Tư Vấn Của Luật Sư: Ls. Cao Sỹ Nghị - LS_CaoSyNghi

18 Trang <1234567>»
 • Xem thêm     

  27/02/2012, 05:12:13 CH | Trong chuyên mục Hình sự

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Tôi đoán bạn định đề cập đến việc truy cứu hình sự. Nếu cô bé tự nguyện như bạn nói thì bạn không phải chịu trách nhiệm hình sự.

  Trân trọng!
 • Xem thêm     

  16/02/2012, 03:22:11 CH | Trong chuyên mục Hình sự

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  bài viết vi phạm quy định
 • Xem thêm     

  01/02/2012, 10:13:34 SA | Trong chuyên mục Hình sự

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Bạn có thể tham khảo quy định của BLHS như sau:

  Điều 194.  Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy 

  1. Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

  a) Có tổ chức;

  b) Phạm tội nhiều lần;

  c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

  d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

  đ) Vận chuyển, mua bán qua biên giới;

  e) Sử dụng trẻ em vào việc phạm tội hoặc bán ma tuý cho trẻ em;

  g) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ năm trăm gam đến dưới một kilôgam;

  h) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ năm gam đến dưới ba mươi gam;

  i) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ mười kilôgam đến dưới hai mươi lăm kilôgam;

  k) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ năm mươi kilôgam đến dưới hai trăm kilôgam;

  l) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ mười kilôgam đến dưới năm mươi kilôgam;

  m) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ  hai mươi gam đến dưới một trăm gam;

  n) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ một trăm mililít đến dưới hai trăm năm mươi mililít;

  o) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm g đến điểm n khoản 2 Điều này;

  p) Tái phạm nguy hiểm.

  3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:

  a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ một kilôgam đến dưới năm kilôgam;

  b) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ ba mươi gam đến dưới một trăm gam;

  c) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ hai mươi lăm kilôgam đến dưới bảy mươi lăm kilôgam;

  d) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ hai trăm kilôgam đến dưới sáu trăm kilôgam;

  đ) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ năm mươi kilôgam đến dưới một trăm năm mươi kilôgam;

  e) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ một trăm gam đến dưới ba trăm gam;

  g) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ hai trăm năm mươi mililít đến dưới bảy trăm năm mươi mililít;

  h) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản 3 Điều này.

  4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

  a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ năm kilôgam trở lên;

  b) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ một trăm gam trở lên;

  c) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ bảy mươi lăm kilôgam trở lên;

  d) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ sáu trăm kilôgam trở lên;

  đ) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ một trăm năm mươi kilôgam trở lên;

  e) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ ba trăm gam trở lên;

  g) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ bảy trăm năm mươi mililít trở lên;

  h) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản 4 Điều này.

  5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.


  Những tình tiết bạn nêu thể hiện có thể chú bạn không phải là người thực hiện hành vi tàng trữ chất ma túy. Hành vi sử dụng chất ma túy hiện nay không bị truy cứu hình sự. Câu cuối cùng bạn nêu không phải là tình tiết giảm nhẹ mà có lẽ là sự khẳng định vô tội.

  Trân trọng!
 • Xem thêm     

  01/02/2012, 10:03:30 SA | Trong chuyên mục Hình sự

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Khi báo công an, gia đình có thể nêu yêu cầu này, còn có giữ được hay không thì tùy tính chất, hậu quả của từng vụ việc cụ thể và quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Có những quy định cho cơ quan tố tụng nói chung, cơ quan cảnh sát điều tra nói riêng phải tuân thủ về việc giữ bí mật, ví dụ liên quan đến an ninh quốc gia hay ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của xã hội.

  Bạn không phải chịu phí điều tra theo quy định của pháp luật.

