thì cũng được xem xét để giải quyết.

  II. Chi cục thuế ó bán hóa đơn không ?

  Tại điểm 2, Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn hướng dẫn: "Các hộ kinh doanh nộp thuế ổn định 6 tháng hoặc 1 năm không có nhu cầu sử dụng hóa đơn quyển; hộ kinh doanh vi phạm bị cơ quan thuế từ chối bán hóa đơn quyển và các hộ không có đăng ký kinh doanh, hoặc không phải là kinh doanh thường xuyên nhưng có phát sinh doanh thu về hàng hóa, dịch vụ, nếu có nhu cầu sử dụng hóa đơn sẽ được cơ quan Thuế cấp hóa đơn bán hàng lẻ (không thu tiền) để giao cho khách hàng."

  Từ những căn cứ  trên bạn có thể đối chiếu và so sánh với trường hợp của mình đưa ra,

  LS Vũ Văn Toàn . Mobile: 0978994377  . Email:  toanvuvan@gmail.com
 • Xem thêm     

  06/02/2010, 04:28:43 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2178)
  Số điểm: 12435
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1602 lần
  Lawyer

  không có gì
 • Xem thêm     

  03/02/2010, 10:00:49 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2178)
  Số điểm: 12435
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1602 lần
  Lawyer

  Bạn tham khảo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21-10-2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về trình tự, thủ tục đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất (QSDÐ), tài sản gắn liền với đất mà cụ thể là điều 26 có quy định rất rõ. Trân trọng! Luật sư Vũ Văn Toàn . Email: toanvuvan@gmail.com . Mobile: 0978994377
 • Xem thêm     

  03/02/2010, 09:11:09 CH | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2178)
  Số điểm: 12435
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1602 lần
  Lawyer

  Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình thì tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và những tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung...

  Trong trường hợp không có chứng cứ chứng minh tài sản có tranh chấp là tài sản riêng thì tài sản đó được xem là tài sản chung. Căn cứ Điều 27 – Luật hôn nhân gia đình năm 2000, Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.

  Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất. Căn cứ Điều 32 – Luật hôn nhân gia đình năm 2000, Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại khoản 1 Điều 29 (Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân) và Điều 30 (Hậu quả chia tài sản chung của vợ chồng) của Luật này; đồ dùng, tư trang cá nhân. Đồng thời Luật cũng quy định về việc Vợ, chồng có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung.

  Nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn Căn cứ Điều 95 Luật hôn nhân gia đình năm 2000, nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn được xác định như sau: Việc chia tài sản khi ly hôn do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết. Tài sản riêng của bên nào thì thuộc quyền sở hữu của bên đó.

  Việc chia tài sản chung được giải quyết theo các nguyên tắc sau đây: Tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi, nhưng có xem xét hoàn cảnh của mỗi bên, tình trạng tài sản, công sức đóng góp của mỗi bên vào việc tạo lập, duy trì, phát triển tài sản này. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

  Trên đây là ý kiến của Luật sư căn cứ vào quy định của pháp luật và các dữ kiện do chị cung cấp, trong trường hợp cần tư vấn cụ thể hơn, đề nghị chị liên hệ trực tiếp và cung cấp đầy đủ các dữ kiện.

  Trân trọng!
 • Xem thêm     

  28/01/2010, 11:59:03 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2178)
  Số điểm: 12435
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1602 lần
  Lawyer

  Câu hỏi này đã được tôi trả lời giống như trên và hoàn toàn giống nhau về nội dung của cả câu hỏi lẫn câu trả lời.
 • Xem thêm     

  28/01/2010, 11:57:22 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2178)
  Số điểm: 12435
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1602 lần
  Lawyer

  Bạn đã hỏi tôi một lần về vấn đề này và cũng đã hỏi rất nhiều luật sư và họ đã tư vấn cho bạn một cách rõ ràng trường hợp của bạn. Nay với câu hỏi mới của bạn "tòa án triệu tập anh ta không đến vạy tòa án có thể tự truy bắt anh ta được không" tôi xin trả lời như sau:

  Tòa án triệu tập anh ta không đến và tòa án không thể tự truy bắt anh ta đc vì đay là vụ án dân sự nên nó cũng phải tuân thủ theo quy định tố tụng trong bộ luật tố tụng dân sự. Trong Bộ luật tố tụng dân sự không quy định về điều này, nhưng tại khoản 2 điều 60 Bộ luật tố tụng dân sự có quy định: " Bị đơn đã triệu tập đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt thì Tòa án giải quyết vắng mặt bị đơn".

  Bởi vậy bạn cứ yên tâm khi căn cứ vào khoản 2 điều 200 BLTTDS: "Bị đơn đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt thì Tòa án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt họ"
  Nếu có gì thắc mắc bạn liên hệ với tôi để được tư vấn một cách cụ thể hoen
  Chào bạn

  LS: Vũ Văn Toàn  Mobile: 0978994377  Email: toanvuvan@gmail.com

 • Xem thêm     

  14/01/2010, 12:13:18 CH | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2178)
  Số điểm: 12435
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1602 lần
  Lawyer

  Trường hợp của bạn chúng tôi nêu quan điểm của mình như sau:

  Bạn và Khiêm mặc dù đã cưới nhau và sống với nhau có 2 mặt con, nhưng một thực tế là bạn chưa làm thủ tục đăng ký kết hôn theo đúng thủ tục và về mặt pháp lý thì bạn vẫn chưa phải là vợ của Khiêm. Đây là một thiệt thòi khá lớn cho bạn, và Khiêm vẫn có quyền đương nhiên kết hôn với người khác một cách hợp pháp.

  Trường hợp bạn bị đánh đã được cơ quan Công An lập hồ sơ nhưng tôi chưa biết cụ thể và  vụ việc này sẽ do cơ quan Công An thụ lý và bạn phải yêu cầu Công An giải quyết.

  Còn việc của bạn hiện tại có yêu cầu để con bạn được hưởng quyền lợi cao nhất thì bạn phải làm đơn yêu cầu Tòa Án nơi bạn và Khiêm cùng cư trú để yêu cầu cấp dưỡng và chăm sóc con cái cho con.

  Nếu có gì thắc mắc bạn có thể liên lạc với tôi

107 Trang «<105106107