Tư Vấn Của Luật Sư: Luật sư Phạm Thanh Hữu - LuatsuPhamThanhHuu

2 Trang <12
 • Xem thêm     

  11/04/2020, 01:44:02 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LuatsuPhamThanhHuu
  LuatsuPhamThanhHuu
  Top 500
  Male
  Luật sư địa phương

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/04/2020
  Tổng số bài viết (235)
  Số điểm: 1821
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 336 lần
  Lawyer

  Với những tài liệu nêu trên, thực sự không đủ thông tin để luật sư tư vấn chính xác. Bởi lẽ, trên các hóa đơn không thể hiện rõ là đóng thuế đối với thửa đất nào.

  Luật sư suy đoán rằng, có thể hóa đơn đóng thuế này là của phần đất ở (và phần đất ở chỉ là một phần trên thửa đất lớn, trong thửa đất lớn còn có đất nông nghiệp nên không được phép xây dựng).

  Lưu ý, nếu lần sau bạn cung cấp tài liệu chụp thì đưa hình đúng chiều để luật sư dễ nghiên cứu.

 • Xem thêm     

  09/04/2020, 10:40:03 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LuatsuPhamThanhHuu
  LuatsuPhamThanhHuu
  Top 500
  Male
  Luật sư địa phương

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/04/2020
  Tổng số bài viết (235)
  Số điểm: 1821
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 336 lần
  Lawyer

  Tôi đã trả lời email của bạn, bạn vui lòng check lại mail nhé.
 • Xem thêm     

  07/04/2020, 04:37:40 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LuatsuPhamThanhHuu
  LuatsuPhamThanhHuu
  Top 500
  Male
  Luật sư địa phương

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/04/2020
  Tổng số bài viết (235)
  Số điểm: 1821
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 336 lần
  Lawyer

  Chào bạn, Bạn vui lòng cung cấp quyết định thu hồi đất để mình có thể tư vấn chính xác.
 • Xem thêm     

  06/04/2020, 01:59:20 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LuatsuPhamThanhHuu
  LuatsuPhamThanhHuu
  Top 500
  Male
  Luật sư địa phương

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/04/2020
  Tổng số bài viết (235)
  Số điểm: 1821
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 336 lần
  Lawyer

  Chào bạn, Trong việc này có phần lỗi của Chủ đầu tư là không tính toán hợp lý về chỗ để xe cho cư dân. Rõ ràng mọi cư dân đều có quyền lợi như nhau, bốc thăm thì có người đồng ý, người không. Bởi vậy, nên tính tới phương án mỗi hộ chỉ được gửi 01 xe, từ xe thứ 02 thì gửi ở ngoài; hoặc có chính sách hỗ trợ tiền để những ai lựa chọn gửi xe ở ngoài. Đôi điều chia sẻ!
 • Xem thêm     

  05/04/2020, 11:03:27 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LuatsuPhamThanhHuu
  LuatsuPhamThanhHuu
  Top 500
  Male
  Luật sư địa phương

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/04/2020
  Tổng số bài viết (235)
  Số điểm: 1821
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 336 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Về vấn đề này cần làm rõ như sau:

  Thứ nhất, Điều 57 của Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định về Thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai. Đồng thời Luật kinh doanh bất động sản không hề có quy định về đặt cọc. "Thanh toán tiền" và "đặt cọc" là hai vấn đề khác nhau.

  Thứ hai, Điều 328 của Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng. Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

  Như vậy, Bộ luật Dân sự năm 2015 cũng không đề cập đến mức tối đa của khoản tiền đặt cọc. Bởi vậy, căn cứ vào tình hình thực tế, tùy hợp đồng đặt cọc mua bán khác nhau mà các bên đưa ra mức đặt cọc phù hợp (pháp luật không có quy định về mức tối đa hay tối thiểu).

 • Xem thêm     

  05/04/2020, 11:53:32 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LuatsuPhamThanhHuu
  LuatsuPhamThanhHuu
  Top 500
  Male
  Luật sư địa phương

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/04/2020
  Tổng số bài viết (235)
  Số điểm: 1821
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 336 lần
  Lawyer

  Chào bạn,
   
  Vì bạn không trình bày rõ là muốn chuyển mục đích sử dụng đất từ loại nào sang loại nào nên tôi tư vấn chung theo quy định của pháp luật.
   
  Đối với hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất thì việc thu tiền sử dụng đất được thực hiện theo khoản 2 Điều 5 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP. Cụ thể như sau:
   
  a) Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
   
  b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
   
  c) Chuyển mục đích từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất như sau:
   
  - Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không phải là đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê, khi chuyển mục đích sang đất ở thì không phải nộp tiền sử dụng đất.
   
  - Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp dưới hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, khi được chuyển mục đích sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
   
  - Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, khi được chuyển mục đích sang đất ở đồng thời với chuyển từ thuê đất sang giao đất thì nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ (-) tiền thuê đất phải nộp một lần tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
   
  - Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm thì thu tiền sử dụng đất bằng 100% tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
   
  d) Chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp theo pháp luật đất đai của người sử dụng đất sang đất ở thì căn cứ vào nguồn gốc đất nhận chuyển nhượng để thu tiền sử dụng đất theo mức quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm c Khoản này.
 • Xem thêm     

  05/04/2020, 11:38:46 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LuatsuPhamThanhHuu
  LuatsuPhamThanhHuu
  Top 500
  Male
  Luật sư địa phương

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/04/2020
  Tổng số bài viết (235)
  Số điểm: 1821
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 336 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Trong thời gian chờ đợi cấp có thẩm quyền xem xét cấp giấy phép xây dựng theo đúng quy định của pháp luật thì tạm thời bạn có thể nâng nền nhà để tránh bị ngập nước (việc nâng nền nhà không cần phải xin cấp phép, mà chỉ cần báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã biết để giám sát việc sửa chữa nhà).

2 Trang <12