Cẩm nang hướng dẫn sử dụng Hóa đơn điện tử cho cá nhân, hộ kinh doanh

Chủ đề   RSS   
 • #585560 22/06/2022

  HuyenVuLS
  Top 150
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (575)
  Số điểm: 30523
  Cảm ơn: 122
  Được cảm ơn 800 lần
  SMod

  Cẩm nang hướng dẫn sử dụng Hóa đơn điện tử cho cá nhân, hộ kinh doanh

  Câu 1: Lộ trình triển khai chuyển đổi hoá đơn điện tử của cơ quan thuế như thế nào đối với HKD, CNKD?
   
  Trong quá trình chuẩn bị triển khai HĐĐT, Tổng cục Thuế đã báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép áp dụng 2 giai đoạn, gồm: Giai đoạn 1, áp dụng HĐĐT tại 6 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Thọ (chiếm tới 60% số lượng DN, khoảng 70% trên tổng số lượng hóa đơn trên cả nước); Giai đoạn 2, áp dụng trên phạm vi cả nước (57 tỉnh, thành phố).
   
  Đối với Giai đoạn 1:
   
  -Tổng cục Thuế ban hành kế hoạch kèm theo Quyết định 1417/QĐ-TCT ngày 27/9/2021 và các văn bản chỉ đạo thực hiện chuyển đổi áp dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đối với HKD, CNKD tại 06 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Bình Định, Hải Phòng, Quảng Ninh (giai đoạn 1: từ' tháng 11/2021 đến 31/03/2022).
   
  Từ tháng 11/2021, đối với HKD, CNKD chỉ triển khai HĐĐT cấp theo từng lần phát sinh tại CQT.
  Từ 01/01/2022 triển khai HĐĐT đối với hộ kê khai đáp ứng điều kiện về hạ tầng CNTT như doanh nghiệp (có máy tính có kết nối internet, chữ ký số, phần mềm lập HĐĐT) tại 06 tỉnh, thành phố.
   
  Từ 01/04/2022 dự kiến triển khai giải pháp hỗ trợ thực hiện HĐĐT trên các thiết bị thông minh có kết nối internet; dự kiến triển khai thí điểm tại một số địa bàn thuận lợi áp dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu đến cơ quan thuế.
   
  -Các tỉnh, thành phố còn lại chưa triển khai HĐĐT đối với HKD, vẫn sử dụng hoá đơn giấy.
   
  Đối với Giai đoạn 2: từ 01/04/2022 chuyển đổi áp dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đối với HKD, CNKD tại 57 tỉnh, thành phố còn lại
   
  hoa-don-dien-tu-ca-nhan-ho-kinh-doanh
   
  Câu 2: Tôi là hộ kê khai, tôi muốn sử dụng hóa đơn điện tử từ 01/01/2022 có được không?
   
  Hộ kê khai có thể chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử từ 01/01/2022 theo lộ trình và thực hiện theo thông báo triển khai của cơ quan thuế. Để sử dụng hóa đơn điện tử, hộ kê khai phải thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định trước khi sử dụng hóa đơn, gửi Tờ khai đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT đến cơ quan thuế qua Tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT. Khi hộ kê khai được cơ quan thuế trả lời chấp thuận được sử dụng hóa đơn điện tử có mã của CQT thì được sử dụng hoá đơn điện tử và phải thực hiện tiêu hủy hóa đơn đã mua của cơ quan thuế.
   
  Hộ kê khai cần chuẩn bị điều kiện về hạ tầng thông tin, bao gồm: máy tính/thiết bị thông minh (điện thoại thông minh, máy tính bảng) có thể kết nối mạng internet, có chữ ký số và liên hệ nhà cung cấp dịch vụ HĐĐT để có phần mềm lập hóa đơn điện tử. HKD, CNKD cần liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn.
   
  Câu 3. HKD, CNKD nào được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh? Thủ tục đề nghị cấp và kê khai thuế như thế nào?
   
  1/ HKD, CNKD được cơ quan thuế Cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh là hóa đơn bán hàng trong các trường hợp:
   
  - Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán
   
  - Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh là cá nhân kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định.
   
  - HKD, CNKD thuộc các trường hợp sau:
  + Ngừng hoạt động kinh doanh nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua;
  + Tạm ngừng hoạt động kinh doanh cần có hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày cơ quan thuế thông báo tạm ngừng kinh doanh;
  + Bị cơ quan thuế cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.
   
  2/ Thủ tục đề nghị cấp
   
  HKD, CNKD thuộc trường hợp được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh gửi đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo Mẫu số 06/ĐN-PSĐT Phụ lục IA kèm theo Nghị định này đến cơ quan thuế và truy cập vào hệ thống lập hóa đơn điện tử của cơ quan thuế để lập hóa đơn điện tử.
   
  Sau khi HKD, CNKD đã khai, nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế, phí khác (nếu có), ngay trong ngày làm việc cơ quan thuế cấp mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử do doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân lập.
  Hộ, cá nhân kinh doanh tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh được cơ quan thuế cấp mã.
   
  3/ Cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh cho hộ, cá nhân kinh doanh:
   
  - Đối với hộ, cá nhân kinh doanh có địa điểm kinh doanh cố định: Hộ, cá nhân kinh doanh nộp hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh tại Chi cục Thuế quản lý nơi hộ, cá nhân kinh doanh tiến hành hoạt động kinh doanh.
   
  - Đối với hộ, cá nhân kinh doanh không có địa điểm kinh doanh cố định: Hộ, cá nhân kinh doanh nộp hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú hoặc nơi hộ, cá nhân đăng ký kinh doanh.
   
  4/ Hồ sơ khai thuế
   
  4.1/Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh quy định tại điểm 8.3 Phụ lục I - Danh mục hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư 40/2020/TT-BTC.
   
  Các tài liệu kèm theo hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh gồm:
  - Bản sao hợp đồng kinh tế cung cấp hàng hóa, dịch vụ;
  - Bản sao biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;
  - Bản sao tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa như: Bảng kê thu mua hàng nông sản nếu là hàng hóa nông sản trong nước; Bảng kê hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới nếu là hàng cư dân biên giới nhập khẩu; Hóa đơn của người bán hàng giao cho nếu là hàng hóa nhập khẩu mua của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong nước; tài liệu liên quan để chứng minh nếu là hàng hóa do cá nhân tự sản xuất; ...
   
  Cơ quan thuế có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu, xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.
   
  4.2/Hồ sơ khai thuế đối với hộ khoán theo quy định tại điểm 8.1 Phụ lục I - Danh mục hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ là Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư 40/2020/TT- BTC.
   
  Trường hợp hộ khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp, bán lẻ theo từng lần phát sinh, khi khai thuế đối với doanh thu trên hóa đơn lẻ thì hộ khoán khai thuế theo từng lần phát sinh và sử dụng Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư 40/2020/TT-BTC đồng thời xuất trình, nộp kèm theo hồ sơ khai thuế các tài liệu sau:
   
  - Bản sao hợp đồng kinh tế cung cấp hàng hóa, dịch vụ cùng ngành nghề với hoạt động kinh doanh của hộ khoán;
  - Bản sao biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;
  - Bản sao tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, dịch vụ như: Bảng kê thu mua hàng nông sản nếu là hàng hóa nông sản trong nước; Bảng kê hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới nếu là hàng cư dân biên giới nhập khẩu; Hóa đơn của người bán hàng giao cho nếu là hàng hóa nhập khẩu mua của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong nước; tài liệu liên quan để chứng minh nếu là hàng hóa do cá nhân tự sản xuất, cung cấp; ...
   
  Cơ quan thuế có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu, xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.
   
  Câu 4: Tôi là hộ khoán khi đến cơ quan thuế để được cấp HĐĐT theo từng lần phát sinh thì chứng từ chứng minh đầu vào có chấp nhận hoá đơn thường hoặc bảng kê không hay là bắt buộc phải có hoá đơn đỏ. Vì hàng hoá bán lẻ hiện còn tồn, và rau, củ tôi mua để làm quán ăn không có hoá đơn.
   
  Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 13 Thông tư số 40/2021/TT-BTC thì trong các tài liệu kèm theo hồ sơ khai thuế từng lần phát sinh của hộ khoán khi có nhu cầu hóa đơn lẻ để giao cho khách hàng phải kèm theo bản sao nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa dịch vụ như: bảng kê thu mua hàng hóa (chỉ áp dụng đối với hàng hóa là nông sản trong nước, hoặc hàng hóa mua bán trao đổi của cư dân biên giới nếu là hàng cư dân biên giới nhập khẩu); hóa đơn của người bán giao cho (đối với các loại hàng hóa khác). Hóa đơn của người bán giao cho có thể là hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng tùy theo đối tượng người bán được áp dụng loại hóa đơn nào.
   
  Trường hợp các giao dịch phát sinh trước 01/01/2022, theo quy định trước đây hộ khoán không bắt buộc phải lưu giữ hóa đơn chứng từ, do đó sẽ phát sinh các trường hợp hàng tồn kho mua trước 01/01/2022 có thể sẽ không có hóa đơn chứng từ theo quy định. Trường hợp này hộ kinh doanh tự xác định, tự chịu trách nhiệm khi cập nhật vào sổ kế toán đối với hàng tồn kho không có hóa đơn chứng từ được mua trước 01/01/2022. Cơ quan thuế trong quá trình quản lý có trách nhiệm kiểm tra và quản lý theo rủi ro đối với những trường hợp có dấu hiệu cập nhật giá trị hàng tồn kho không phù hợp thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh thu bán ra để tránh các trường hợp lợi dụng.
   
  Câu 5: Tôi là cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh có sử dụng hóa đơn lẻ của Chi cục Thuế cấp bây giờ chuyển sang hóa đơn điện tử thì thực hiện như thế nào?
   
  Cá nhân kinh doanh (CNKD) kê khai, nộp thuế theo từng lần phát sinh trước đây được cơ quan thuế cấp hoá đơn lẻ thì thuộc trường hợp được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh và cần thực hiện các thủ tục sau:
   
  Theo quy định tại ^ khoản 2 Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, CNKD gửi đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo mẫu số 06/ĐN-PSĐT; Thực hiện khai, nộp thuế đầy đủ theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 40/2021/TT-BTC
   
  Sau khi đã được cơ quan thuế chấp nhận đề nghị cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh thì thực hiện đăng nhập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoadondientu.gdt.gov.vn theo tài khoản đã được gửi vào thư điện tử (email) của người đề nghị cấp lẻ để lập hóa đơn điện tử
   
  >>> Kéo xuống để xem thêm

   

   
  2691 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn HuyenVuLS vì bài viết hữu ích
  admin (25/04/2023) ThanhLongLS (22/06/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #585561   22/06/2022

  HuyenVuLS
  HuyenVuLS
  Top 150
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (575)
  Số điểm: 30523
  Cảm ơn: 122
  Được cảm ơn 800 lần
  SMod

  Câu 6: Tôi là hộ kinh doanh nộp thuế khoán, năm 2020 tôi có mua 01 quyển hóa đơn của thuế để xuất cho khách hàng và hiện nay không được mua hoá đơn quyển nữa. Tôi nghe nói về việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thì không phải đề nghị cấp lẻ từng số hóa đơn khi có phát sinh, vậy tôi làm thế nào để được được áp dụng?
   
  Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì Hộ, cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán (Hộ khoán) thì sẽ được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh.
   
  Khi phát sinh nhu cầu sử dụng hóa đơn, hộ khoán có thể gửi đề nghị cấp hóa đơn lẻ theo mẫu 06/ĐN-PSĐT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (theo địa chỉ: hoadondientu.gdt.gov.vn) để được cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh và phải nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp hóa đơn.
   
  Trường hợp hộ khoán chưa đáp ứng quy mô là HKD lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai, thực hiện lập chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán theo quy định tại Thông tư số 88/2021/TT-BTC và có tài khoản thuế điện tử, có điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin bao gồm: máy tính/thiết bị thông minh (điện thoại thông minh, máy tính bảng) kết nối mạng internet, thì được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của CQT. Để sử dụng hóa đơn điện tử, hộ kê khai phải thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo mẫu số 01//ĐKTĐ-HĐ ĐT theo quy định. Hộ kê khai liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện.
   
  Câu 7: Trong năm 2021 tôi thực hiện phương pháp khoán sử dụng hóa đơn, năm 2022 khi chuyển sang phương pháp kê khai thuế thì hàng tồn kho năm 2021 được xác định như thế nào? Nếu không lưu đủ chứng từ, thì tôi có được ghi nhận vào sổ kho không? để được ghi nhận thì phải làm như thế nào?
   
  Tại khoản 5 Điều 51 Luật Quản lý thuế số 38 quy định: “Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có quy mô về doanh thu, lao động đáp ứng từ mức cao nhất về tiêu chí của doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định pháp luật về hô trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải thực hiện chế độ kế toán và nộp thuế theo phương pháp kê khai".
   
  Tại khoản 1 Điều 90 Luật Quản lý thuế số 38 quy định: “Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử phải giao cho người mua theo định dạng chuan dữ liệu và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ."
   
  Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 thì: “Nội dung, hình thức hóa đơn, trình tự lập, quản lý và sử dụng hóa đơn (kể cả hóa đơn điện tử) thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế".
   
  Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, từ 01/01/2022 (thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 88/2021/TT-BTC) tất cả giao dịch mua bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ của Hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai đều phải có hóa đơn, chứng từ theo quy định.
   
  Trường hợp các giao dịch phát sinh trước 01/01/2022, theo quy định trước đây hộ khoán không bắt buộc phải lưu giữ hóa đơn chứng từ, do đó sẽ phát sinh các trường hợp hàng tồn kho mua trước 01/01/2022 có thể sẽ không có hóa đơn chứng từ theo quy định. Trường hợp này hộ kinh doanh tự xác định, tự chịu trách nhiệm khi cập nhật vào sổ kế toán đối với hàng tồn kho không có hóa đơn chứng từ được mua trước 01/01/2022. Cơ quan thuế trong quá trình quản lý có trách nhiệm kiểm tra và quản lý theo rủi ro đối với những trường hợp có dấu hiệu cập nhật giá trị hàng tồn kho không phù hợp thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh thu bán ra để tránh các trường hợp lợi dụng.
   
  Câu 8: Khi áp dụng hoá đơn điện tử, thì hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai có còn được mua và sử dụng quyển hoá đơn mua của Chi cục thuế nữa không?
   
  Trường hợp khi được cơ quan thuế thông báo chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC thì hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai sẽ chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, gửi Tờ khai đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử. Khi được cơ quan thuế trả lời chấp thuận được sử dụng hóa đơn điện tử có mã của CQT thì hộ kê khai phải thực hiện tiêu hủy hóa đơn đã mua của cơ quan thuế còn tồn chưa sử dụng. Hộ kinh doanh cần liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn.
   
  Câu 9: Thông tin hoá điện tử và đặc biệt là các bước mà hộ kinh doanh cần làm để tiến hành sử dụng hoá đơn điện tử.
   
  Để sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ- CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC, cần thực hiện như sau:
   
  Trường hợp hộ kinh doanh là hộ khoán: Khi phát sinh nhu cầu sử dụng hóa đơn, hộ khoán gửi đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo Mẫu số 06/ĐN-PSĐT qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (theo địa chỉ: hoadondientu.gdt.gov.vn) sẽ được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh và phải nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp hóa đơn.
   
  Trường hợp hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai (hộ kê khai) thì phải gửi Tờ khai đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT đến cơ quan thuế qua Tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT. Khi hộ kê khai được cơ quan thuế trả lời chấp thuận được sử dụng hóa đơn điện tử có mã của CQT thì phải thực hiện tiêu hủy hóa đơn đã mua của cơ quan thuế. Hộ kinh doanh cần liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn.
   
  Hộ kê khai cần chuẩn bị điều kiện về hạ tầng thông tin, bao gồm: máy tính/thiết bị thông minh (điện thoại thông minh, máy tính bảng) có thể kết nối mạng internet, chữ ký số và phần mềm lập hóa đơn điện tử.
   
  Câu 10: Hộ kinh doanh bán vật liệu xây dựng và có doanh thu năm 2020 là 15 tỷ đồng và thường xuyên phải xuất hóa đơn để giao cho người mua hàng thì được xác định là hộ kinh doanh quy mô lớn phải không? Hộ phải thực hiện việc kê khai, nộp thuế và sử dụng hóa đơn như thế nào theo quy định mới để tránh việc vi phạm do không hiểu biết dẫn đến bị xử phạt.
   
  Hộ kinh doanh quy mô lớn không phải nộp thuế khoán như trước đây mà sẽ thực hiện sổ sách kế toán đơn giản, lưu giữ hóa đơn, chứng từ theo quy định tại Thông tư số 88/2021/TT-BTC và chủ động kê khai, nộp thuế theo thực tế phát sinh. Việc xác định Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 40/2021/TT-BTC, cụ thể:
   
  + Đối với lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng: số lao động tham gia BHXH bình quân năm từ 10 người trở lên; hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề từ 3 tỷ đồng trở lên;
  + Đối với lĩnh vực thương mại, dịch vụ: số lao động tham gia BHXH bình quân năm từ 10 người trở lên; hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề từ 10 tỷ đồng trở lên.
   
