Khi nào công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý?

Chủ đề   RSS   
 • #555256 21/08/2020

  TuyenBig
  Top 100
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 949 lần


  Khi nào công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý?

   

  Bổ nhiệm là việc người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cử cán bộ, công chức giữ một chức vụ lãnh đạo có thời hạn trong cơ quan, đơn vị.

  Căn cứ Điều 51 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 thì việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải căn cứ vào:

  - Nhu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

  - Tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ lãnh đạo, quản lý.

  Thẩm quyền, trình tự, thủ tục bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý được thực hiện theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền.

  Về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gồm:

  - Đạt tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ, chức danh được bổ nhiệm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền;

  - Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan có thẩm quyền xác minh rõ ràng, có bản kê khai tài sản theo quy định;

  - Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định;

  - Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao;

  - Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật

  Thời hạn bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là 05 năm; khi hết thời hạn, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải xem xét bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại.

  Về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

  - Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý;

  - Đạt tiêu chuẩn của chức vụ công chức lãnh đạo, quản lý đang đảm nhiệm tại thời điểm xem xét bổ nhiệm lại;

  - Đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao;

  - Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

  Công chức được điều động đến cơ quan, tổ chức, đơn vị khác hoặc được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý mới.

   
  1415 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn TuyenBig vì bài viết hữu ích
  thutrungloi (28/08/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #555754   26/08/2020

  Bổ nhiệm là một trong những việc làm mang tính chất quyền lực nhà nước, thông qua việc bổ nhiệm những người có đủ tiêu chuẩn được giao giữ chức vụ lãnh đạo để thông qua đó góp phần kiện toàn và củng cố bộ máy nhà nước, đảm bảo cho bộ máy nhà nước hoạt động có hiệu quả và hiệu lực trên thực tế.

   
  Báo quản trị |