Năm 2023 mua nhà bằng vi bằng, có giá trị pháp lý không ạ?