DanLuat 2024

Luật sư Phạm Thanh Hữu - LuatsuPhamThanhHuu

Họ tên

Luật sư Phạm Thanh Hữu


Xưng hô

Ngày sinh nhật 05/06

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chuyên mục tư vấn Doanh nghiệp - Kế toán, Thuế - Hợp đồng - Lao động - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác

Đặt Câu Hỏi Với Luật Sư
Công ty
  • 0
  • Thời gian làm việc
    Từ 06/2024 đến
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp

Luật sư Phạm Thanh Hữu, Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.

Địa chỉ Tân Xuân, Hóc Môn
Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url