Tư Vấn Của Luật Sư: Công ty luật TNHH Vilob Nam Long - Ls.NguyenHuyLong

23 Trang «<3456789>»
 • Xem thêm     

  23/06/2015, 08:53:58 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Bạn lưu ý Luật Doanh nghiệp 2014 đã sắp có hiệu lực (01/7/2015), các quy định này sẽ áp dụng Luật mới.

  Tuy nhiên, nếu bạn muốn hỏi theo quy định Luật 2005, thì tôi có thể tư vấn như sau: Để xác định rằng chủ thể có trái với quy định Điều 13 hay không, cần đưa ra các căn cứ xác thực cho thấy A và B đã thành lập ra 3 công ty trên, việc đứng tên trên thực tế của các chủ thể khác có ý nghĩa gì.

  Trân trọng,

 • Xem thêm     

  15/06/2015, 05:32:59 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Vấn đề của bạn, chúng tôi có một số chia sẻ như sau:

  Để cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài gắn với thành lập doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục như sau:

  I. Hồ sơ chuẩn bị:

  1.     Bản đăng ký / đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu

  2.     Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).

  3.     Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập doanh nghiệp liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài theo qui định tại Điều 53, Điều 54 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006;

  4.     Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp sử dụng vốn nhà nước để đầu tư hoặc liên doanh, liên kết với các thành phần kinh tế khác theo qui định của pháp luật.

  5.     Hồ sơ đăng ký kinh doanh:

  -        Dự thảo Điều lệ Công ty;

  -        Danh sách thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên theo mẫu: 

    Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần theo mẫu 

    Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty TNHH một thành viên theo mẫu

  -        Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư:

  + Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc giấy tờ tương đương khác của nhà đầu tư là tổ chức (đối với nhà đầu tư nước ngoài phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định); Quyết định uỷ quyền kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhândân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân khác của người đại diện theo uỷ quyền;

  + Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của nhà đầu tư là cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn lực hoặc Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

  -        Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối vớicông ty kinh doanh ngành, nghề mà theo qui định của pháp luật phải có vốn pháp định;

  -        Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số các nhân  đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo qui định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề (chứng chỉ hành nghề được cấp ở nước ngoài không có hiệu lực thi hành tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có qui định khác);

  -   Giấy tờ về địa điểm thực hiện dự án: Thoả thuận nguyên tắc hoặc hợp đồng thuê địa điểm và các giấy tờ pháp lý liên quan chứng minh quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp địa điểm và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

  II. Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch đầu tư cấp tỉnh

  - Thời hạn giải quyết hồ sơ: 15 ngày làm việc

  Để được tư vấn chi tiết và sử dụng dịch vụ đăng ký cấp GCN đầu tư của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết:

  CÔNG TY LUẬT NAM LONG VÀ CỘNG SỰ
  Điện thoại: (04) 62 54 56 58 - Hotline: 0964 125 668
  Email: luatnamlong@gmail.com / info@luatnamlong.com

   Trân trọng!

 • Xem thêm     

  15/06/2015, 08:16:50 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Hoàn toàn đủ căn cứ bạn nhé, với điều kiện nội dung giấy ủy quyền và các giấy tờ giao dịch liên quan đến việc chuyển tiền ghi nhận rõ việc ông C chuển tiền vào từ tài khoản mình vào công ty A là trên cơ sở thực hiện sự ủy quyền của ông B

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  13/06/2015, 09:12:23 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào ban!

  Việc ông B ủy quyền cho ông C góp vốn (tiền mặt) vào công ty TNHH A là không trái với quy định của pháp luật, do đó, sau khi góp vốn vào công ty A và làm thủ tục thay đổi ĐKKD tại Sở Kế hoạch đầu tư, ông B trở thành thành viên của công ty TNHH A

  Thủ tục thay đổi ĐKDN như sau:

  1. Hồ sơ đăng ký:

  - TB thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiêp

  - Biên bản họp và quyết định của HĐTV công ty TNHH A về việc bổ sung thành viên, thay đổi vốn điều lệ và cơ cấu vôn góp

  - Danh sách thành viên công ty thya đổi

  - Thông báo lập sổ đăng ký thành viên của công ty trước và sau khi thay đổi.

  - Bản sao CMND/ hộ chiếu của cá nhân (ông B) góp vốn vào công ty

  2. Thủ tục:

  - Nộp HS tại phòng đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch đầu tư cấp tỉnh

  - Thời gian giải quyết hồ sơ: 5 ngày làm viêc (từ T7/2015 giảm còn 3 ngày làm việc)

  - Lệ phí: 200.000đ

  - kết quả: Giấy CN đăng ký doanh nghiệp thay đổi

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  13/06/2015, 08:26:29 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Vấn đề của bạn chúng tôi có một số chia sẻ như sau:

  1. Hiện nay, theo quy định của Luật đấ thầu 2013, thông tin  về đấu thầu phải được đăng tải trên mạng đấu thầu quốc gia, báo đấu thầu bao gồm:

  a) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

  b) Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển;

  c) Thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu;

  d) Danh sách ngắn;

  đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

  e) Kết quả mở thầu đối với đấu thầu qua mạng;

  g) Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

  h) Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu;

  i) Danh mục dự án đầu tư theo hình tức đối tác công ty, dự án có sư dụng đất;

  k) Cơ sở dự liệu về nhà thầu, chuyên gia đấu thaauff, giảng viên đấu thầu và cơ sở về đấu thâud

  l) Thông tin khác có liên quan

  2. . Trách nhiệm cung cấp thông tin:

  a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy bannhân dân cấp tỉnh và người có thẩm quyền có trách nhiệm cung cấp thông tin quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc cho Báo đấu thầu;

  b) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy bannhân dân cấp tỉnh trong phạm vi trách nhiệm của mình cung cấp thông tin quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

  c) Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị đầu mối quản lý hoạt động đầu tư PPP có trách nhiệm cung cấp thông tin dự án PPP, danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất và thông tin khác có liên quan quy định tại Điểm i và Điểm l Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

  d) Bên mời thầu có trách nhiệm cung cấp thông tin quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

  đ) Bên mời thầu có trách nhiệm cung cấp các thông tin quy định tại các Điểm b, c, d và đ Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu và các thông tin liên quan đến việc thay đổi thời điểm đóng thầu (nếu có) lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc cho Báo đấu thầu;

  e) Nhà đầu tư có trách nhiệm tự cung cấp và cập nhật thông tin về năng lực, kinh nghiệm của mình vào cơ sở dữ liệu nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 5 và Điểm k Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu;

  g) Cơ sở đào tạo, giảng viên về đấu thầu, chuyên gia có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến đào tạo, giảng dạy, hoạt động hành nghề về đấu thầu của mình cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại Điểm k Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu.

  3. Trách nhiệm đăng tải thông tin:

  a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trong việc đăng tải thông tin về đấu thầu;

  b) Thông tin hợp lệ theo quy định được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trên Báo đấu thầu. Khi phát hiện những thông tin không hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thông báo trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu để các đơn vị cung cấp thông tin biết, chỉnh sửa, hoàn thiện để được đăng tải.

  4. Ngoài trách nhiệm cung cấp thông tin quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều này, bên mời thầu có trách nhiệm đăng tải thông báo mời sơ tuyển quốc tế lên trang thông tin điện tử hoặc tờ báo quốc tế bằng tiếng Anh được phát hành rộng rãi tại Việt Nam.

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  12/06/2015, 04:20:44 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Trường hợ của bạn có thể đăng ký kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh. Chúng tôi tư vấn thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cho bạn như sau:

  1. Hồ sơ đăng kus kinh doanh

  - Giấy đề nghị ĐK hộ kinh doanh theo mẫu

  - Bản sao CMND 

  - Bản sao GCN quyền sử dụng đất/QSH nhà nơi đặt địa điểm kinh doanh. Trường hợp là địa điểm thuê phải có hợp đồng thuê nhà/thuê QSD đất (thời hạn thuê từ  tháng trở lên phải được công chứng)

  2. Thủ tục:

  - Nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

  - lệ phí : 100.000d 

  - Thời hạn giải quyết thủ tục: 5 ngày làm việc (theo NĐ 43/2010/NĐ-CP về ĐKKD

  \Chúc bạn sức khỏe và thành đạt

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  12/06/2015, 08:45:55 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Theo quy định của luật doanh nghiệp hiện hành  trường hợp đại diện theo pháp luật của  công ty nếu vắng mặt quá ba mươi ngày ở Việt Nam thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Như vậy,trường hợp tổng giám đốc công ty bạn chỉ đi công tác vài hôm thì có thể ủy quyền cho giám đốc ký các giấy tờ, hồ sơ trong thời gian tổng giam đốc đi vắng. Và mặc dù tổng giám đốc đã có ủy quyền cho giám đốc nhưng tổng giám đốc vẫn đươc ký kết các giấy tờ, văn bản của công ty.

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  11/06/2015, 10:33:04 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc hủy thầu được thực hiên khi có thuộc các trường hợp sau:

  - Tất cả hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

  - Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

  - Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu, nhà đầu tư được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu, dự án.

  - Có bằng chứng về việc đưa, nhận, môi giới hối lộ, thông thầu, gian lận, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

  Hiện nay pháp luật không quy định cụ thể về thủ tục hủy thầu. Tuy nhiên, việc hủy thầu có thể thực hiện thông qua những việc sau:

  - Gửi thông báo hủy thầu đến tất cả các bên dự thầu, trong đó nêu rõ lý do hủy thầu

  - Đăng tin thông báo hủy thầu nêu rõ lý do hủy thầu trên 3 số báo liên tiếp của 1 tờ báo, 3 tin liên tiếp trên một phương tiện thông tin đại chúng khác.

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  11/06/2015, 09:27:21 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào ban!

  Vấn đề của bạn chúng tôi những chia sẻ như sau:

  Vì bạn đã thành lập 1 tổ chức khoa học công nghệ nhưng tổ chức đó không có chức năng kinh doanh, nên bạn có thể thành lập 1 công ty TNHH 1TV do tổ chức làm chủ sở hữu (chủ sở hữu là trung tâm khoa học công nghệ bên bạn đã thành lập)

  Để tìm hiểu về thủ tục thành lập công ty TNHH1 TV do tổ chức làm chủ sở hữu, bạn có thể truy cập vào đường link sau để biết thêm chi tiết: 

  http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dkdn/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=8&ItemID=230&PublishedDate=2012-07-23T13:05:00Z

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  11/06/2015, 08:37:59 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Vấn đề của bạn chúng tôi có những chia sẻ như sau:

  Để sản xuất và đưa sản phẩm phân bón ra thị trường, bạn cần phải có giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép sản xuất phân bón và giấy chứng nhân hợp quy của sản phẩm phân bón

  Về thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, bạn cần chuẩn bị hồ sơ ĐKDN với những giấy tờ sau:

  - Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu (tùy lựa chọn của bạn về hình thức doanh nghiệp: DNTN, Công ty TNHH 1TV, Công ty TNHH 2TV trở lên, CTCP) trong đó có đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất phân bón

  - Dự thảo điều lệ doanh nghiệp (đối với công ty TNHH và công ty cổ phần)

  - Danh sách thành viên góp vốn của công ty TNHH 2TV trở lên hoặc danh sách cổ đông sáng lập đói với CTCP

  - Chứng minh nhân dân bản sao của cá nhân/ các cá nhân tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp. TRường hợp có tổ chức tham gia thành lập cần bản sao GCN thành lập, QĐ thành lập,.. của tổ chức đó

  Hồ sơ ĐKKD nộp tại Phòng ĐKKD- Sở Kế hoạch đầu tư cấp tỉnh

  Đối với thủ tục cấp phép sản xuất phân bón và giấy chứng nhận hợp quy của sản phẩm được thực hiện sau khi có GCN đăng ký doanh nghiệp trên cơ sở công ty đáp ứng được các điều kiện về sản xuất và chất lượng phân bón. Nội dung này bạn có thể tham khảo tại NĐ 202/2013/NĐ-CP, thông tư 29/2014/TT-BCT, thông tư 48/2011/TT-BCT 

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  10/06/2015, 10:34:19 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Bạn cần tiến hành thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH1 TV hoặc đăng ký kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh.

