Tư Vấn Của Luật Sư: Ls. Cao Sỹ Nghị - LS_CaoSyNghi

18 Trang «<2345678>»
 • Xem thêm     

  08/12/2011, 11:45:48 SA | Trong chuyên mục Hình sự

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Bạn hãy viết có dấu để được tư vấn
 • Xem thêm     

  06/12/2011, 01:59:21 CH | Trong chuyên mục Hình sự

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Theo giá trị tài sản bạn cung cấp thì có lẽ khung hình phạt được áp dụng là 2-5 năm tù theo khoản 2 Điều 138 BLHS Tội trộm cắp tài sản. Tội phạm của hành vi thuộc loại nghiêm trọng (khoản 3 Điều 8 BLHS).

  Vì cháu của bạn chưa đủ 16 tuổi nên, căn cứ vào khoản 2 Điều 12 BLHS thì không phải chịu trách nhiệm hình sự và theo đó sẽ không bị xử lý hình sự. Cháu bạn có thể bị áp dụng các biện pháp tư pháp khác tùy thuộc vào kết quả điều tra và quyết định của cơ quan có thẩm quyền liên quan.

  Trân trọng!
 • Xem thêm     

  05/12/2011, 09:40:25 SA | Trong chuyên mục Hình sự

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  - Hình phạt đối với tội danh cướp giật được quy định tại Điều 136 BLHS như sau:

  Điều 136.  Tội cướp giật tài sản

  1. Người nào cướp giật tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười  năm:

  a) Có tổ chức;

  b) Có tính chất chuyên nghiệp;

  c) Tái phạm nguy hiểm;

  d) Dùng thủ đoạn nguy hiểm;

  đ) Hành hung để tẩu  thoát;

  e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương  tật từ 11% đến 30%;

  g) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

  h) Gây hậu quả nghiêm trọng.

  3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến  mười lăm năm:

  a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

  b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

  c)  Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

  4.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

  a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm  chết người;

  b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

  c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

  5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng.


  - Điều kiện để được áp dụng án treo thì theo Điều 60 BLHS:

  Điều 60.  Án treo

  1. Khi xử phạt tù không quá ba năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ một năm đến năm năm.

  2. Trong thời gian thử thách, Toà án giao người  được hưởng án  treo cho cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi người đó thường trú để giám sát và giáo dục. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục người đó.

  3. Người  được hưởng án  treo có thể phải chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định theo quy định tại Điều 30 và Điều 36 của Bộ luật này.

  4. Người được hưởng án treo đã chấp hành được một phần hai thời gian thử thách và có nhiều tiến bộ thì theo đề nghị của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giám sát và giáo dục, Toà án có thể quyết định rút ngắn thời gian thử thách.

   5. Đối với người được hưởng án treo mà phạm tội mới trong thời gian thử thách, thì Toà án quyết định buộc phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 51 của Bộ luật này.


  Trân trọng!
 • Xem thêm     

  02/12/2011, 09:00:12 SA | Trong chuyên mục Hình sự

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  - Bạn trao đổi cụ thể với luật sư bạn định nhờ thì mới biết được cụ thể bao nhiêu tiền.


  - Kháng cáo là quyền của bị cáo, đương sự nên tùy bạn quyết định có kháng cáo hay không. Thời hạn kháng cáo theo Bộ luật tố tụng hình sự quy định như sau:

  #0000ff;">Điều 234. Thời hạn kháng cáo, kháng nghị

  #0000ff;">1. Thời hạn kháng cáo là mười lăm ngày, kể từ ngày tuyên án. Đối với bị cáo, đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày bản án được giao cho họ hoặc được niêm yết.

  #0000ff;">Thời hạn kháng nghị của Viện kiểm sát cùng cấp là mười lăm ngày, của Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp là ba mươi ngày, kể từ ngày tuyên án.

  #0000ff;">2. Nếu đơn kháng cáo gửi qua bưu điện thì ngày kháng cáo được tính căn cứ vào ngày bưu điện nơi gửi đóng dấu ở phong bì. Trong trường hợp đơn kháng cáo gửi qua Ban giám thị trại tạm giam, thì ngày kháng cáo được tính căn cứ vào ngày Ban giám thị trại tạm giam nhận được đơn.

  #0000ff;"> 

  Trân trọng!


