Trách nhiệm hình sự trong kinh doanh bán hàng đa cấp theo Luật Hình sự sửa đổi 2017

Chủ đề   RSS   
 • #460296 08/07/2017

  GHLAW
  Top 200
  Male
  Lớp 3

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/11/2016
  Tổng số bài viết (351)
  Số điểm: 4787
  Cảm ơn: 425
  Được cảm ơn 212 lần


  Trách nhiệm hình sự trong kinh doanh bán hàng đa cấp theo Luật Hình sự sửa đổi 2017

  Theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hình sự 2015 số  12/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 có quy định mới về Tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp’ cụ thể như sau:

  “51. Bổ sung Điều 217a như sau:

  Điều 217a. Tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp

  1. Người nào tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp mà không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hoặc không đúng với nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 174 (Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản) và Điều 290  (Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản) của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm:

  a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

  b) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

  c) Gây thiệt hại cho người khác từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

  a) Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đồng trở lên;

  b) Gây thiệt hại cho người khác 1.500.000.000 đồng trở lên;

  c) Quy mô mạng lưới người tham gia 100 người trở lên.

  3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.””

  Ngoài ra tại bộ luật hình sự 2015 cũng có quy định về hoạt động này như sau:

  “Điều 292. Tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông

  1. Người nào cung cấp một trong các dịch vụ sau đây trên mạng máy tính, mạng viễn thông không có giấy phép hoặc không đúng nội dung được cấp phép, thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc có doanh thu từ 500.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm:

  a) Kinh doanh vàng trên tài khoản;

  b) Sàn giao dịch thương mại điện tử;

  c) Kinh doanh đa cấp;

  d) Trung gian thanh toán;

  đ) Trò chơi điện tử trên mạng;

  e) Các loại dịch vụ khác trên mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định của pháp luật.

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

  a) Có tổ chức;

  b) Phạm tội 02 lần trở lên;

  c) Có tính chất chuyên nghiệp;

  d) Tái phạm nguy hiểm;

  đ) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc có doanh thu từ 2.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng.

  3. Phạm tội trong trường hợp thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên hoặc có doanh thu 5.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm.

  4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

  Điều 290. Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản

  1. Người nào sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện một trong những hành vi sau đây, nếu không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 173 và Điều 174 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

  a) Sử dụng thông tin về tài khoản, thẻ ngân hàng của cơ quan, tổ chức, cá nhân để chiếm đoạt tài sản của chủ tài khoản, chủ thẻ hoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ;

  b) Làm, tàng trữ, mua bán, sử dụng, lưu hành thẻ ngân hàng giả nhằm chiếm đoạt tài sản của chủ tài khoản, chủ thẻ hoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ;

  c) Truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản;

  d) Lừa đảo trong thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp hoặc giao dịch chứng khoán qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản;

  đ) Thiết lập, cung cấp trái phép dịch vụ viễn thông, internet nhằm chiếm đoạt tài sản.

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

  a) Có tổ chức;

  b) Phạm tội 02 lần trở lên;

  c) Có tính chất chuyên nghiệp;

  d) Số lượng thẻ giả từ 50 thẻ đến dưới 200 thẻ;

  đ) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

  e) Gây thiệt hại từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng;

  g) Tái phạm nguy hiểm.

  3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

  a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

  b) Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

  c) Số lượng thẻ giả từ 200 thẻ đến dưới 500 thẻ.

  4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

  a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

  b) Gây thiệt hại 500.000.000 đồng trở lên;

  c) Số lượng thẻ giả 500 thẻ trở lên.

  5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”

   

  Có thể thấy đây là một điểm mới và kịp thời về hoạt động bán hàng đa cấp qua đó góp phần răn đe loại hình kinh doanh này, tuy nhiên với mức phạt kịch khung của cả 03 tội trên là mức 05 năm ( kem theo mức phạt về tài sản khá lớn)  liệu đã đủ tính răn đe? Trong khi thiệt hại do hành vi biến tứng mà loại hình kinh doanh này để lại lại không hề nhỏ!

  Bên cạnh đó cũng theo luật hinh sự sửa đổi:

  “11. Sửa đổi, bổ sung Điều 76 như sau:

  “Điều 76. Phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

  Pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm quy định tại một trong các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 200, 203, 209, 210, 211, 213, 216, 217, 225, 226, 227, 232, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 300 và 324 của Bộ luật này.”.