  Trân trọng!
 • Xem thêm     

  01/02/2012, 09:57:22 SA | Trong chuyên mục Hình sự

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Có nhiều nguồn để tham khảo và một trong các nguồn đó là Giáo trình luật hình sự Việt Nam của Trường Đại học luật Hà Nội do NXB CAND xuất bản năm 2009. Bạn xem từ trang 37-43 của Tập 2. Tuy nhiên, để toàn diện hơn, bạn có thể tham khảo cả Tập 1 cũng như các tài liệu khác có liên quan.

  Trân trọng!
 • Xem thêm     

  31/01/2012, 10:30:11 SA | Trong chuyên mục Hình sự

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Điều này còn phụ thuộc vào tội danh, điều khoản bị truy tố, tình tiết cụ thể trong vụ án và kết quả giữa việc buộc tội và gỡ tội tại phiên tòa.

  Trân trọng!
 • Xem thêm     

  31/01/2012, 10:28:09 SA | Trong chuyên mục Hình sự

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Mời tham khảo!
 • Xem thêm     

  31/01/2012, 10:27:44 SA | Trong chuyên mục Hình sự

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Mời tham khảo!
 • Xem thêm     

  31/01/2012, 10:04:05 SA | Trong chuyên mục Hình sự

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Nếu xử lý theo hình sự thì thông thường liên quan đến 1 trong 2 hoặc đôi khi cả 2 tội danh: "Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 139 hoặc "Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo Điều 140 BLHS.

  Tùy theo chi tiết vụ việc hoặc thỏa thuận giữa các bên (nếu có) mới có thể kết luận xử lý theo hình sự được hay không. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, bên bị vi phạm đều có quyền xử lý theo dân sự như pháp luật dân sự quy định.

  Trân trọng!
 • Xem thêm     

  31/01/2012, 09:57:00 SA | Trong chuyên mục Hình sự

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Trường hợp bạn nêu thì người mua không vi phạm pháp luật. Người có thể vi phạm là A nếu trong hợp đồng vay vốn có quy định A không được làm như vậy.

  Trân trọng!
 • Xem thêm     

  05/01/2012, 09:05:54 SA | Trong chuyên mục Hình sự

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Theo thông tin đăng ký và nội dung câu chuyện của bạn thì có thể bạn cũng đã post dưới tên và topic khác. Mời bạn tham khảo theo đường link http://danluat.thuvienphapluat.vn/hoi-ve-to%CC%A3i-ta%CC%80ng-tru%CC%83-su-dung-tra%CC%81i-phe%CC%81p-cha%CC%81t-ma-tu%CC%81y-45440.aspx#159189

  Theo bạn kể về yêu cầu của CSMT thì tùy bạn quyết định, song cá nhân tôi tin rằng, sự thể thế nào, nên nói như vậy có lẽ sẽ tốt hơn, ít nhất thì các lời khai cũng dễ dàng thống nhất về nội dung. Xin nhắc lại là phía bạn nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định theo hướng nào.

  Điều tiếp theo tôi có thể tư vấn giúp bạn là: nếu thấy không có đủ cơ sở để chứng minh vô tội thì nên theo hướng giảm nhẹ mức hình phạt. Điều này bạn có thể tham khảo Điều 46 và 47 BLHS cũng như các quy định có liên quan khác. Nếu được thì xin hưởng án treo theo Điều 60 BLHS. Vì em bạn như vậy nên nếu thấy bạn hoặc người thân có thể làm người bào chữa được thì làm, còn không thì có thể thuê luật sư.

  Trân trọng!
 • Xem thêm     

  05/01/2012, 08:47:07 SA | Trong chuyên mục Hình sự

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Theo bạn kể thì có lẽ liên quan đến tội danh theo Điều 194 BLHS, mời bạn tham khảo:

  Điều 194.  Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy 

  1. Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

  a) Có tổ chức;

  b) Phạm tội nhiều lần;

  c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

  d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

  đ) Vận chuyển, mua bán qua biên giới;

  e) Sử dụng trẻ em vào việc phạm tội hoặc bán ma tuý cho trẻ em;

  g) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ năm trăm gam đến dưới một kilôgam;

  h) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ năm gam đến dưới ba mươi gam;

  i) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ mười kilôgam đến dưới hai mươi lăm kilôgam;

  k) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ năm mươi kilôgam đến dưới hai trăm kilôgam;

  l) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ mười kilôgam đến dưới năm mươi kilôgam;

  m) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ  hai mươi gam đến dưới một trăm gam;

  n) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ một trăm mililít đến dưới hai trăm năm mươi mililít;

  o) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm g đến điểm n khoản 2 Điều này;

  p) Tái phạm nguy hiểm.