 • Xem thêm     

  28/10/2011, 08:05:46 SA | Trong chuyên mục Hình sự

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Bạn hãy thông tin lại nội dung rõ ràng và cụ thể hơn vì tôi chưa hiểu ý bạn. Nếu chỉ là làm đơn thế nào thì bạn có thể đến tòa án huyện nơi có trụ sở của công ty để xin mẫu và viết theo mẫu đó.

  Trân trọng!
 • Xem thêm     

  24/10/2011, 08:37:17 SA | Trong chuyên mục Hình sự

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Tội liên quan đến ma túy như bạn nêu có khung hình phạt cao nhất đến chung thân, tử hình. Tuy nhiên, em bạn 17 tuổi nên mức án cao nhất cho hành vi này là 18 năm tù.

  Trân trọng!
 • Xem thêm     

  14/10/2011, 09:06:21 SA | Trong chuyên mục Hình sự

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Việc có báo công an hay không đó là quyền của doanh nghiệp nên họ nói như vậy cũng có cơ sở. Tuy nhiên, việc cung cấp thông tin cho doanh nghiệp hay không lại thuộc quyền của người bạn. Doanh nghiệp không phải cơ quan thẩm quyền nhà nước nên không thể "buộc" người đó như bạn nêu.

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  12/10/2011, 04:11:34 CH | Trong chuyên mục Hình sự

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  - Theo khoa học luật hình sự thì hành vi trộm cắp (hoặc cũng có thể thuộc tên gọi khác) đã thực hiện xong nên đủ cơ sở để có thể truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, do tài sản đã được hoàn trả hoàn toàn nên trong thực tế cũng có thể không bị khởi tố, tùy thuộc vào quyết định của cơ quan tố tụng. Nếu bị truy tố thì việc hoàn trả lại tài sản được coi là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Còn việc có bị tù hay không tùy thuộc vào phán quyết của tòa căn cứ theo kết quả tranh tụng giữa bên buộc tội và bên gỡ tội theo quy định pháp luật.

  -  Tài sản khác: chưa xác minh rõ ràng thì chưa thể khẳng định người đó vi phạm. Kể cả trường hợp bên công an sau khi điều tra khẳng định là hành vi vi phạm thì người đó vẫn còn quyền và cơ hội để chứng minh không phải lỗi của mình.

  Trân trọng!
 • Xem thêm     

  11/10/2011, 03:15:09 CH | Trong chuyên mục Hình sự

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  BLHS không quy định tội danh cho trường hợp người nữ trên 16 tuổi và tự nguyện.

  Trân trọng! 
 • Xem thêm     

  28/09/2011, 09:05:29 SA | Trong chuyên mục Hình sự

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Khi xét xử phúc thẩm, người ta có nhiều cách đơn giản hơn cách bạn nêu. Nếu không ai đề nghị tăng mức hình phạt thì người ta sẽ không tăng.

  Trân trọng!
 • Xem thêm     

  28/09/2011, 08:54:59 SA | Trong chuyên mục Hình sự

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Câu trả lời của tôi là "không".

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  27/09/2011, 03:15:21 CH | Trong chuyên mục Hình sự

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Về giá trị, hành vi trên rơi vào khoản 1 Điều 138 BLHS với mức phạt tù cao nhất 3 năm. Nhìn chung, nếu không có kháng cáo hoặc kháng nghị tăng mức hình phạt thì thông thường tòa phúc thẩm tuyên mức án thấp hơn hoặc bằng mức án sơ thẩm nên bạn không nên lo lắng quá. Chúc bạn tìm được luật sư ưng ý.

  Trân trọng!
 • Xem thêm     

  23/09/2011, 10:04:01 SA | Trong chuyên mục Hình sự

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Căn cứ trên thông tin bạn nêu, nhiều khả năng em của bạn không bị xử lý hình sự nên bạn không cần quá lo lắng.

  Về việc thỏa thuận: khi công an điều tra xong hoặc không phải xử lý hình sự thì bạn có thể là đơn đề nghị lấy xe ra. Việc bồi thường thiệt hại là do các bên tự thương lượng, hòa giải. Cơ sở để bồi thường là mức thiệt hại và mức độ lỗi của các bên. Nếu không giải quyết được thì có thể yêu cầu tòa án (dân sự) quyết định.

  Trân trọng!
 • Xem thêm     

  21/09/2011, 08:50:59 SA | Trong chuyên mục Hình sự

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Bạn có thể gửi đơn tố cáo đến công an huyện nơi bạn hoặc người kia cư trú. Trường hợp bạn kể, nếu không điều tra thì không thể khẳng định được các tình tiết đã nêu có liên quan như thế nào nên sẽ khó để xử lý hình sự.

  Ngoài ra, bạn đã có các chứng cứ như sự kiện trên xe buýt, vụ việc xảy ra ở nhà bạn,... nên bạn và gia đình có thể yêu cầu tòa án giải quyết về bồi thường danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm và các thiệt hại liên quan.

  Trân trọng!
 • Xem thêm     

  15/09/2011, 09:26:30 SA | Trong chuyên mục Hình sự

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Tôi muốn xem lại topic của bạn nhưng rất tiếc là không có nội dung gì ngoài phần nội dung thông tin ban đầu của bạn. Vì vậy, tôi trả lời câu hỏi của bạn như sau: Về hình sự, hành vi này có dấu hiệu đến tội Lừa đảo... (Điều 139) hoặc Lạm dụng tín nhiệm... (Điều 140) BLHS. Xét về giá trị tiền thì rơi vào khoản 3 với khung hình phạt tù đến 15 năm. Mức án cuối cùng (nếu có) được căn cứ vào kết quả tranh tụng giữa bên buộc tội và bên gỡ tội tại phiên tòa theo quy định pháp luật.

  Trân trọng!
 • Xem thêm     

  14/09/2011, 09:33:50 SA | Trong chuyên mục Hình sự

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Nếu thông tin của bạn như nêu sau này thì xin mời tham khảo ý kiến tư vấn theo đường dẫn http://danluat.thuvienphapluat.vn/xin-tu-van-ve-toi-hanh-hung-lam-mat-1-con-mat-52454.aspx#130479
 • Xem thêm     

  14/09/2011, 09:25:48 SA | Trong chuyên mục Hình sự

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Như thông tin bạn nêu thì hành vi có dấu hiệu vi phạm Điều 104 BLHS. Bạn có thể làm đơn yêu cầu công an điều tra xác minh và xử lý. Về dân sự, người bị thiệt hại có quyền đòi bồi thường cho các thiệt hại liên quan đến chữa trị vết thương, thu nhập bị mất,... theo quy định pháp luật.

  Trân trọng!
 • Xem thêm     

  06/09/2011, 05:33:03 CH | Trong chuyên mục Hình sự

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  1. Nếu yêu cầu về hình sự thì bạn có thể gửi đơn cho công an nơi mình cư trú hoặc nơi cư trú của đối tượng bạn tố cáo. Nếu là phi hình sự thì gửi tòa án nơi cư trú của đối tượng bạn tranh chấp.

  2. Trách nhiệm như thế nào phụ thuộc vào sự liên quan của Công ty X và chứng cứ kèm theo.

  3. Theo hình sự thì việc xử lý thuộc thẩm quyền của công an sau khi nhận đơn của bạn. Về dân sự thì tòa án sẽ quyết định căn cứ vào tình hình cụ thể.

  Trân trọng!
 • Xem thêm     

  06/09/2011, 05:26:54 CH | Trong chuyên mục Hình sự

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Mời tham khảo!
 • Xem thêm     

  30/08/2011, 03:57:31 CH | Trong chuyên mục Hình sự

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Trên cơ sở thông tin bạn nêu và Công ty TNHH là không phải Nhà nước thì nhiều khả năng liên quan đến hành vi quy định tại Điều 140 BLHS như sau:

   

  Điều 140.  Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 

  4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

  a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

  b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

  5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm và bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản hoặc một trong hai hình phạt này.


  Những vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của công ty mà ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của bạn thì bạn có quyền yêu cầu làm rõ.

  Một số tình tiết bạn nêu có thể được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Việc tạm giam phụ thuộc vào quyết định của cơ quan điều tra và các cơ quan tố tụng khác. Bạn có quyền mời luật sư ngay khi bi khởi tố theo quy định của pháp luật và cũng có thể tư vấn luật sư trước cả thời điểm đó.

  Trân trọng!
18 Trang «<2345678>»