  Chúng tôi tư vấn thủ tục đăng ký kinh doanh cho bạn như sau:

  1. Đối với đăng ký kinh doanh theo hình thức doanh nghiệp:

  1.1. Thành phần hồ sơ:

  - giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH1 TV

  - Dự thảo điều lệ công ty TNHH1 TV

  - Bản sao CMND/hộ chiếu

  1.2 Nộp hồ sơ tại: Sở KH-ĐT cấp tỉnh

  - Lệ phí: 200.000đ

  - Thời gian giải quyết công việc: 5 ngày làm viêc (từ 1/7/2015 giảm còn 3 ngày làm việc)

  2. Đối với thành lập hộ kinh doanh cá thể

  2.1. Thành phần hồ sơ:

  - Giấy đề nghị ĐK hộ kinh doanh

  - Bản sao CMND

  - Bản sao giấy chứng nhận QSD đất/QSH nhà địa điểm kinh doanh. Trường hợp địa điểm kinh doanh là địa điểm thuê thì cần có thêm hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh (thời hạn thuê từ 6 tháng trở lên phải được công chứng)

  2.2 Thủ tục:

  - Nộp Hồ sơ tại UBND huyện, quận, thành phó thuộc tỉnh nơi có địa điểm kinh doanh

  - Thời gian : 5 ngày làm việc 

  - lệ phí ĐKKD: 100.000đ

  Chúc bạn sức khỏe và thành đạt

  Trân trọng!

   

 • Xem thêm     

  10/06/2015, 10:14:23 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Sau khi đăng ký thay đổi giám đốc, bạn gửi tờ khai điiều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế (mẫu 08- thông tư 156/2013/TT-BTC) với nội dung điều chỉnh thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  10/06/2015, 09:09:52 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Với trường hợp của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên thành lâp Công ty TNHH 1 thành viên do chông bạn làm chủ sở hữu, vì trường hợp bạn tham gia thành lập công tyvowis việc gops vôn bằng căn nhà, bạn phải chuyển quyền sở hữu tài sản là căn nhà của bạn thành tài sản (sang tên GCN quyền sở hữu nhà) của công ty. Tài sản này được định giá và xác định tương ứng với tỷ lệ vốn điều lệ doanh nghiệp được đăng ký, cũng là tài sản phải chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của công ty khi kinh doanh thua lỗ.

  Trường hợp mở công ty TNHH 1 thành viên do chông bạn làm chủ sở hữu, đối với địa điểm thuê là nhà riêng của bạn,  hai bạn có thể lập 1 hợp đồng thuê/mượn nhà để làm trụ sở doanh nghiệp (hợp đồng lập thành văn bản dưới 6 tháng không phải công chứng)

  Để có thể được tư vấn cụ thể về thủ tục thành lập doanh nghiệp cũng như để có thể được sử dụng dịch vụ pháp lý liên quan của chúng tôi, bạn có thể vui lòng liên hệ với chúng tôi để được biết thêm chi tiết:

  CÔNG TY LUẬT NAM LONG VÀ CỘNG SỰ
  Điện thoại: (04) 62 54 56 58 - Hotline: 0964 125 668
  Email: luatnamlong@gmail.com / info@luatnamlong.com

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  06/06/2015, 08:34:02 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Trường hợp công ty bạn cần phải đăng ký bổ sung ngành nghề:

  Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (mã ngành: 4649): Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh  (cụ thể: Bán buôn Chế phẩm vệ sinh: xà phòng thơm, nước gội đầu, sữa tắm, chế phẩm khử mùi hôi, khăn giấy, tã giấy, giấy vệ sinh... 

  Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (mã ngành: 4772:  Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (cụ thể: Bán lẻ vật phẩm vệ sinh: nước gội đầu, sữa tắm, khăn giấy thơm... )

  Bán lẻ hàng hoá khác lưu động hoặc tại chợ  (mã ngàn:4789) Chi tiết: - Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh; 

  Bạn có thể tham khảo thêm tại quyết định 337/2007/QĐ-BKHĐT về nội dung hệ thống ngành kinh tế việt nam

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  06/06/2015, 08:17:57 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Đung như bạn nói, chủ tịch công ty hoặc chủ tịch HĐTV vẫn có thể đồng thời là giám đốc của công ty. Việc kiêm nhiệm này do chủ sở hữu công ty quyết định và được thể hiện trong GCN ĐKKD và điều lệ doanh nghiệp

  trân trọng!

 • Xem thêm     

  05/06/2015, 02:00:33 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Theo Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với tổ chức thương mại thế giới WTO và Nghị định 140/2007/NĐ-CP của chính phủ từ ngày 1/1/2014, đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh lĩnh vực vận tải hành khách và hàng hóa chỉ được góp vôn tối đa 51% để thành lập công ty liên doanh hoặc hợp tác theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp Việt Nam mà không được thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài.

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  05/06/2015, 08:37:30 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Sau khi đăng ký dược ngành nghề kinh doanh mà bạn mong muốn, để bán sản phẩm ra thị trường công ty cần tiên hành các công việc như quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại để sản phẩm của bạn có thể tiếp cận người tiêu dung

  Tuy nhiên do ngành nghề sả xuất nwo9wcs mắm là ngành nghề có tính chất đặc thù, liên quan đến chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, do đó công ty bạn cần đăng ký hợp chuẩn hợp quy cho sản phẩm nước mắm công ty bạn sản xuất.

  Thủ tục đăng ký công bố hợ chuẩn hợp quy, bạn có thể tham khảo tại  thông tư 28/2012/TT-BKHCN

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  04/06/2015, 03:09:22 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Bạn có nhu cầu thành lập doanh nghiệp, chúng tôi tư vấn thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp cho bạn như sau:

  1. Thành phần hồ sơ:

  - Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH 1 TV theo mẫu:

  - Dự thảo điều lệ doanh nghiệp công ty TNHH 1TV

  - Danh sách thành viên công ty TNHH 2 thành viên (trường đăng ký thành lập công ty TNHH2 thành viên trở lên)

  - Bản sao CMND/ hộ chiếu các thahf viên tham gia thành lạp công ty.

  2. Thủ tuc:

  - Thẩm quyền giải quyết: Phòng ĐKKD- Sở Kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh

  - THời gian giải quyết: 5 ngày làm viêc (kể từ ngày 1/7/2015 giảm còn 3 ngày làm việc)

  - Lệ phí: 200.000 đồng

  3. Về biêt mẫu và các văn bản hướng dẫn, bạn có thể tham khảo tại các văn bản sau:

  - Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT về đăng ký kinh doanh (mẫu GĐN ĐKDN)

  - Quyết định 10/2007/QĐ-TTg về danh mục mã ngành nghề kinh doanh (lựa chon ngành nghề ĐKKD

  - Quyết định 337/2007/QĐ-BKHĐT về nội dung hệ thống ngành kinh tế việt nam (lự chon ngành nghề ĐKKD)

  Chúc bạn sức khỏe và thành công

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  04/06/2015, 09:16:45 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Trước hết luật sư tư vấn cho bạn thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư như sau:

  II. Đối với thủ tục đăng ký cấp GCN đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp:

  I.1. Thành phần Hồ sơ:

  1.  Bản đăng ký / đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu 

  2.     Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).