  3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:

  a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ một kilôgam đến dưới năm kilôgam;

  b) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ ba mươi gam đến dưới một trăm gam;

  c) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ hai mươi lăm kilôgam đến dưới bảy mươi lăm kilôgam;

  d) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ hai trăm kilôgam đến dưới sáu trăm kilôgam;

  đ) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ năm mươi kilôgam đến dưới một trăm năm mươi kilôgam;

  e) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ một trăm gam đến dưới ba trăm gam;

  g) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ hai trăm năm mươi mililít đến dưới bảy trăm năm mươi mililít;

  h) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản 3 Điều này.

  4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

  a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ năm kilôgam trở lên;

  b) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ một trăm gam trở lên;

  c) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ bảy mươi lăm kilôgam trở lên;

  d) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ sáu trăm kilôgam trở lên;

  đ) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ một trăm năm mươi kilôgam trở lên;

  e) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ ba trăm gam trở lên;

  g) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ bảy trăm năm mươi mililít trở lên;

  h) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản 4 Điều này.

  5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.


  Cáo trạng được lập dựa trên kết luận điều tra của cơ quan công an nên cụ thể thế nào phải chờ xem các tình tiết có liên quan đến vụ án được thu thập trong hồ sơ. Theo quy định pháp luật thì bản án (nếu có) sẽ căn cứ trên cơ sở kết quả buộc tội-bào chữa tại phiên tòa.

  Văn bản liên quan thì có nhiều, bạn có thể tham khảo BLHS, BLTTHS, Luật Phòng, chống ma túy, TTLT 17/2007 hướng dẫn các tội về ma túy, các nghị quyết của Hội đồng thẩm phán có liên quan,...

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  05/01/2012, 08:33:33 SA | Trong chuyên mục Hình sự

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Tôi có thể trả lời trực tiếp câu hỏi của bạn trên cơ sở phán đoán và pháp luật như sau:

  - Phán đoán: Người có thể có câu trả lời chính xác nhất cho bạn chính là người đưa ra yêu cầu. Tuy nhiên, tôi đoán, họ thấy chưa được bồi thường thỏa đáng và cho rằng bên phía bạn đáng lý phải bồi thường nhiều hơn.

  - Pháp luật: Quy định pháp luật về bồi thường ngoài hợp đồng cho phép nên người ta yêu cầu là có cơ sở. Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định họ có nghĩa vụ chứng minh cho yêu cầu của mình là phù hợp với pháp luật. Ngoài ra, cũng theo pháp luật thì phía bạn cũng có quyền bác bỏ yêu cầu kia, đồng thời với việc chứng minh sự bác bỏ đó là đúng pháp luật.

  Trân trọng!
 • Xem thêm     

  30/12/2011, 02:48:30 CH | Trong chuyên mục Hình sự

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Như bạn khẳng định thì em bạn bị liên quan đến vụ cướp tài sản của tài xế taxi. Mời bạn tham khảo quy định tại Bộ luật hình sự như sau:

  Điều 133.  Tội cướp tài sản 

  1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến  mười lăm năm:

  a) Có tổ chức;

  b) Có tính chất chuyên nghiệp;

  c) Tái phạm nguy hiểm;

  d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

  đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

  e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

  g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

  3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

  a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

  b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

  c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

  4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

  a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật  từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

  b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

  c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

  5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.


