bằng thpt trường nghề có được đi nghĩa vụ công an không...

Chủ đề   RSS   
 • #391961 14/07/2015

  hiephpdn

  Male
  Sơ sinh

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2015
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  bằng thpt trường nghề có được đi nghĩa vụ công an không...

  cho em hỏi. Năm nay em 19t giờ em mún đi nghĩa vụ công an nhưng không có bằng cấp 3. Nên giờ em đi học trường nghề để lấy bằng cấp 3. Vậy sau khi em học xong bằng thpt của trường nghề e có đi nghĩa vụ công an được không vậy,,

   
  5844 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #394021   27/07/2015

  danusa
  danusa
  Top 25
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2771)
  Số điểm: 31298
  Cảm ơn: 732
  Được cảm ơn 1119 lần


  Điều 5. Tiêu chuẩn tuyển chọn

  1. Tiêu chuẩn chính trị:

  - Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  - Có lý lịch rõ ràng, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Khu vực miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được tuyển những thanh niên ưu tú, đủ điều kiện để kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

  - Gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

  - Không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

  - Bảo đảm các quy định cụ thể khác của Bộ trưởng Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

  2. Phẩm chất đạo đức:

  Có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi công tác tín nhiệm.

  3. Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung học bổ túc. Các khu vực miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được tuyển công dân tốt nghiệp trung học cơ sở.

  NGHỊ ĐỊNH 12/2007/NĐ-CP VỀ CÔNG DÂN PHỤC VỤ CÓ THỜI HẠN TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

  Như vậy là tốt nghiệp THPT hoặc trung học bổ túc chứ không có tốt nghiệp trung cấp nghề bạn nhé

   
  Báo quản trị |  
 • #578693   29/12/2021

  hongphuongtg98
  hongphuongtg98
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2020
  Tổng số bài viết (821)
  Số điểm: 5755
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 122 lần


  Theo Điều 5 Nghị định 70/2019/NĐ-CP công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân khi có đủ các tiêu chuẩn như sau:
   
  - Có lý lịch rõ ràng.
   
  - Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm.
   
  - Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ trong Công an nhân dân.
   
  - Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.
   
  - Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
   
  Như vậy, công dân muốn tham gia nghĩa vụ công an thì phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Riêng đối với công dân tại xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn thì yêu cầu bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.
   
  Do đó, nếu anh tốt nghiệp trường nghề thì có thể không đủ điều kiện để tham gia nghĩa vụ công an.
   
  Báo quản trị |  
 • #578726   29/12/2021

  bằng thpt trường nghề có được đi nghĩa vụ công an không...

  Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 70/2019/NĐ-CP về tiêu chuẩn tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ công an:

  "Điều 5. Tiêu chuẩn tuyển chọn

  Công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

  1. Có lý lịch rõ ràng.

  2. Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm.

  3. Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ trong Công an nhân dân.

  4. Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

  5. Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân."

  Như vậy bạn cần phải có bằng tốt nghiệp THPT trở lên hoặc THCS nếu ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Trong trường hợp của bạn là bằng tốt nghiệp trường nghê không đủ điều kiện bạn nhé

   
  Báo quản trị |  
 • #578877   30/12/2021

  bằng thpt trường nghề có được đi nghĩa vụ công an không...

  Theo Khoản 1 và Khoản 3 Điều 4 Nghị định 70/2019/NĐ-CP quy định về đối tượng tuyển chọn và thời gian phục vụ, trong đó:

  - Công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015. Công dân nữ trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Công an nhân dân, nếu tự nguyện và Công an nhân dân có nhu cầu thì được xem xét, tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

  - Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là 24 tháng. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhưng không quá 06 tháng trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật Công an nhân dân năm 2018.

  Thời gian thực hiện nghĩa vụ được tính từ ngày giao nhận công dân; trong trường hợp không giao nhận tập trung thì tính từ ngày đơn vị Công an nhân dân tiếp nhận đến khi được cấp có thẩm quyền quyết định xuất ngũ. Thời gian đào ngũ, thời gian chấp hành hình phạt tù không được tính vào thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

  Và quy định tại Điều 5 Nghị định này công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

  - Có lý lịch rõ ràng.

  - Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm.

  - Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ trong Công an nhân dân.

  - Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

  - Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

  Như vậy, theo quy định như trên trong trường hợp bạn có bằng tốt nghiệp THPT và đáp ứng các tiêu chú như trên thì đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ công an

   

   
  Báo quản trị |  
 • #579116   31/12/2021

  bằng thpt trường nghề có được đi nghĩa vụ công an không...

