DanLuat 2024

Ngô Thùy Khanh - NgoThuyKhanh

Họ tên

Ngô Thùy Khanh


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 11/05

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ôi Tổ Quốc ta yêu như máu thịt

Như mẹ cha ta, như vợ, như chồng

Ôi Tổ Quốc nếu cần, ta chết

Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông...

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url