  Việc xét xử căn cứ theo các tình tiết liên quan đến vụ án (ví dụ: kết quả điều tra, tội danh và điều khoản cụ thể trong cáo trạng) và mức hình phạt (nếu có) dựa trên cơ sở của việc buộc tội-bào chữa tại phiên tòa, phù hợp với quy định của pháp luật.

  Trân trọng!
 • Xem thêm     

  28/12/2011, 08:55:20 SA | Trong chuyên mục Hình sự

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Mời tham khảo!
 • Xem thêm     

  28/12/2011, 08:54:49 SA | Trong chuyên mục Hình sự

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Như bạn nêu thì bên công an đã xác định không thuộc trường hợp xử lý hình sự nên giữa các bên chỉ còn là quan hệ dân sự thôi. Vì vậy, nếu các bên không thỏa thuận được với nhau về mức bồi thường thì có thể yêu cầu tòa án giải quyết. Cơ sở để xác định bồi thường là những chi phí có chứng từ hoặc hợp lý liên quan đến việc chữa trị thương tích do tai nạn.

  Trân trọng!
 • Xem thêm     

  26/12/2011, 09:35:06 SA | Trong chuyên mục Hình sự

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  - Trường hợp bạn nêu có lẽ là gá bạc (Điều 249 BLHS). Mời bạn tham khảo 02 Điều luật của BLHS có liên quan như sau:

  Điều 248. Tội đánh bạc

  1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 249 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

  a) Có tính chất chuyên nghiệp;

  b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị từ năm mươi triệu đồng trở lên;

  c) Tái phạm nguy hiểm.

  3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng.

   

   

  Điều 249. Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc

   1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 248 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến ba trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

  a) Có tính chất chuyên nghiệp;

  b) Thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn;

  c) Tái phạm nguy hiểm.

  3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

   


  - Các tình tiết bạn nêu là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm h khoản 1 Điều 46 BLHS "Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng" (nếu chứng minh được thêm vế sau thì tốt nhất) và khoản 2 Điều 46 BLHS.

  - Kết quả cuối cùng "bị xử lý thế nào" phụ thuộc vào các tình tiết của vụ án và diễn biến thực tế của hoạt động buộc tội-bào chữa tại phiên tòa.

  Trân trọng!
 • Xem thêm     

  26/12/2011, 09:08:17 SA | Trong chuyên mục Hình sự

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Đúng như bạn kể thì người thân của bạn không phạm tội vì không phải là người thực hiện hành vi đó.

  Trân trọng!
 • Xem thêm     

  15/12/2011, 09:43:43 SA | Trong chuyên mục Hình sự

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  - Bộ luật tố tụng hình sự quy định các biện pháp ngăn chặn khác nhau. Nếu muốn thay đổi biện pháp tạm giam thì bạn cần phải viết đơn trình bày với cơ quan công an, đề nghị chuyển sang biện pháp khác, ví dụ: "Cấm đi khỏi nơi cư trú" theo Điều 91, "Bảo lĩnh" Điều 92, "Đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm" Điều 93 hoặc thậm chí "Hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn" Điều 94.

  - Án treo: Chưa biết tội danh người đó bị khởi tố là gì cũng như các tình tiết khác có liên quan nên không thể kết luận chắc chắn. Nếu là tội liên quan đến tàng trữ, mua bán ma túy thì khung thấp nhất (khung một) cũng đã có hình phạt tù từ 2-7 năm. Điều kiện tối thiểu để được hưởng án treo là mức phạt tù không quá 3 năm theo Điều 60 BLHS.

  Trân trọng!
 • Xem thêm     

  13/12/2011, 11:35:07 SA | Trong chuyên mục Hình sự

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Có thể nói caythongnoel giải thích đúng rồi. Điều 20 BLHS quy định khá rõ. Nhiều khả năng đây là bài tập tình huống và như vậy thì việc học của bạn có lẽ chưa được như ý.

  Trân trọng! 
18 Trang <1234567>»