  Kỳ khai thuế sẽ là theo tháng hoặc theo quý mà không phải quyết toán vào cuối năm như doanh nghiệp.
   
  Trong hồ sơ khai thuế của hộ kê khai sẽ gồm một tờ khai để phản ánh doanh thu thực tế phát sinh trong kỳ và một phụ lục kèm theo tờ khai để phản ánh chi phí thực tế phát sinh trong kỳ. Việc yêu cầu phải kê khai thông tin về chi phí thực tế phát sinh trong kỳ để cơ quan thuế có cơ sở để quản lý theo rủi ro đối với các trường hợp có dấu hiệu bất hợp lý giữa yếu tố đầu ra và đầu vào có thể việc thực hiện kiểm tra ngay tại địa điểm của hộ kinh doanh. Mặc dù cơ quan thuế yêu cầu cung cấp thông tin về chi phí nhưng việc tính thuế phải nộp là tính theo tỷ lệ trên doanh thu, mà không tính trên chênh lệch như doanh nghiệp. Hộ kinh doanh áp dụng phương pháp kê khai thực hiện theo quy định tại Điều 5, Điều 11 Thông tư so 40/2021/TT-BTC.
   
  Trường hợp hộ kinh doanh là hộ kê khai thì phải thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định trước khi sử dụng hóa đơn. Để sử dụng hóa đơn điện tử, hộ kê khai cần chuẩn bị điều kiện về hạ tầng thông tin, bao gồm: máy tính/thiết bị thông minh (điện thoại thông minh, máy tính bảng) có thể kết nối mạng internet, chữ ký số và phần mềm lập hóa đơn điện tử.
   
  Hộ kinh doanh cần liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử theo lộ trình của cơ quan thuế.

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn HuyenVuLS vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (22/06/2022)
 • #585563   22/06/2022

  HuyenVuLS
  HuyenVuLS
  Top 150
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (575)
  Số điểm: 30523
  Cảm ơn: 122
  Được cảm ơn 800 lần
  SMod

  Câu 11: Từ 01/01/2022 tôi muốn chuyển sang phương pháp kê khai. Vậy hộ kinh doanh như thế nào thì là hộ kê khai? Hộ kê khai sử dụng hoá đơn điện tử như thế nào?
   
  Tại khoản 5 Điều 51 Luật Quản lý thuế số 38 quy định: “Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có quy mô về doanh thu, lao động đáp ứng từ mức cao nhất về tiêu chí của doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định pháp luật về hô trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa pphải thưc hiện chế độ kế toán và nộp thuế theo pphương ppháp kê khai ”.
   
  Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư số 40/2021/TT-BTC thì Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai là:
  - HKD, CNKD quy mô lớn
  - HKD, CNKD chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai.
   
  Trường hợp khi được cơ quan thuế thông báo chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC thì hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải gửi Tờ khai đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT đến cơ quan thuế qua Tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT. Khi hộ kê khai được cơ quan thuế trả lời chấp thuận được sử dụng hóa đơn điện tử có mã của CQT thì phải thực hiện tiêu hủy hóa đơn đã mua của cơ quan thuế. Hộ kinh doanh cần liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn.
   
  Hộ kê khai cần chuẩn bị điều kiện về hạ tầng thông tin, bao gồm: máy tính/thiết bị thông minh (điện thoại thông minh, máy tính bảng) có thể kết nối mạng internet, chữ ký số và phần mềm lập hóa đơn điện tử.
   
  Câu 12: Nếu Hộ kinh doanh hàng ăn uống chuyển sang phương pháp kê khai khi mua hàng hóa, thực phẩm của người nông dân thì cách ghi sổ sách kế toán cho hàng hoá đầu vào như thế nào?
   
  Tại điểm 2.4 khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính thì trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập bảng kê thu mua hàng hóa, dích vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN) trong các trường hợp: Mua hàng hóa là nông sản, hải sản, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra; Mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra; Mua đất, đá, cát, sỏi của hộ gia đình, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra; Mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt; Mua đồ dùng, tài sản, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế GTGT (100 triệu đồng).
   
  Do đó, trường hợp hộ kinh doanh hàng ăn uống chuyển sang phương pháp kê khai khi mua hàng hóa, thực phẩm của người nông dân đáp ứng các điều kiện nêu trên thì được lập bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN và ghi Phiếu nhập kho, Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa theo quy định tại Thông tư số 88/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.
   
  Câu 13: Năm 2022 Tôi đăng ký phương pháp kê khai thuế. Xin cho hỏi phương pháp tính thuế có thay đổi so với năm 2021 không ạ? đầu ra đầu vào có bắt buộc phải có hóa đơn đỏ không ạ?
   
  Tại khoản 5 Điều 51 Luật Quản lý thuế số 38 quy định: “Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có quy mô về doanh thu, lao động đáp ứng từ mức cao nhất về tiêu chí của doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định pháp luật về hô trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa pphải thưc hiện chế độ kế toán và nộp thuế theo pphương ppháp kê khai ”.
   
  Tại khoản 1 Điều 90 Luật Quản lý thuế số 38 quy định: “Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử phải giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.”
   
  Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 thì: “Nội dung, hình thức hóa đơn, trình tự lập, quản lý và sử dụng hóa đơn (kể cả hóa đơn điện tử) thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế”
   
  Tại Điều 5 Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn:
  - Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thực hiện khai thuế theo tháng trừ trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới ra kinh doanh và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đáp ứng các tiêu chí khai thuế theo quý và lựa chọn khai thuế theo quý (Tiêu chí khai thuế theo quý theo quy định tại Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP: có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống).
   
  - Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực, ngành nghề có căn cứ xác định được doanh thu theo xác nhận của cơ quan chức năng thì không phải thực hiện chế độ kế toán.
   
  Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, từ 01/01/2022 hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thực hiện khai thuế, nộp thuế theo tháng hoặc quý và phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định. Tất cả giao dịch mua bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ đều phải có hóa đơn, chứng từ theo quy định.
   
  Câu 14: Cá nhân cho doanh nghiệp Thuê nhà xuất hóa đơn điện tử thì đăng ký, xuất, kê khai như thế nào?
   
  Theo hướng dẫn tại điểm 2.5 khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT- BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính thì DN thuê tài sản của cá nhân căn cứ hợp đồng thuê, chứng từ chi để hạch toán chi phí hợp lý, hợp lệ theo quy định, không bắt buộc phải yêu cầu cá nhân cung cấp hóa đơn.
   
  Do đó hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cho DN thuê tài sản không phải xuất hóa đơn. Riêng trường hợp HKD, CNKD cho các tổ chức sử dụng vốn NSNN thuê tài sản thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh. HKD, CNKD cần liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.
   
  Câu 15: Tôi là chủ hộ kinh doanh, theo tôi tìm hiểu thì từ 01/01/2022, hộ kinh doanh kê khai đầu vào, đầu ra. Kính mong quý cơ quan hướng dẫn về việc sử dụng hoá đơn và kê khai theo quý/tháng
   
  Từ năm 2022 theo quy định mới của Luật Quản lý thuế số 38 thì hộ kinh doanh có thể lựa chọn nộp thuế theo phương pháp khoán như trước đây hoặc nộp thuế theo phương pháp kê khai (HKD đáp ứng điều kiện là quy mô lớn thì bắt buộc phải nộp thuế theo phương pháp kê khai). Hộ kinh doanh nếu áp dụng phương pháp kê khai sẽ không áp dụng thuế khoán.
   
  1. Nếu áp dụng phương pháp khoán thì thực hiện như sau:
   
  1.1. Về đối tượng nộp thuế theo phương pháp khoán
   
  Cơ quan thuế xác định số tiền thuế phải nộp theo phương pháp khoán thuế đối với trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ, trừ trường hợp Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có quy mô về doanh thu, lao động đáp ứng từ mức cao nhất về tiêu chí của doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải thực hiện chế độ kế toán và nộp thuế theo phương pháp kê khai.
   
  1.2. Về xác định doanh thu và mức thuế khoán
   
  Tại khoản 7, Điều 3 Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn: “Phương pháp khoán ” là phương pháp tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu khoán do cơ quan thuế xác định để tính mức thuế khoán theo quy định tại Điều 51 Luật Quản lý thuế số 38”.
  Tại Mục 1, Phụ lục I danh ngành nghề tính thuế GTGT, TNCN theo tỷ lệ % trên doanh thu đối với HKD, CNKD ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn mức thuế đối với hoạt động bán buôn, bán lẻ hàng hóa (trừ giá trị hàng hóa đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng) là 1% đối với thuế GTGT và 0,5% đối với thuế TNCN.
   
  Căn cứ các hướng dẫn nêu trên thì đối với hộ khoán, cơ quan thuế xác định doanh thu và mức thuế khoán trên cơ sở tờ khai của hộ kinh doanh, cơ sở dữ liệu của ngành thuế, ý kiến của Hội đồng tư vấn thuế xã/phường/thị trấn, tình hình phát triển kinh tế chung của địa bàn. Hộ kinh doanh sẽ nộp thuế khoán theo thông báo của cơ quan thuế từ đầu năm. Nếu trong năm có thay đổi về hoạt động sản xuất kinh doanh (tăng/giảm quy mô, ngừng, tạm ngừng kinh doanh) thì cơ quan thuế sẽ thực hiện điều chỉnh doanh thu và mức thuế khoán theo thực tế. Đối với hoạt động bán lẻ hàng hóa (tạp hóa) ngoài thuế GTGT, TNCN, hộ kinh doanh còn phải nộp lệ phí môn đối một lần từ đầu năm theo mức 300.000 đồng/lnăm nếu doanh thu trên 100 triệu đến 300 triệu đồng/năm; mức 500.000 đồng/lnăm nếu doanh thu trên 300 triệu đến 500 triệu đồng/năm; mức 1 triệu đồng/lnăm nếu doanh thu trên 500 triệu đồng/năm (tại Nghị định số 139/20216/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài).
   
  1.3. Chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hộ khoán
   
  Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (hộ khoán) không phải thực hiện chế độ kế toán. Hộ khoán sử dụng hóa đơn lẻ phải lưu trữ và xuất trình cho cơ quan thuế các hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, hồ sơ chứng minh hàng hóa, dịch vụ hợp pháp thì đề nghị cấp, bán hóa đơn lẻ theo từng lần phát sinh. Riêng trường hợp hộ khoán kinh doanh tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu trên lãnh thổ Việt Nam phải thực hiện việc lưu trữ hóa đơn, chứng từ hợp đồng, hồ sơ chứng minh hàng hóa hợp pháp và xuất trình khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.
   
  Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (hộ khoán) có nhu cấu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh sau khi Hộ khoán kê khai nộp thuế theo quy định.
   
  Hồ sơ khai thuế đối với hộ khoán theo quy định tại điểm 8.1 Phụ lục I - Danh mục hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ là Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư 40/2020/TT- BTC.
  Trường hợp hộ khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp, bán lẻ theo từng lần phát sinh, khi khai thuế đối với doanh thu trên hóa đơn lẻ thì hộ khoán khai thuế theo từng lần phát sinh và sử dụng Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư 40/2020/TT-BTC đồng thời xuất trình, nộp kèm theo hồ sơ khai thuế các tài liệu sau:
   
  - Bản sao hợp đồng kinh tế cung cấp hàng hóa, dịch vụ cùng ngành nghề với hoạt động kinh doanh của hộ khoán;
  - Bản sao biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;
  - Bản sao tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, dịch vụ như: Bảng kê thu mua hàng nông sản nếu là hàng hóa nông sản trong nước; Bảng kê hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới nếu là hàng cư dân biên giới nhập khẩu; Hóa đơn của người bán hàng giao cho nếu là hàng hóa nhập khẩu mua của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong nước; tài liệu liên quan để chứng minh nếu là hàng hóa do cá nhân tự sản xuất, cung cấp; ...
   