  Căn cứ Điều 5 Nghị định 70/2019/NĐ-CP có quy định như sau:

  Công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

  1. Có lý lịch rõ ràng.

  2. Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm.

  3. Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ trong Công an nhân dân.

  4. Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

  5. Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

  Theo như quy định này thì điều kiện để được tham gia nghĩa vụ công an là phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, tuy nhiên ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

  Trường hợp của bạn nếu không ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì không đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ công an do yêu cầu là phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Tuy nhiên nếu bạn ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì có bằng trung học cơ sở có thể được xem xét

   
  Báo quản trị |  
 • #579676   26/01/2022

  nhmylinh97
  nhmylinh97
  Top 100
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/10/2019
  Tổng số bài viết (675)
  Số điểm: 4320
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 51 lần


  bằng thpt trường nghề có được đi nghĩa vụ công an không...

  Tại điều 8, Luật Công an nhân dân 2018 có quy định về việc thực hiện nghĩa vụ Công an như sau:
  Điều 8. Nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

  1. Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc trong lực lượng vũ trang nhân dân. Hằng năm, Công an nhân dân được tuyển chọn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ vào phục vụ trong Công an nhân dân với thời hạn là 24 tháng. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhưng không quá 06 tháng trong trường hợp sau đây:

  a) Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu;

  b) Đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu nạn, cứu hộ.

  2. Thủ tục tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đượacáp dụng như tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

  3. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 Điều này.”


  Cùng với đó, tại Điều 5, Nghị định 70/2019/NĐ-CP có quy định về các tiêu chuẩn tuyển chọn công dân tham gia Công an nhân dân

  Điều 5. Tiêu chuẩn tuyển chọn

  Công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

  1. Có lý lịch rõ ràng.

  2. Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm.

  3. Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ trong Công an nhân dân.

  4. Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

  5. Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.”

  Do vậy, công dân muốn tham gia nghĩa vụ công an thì phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, trừ đối với công dân tại các miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn thì yêu cầu bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.
  Trường hợp của bạn tốt nghiệp trường nghề thì sẽ không đủ điều kiện để tham gia nghĩa vụ công an

   

   
  Báo quản trị |  
 • #579677   26/01/2022

  nhmylinh97
  nhmylinh97
  Top 100
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/10/2019
  Tổng số bài viết (675)
  Số điểm: 4320
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 51 lần


  bằng thpt trường nghề có được đi nghĩa vụ công an không...

  Tại điều 8, Luật Công an nhân dân 2018 có quy định về việc thực hiện nghĩa vụ Công an như sau:
  Điều 8. Nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

  1. Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc trong lực lượng vũ trang nhân dân. Hằng năm, Công an nhân dân được tuyển chọn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ vào phục vụ trong Công an nhân dân với thời hạn là 24 tháng. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhưng không quá 06 tháng trong trường hợp sau đây:

  a) Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu;

  b) Đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu nạn, cứu hộ.

  2. Thủ tục tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đượacáp dụng như tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

  3. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 Điều này.”


  Cùng với đó, tại Điều 5, Nghị định 70/2019/NĐ-CP có quy định về các tiêu chuẩn tuyển chọn công dân tham gia Công an nhân dân

  Điều 5. Tiêu chuẩn tuyển chọn

  Công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

  1. Có lý lịch rõ ràng.

  2. Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm.

  3. Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ trong Công an nhân dân.

  4. Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

  5. Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.”

  Do vậy, công dân muốn tham gia nghĩa vụ công an thì phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, trừ đối với công dân tại các miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn thì yêu cầu bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.
  Trường hợp của bạn tốt nghiệp trường nghề thì sẽ không đủ điều kiện để tham gia nghĩa vụ công an

   

   
  Báo quản trị |  
 • #581979   29/03/2022

  minhhanhuynh2102
  minhhanhuynh2102
  Top 500
  Mầm

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:21/03/2022
  Tổng số bài viết (163)
  Số điểm: 950
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 3 lần


  Theo Điều 5 Nghị định 70/2019/NĐ-CP có quy định

  Công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân khi có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Trường hợp của bạn tốt nghiệp trường nghề thì sẽ không đủ điều kiện để tham gia nghĩa vụ công an,

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #583295   30/04/2022

  minhcong99
  minhcong99
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (150)
  Số điểm: 1005
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4 lần


  bằng thpt trường nghề có được đi nghĩa vụ công an không...

  Điều 5 Nghị định 70/2019/NĐ-CP có quy định như sau:  Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Bằng thpt trường nghề của bạn có thể được nhận đi nghĩa vụ công an nhé.

   

   
  Báo quản trị |