  Có thể thấy pháp nhân sẽ không bị truy cứu về 02 tội tại điều 290 và 292 vậy liệu đây cũng còn là một hạn chế?

  Rất mong có thêm ý kiến của Dân luật về vấn đề "nhạy cảm" này.

  Cập nhật bởi GHLAW ngày 08/07/2017 09:37:02 SA Cập nhật bởi GHLAW ngày 08/07/2017 09:36:32 SA Cập nhật bởi GHLAW ngày 08/07/2017 09:23:19 SA
   
  36876 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

6 Trang <123456>
Thảo luận
 • #504879   15/10/2018

  dutiepkhac
  dutiepkhac
  Top 150
  Male
  Lớp 10

  Long An, Việt Nam
  Tham gia:21/08/2018
  Tổng số bài viết (541)
  Số điểm: 13494
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 160 lần


  Đa cấp bản chất không phải xấu, vẫn có nhiều công ty đa cấp được cấp phép kinh doanh và hoạt động hợp pháp. Tuy nhiên cũng không ít loại hình kinh doanh trá hình, lợi dụng lòng tham, cả tin của nhiều người mà hoạt động phi pháp. Đối với những vi phạm này thì cần xử lý thật thích đáng!

  Pháp luật vô hình, tuy không thể thấy nhưng phải biết!

   
  Báo quản trị |  
 • #505257   20/10/2018

  tientaetae
  tientaetae
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/10/2018
  Tổng số bài viết (312)
  Số điểm: 2768
  Cảm ơn: 22
  Được cảm ơn 52 lần


  Quy định của pháp luật như vậy là đủ răn đe những hành vi thu lợi bất hợp pháp, lừa đảo, ảnh hưởng đến quyền lợi của Nhà nước, nhân dân. Tuy nhiên những đối tượng hành nghề, những hành vi ngay nay vô cùng tinh vi cùng với sự phát triển của Internet. Vì vậy rất khó để phát hiện điều tra, không kể đến một số trường hợp còn được bảo kê, được người " tai ta mặt lớn" chống đỡ. Pháp luật nên nghiêm khắc hơn đối với những hành vi vi phạm pháp luật như trên.

   
  Báo quản trị |  
 • #505310   21/10/2018

  anhkhoayentam
  anhkhoayentam
  Top 200
  Male
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/12/2015
  Tổng số bài viết (335)
  Số điểm: 2826
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 48 lần


  Ngoài ra, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 141/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về kinh doanh đa cấp. Cụ thể, đối tượng, tổ chức kinh doanh đa cấp bất chính bị phạt tiền tối đa từ 80 triệu đến 100 triệu đồng trong các trường hợp như: Yêu cầu người khác đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp. Yêu cầu người khác phải mua một số lượng hàng nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp.

  Cho người tham gia bán hàng đa cấp nhận tiền hoặc lợi ích kinh tế khác từ việc giới thiệu người khác tham gia vào hoạt động bán hàng đa cấp mà không phải việc mua, bán hàng của người được giới thiệu đó.

  Từ chối chi trả không có lý do chính đáng các khoản hoa hồng, tiền thưởng hay lợi ích kinh tế khác mà người tham gia bán hàng đa cấp có quyền được hưởng.

  Cung cấp thông tin gian dối, gây nhầm lẫn về tính năng, công dụng của hàng hoặc hoạt động của doanh nghiệp thông qua báo cáo viên, đào tạo tại hội nghị, hội thảo...

  Cùng với mức độ phạt tối đa hoạt động kinh doanh đa cấp bất chính, khoản tiền phạt khác của kinh doanh đa cấp cũng bị phạt ở mức từ 3 triệu đồng đến 50 triệu đồng.Trong đó, phạt tiền từ 40 đến 50 triệu đồng khi cá nhân kinh doanh đa cấp mà không được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp mà thu lợi bất chính từ người khác số tiền từ 200 đến 500 triệu đồng.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn anhkhoayentam vì bài viết hữu ích
  GHLAW (22/10/2018)
 • #505726   27/10/2018

  Tranxuandung991994
  Tranxuandung991994
  Top 200
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/09/2018
  Tổng số bài viết (413)
  Số điểm: 7159
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 81 lần


  Kinh doanh đa cấp ở Việt Nam hiện nay đang là một vấn đề nhức nhối. Mặc dù chế tài xử phạt đã có và có thể nói là khá nghiêm khắc, tuy nhiên cái lợi từ bán hàng đa cấp là quá lớn vì thế mà nhiều người vẫn thực hiện việc kinh doanh đa cấp trái pháp luật. Tuy nhiên, với sự phát triển của mạng xã hội cũng có phần nào đó hạn chế được những vụ lừa đảo theo kiểu bán hàng đa cấp.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Tranxuandung991994 vì bài viết hữu ích
  GHLAW (25/03/2019)
 • #505764   27/10/2018

  hoangyennhi196
  hoangyennhi196
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/05/2018
  Tổng số bài viết (299)
  Số điểm: 2770
  Cảm ơn: 130
  Được cảm ơn 28 lần


  Mình nghĩ bán hàng đa cấp không hề xấu, cái xấu là do sự biếng tướng của nhiều người để đi lừa đảo người khác thôi, mà tội lừa đảo để chiếm đoạt tài sản đã có rồi, sao pháp luật lại quy định tiếp ta, tuy nhiên mình vẫn hoan nghiên việc quy định cụ thẻ chế tài đối với vấn đề này

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hoangyennhi196 vì bài viết hữu ích
  GHLAW (25/03/2019)
 • #511114   30/12/2018

  hoangtung2402
  hoangtung2402
  Top 500
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/05/2018
  Tổng số bài viết (271)
  Số điểm: 2552
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 28 lần


  Mình thấy việc quy định xử phạt trong kinh doanh bán hàng đa cấp như bạn nêu là điều hoàn toàn phù hợp mà thôi. Trên thế giới, hoạt động bán hàng đa cấp không hề xấu mà nó còn rất tốt nữa, tuy nhiên khi về đến Việt Nam thì nó bị biến tướng và khiến mọi người hiểu sai về bản chất của bán hàng đa cấp.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hoangtung2402 vì bài viết hữu ích
  GHLAW (25/03/2019)
 • #515580   21/03/2019

  dinhquochuy89
  dinhquochuy89

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/03/2019
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 85
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Hình thức bán hàng đa cấp tôi nghĩ là rất hay nhưng đó là ở nước ngoài nhưng khi về đến việt nam thì nó đã biến tuwongs quá đà và bành trước, như tôi để ý để có được các chân dết thì bên đa cấp đã luôn mời mocjvaf chào mời những người có chức có quyền đã về hưu để tạo nên sự tin tưởng và nhờ vào đó để lấy đc sự tìn tưởng của những người khác, những hành vi có tính chất lừa đảo.

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn dinhquochuy89 vì bài viết hữu ích
  GHLAW (25/03/2019)
 • #515598   22/03/2019

  DT_DA
  DT_DA
  Top 75
  Male
  Lớp 11

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/06/2017
  Tổng số bài viết (903)
  Số điểm: 17463
  Cảm ơn: 265
  Được cảm ơn 346 lần


  dinhquochuy89 viết:

  Hình thức bán hàng đa cấp tôi nghĩ là rất hay nhưng đó là ở nước ngoài nhưng khi về đến việt nam thì nó đã biến tuwongs quá đà và bành trước, như tôi để ý để có được các chân dết thì bên đa cấp đã luôn mời mocjvaf chào mời những người có chức có quyền đã về hưu để tạo nên sự tin tưởng và nhờ vào đó để lấy đc sự tìn tưởng của những người khác, những hành vi có tính chất lừa đảo.

   

  Đúng như vậy, việc hình thức bán hàng đa cấp bên nước ngoài rất phổ biến và việc này hoàn toàn tốt và không phải suy nghĩ về chất lượng, đa phần là hàng tốt. Tuy nhiên khi về Việt Nam nó đã biến tướng để trở thành những con buôn lừa dối để lấy lòng tin của nhiều người ham giàu nhanh không cần làm vẫn có tiền, điều này dễ hiểu đối với một nước có thu nhập trung bình như Việt Nam và loại hình này khá mới nên nhiều người không biết và dính phải những cú lừa này. Thêm nữa, việc lấy lòng tin và gây dựng thông qua các cán bộ quan chức về hưu để có thể tạo lòng tin đến cùng làm cho mọi người đều nhảy vào đa cấp.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn DT_DA vì bài viết hữu ích
  GHLAW (25/03/2019)
 • #515657   24/03/2019

  tientaetae
  tientaetae
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/10/2018
  Tổng số bài viết (312)
  Số điểm: 2768
  Cảm ơn: 22
  Được cảm ơn 52 lần


  Đa cấp thực chất là một hình thức kinh doanh hợp pháp nhưng du nhập về Việt Nam lại bị biến tướng thành ra thế này, gắn chặt với hai từ " lừa đảo". Để loại trừ những hậu quả nó mang lại rất khó khăn bởi đa phần đều có chống lưng phía sau.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tientaetae vì bài viết hữu ích
  GHLAW (25/03/2019)
 • #515899   28/03/2019

  Tranxuandung991994
  Tranxuandung991994
  Top 200
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/09/2018
  Tổng số bài viết (413)
  Số điểm: 7159
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 81 lần


  tientaetae viết:

  Đa cấp thực chất là một hình thức kinh doanh hợp pháp nhưng du nhập về Việt Nam lại bị biến tướng thành ra thế này, gắn chặt với hai từ " lừa đảo". Để loại trừ những hậu quả nó mang lại rất khó khăn bởi đa phần đều có chống lưng phía sau.

  Đa cấp có hoạt động đúng bản chất hay không nó còn phụ thuộc vào khách hàng. Bởi những lời nói của họ có ngon ngọt đến đâu nhưng nếu không vì bản tính ham giàu, không làm cũng muốn có ăn đã thúc giục các công ty đa cấp ngày càng phát triển. Cái họ mang đến không phải là chất lượng sản phẩm mà là cơ hội làm giàu. Cái mà ai cũng muốn. Mình nghĩ rằng các công ty đa cấp có phát triển hay không là do người dân chứ chẳng cần ai chống lưng cả.

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn Tranxuandung991994 vì bài viết hữu ích
  GHLAW (29/03/2019) thoangnet (14/05/2019)
 • #515660   24/03/2019

  sunshine19
  sunshine19
  Top 100
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (613)
  Số điểm: 4350
  Cảm ơn: 210
  Được cảm ơn 134 lần


  Một doanh nghiệp bán hàng đa cấp chân chính, thực hiện đúng chức năng bán hàng cần phải đáp ứng các tiêu chí cơ bản sau: có sản phẩm tốt, đào tạo nhà phân phối tốt, luôn tập trung vào công việc bán hàng chứ không phải việc tuyển dụng nhân sự ồ ạt.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn sunshine19 vì bài viết hữu ích
  GHLAW (25/03/2019)
 • #518091   13/05/2019

  Khi tham gia bán hàng đa cấp, bạn hoàn toàn có cơ hội thành công và đạt thu nhập cao. Tuy nhiên, không có nghĩa là cứ tham gia là bạn sẽ thành công, sẽ có thu nhập cao. Bạn phải hiểu rằng thu nhập cao xuất phát từ kết quả bán hàng của bạn và của những người do bạn giới thiệu. Bạn phải có năng lực bán hàng, phải làm việc tích cực, chăm chỉ, và đồng thời những người do bạn giới thiệu cũng phải làm được như bạn, khi đó bạn mới có cơ hội thành công và có thu nhập cao.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lqc2010 vì bài viết hữu ích
  thoangnet (14/05/2019)
 • #518105   14/05/2019

  thoangnet
  thoangnet
  Top 500
  Male
  Mầm

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:11/03/2019
  Tổng số bài viết (135)
  Số điểm: 810
  Cảm ơn: 234
  Được cảm ơn 78 lần


  Thực chất thì bán hàng đa cấp không xấu. Nhưng khi đến Việt Nam thì hình thức này đã bị biến chất. Mỗi lần nghe đến hai chữ đa cấp thì mọi người đều nghĩ nay đó là việc không tốt. Và thực tế đã có những hậu quả không lường trước được do bán hàng đa cấp gây ra.

   
  Báo quản trị |  
 • #518667   22/05/2019

  An_Pisces
  An_Pisces
  Top 500
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/05/2019
  Tổng số bài viết (221)
  Số điểm: 2966
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 73 lần


  Hiện nay, khi nhắc đến hai từ "đa cấp" thì ai cũng sợ và né tránh, bởi ở nước ta, đã có quá nhiều vụ lừa đảo mang danh bán hàng đa cấp. Bản chất kinh doanh đa cấp không xấu, chỉ xấu khi nó bị "biến tướng" bởi những doanh nghiệp kinh doanh đa cấp trái pháp luật. Những tổ chức này thực hiện những hành vi lừa đảo, bắt người tham gia bán hàng đặt cọc trước tiền, giam hàng hay thậm chí là dùng "luật giang hồ" để giữ chân người tham gia, không cho họ nghỉ việc. Do đó, pháp luật cần có những chế tài thật nghiêm khắc đối với những hành vi này, vừa đủ tính răn đe, vừa tạo sự an tâm và tin tưởng cho người lao động.

   
  Báo quản trị |  
 • #518860   25/05/2019

  HNP1997
  HNP1997
  Top 150
  Male
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/05/2019
  Tổng số bài viết (564)
  Số điểm: 4635
  Cảm ơn: 25
  Được cảm ơn 192 lần


  đa cấp không thật sự quá xấu, chỉ là khi vào Việt Nam đã bị biến tính rồi, nên cần thiết có những quy định cụ thể để xử lý nhằm hạn chế các tổn thất cho người dân

   
  Báo quản trị |  
 • #518875   25/05/2019

  Lunakhung123
  Lunakhung123
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/06/2016
  Tổng số bài viết (297)
  Số điểm: 2489
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 68 lần


  Kinh doanh theo hình thức đa cấp là không hề xấu, tuy nhiên vì lợi ích mà nhiều công ty biến tướng trở thành hình thức lừa đào. Và các hình thức này tồn tại rất nhiều trên thị trường, hy vọng sẽ trừng trị mạnh tay để răn đe xã hội.

   
  Báo quản trị |  
 • #518962   26/05/2019

  DT_DA
  DT_DA
  Top 75
  Male
  Lớp 11

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/06/2017
  Tổng số bài viết (903)
  Số điểm: 17463
  Cảm ơn: 265
  Được cảm ơn 346 lần


  Khi bạn được mời tham gia một doanh nghiệp bán hàng đa cấp, bạn cần lưu ý nếu bạn phải bỏ ra một khoản tiền để mua hàng hoặc để đặt cọc. Bạn tham gia để có cơ hội sử dụng sản phẩm phù hợp với bản thân hoặc trở thành nhà phân phối để đi bán hàng cho doanh nghiệp. Việc tiêu dùng hoặc bán hàng hóa của doanh nghiệp là tùy thuộc nhu cầu, khả năng của bản thân bạn, doanh nghiệp không được tìm cách làm cho bạn phải bỏ tiền ra mua để được tham gia.

  Nhiều doanh nghiệp bán hàng đa cấp bất chính chỉ tồn tại nhờ số tiền những người mới gia nhập bỏ ra mua hàng. Công ty thu lợi nhuận từ khoản tiền này và cũng dùng khoản này để chia hoa hồng cho những người có công tuyển dụng. Những doanh nghiệp như vậy sẽ không tồn tại được khi không tuyển thêm được người hoặc khi người được tuyển không mua hàng, vì họ không chú trọng bán hàng, không có nguồn doanh thu từ việc tiêu thụ hàng hóa.
   
  Báo quản trị |  
 • #519177   28/05/2019

  thuylinh2311
  thuylinh2311
  Top 50
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 140 lần


  Cho mình hỏi thêm, trường hợp cá nhân biết thông tin về các công ty đa cấp (ví dụ như sinh viên bị dụ dỗ tham gia) sau đó về có đăng thông tin về công ty đó lừa đảo trên trang mạng xã hội Facebook, về những chiêu thức mà công ty này hay áp dụng... thì có bị coi là vi phạm pháp luật về xúc phạm danh dự và uy tín của họ không? Có chế tài xử lý nào hay không?

   
  Báo quản trị |  
 • #520735   14/06/2019

  haihongnguyen
  haihongnguyen

  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/05/2019
  Tổng số bài viết (92)
  Số điểm: 757
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 28 lần


  Đúng rồi. Bán hàng đa cấp nên thòng vào cho một cái trách nhiệm hình sự để không đi quá. Không có giới hạn rồi nổ banh trời khiến cho người khác tin sái cổ rồi bao nhiêu gia đình tan nát.

  Cám ơn vì bài viết hay. 

   
  Báo quản trị |  
 • #520736   14/06/2019

  haihongnguyen
  haihongnguyen

  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/05/2019
  Tổng số bài viết (92)
  Số điểm: 757
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 28 lần


  Đúng rồi. Bán hàng đa cấp nên thòng vào cho một cái trách nhiệm hình sự để không đi quá. Không có giới hạn rồi nổ banh trời khiến cho người khác tin sái cổ rồi bao nhiêu gia đình tan nát.
   
  Cám ơn vì bài viết hay. 
   
  Báo quản trị |