Trách nhiệm hình sự trong kinh doanh bán hàng đa cấp theo Luật Hình sự sửa đổi 2017

Chủ đề   RSS   
 • #460296 08/07/2017

  GHLAW
  Top 500
  Male
  Lớp 3

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/11/2016
  Tổng số bài viết (351)
  Số điểm: 4787
  Cảm ơn: 425
  Được cảm ơn 213 lần


  Trách nhiệm hình sự trong kinh doanh bán hàng đa cấp theo Luật Hình sự sửa đổi 2017

  Theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hình sự 2015 số  12/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 có quy định mới về Tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp’ cụ thể như sau:

  “51. Bổ sung Điều 217a như sau:

  Điều 217a. Tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp

  1. Người nào tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp mà không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hoặc không đúng với nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 174 (Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản) và Điều 290  (Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản) của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm:

  a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

  b) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

  c) Gây thiệt hại cho người khác từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

  a) Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đồng trở lên;

  b) Gây thiệt hại cho người khác 1.500.000.000 đồng trở lên;

  c) Quy mô mạng lưới người tham gia 100 người trở lên.

  3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.””

  Ngoài ra tại bộ luật hình sự 2015 cũng có quy định về hoạt động này như sau:

  “Điều 292. Tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông

  1. Người nào cung cấp một trong các dịch vụ sau đây trên mạng máy tính, mạng viễn thông không có giấy phép hoặc không đúng nội dung được cấp phép, thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc có doanh thu từ 500.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm:

  a) Kinh doanh vàng trên tài khoản;

  b) Sàn giao dịch thương mại điện tử;

  c) Kinh doanh đa cấp;

  d) Trung gian thanh toán;

  đ) Trò chơi điện tử trên mạng;

  e) Các loại dịch vụ khác trên mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định của pháp luật.

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

  a) Có tổ chức;

  b) Phạm tội 02 lần trở lên;

  c) Có tính chất chuyên nghiệp;

  d) Tái phạm nguy hiểm;

  đ) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc có doanh thu từ 2.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng.

  3. Phạm tội trong trường hợp thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên hoặc có doanh thu 5.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm.

  4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

  Điều 290. Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản

  1. Người nào sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện một trong những hành vi sau đây, nếu không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 173 và Điều 174 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

  a) Sử dụng thông tin về tài khoản, thẻ ngân hàng của cơ quan, tổ chức, cá nhân để chiếm đoạt tài sản của chủ tài khoản, chủ thẻ hoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ;

  b) Làm, tàng trữ, mua bán, sử dụng, lưu hành thẻ ngân hàng giả nhằm chiếm đoạt tài sản của chủ tài khoản, chủ thẻ hoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ;

  c) Truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản;

  d) Lừa đảo trong thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp hoặc giao dịch chứng khoán qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản;

  đ) Thiết lập, cung cấp trái phép dịch vụ viễn thông, internet nhằm chiếm đoạt tài sản.

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

  a) Có tổ chức;

  b) Phạm tội 02 lần trở lên;

  c) Có tính chất chuyên nghiệp;

  d) Số lượng thẻ giả từ 50 thẻ đến dưới 200 thẻ;

  đ) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

  e) Gây thiệt hại từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng;

  g) Tái phạm nguy hiểm.

  3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

  a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

  b) Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

  c) Số lượng thẻ giả từ 200 thẻ đến dưới 500 thẻ.

  4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

  a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

  b) Gây thiệt hại 500.000.000 đồng trở lên;

  c) Số lượng thẻ giả 500 thẻ trở lên.

  5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”

   

  Có thể thấy đây là một điểm mới và kịp thời về hoạt động bán hàng đa cấp qua đó góp phần răn đe loại hình kinh doanh này, tuy nhiên với mức phạt kịch khung của cả 03 tội trên là mức 05 năm ( kem theo mức phạt về tài sản khá lớn)  liệu đã đủ tính răn đe? Trong khi thiệt hại do hành vi biến tứng mà loại hình kinh doanh này để lại lại không hề nhỏ!

  Bên cạnh đó cũng theo luật hinh sự sửa đổi:

  “11. Sửa đổi, bổ sung Điều 76 như sau:

  “Điều 76. Phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

  Pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm quy định tại một trong các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 200, 203, 209, 210, 211, 213, 216, 217, 225, 226, 227, 232, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 300 và 324 của Bộ luật này.”.

  Có thể thấy pháp nhân sẽ không bị truy cứu về 02 tội tại điều 290 và 292 vậy liệu đây cũng còn là một hạn chế?

  Rất mong có thêm ý kiến của Dân luật về vấn đề "nhạy cảm" này.

  Cập nhật bởi GHLAW ngày 08/07/2017 09:37:02 SA Cập nhật bởi GHLAW ngày 08/07/2017 09:36:32 SA Cập nhật bởi GHLAW ngày 08/07/2017 09:23:19 SA
   
  42287 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

6 Trang «<23456>
Thảo luận
 • #523734   24/07/2019

  ChanhLe96
  ChanhLe96
  Top 150
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/07/2019
  Tổng số bài viết (560)
  Số điểm: 4470
  Cảm ơn: 17
  Được cảm ơn 110 lần


  Nói về bán hàng đa cấp mình lại nhớ về một sự việc vào năm nhất. Mình học luật nhưng năm đó chưa hiểu rõ về kinh doanh đa cấp, đa cấp cũng có loại hợp pháp và không hợp pháp. Lần đó, mình chỉ nghĩ kinh doanh đa cấp là xấu và tôi đã quát vào mặt người tuyển dụng tôi tham gia hoạt động đa cấp là đồ lừa đảo >"< mà có thể lừa đảo thật đó

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ChanhLe96 vì bài viết hữu ích
  GHLAW (25/07/2019)
 • #524748   31/07/2019

  HNP1997
  HNP1997
  Top 150
  Male
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/05/2019
  Tổng số bài viết (565)
  Số điểm: 4635
  Cảm ơn: 25
  Được cảm ơn 194 lần


  mức phạt bằng tiền thì khá lớn, còn phạt tù - hạn chế tự do hoặc mất tự do thì mức phạt còn khá nhẹ. Pháp luật trao quyền cho thẩm phán chọn phạt tiền hoặc phạt tù hoàn toàn hợp lý và linh động. Đa cấp đến Việt Nam đã không còn đúng với bản chất của nó nữa, gây ảnh hưởng xấu đến mọi mặt của nền kinh tế và xã hội, con người..Cần xử lý nghiêm.

   
  Báo quản trị |  
 • #525406   11/08/2019

  thongtho
  thongtho

  Female
  Mầm

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:08/06/2016
  Tổng số bài viết (118)
  Số điểm: 775
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 38 lần


  Kinh doanh đa cấp vốn là một hình thức giúp kinh tế phát triển rất tốt, nhưng khi về Việt Nam có rất nhiều người đã lợi dụng để lừa đảo người dân khiến hình thức này trở thành nỗi sợ của rất nhiều người. Để kinh tế ngày càng phát triển, cần xử lý nghiêm những hành vi xấu trong kinh doanh đa cấp. 

   
  Báo quản trị |  
 • #525452   12/08/2019

  htham2501
  htham2501
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/06/2019
  Tổng số bài viết (241)
  Số điểm: 2000
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 109 lần


       Kinh doanh đa cấp bất chính là một hành vi tiêu cực ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của con người, từ cá nhân, tổ chức đến toàn xã hội. Hành vi này đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều, xâm lấn môi trường kinh doanh của các nước trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Chính vì vậy việc ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi bất chính này là vô cùng thiết yếu, để bảo vệ quyền lợi cho các doanh nghiệp, người tiêu dùng và toàn xã hội

   

   
  Báo quản trị |  
 • #526836   29/08/2019

  Hiện nay bán hàng đa cấp là trào lưu diễn ra rất nhiều, về bản chất bán hàng đa cấp không xấu, nhưng nhiều ngườ đã là biến tướng về vấn đề bán hàng đa cấp dẫn đến những hậu quả không tốt, vì vậy pháp luật đưa bán hàng đa cấp vào đối tượng của Bộ Luật hình sự là đúng, để giảm thiểu rủi ro trong bán hàng đa cấp nhằm ngăn ngừa các tình huống và có cơ chế để xử lý hành vi vi phạm. 

   
  Báo quản trị |  
 • #526853   29/08/2019

  Cảm ơn những thông tin rất hữu ích mà bạn đã chia sẻ. Xem xét từ góc độ pháp luật thì hình thức bán hàng đa cấp là không xấu, chỉ có các hành vi bán hàng đa cấp bất chính, lừa đảo tiền cọc của những người tham gia bán hàng đa cấp, vi phạm các quy định pháp luật làm ảnh hưởng xấu đến hình thức buôn bán này.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn trandothucuyen96@gmail.com vì bài viết hữu ích
  GHLAW (30/08/2019)
 • #526938   30/08/2019

  Những quy định của Bộ luật hình sự sửa đổi 2017 là một bước tiến trong quá trình phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm có liên quan đến hình thức kinh doanh đa cấp. Tuy nhiên, mình nghĩ mức phạt kịch khung của 03 loại tội trên thì chưa đủ tính răn đe vì thực tế số lợi thu được của các công ty, đường dây đa cấp là rất lớn, do đó chỉ nhắm vào tài chính để phạt thì đôi khi không còn là vấn đề với họ, nên mình nghĩ cần phải tăng mức phạt tù hơn nữa.

   
  Báo quản trị |  
 • #529478   30/09/2019

  thusa121
  thusa121
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/08/2019
  Tổng số bài viết (194)
  Số điểm: 1198
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 79 lần


  Quy định như vậy nhưng có thực thi hiệu quả đâu. Thực tế đầy những công ty đa cấp tiêu cực lừa sinh viên đặc biệt là năm nhất nhẹ dạ cả tin rồi sa ngã nợ quá nhiều tiền rồi nghỉ học rồi lừa lọc người khác hoặc chính người thân trong gia đình. Do vậy, cần có biện pháp răn đe hiệu quả hơn nữa từ các nhà làm luật.

   
  Báo quản trị |  
 • #532238   31/10/2019

  Theo mình được biết về bản chất của kinh doanh đa cấp thì không xấu nhưng khi du nhập vào Việt Nam, người tiếp cận làm méo mó đi bản chất của loại hình kinh doanh này khiến nó trở thành các hành vi lừa đảo lẫn nhau, lợi dụng lòng tin để bán những sản phẩm kém chất lượng, dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật và bị xử lý như trên. 

  Cập nhật bởi thuytien317 ngày 01/11/2019 07:55:51 SA
   
  Báo quản trị |  
 • #533541   26/11/2019

  Đa cấp không xấu, nó xấu vì nó bị biến tướng ở Việt Nam thôi. Các hoạt động đa cấp trá hình, lừa đảo,... xảy ra nhan nhản. Nó khuyến khích người thân làm hại nhau, hay vì lợi ích cá nhân mà làm ảnh hưởng lợi ích của người khác, từ đó mà gây ra nhiều tai tiếng, không phát triển được mô hình loại này.

   
  Báo quản trị |  
 • #533630   27/11/2019

  huynhthu95
  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 204 lần


  Kinh doanh theo hình thức đa cấp được pháp luật thừa nhận và thực tế là ở các nước phát triển thì hình thức kinh doanh này mang lại lợi nhuận rất cao, đóng góp lớn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, khi du nhập về Việt Nam thì lại bị biến thể dẫn đến mất lòng tin trong đại bộ phận người dân. Nhà nước nên có chủ trương để nền kinh tế Việt Nam tiếp cận hình thức kinh doanh này một cách đúng nghĩa.

   
  Báo quản trị |  
 • #534108   30/11/2019

  lananh8998
  lananh8998
  Top 150
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/11/2019
  Tổng số bài viết (511)
  Số điểm: 3375
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 74 lần


  Về vấn đề kinh doanh đa cấp là một loại hình kinh doanh mới xuất hiện tại thị trường kinh tế Việt Nam và trong người dân thì có nhiều hình ảnh xấu. Thực chất đó cũng là một hình thức kinh doanh được ghi nhận nhưng những hành vi vi phạm pháp luật mà các doanh nghiệp bán hàng đa cấp thực hiện đã làm loại hình kinh doanh này mang hình ảnh xấu và khi Bộ luật Hình sự được sửa đổi có quy định thêm tội phạm về đa cấp theo mình thấy là rất cần thiết để siết chặt quản lý các doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

   
  Báo quản trị |  
 • #551748   15/07/2020

  Nhiều vụ kinh doanh đa cấp vi phạm quy định của pháp luật đã gây thiệt hại cho hàng chục nghìn người, chủ yếu là người dân nghèo ở các vùng nông thôn. Lợi dụng những kẽ hở của người dân, một số đối tượng đã biến tướng phương thức bán hàng này để trục lợi mà hành vi phổ biến là tội phạm lợi dụng hoạt động kinh doanh đa cấp trá hình để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản như kinh doanh tiền ảo, thực phẩm chức năng, chăm sóc sức khỏe.

   
  Báo quản trị |  
 • #551799   15/07/2020

  ntnanh2006
  ntnanh2006
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/06/2020
  Tổng số bài viết (171)
  Số điểm: 1290
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 8 lần


  Cảm ơn bạn vì đã đưa ra bài viết rất hữu ích. Trên thực tế, đa cấp là một hình thức kinh doanh được pháp luật nước ta thừa nhận và có quy định điều chỉnh. Đa cấp không xấu nhưng khi đa cấp bị biến tướng mới xấu. Việc quy định trách nhiệm hình sự trong kinh doanh bán hàng đa cấp, góp phần làm giảm đi tình trạng đa cấp biến tướng.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #552019   17/07/2020

  Hiện nay bộ luật hình sự, đã có quy định trách nhiệm hinhd sự của pháp nhân.  Nhưng các điều luật được đề cập được quy định cho từng các nhân, vì khi thực hiện các hành vi là tổ chức nhưng bản chức là những người này cùng tham gia tạo nên hoạt động đa cấp và họ phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho hành vi của mình. Nếu đặt trách nhiệm cho pháp nhân thì liệu có phù hợp không?

   
  Báo quản trị |  
 • #552112   18/07/2020

  Theo mình thấy mặc dù pháp luật quy định mức xử rõ ràng như thế nhưng trên thực tế việc xử lý các đối tượng kinh doanh bán hàng đa cấp vẫn rất khó khăn. Điển hình là vụ Công ty địa ốc Alibaba, phải mất khá nhiều thời gian mới có thể khởi tố các bị can. Chưa kể trách nhiệm dân sự của những đối tượng này với người bị hại vẫn không thể giải quyết được.

   
  Báo quản trị |  
 • #552157   19/07/2020

  danluan123
  danluan123
  Top 50
  Male
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (1166)
  Số điểm: 8470
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 94 lần


  Thực tế những sản phẩm bên đa cấp bán ra thị trường đều được kiểm định chặt chẽ, cái khó nói ở đây là cách bán những sản phẩm của họ không giống cách bán một sản phẩm tương tự. mặc dù hệ thống của đa cấp chặt chẽ và linh hoạt.

  Tuy nhiên, cái làm mất lòng nhiều người không phải thứ sản phẩm của họ bán ra mà những gì họ truyền đạt, xây dựng , đôi khi lôi kéo người khác vào hệ thống mà chính họ trước đó cũng không biết 

   
  Báo quản trị |  
 • #552469   22/07/2020

  quachlinh197
  quachlinh197
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/07/2020
  Tổng số bài viết (259)
  Số điểm: 1970
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 26 lần


  Đa cấp về mặt lý thuyết thì không xấu nhưng khi về Việt Nam thì nó đã biến tấu trở thành công cụ lừa đảo hữu ích có nhiều tổ chức, cá nhân. Mặc dù pháp luật Việt Nam ngày càng có những biện pháp mạnh tay hơn với hành vi này nhưng các tổ chức đa cấp vẫn có cách hoạt động dưới nhiều "nhãn mác" khác nhau.

   
  Báo quản trị |  
 • #556344   30/08/2020

  Cảm ơn cập nhật của bạn. Hiện nay hình thức buôn bán đa cấp đang có quy mô ngày càng lớn và thu hút sự quan tâm của rất nhiều người tham gia, nhưng họ không lường trước được những hậu quả đằng sau mô hình kinh doanh này để tránh gặp phải những rủi ro pháp lý.

   
  Báo quản trị |  
 • #556511   30/08/2020

  TranThao0902
  TranThao0902
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/03/2020
  Tổng số bài viết (284)
  Số điểm: 1665
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 17 lần


  Bản chất của đa cấp không xấu nhưng khi vào Việt Nam đã bị biến tướng đi rất nhiều. Bây giờ nhắc đến "đa cấp" là chỉ có lừa lọc, ai ai cũng đề cao cảnh giác. Tuy nhiên hình thức đa cấp vẫn còn hoạt động rất nhiều, nhiều người nhẹ dạ cả tin vẫn bị dụ dỗ làm việc, hoạt động trong các tổ chức này mà không lường trước được những hậu quả khôn lường.

   
  Báo quản trị |