  Cơ quan thuế có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu, xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.
   
  2. Nếu áp dụng phương pháp kê khai
   
  2.1. Về đối tượng nộp thuế theo phương pháp kê khai
   
  Phương pháp kê khai áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn; và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai.
   
  2.2. Về kê khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai.
   
  Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thực hiện khai thuế theo tháng trừ trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới ra kinh doanh và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đáp ứng các tiêu chí khai thuế theo quý và lựa chọn khai thuế theo quý theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.
   
  Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai nếu xác định doanh thu tính thuế không phù hợp thực tế thì cơ quan thuế thực hiện ấn định doanh thu tính thuế theo quy định tại Điều 50 Luật Quản lý thuế.
  Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai không phải quyết toán thuế.
   
  Hộ kinh doanh thực hiện khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử (tương tự như đối với DN) nếu có đủ điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.
   
  2.3. Chế độ hóa đơn, chứng từ đối với Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai: phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định tại Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ Tài chính. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực, ngành nghề có căn cứ xác định được doanh thu theo xác nhận của cơ quan chức năng thì không phải thực hiện chế độ kế toán.
   
  3. Về sử dụng hóa đơn điện tử của HKD, CNKD
   
  HKD, CNKD khi áp dụng hóa đơn điện tử cần chuẩn bị điều kiện về hạ tầng thông tin, bao gồm: máy tính/thiết bị thông minh (điện thoại thông minh, máy tính bảng) có thể kết nối mạng internet, chữ ký số và phần mềm lập hóa đơn điện tử.
   
  Trường hợp hộ kinh doanh là hộ khoán: Khi phát sinh nhu cầu sử dụng hóa đơn, hộ khoán gửi đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo Mẫu số 06/ĐN-PSĐT qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (theo địa chỉ: hoadondientu.gdt.gov.vn) sẽ được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh và phải nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp hóa đơn.
   
  Trường hợp hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thì phải gửi Tờ khai đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT đến cơ quan thuế qua Tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT. Khi hộ kê khai được cơ quan thuế trả lời chấp thuận được sử dụng hóa đơn điện tử có mã của CQT thì phải thực hiện tiêu hủy hóa đơn đã mua của cơ quan thuế.
   
  Hộ kinh doanh cần liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử theo lộ trình của cơ quan thuế.

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn HuyenVuLS vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (22/06/2022)
 • #585564   22/06/2022

  HuyenVuLS
  HuyenVuLS
  Top 150
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (575)
  Số điểm: 30523
  Cảm ơn: 122
  Được cảm ơn 800 lần
  SMod

  Câu 16: Hộ kinh doanh có quy mô lớn là như thế nào? Sử dụng hóa đơn như thế nào?
   
  Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn: là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có quy mô về doanh thu, lao động đáp ứng từ mức cao nhất về tiêu chí của doanh nghiệp siêu nhỏ trở lên, cụ thể như sau
   
  -HKD, CNKD trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm từ 10 người trở lên hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề từ 3 tỷ đồng trở lên;
   
  - HKD, CNKD trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm từ 10 người trở lên hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề từ 10 tỷ đồng trở lên.
   
  Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có quy mô về doanh thu, lao động đáp ứng từ mức cao nhất về tiêu chí của doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thì phải thực hiện chế độ kế toán và nộp thuế theo phương pháp kê khai.
   
  Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai nếu xác định doanh thu tính thuế không phù hợp thực tế thì cơ quan thuế thực hiện ấn định doanh thu tính thuế theo quy định (tương tư việc ấn định thuế đối với DN).
  HKD, CNKD cần liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử theo lộ trình của cơ quan thuế. Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh triển khai áp dụng HĐĐT cho hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai từ ngày 01/01/2022.
   
  Trường hợp HKD, CNKD nộp thuế theo phương pháp kê khai (hộ kê khai) thì phải gửi Tờ khai đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT đến cơ quan thuế qua Tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT. Khi cơ quan thuế trả lời chấp thuận thì hộ kê khai được sử dụng hóa đơn điện tử có mã của CQT và phải thực hiện tiêu hủy hóa đơn đã mua của cơ quan thuế.
   
  Câu 17: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai (hộ kê khai) phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định tại Thông tư số 88/2021/TT-BTC như thế nào?
   
  Thông tư số 88/2021/TT-BTC hướng dẫn việc lập chứng từ kế toán và ghi sổ kế toán của các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai theo quy định của pháp luật về thuế (Các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thuộc diện phải thực hiện chế độ kế toán nhưng có nhu cầu thực hiện chế độ kế toán theo Thông tư này thì được khuyến khích áp dụng).
   
