Các hình thức thay đổi loại hình doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #478503 14/12/2017

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1380)
  Số điểm: 11587
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Các hình thức thay đổi loại hình doanh nghiệp

  Chuyển đổi giữa các loại hình doanh nghiệp đã được Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định cụ thể, rõ ràng; và được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Sau đây, mình xin điểm qua những trường hợp được phép chuyển đổi (có ghi rõ căn cứ pháp lý để đối chiếu cụ thể và hướng dẫn thủ tục). 

  - Thay đổi loại hình từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên (Điều 199 Luật Doanh nghiệp 2014; Khoản 3 Điều 25 Nghị định 78/2015/NĐ-CP);

  - Thay đổi loại hình từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH hai thành viên (Điều 199 Luật Doanh nghiệp 2014; Khoản 3 Điều 25 Nghị định 78/2015/NĐ-CP);

  -  Thay đổi loại hình từ Công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên (Khoản 1 Điều 25 Nghị định 78/2015/NĐ-CP);

  - Thay đổi loại hình từ Công ty TNHH một thành viên thành công ty cổ phần (Điều 196 Luật Doanh nghiệp 2014; Khoản 4 Điều 25 Nghị định 78/2015/NĐ-CP);

  - Thay đổi loại hình từ Công ty TNHH hai thành viên thành công ty TNHH một thành viên (Khoản 2 Điều 25 Nghị định 78/2015/NĐ-CP);

  - Thay đổi loại hình từ Công ty TNHH hai thành viên thành công ty cổ phần (Điều 196 Luật Doanh nghiệp 2014; Khoản 4 Điều 25 Nghị định 78/2015/NĐ-CP);

  - Thay đổi loại hình từ Công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên (Điều 198 Luật Doanh nghiệp 2014; Khoản 4 Điều 25 Nghị định 78/2015/NĐ-CP);

  - Thay đổi loại hình từ Công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên (Điều 197 Luật Doanh nghiệp 2014; Khoản 4 Điều 25 Nghị định 78/2015/NĐ-CP).

   
  2326 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận