Trách nhiệm hình sự trong kinh doanh bán hàng đa cấp theo Luật Hình sự sửa đổi 2017

Chủ đề   RSS   
 • #460296 08/07/2017

  GHLAW
  Top 500
  Male
  Lớp 3

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/11/2016
  Tổng số bài viết (351)
  Số điểm: 4787
  Cảm ơn: 425
  Được cảm ơn 213 lần


  Trách nhiệm hình sự trong kinh doanh bán hàng đa cấp theo Luật Hình sự sửa đổi 2017

  Theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hình sự 2015 số  12/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 có quy định mới về Tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp’ cụ thể như sau:

  “51. Bổ sung Điều 217a như sau:

  Điều 217a. Tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp

  1. Người nào tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp mà không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hoặc không đúng với nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 174 (Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản) và Điều 290  (Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản) của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm:

  a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

  b) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

  c) Gây thiệt hại cho người khác từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

  a) Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đồng trở lên;

  b) Gây thiệt hại cho người khác 1.500.000.000 đồng trở lên;

  c) Quy mô mạng lưới người tham gia 100 người trở lên.

  3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.””

  Ngoài ra tại bộ luật hình sự 2015 cũng có quy định về hoạt động này như sau:

  “Điều 292. Tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông

  1. Người nào cung cấp một trong các dịch vụ sau đây trên mạng máy tính, mạng viễn thông không có giấy phép hoặc không đúng nội dung được cấp phép, thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc có doanh thu từ 500.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm:

  a) Kinh doanh vàng trên tài khoản;

  b) Sàn giao dịch thương mại điện tử;

  c) Kinh doanh đa cấp;

  d) Trung gian thanh toán;

  đ) Trò chơi điện tử trên mạng;

  e) Các loại dịch vụ khác trên mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định của pháp luật.

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

  a) Có tổ chức;

  b) Phạm tội 02 lần trở lên;

  c) Có tính chất chuyên nghiệp;

  d) Tái phạm nguy hiểm;

  đ) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc có doanh thu từ 2.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng.

  3. Phạm tội trong trường hợp thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên hoặc có doanh thu 5.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm.

  4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

  Điều 290. Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản

  1. Người nào sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện một trong những hành vi sau đây, nếu không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 173 và Điều 174 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

  a) Sử dụng thông tin về tài khoản, thẻ ngân hàng của cơ quan, tổ chức, cá nhân để chiếm đoạt tài sản của chủ tài khoản, chủ thẻ hoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ;

  b) Làm, tàng trữ, mua bán, sử dụng, lưu hành thẻ ngân hàng giả nhằm chiếm đoạt tài sản của chủ tài khoản, chủ thẻ hoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ;

  c) Truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản;

  d) Lừa đảo trong thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp hoặc giao dịch chứng khoán qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản;

  đ) Thiết lập, cung cấp trái phép dịch vụ viễn thông, internet nhằm chiếm đoạt tài sản.

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

  a) Có tổ chức;

  b) Phạm tội 02 lần trở lên;

  c) Có tính chất chuyên nghiệp;

  d) Số lượng thẻ giả từ 50 thẻ đến dưới 200 thẻ;

  đ) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

  e) Gây thiệt hại từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng;

  g) Tái phạm nguy hiểm.

  3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

  a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

  b) Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

  c) Số lượng thẻ giả từ 200 thẻ đến dưới 500 thẻ.

  4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

  a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

  b) Gây thiệt hại 500.000.000 đồng trở lên;

  c) Số lượng thẻ giả 500 thẻ trở lên.

  5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”

   

  Có thể thấy đây là một điểm mới và kịp thời về hoạt động bán hàng đa cấp qua đó góp phần răn đe loại hình kinh doanh này, tuy nhiên với mức phạt kịch khung của cả 03 tội trên là mức 05 năm ( kem theo mức phạt về tài sản khá lớn)  liệu đã đủ tính răn đe? Trong khi thiệt hại do hành vi biến tứng mà loại hình kinh doanh này để lại lại không hề nhỏ!

  Bên cạnh đó cũng theo luật hinh sự sửa đổi:

  “11. Sửa đổi, bổ sung Điều 76 như sau:

  “Điều 76. Phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

  Pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm quy định tại một trong các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 200, 203, 209, 210, 211, 213, 216, 217, 225, 226, 227, 232, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 300 và 324 của Bộ luật này.”.

  Có thể thấy pháp nhân sẽ không bị truy cứu về 02 tội tại điều 290 và 292 vậy liệu đây cũng còn là một hạn chế?

  Rất mong có thêm ý kiến của Dân luật về vấn đề "nhạy cảm" này.

  Cập nhật bởi GHLAW ngày 08/07/2017 09:37:02 SA Cập nhật bởi GHLAW ngày 08/07/2017 09:36:32 SA Cập nhật bởi GHLAW ngày 08/07/2017 09:23:19 SA
   
  42286 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

6 Trang «<3456>
Thảo luận
 • #556546   30/08/2020

  lananh8998
  lananh8998
  Top 150
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/11/2019
  Tổng số bài viết (511)
  Số điểm: 3375
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 74 lần


  Về vấn đề trách nhiệm hình sự trong kinh doanh bán hàng đa cấp theo Luật Hình sự sửa đổi 2017 nêu trên, theo quan điểm cá nhân của mình thì bản chất của bán hàng đa cấp không xấu, nó vẫn phát triển đúng định hướng tại các quốc gia khác, tuy nhiên về Việt Nam nó bị biến tướng vụ lợi nhiều quá nên đã ảnh hướng đến hình ảnh đa cấp trong mắt người dân.

   
  Báo quản trị |  
 • #556746   31/08/2020

  huynhthu95
  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 204 lần


  Theo mình là nên nâng khung hình phạt tội này lên. Vì hình thức kinh doanh đa cấp trái pháp luật này thực tế đã gây thiệt hại và "đau khổ" cho rất nhiều gia đình. Nhiều gia đình mất hết tài sản tích góp bao nhiêu năm, nhà cửa cũng mất.

  Cập nhật bởi huynhthu95 ngày 31/08/2020 06:05:54 CH sau cta
   
  Báo quản trị |  
 • #557012   31/08/2020

  ntnanh2006
  ntnanh2006
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/06/2020
  Tổng số bài viết (171)
  Số điểm: 1290
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 8 lần


  Cảm ơn bạn vì bài viết rất hữu ích. Mình thấy bản chất đa cấp đúng nghĩa nó không hề xấu mà qua Việt Nam nó biến tứong thành ra vậy, nếu phát triển đa cấp theo đúng nghĩa của nó thì nó có lẽ giúp ích rất nhiều cho kinh tế nước ta. Quy định cụ thể đối với tội kinh doanh bán hàng đa cấp là một bước tiến để ngăn ngừa tác động xấu của loại hình kinh doanh này.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #557585   10/09/2020

  Mình thấy hình thức kinh doanh đa cấp bản chất như ở nước ngoài thì nó không hề xấu, còn được chính phủ quan tâm. Nhưng hình thức này khi về VN thì đã bị biến tướng như một cách lừa đảo và hậu quả sẽ cho những người đến sau gánh chịu. Các công ty đa cấp gần như sẽ có một đích chung đó là phá sản sự sụp đổ khi người đứng đầu cảm thấy đã đủ. Nên thực ra đa cấp không xấu chỉ do người sử dụng nó không tốt thôi.

   
  Báo quản trị |  
 • #559174   29/09/2020

  katkumhat
  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (828)
  Số điểm: 5599
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 85 lần


  Bán hàng đa cấp là hoạt động kinh doanh sử dụng mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh. Trong đó, người tham gia được hưởng hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác từ kết quả kinh doanh của mình và của những người khác trong mạng lưới (Khoản 1 Điều 2 Nghị định 40/2018/NĐ-CP). Bản chất của bán hàng đa cấp không xấu, nhưng ngày nay hoạt động này đã dần biến chất.

   
  Báo quản trị |  
 • #560814   22/10/2020

  haitdpd01710
  haitdpd01710

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:22/10/2020
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 45
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 8 lần


  Đến bây giờ mình vẫn không hiểu khái niệm đa cấp chính thống rồi đa cấp lừa đảo khác nhau như thế nào ?? Cuối cùng vẫn là bán hàng thôi. Nếu bán hàng chất lượng thì có coi là vi phạm không mà sao nói đa cấp là lừa đảo

  Sống và làm theo pháp luật

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn haitdpd01710 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (22/10/2020)
 • #561440   29/10/2020

  Lợi nhuận không thực sự xuất phát từ bán sản phẩm mà từ việc tuyển dụng thành viên vào hệ thống, đa cấp đã khiến nhiều gia đình tan cửa nát nhà, mất cả nguồn tiết kiệm để sống. Luật cần có quy định chặt chẽ để hạn chế những ảnh hưởng xấu.