  3.     Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập doanh nghiệp liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài theo qui định tại Điều 53, Điều 54 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006;

  4.     Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp sử dụng vốn nhà nước để đầu tư hoặc liên doanh, liên kết với các thành phần kinh tế khác theo qui định của pháp luật.

  5.     Hồ sơ đăng ký kinh doanh:

  -        Dự thảo Điều lệ Công ty;

  -        Danh sách thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên theo mẫu:  ; Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần theo mẫu );Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty TNHH một thành viên theo mẫu 

  -        Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư:

  + Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc giấy tờ tương đương khác của nhà đầu tư là tổ chức (đối với nhà đầu tư nước ngoài phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định); Quyết định uỷ quyền kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhândân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân khác của người đại diện theo uỷ quyền;

  + Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của nhà đầu tư là cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn lực hoặc Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

  -        Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối vớicông ty kinh doanh ngành, nghề mà theo qui định của pháp luật phải có vốn pháp định;

  -        Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số các nhân  đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo qui định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề (chứng chỉ hành nghề được cấp ở nước ngoài không có hiệu lực thi hành tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có qui định khác);

  -   Giấy tờ về địa điểm thực hiện dự án: Thoả thuận nguyên tắc hoặc hợp đồng thuê địa điểm và các giấy tờ pháp lý liên quan chứng minh quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp địa điểm và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

  I.2 .Thủ tục:

  - Thẩm quyền giải quyết: Sở KH-ĐT cấp tỉnh

  - thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc

  II. Thủ tục đăng ký cấp GCN đầu tư gắn với thành lập chi nhánh.

  II.1 Thành phần Hồ sơ:

  1.      Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu 

  2.      Báo cáo tình hình hoạt động, năng lực tài chính của doanh nghiệp kèm theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất;

  3.      Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp sử dụng vốn nhà nước để đầu tư theo qui định của pháp luật (trừ trường hợp dự án đầu tư không làm thay đổi qui mô vốn góp trong doanh nghiệp của các thành viên và không thay đổi các điều kiện đã được chấp thuận trước đó).

  4.      Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD và Điều lệ của doanh nghiệp;

  5.      Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh:

  - Thông báo lập chi nhánh theo mẫu 

  - Quyết định về việc thực hiện dự án đầu tư gắn với thành lập chi nhánh và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty TNHH 1 thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần ;

  - Bản sao hợp lệ Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh

  - Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu Chi nhánh

  6.     Các giấy tờ, tài liệu khác kèm theo:

  - Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề. (chứng chỉ hành nghề được cấp ở nước ngoài không có hiệu lực thi hành tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có qui định khác).

  -  Giấy tờ về địa điểm thực hiện dự án: Thoả thuận nguyên tắc hoặc hợp đồng thuê địa điểm và các giấy tờ pháp lý liên quan chứng minh quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp địa điểm và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

  II.2. Thủ tục

  - Thẩm quyền giải quyết: Sở KH-ĐT nơi mở chi nhánh

  - Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc

  III. Về mức phí dịch vụ của chúng tôi: Trên cơ sở, đảm bảo nguyên tắc bình đăng, tự do ý chí, mức phí của chúng tôi được xác định sau khi đã thoa thuận cụ thể với khách hàng.

  Trân trọng!

   

 • Xem thêm     

  04/06/2015, 08:51:41 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Trường hợp giám đốc là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Do đó các trách nhiệm phát sinh trong các giao dịch mà người đại diện theo PL của doanh nghiệp ký kết nhằm các mục đích hoạt động của doanh nghiệp là trách nhiệm của doanh nghiệp, không phải trách nhiệm cá nhân của người đại diện của doanh nghiệp.

  Bởi vậy, trường hợp công ty bạn thay đổi người đại diện theo pháp luật (giám đốc) thì người đại diện mới tiếp nối các công việc theo thẩm quyền được quy định trong Luật DN và điều lệ công ty. Mọi trách nhiệm phát sinh trong các giao dịch trước của người đại diện cũ vẫn là trách nhiệm của công ty.

  Trân trọng!

23 Trang «<3456789>»