234 Trang «<3456789>»

Chuyên mục: Kế toán - Kiểm toán   RSS RSS

Bao gồm những thông tin về nghiệp vụ kế toán, kỹ năng hành nghề và những vấn đề về pháp luật kế toán - kiểm toán.
CHỦ ĐỀ LỌC CHỦ ĐỀ: PHẢN HỒI LƯỢT XEM TIN NHẮN CUỐI
Các chủ đề khác

Doanh nghiệp khi báo cáo tài chính có thể sử dụng bao nhiêu loại tiền tệ cùng lúc?

Người gởi nguyenhoaibao12061999

00 439

Sử dụng nhiều loại tiền tệ trong nội dung báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Người gởi MewBumm

00 265
MewBumm
11/10/2023

Đối tượng nào được miễn đánh giá cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ kiếm toán?

Người gởi xuanuyenle

00 190
xuanuyenle
11/10/2023

07 điều kiện doanh nghiệp kiểm toán được ủy thác hoặc thuê kiểm toán

Người gởi nguyenhoaibao12061999

00 195

Chấm dứt mã số thuế do không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký thì có được xuất hóa đơn?

Người gởi muunhuong

00 687
muunhuong
06/10/2023

khách hàng không lấy hóa đơn nhưng đã chuyển tiền qua ngân hàng

Người gởi thaopika

07 47.487

Chi nhánh xuất hóa đơn và nhận hóa đơn như nào?

Người gởi dutquynhnhu@gmail.com

00 727

Quy định chế độ nộp lưu, bảo quản hồ sơ kiểm toán từ 21/10/2023

Người gởi xuanuyenle

00 399
xuanuyenle
13/09/2023

Tài liệu kế toán doanh nghiệp không may bị cháy thì xử lý thế nào?

Người gởi nguyenhoaibao12061999

00 639

Mua nông sản từ người nông dân thì xuất hóa đơn như nào?

Người gởi dutquynhnhu@gmail.com

00 7.273

Hàng đã bán mà bị trả lại sau ngày 01/7/2023 thì xuất đơn như thế nào?

Người gởi nguyenhoaibao12061999

00 3.156

Nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng Kiểm toán Nhà nước theo quy định mới nhất

Người gởi thuytrangak

00 227
thuytrangak
31/08/2023

Tổng hợp hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Người gởi ThanhLongLS

03 33.183
dichvuketoangiare
30/08/2023

Tổng cục Thuế: hướng dẫn biên lai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và biên lai thuế

Người gởi nguyenhoaibao12061999

00 905

Chứng từ là gì? Trường hợp nào doanh nghiệp cần lập chứng từ?

Người gởi nguyenhoaibao12061999

00 1.332

Tài sản thuê tài tài chính xác định thời gian khấu hao như thế nào?

Người gởi jellannm

00 823
jellannm
18/08/2023

Hướng dẫn sử dụng biên lai điện tử trong hoạt động thu chi thi hành án dân sự

Người gởi nguyenhoaibao12061999

00 516

Doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ có cần trích khấu hao tài sản cố định hay không?

Người gởi phamthibichhopulaw@gmail.com

00 1.256

Lập hóa đơn điện tử mà ghi sai ngày tháng năm thì xử lý ra sao?

Người gởi nguyenhoaibao12061999

00 8.285

Doanh nghiệp nhận tiền hỗ trợ có phải lập hóa đơn và kê khai nộp thuế GTGT không?

Người gởi phamthibichhopulaw@gmail.com

00 12.947
234 Trang «<3456789>»