  - HKD, CNKD lập chứng từ kế toán theo Phụ lục 1 “Biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán” ban hành kèm theo Thông tư 88/2021/TT-BTC
   

  STT

  Tên chứng từ

  Ký hiệu

  I

  Các chứng từ quy định tại Thông tư này

   

  1

  Phiếu thu

  Mẫu số 01-TT

  2

  Phiếu chi

  Mẫu số 02-TT

  3

  Phiếu nhập kho

  Mẫu số 03-VT

  4

  Phiếu xuất kho

  Mẫu số 04-VT

  5

  Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động

  Mẫu số 05-LĐTL

  II

  Các chứng từ quy định theo pháp luật khác

   

  1

  Hóa đơn

   

  2

  Giấy nộp tiền vào NSNN

   

  3

  Giấy báo Nợ, Giấy báo Có của ngân hàng

   

  4

  Ủy nhiệm chi

   

   
  - Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng các sổ kế toán theo danh mục sau đây:
   

  STT

  Tên sổ kế toán

  Ký hiệu

  1

  Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ

  Mẫu số S1- HKD

  2

  Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

  Mẫu số S2-HKD

  3

  Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh

  Mẫu số S3-HKD

  4

  Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN

  Mẫu số S4-HKD

  5

  Sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp theo lương của người lao động

  Mẫu số S5-HKD

  6

  Sổ quỹ tiền mặt

  Mẫu số S6-HKD

  7

  Sổ tiền gửi ngân hàng

  Mẫu số S7-HKD

   

  Mục đích sử dụng, biểu mẫu và phương pháp ghi sổ kế toán được hướng dẫn tại Phụ lục 2 “Biểu mẫu và phương pháp ghi sổ kế toán” ban hành kèm theo Thông tư 88/2021/TT-BTC. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh khác nhau thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải mở sổ kế toán để theo dõi chi tiết theo từng địa điểm kinh doanh.

  Câu 18: Số lượng hàng tồn kho từ nhiều năm không có hóa đơn thì xử lý như thế nào.
   
  Tại khoản 5 Điều 51 Luật Quản lý thuế số 38 quy định: “5. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có quy mô về doanh thu, lao động đáp ứng từ mức cao nhất về tiêu chí của doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định pháp luật về hô trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải thực hiện chế độ kế toán và nộp thuế theo phươngppháp kê khai ”.
  Tại khoản 1 Điều 90 Luật Quản lý thuế số 38 quy định: “Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử phải giao cho người mua theo định dạng chuan dữ liệu và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.”
   
  Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 thì: “3. Nội dung, hình thức hóa đơn, trình tự lập, quản lý và sử dụng hóa đơn (kể cả hóa đơn điện tử) thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế”.
   
  Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, từ 01/01/2022 tất cả giao dịch mua bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ của HKD nộp thuế theo phương pháp kê khai đều phải có hóa đơn, chứng từ theo quy định.
   
  Trường hợp hàng tồn kho mua trước 01/01/2022 không có hóa đơn chứng từ theo quy định, hộ kinh doanh tự xác định, tự chịu trách nhiệm khi cập nhật vào sổ kế toán đối với hàng tồn kho không có hóa đơn chứng từ được mua trước 01/01/2022. Cơ quan thuế trong quá trình quản lý có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu và quản lý theo rủi ro đối với những trường hợp có dấu hiệu cập nhật giá trị hàng tồn kho không phù hợp thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh thu bán ra để tránh các trường hợp lợi dụng.
   
  Câu 19: Tôi là cửa hàng bán lẻ Văn Phòng phẩm theo thuế khoán, khi chuyển sang hóa đơn điện tử thì thời hạn khai thuế trực tuyến theo thuế khoán bình thường như lúc dùng hóa đơn giấy phải không?
   
  1/- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ khoán, cụ thể như sau:
   
  a) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ khoán chậm nhất là ngày 15 tháng 12 năm trước liền kề năm tính thuế.
   
  b) Trường hợp hộ khoán mới ra kinh doanh (bao gồm hộ kê khai chuyển đổi sang phương pháp khoán), hoặc hộ khoán chuyển đổi sang phương pháp kê khai, hoặc hộ khoán thay đổi ngành nghề, hoặc hộ khoán thay đổi quy mô kinh doanh trong năm thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của hộ khoán chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày bắt đầu kinh doanh, hoặc chuyển đổi phương pháp tính thuế, hoặc thay đổi ngành nghề, hoặc thay đổi quy mô kinh doanh.
   
  c) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp hộ khoán có sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp, bán lẻ theo từng lần phát sinh chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh doanh thu có yêu cầu sử dụng hóa đơn.
   
  2. Hồ sơ khai thuế
   
  a) Từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 05 tháng 12 hằng năm, cơ quan thuế phát Tờ khai thuế năm sau cho tất cả các hộ khoán.
   
  b) Hồ sơ khai thuế đối với hộ khoán theo quy định tại điểm 8.1 Phụ lục I - Danh mục hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ là Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư này.
   
  c) Trường hợp hộ khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp, bán lẻ theo từng lần phát sinh, khi khai thuế đối với doanh thu trên hóa đơn lẻ thì hộ khoán khai thuế theo từng lần phát sinh và sử dụng Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư này đồng thời xuất trình, nộp kèm theo hồ sơ khai thuế các tài liêu sau:
   
  - Bản sao hợp đồng kinh tế cung cấp hàng hóa, dịch vụ cùng ngành nghề với hoạt động kinh doanh của hộ khoán;
   
  - Bản sao biên bản nghiêm thu, thanh lý hợp đồng;
   
  - Bản sao tài liêu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, dịch vụ như: Bảng kê thu mua hàng nông sản nếu là hàng hóa nông sản trong nước; Bảng kê hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới nếu là hàng cư dân biên giới nhập khẩu; Hóa đơn của người bán hàng giao cho nếu là hàng hóa nhập khẩu mua của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong nước; tài liêu liên quan để chứng minh nếu là hàng hóa do cá nhân tự sản xuất, cung cấp;...
   
  Cơ quan thuế có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu, xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.
   
  3. Đề nghị cấp hóa đơn
   
  Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (HKD, CNKD) nộp thuế khoán nếu có nhu cầu lấy hóa đơn giao cho khách hàng thì gửi đề nghị cấp hóa đơn theo mẫu 06/ĐN-PSĐT đến cơ quan thuế qua cổng thông tin điên tử của Tổng cục Thuế theo địa chỉ: hoadondientu.gdt.gov.vn và kê khai nộp thuế thì sẽ được cơ quan thuế cấp hóa đơn điên tử có mã của CQT theo từng lần phát sinh.
   
  Câu 20: Tôi là của hàng bán lẻ theo thuế khoán. Tôi muốn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử mà không phải xin cấp lẻ từng lần thì phải làm thế nào?
   
  Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (HKD, CNKD) nộp thuế khoán nếu có nhu cầu lấy hóa đơn giao cho khách hàng thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn điên tử có mã của CQT theo từng lần phát sinh và phải nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp hóa đơn.
   
  Trường hợp HKD, CNKD muốn đăng ký sử dụng hóa đơn điên tử có mã của CQT thì phải lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai, thực hiên chế độ kế toán theo quy định tại Thông tư số 88/2021/TT-BTC và đăng ký sử dụng hóa đơn điên tử theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP (gửi Tờ khai đăng ký sử dụng hoá đơn điên tử theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT đến cơ quan thuế qua Tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT). Khi hộ kê khai được cơ quan thuế trả lời chấp thuận được sử dụng hóa đơn điên tử có mã của CQT thì được sử dụng hóa đơn điện tử có mã của CQT và phải thực hiện tiêu hủy hóa đơn đã mua của cơ quan thuế.
   
   
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn HuyenVuLS vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (22/06/2022)
 • #585565   22/06/2022

  HuyenVuLS
  HuyenVuLS
  Top 150
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (575)
  Số điểm: 30523
  Cảm ơn: 122
  Được cảm ơn 800 lần
  SMod

  Câu 21: Tôi hiện tại kinh doanh sách giáo khoa, dụng cụ học tập, văn phòng phẩm, nhu yếu phẩm, đồ dùng văn phòng. Cho hỏi khi viết hóa đơn điện tử tôi cần làm những thủ tục gì, và cần phải cài đặt thông tin thuế như thế nào để thuận tiện cho đôi bên và cách tính thuế để chúng tôi thực hiện đúng quy luật của pháp luật.
   
  Hộ kinh doanh sẽ áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Nếu là hộ khoán thì sẽ được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh mà không phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Nếu là hộ kê khai thì phải thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định trước khi sử dụng hóa đơn.
   
  Trường hợp hộ kinh doanh là hộ khoán: Khi phát sinh nhu cầu sử dụng hóa đơn, hộ khoán gửi đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế từng lần phát sinh theo Mẫu số 06/ĐN-PSĐT qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (theo địa chỉ: hoadondientu.gdt.gov.vn) sẽ được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh và phải nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp hóa đơn.
   
  Câu 22: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thì thực hiện thủ tục như thế nào để được sử dụng hóa đơn điện tử
   
  Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ là HKD, CNKD quy mô lớn hoặc HKD, CNKD xác định được doanh thu khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (HKD, CNKD nộp thuế theo phương pháp kê khai, thực hiện chế độ kế toán) sử dụng HĐĐT có mã của CQT khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
   
  Trường hợp HKD, CNKD muốn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của CQT thì phải lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai, thực hiện chế độ kế toán theo quy định tại Thông tư số 88/2021/TT-BTC và đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP (gửi Tờ khai đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT đến cơ quan thuế qua Tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT). Khi hộ kê khai được cơ quan thuế trả lời chấp thuận được sử dụng hóa đơn điện tử có mã của CQT thì được sử dụng hóa đơn điện tử có mã của CQT và phải thực hiện tiêu hủy hóa đơn đã mua của cơ quan thuế.
   
  Câu 23: Trường hợp hộ kinh doanh kê khai nộp thuế theo quý và doanh thu năm dương lịch trên dưới 1 tỷ đồng/năm thì có phải chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử?
   
  Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Hộ kinh doanh (HKD), cá nhân kinh doanh (CNKD) nộp thuế theo phương pháp kê khai chuyển đổi đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế triển khai áp dụng từ ngày 01/01/2022 đến 31/03/2022. HKD, CNKD khai thuế theo từng lần phát sinh (bao gồm cả hộ khoán có nhu cầu sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh) có yêu cầu cơ quan thuế cấp HĐĐT theo từng lần phát sinh áp dụng từ tháng 11 năm 2021.
   
  Trường hợp HKD đủ điều kiện hoặc tự nguyện thực hiện nộp thuế theo phương pháp kê khai thì phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC. Hộ kinh doanh liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể.
   
  Trường hợp Hộ khoán hoặc CNKD khai thuế theo từng lần phát sinh khi có yêu cầu cần hoá đơn thì cơ quan thuế sẽ cấp HĐĐT theo từng lần phát sinh và phải kê khai nộp thuế trước khi được cơ quan thuế cấp HĐĐT.
   
  Câu 24: Đối tượng nào được đăng ký áp dụng hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế?
   
  Doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai có hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo mô hình kinh doanh (trung tâm thương mại; siêu thị; bán lẻ hàng tiêu dùng; ăn uống; nhà hàng; khách sạn; bán lẻ thuốc tân dược; dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác) được lựa chọn sử dụng hoá đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.
   
  Câu 25: Đối tượng được miễn phí sử dụng hóa đơn điện tử 
   
  - Trường hợp đăng ký sử dụng HĐĐT của HKD, CNKD:
  HKD, CNKD tại địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ (Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) thì được miễn phí trong 12 tháng kể từ khi bắt đầu sử dụng HĐĐT (trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện nay không có đối tượng này).
   
  - Trường hợp cơ quan thuế cấp HĐĐT có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh:
  HKD, CNKD khai thuế theo từng lần phát sinh (bao gồm cả hộ khoán có nhu cầu sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh) có yêu cầu cơ quan thuế cấp HĐĐT theo từng lần phát sinh.
   
  HKD, CNKD nộp thuế theo phương pháp kê khai ngừng, tạm ngừng KD hoặc bị cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hoá đơn nhưng cần hoá đơn giao cho khách hàng.

   

   
  Báo quản trị |