Có thể cấp giấy chứng nhận cho cho thửa đất có nhiều mục đích không?

Chủ đề   RSS   
 • #598315 31/01/2023

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1318)
  Số điểm: 10291
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 192 lần


  Có thể cấp giấy chứng nhận cho cho thửa đất có nhiều mục đích không?

  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Luật Đất đai 2013 thì thửa đất là phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ.

  Về nguyên tắc khi cấp Giấy chứng nhận được quy định tại Khoản 1 Điều 98 của Luật Đất đai 2013 thì Giấy chứng nhận được cấp theo từng thửa đất.

  Theo quy định tại Tiết a Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 8 của Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bản đồ địa chính quy định:

  "Điều 8. Nội dung bản đồ địa chính
  ...
  2.3. Đối tượng thửa đất

  a) Thửa đất được xác định theo phạm vi quản lý, sử dụng của một người sử dụng đất hoặc của một nhóm người cùng sử dụng đất hoặc của một người được nhà nước giao quản lý đất; có cùng mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai;
  ..."

  Theo đó, thửa đất được xác định theo phạm vi quản lý, sử dụng của một người sử dụng đất hoặc của một nhóm người cùng sử dụng đất hoặc của một người được Nhà nước giao quản lý đất, có cùng mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai.

  => Do đó, hiện nay không cấp giấy chứng nhận cho một thửa đất có nhiều mục đích sử dụng được.

   
  739 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận