Kế toán trưởng của Công ty Cổ Phần có thể làm thành viên Hội đồng quản trị không?

Chủ đề   RSS   
 • #588132 25/07/2022

  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (431)
  Số điểm: 3280
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 52 lần


  Kế toán trưởng của Công ty Cổ Phần có thể làm thành viên Hội đồng quản trị không?

  Theo Điều 19 Nghị định 174/2016/NĐ-CP có quy định như sau:

  “Điều 19. Những người không được làm kế toán

  1. Các trường hợp quy định tại khoản 1, 2 Điều 52 Luật kế toán.

  2. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của người đại diện theo pháp luật, của người đứng đầu, của giám đốc hoặc tổng giám đốc và của cấp phó của người đứng đầu, phó giám đốc hoặc phó tổng giám đốc phụ trách công tác tài chính - kế toán, kế toán trưởng trong cùng một đơn vị kế toán, trừ doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu, doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

  3. Người đang làm quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người được giao nhiệm vụ thường xuyên mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán, trừ trường hợp trong cùng doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

  Theo Khoản 24 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020 có quy định: “Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.”

  Từ những quy định trên, người quản lý doanh nghiệp bao gồm thành viên Hội đồng quản trị không được làm kế toán trong cùng một đơn vị kế toán trừ Doanh nghiệp tư nhân và Công ty TNHH một thành viên.

  Như vậy, kế toán trưởng không thể cùng đảm nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong Công ty cổ phần.

   
  452 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tlthuthao21899 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (26/07/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #588262   27/07/2022

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (393)
  Số điểm: 3288
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 72 lần


  Kế toán trưởng của Công ty Cổ Phần có thể làm thành viên Hội đồng quản trị không?

  Cám ơn thông tin chia sẻ hữu ích của tác giả. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 52 Luật kế toán 2015: người đang là người quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán, trừ trong doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu thì không được làm kế toán trưởng. Do đó trong Công ty cổ phần, kế toán trưởng không thể làm thành viên Hội đồng quản trị.

   
  Báo quản trị |  
 • #588922   31/07/2022

  vuthienan134
  vuthienan134
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (352)
  Số điểm: 3840
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 30 lần


  Kế toán trưởng của Công ty Cổ Phần có thể làm thành viên Hội đồng quản trị không?

  Cảm ơn bài viết của bạn. Nhờ có bài viết của bạn mà giờ mình đã có thêm kiến thức liên quan đến mảng kế toán. Thông tin trong bài viết của bạn đã cho mình biết rằng kế toán trưởng không thể đảm nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong Công ty cổ phần. Bài viết rất hữu ích, mong có thể nhận được nhiều bài của bạn hơn trong tương lai.

   
  Báo quản trị |