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #563177   23/11/2020

  Caothikimdung1001
  Caothikimdung1001
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/08/2020
  Tổng số bài viết (305)
  Số điểm: 1625
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 17 lần


  Về đến Việt Nam thì vô hình chung hình thức kinh doanh này đã bị biến thể theo hướng tiêu cực thậm chí nhiều doanh nghiệp chuyển hẳn sang lừa đảo khách hàng, thực hiện hành vi phạm tội. Lừa lọc để lấy tiền những người đang muốn làm giàu, tác động tâm lý, niềm tin của họ. Tuy đã cảnh báo rồi nhưng hiện nay vẫn còn 1 số tổ chức vẫn tồn tại ngoài vòng pháp luật. Mang tâm lý lo sợ cho những người nhẹ dạ cả tin đặc biệt là sinh viên.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #563780   29/11/2020

  hongphuongtg98
  hongphuongtg98
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2020
  Tổng số bài viết (820)
  Số điểm: 5755
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 123 lần


  Mình thấy ở nước ngoài thực hiện mô hình đa cấp từ lâu và là một mô hình phát triển rất tốt. Nhưng khi về tại Việt Nam thì lại biến tướng, các chủ doanh nghiệp phát triển theo mô hình này đa số là lừa lọc nhân viên, khiến cho nhân viên cảm giác bị ép buộc. Bởi vậy mà nó mang tiếng "xấu" khi người dân nghe tới đa cấp!

   
  Báo quản trị |  
 • #564197   30/11/2020

  bán hàng đa cấp trong thời gian gần đây có dấu hiệu nổi cộm trở lại. Nạn nhân mất rất nhiều tiền khi tham gia các nhóm hội kinh doanh nhưng thực chất không kinh doanh mà lấy tiền của người sau chia cho người trước. Pháp luật cần mạnh tay xử phạt khi có dấu hiệu lừa đảo.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #565520   28/12/2020

  hongphuongtg98
  hongphuongtg98
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2020
  Tổng số bài viết (820)
  Số điểm: 5755
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 123 lần


  Mình thấy bán hàng đa cấp không có gì sai cả, đây cũng là một mô hình rất phát triển tại nước ngoài. Tuy nhiên, khi loại hình kinh doanh này phát triển tại Việt Nam lại bị biến tướng. Tới tận bây giờ nhiều ổ đa cấp vẫn đang hoạt động, lừa đảo rất nhiều người.

   
  Báo quản trị |  
 • #565807   30/12/2020

  Có thể thấy đây là một điểm mới và kịp thời về hoạt động bán hàng đa cấp qua đó góp phần răn đe loại hình kinh doanh này, tuy nhiên với mức phạt kịch khung của cả 03 tội trên là mức 05 năm (kèm theo mức phạt về tài sản khá lớn) liệu đã đủ tính răn đe? Trong khi thiệt hại do hành vi biến tứng mà loại hình kinh doanh này để lại lại không hề nhỏ!

   

   
  Báo quản trị |  
 • #572598   24/06/2021

  Hiện nay rất nhiều công ty bán hàng đa cấp mọc lên ở khắp nơi, trong đó số công ty bán hàng chất lượng, nghiêm túc rất ít, đa số còn lại là những công ty bán hàng kém chất lượng, lừa đảo nhiều người đến mất hết tài sản. Những hành vi này cần để xử phạt thật nghiêm khắc để răn đe những công ty đa cấp làm ăn không chân chính.

   
  Báo quản trị |  
 • #573779   20/07/2021

  Thật ra theo mình thấy không phải mọi công ty đa cấp đều là công ty lừa đảo. Tuy nhiên, số lượng các công ty đa cấp lập ra với mục đích lừa đảo là quá nhiều. Mà đối tượng nhắm tới của các công ty đa cấp này đa số là sinh viên, người lao động nghèo ít hiểu biết...Mà bản chất là lừa đảo rồi thì cần phải xử lý theo quy định của pháp luật một cách thật nghiêm minh.

   
  Báo quản trị |  
 • #574039   28/07/2021

  Bán hàng đa cấp (BHĐC) là phương thức bán lẻ hàng hóa trực tiếp tới người tiêu dùng thông qua mạng lưới người tham gia gồm nhiều nhánh, nhiều cấp khác nhau, trong đó, người tham gia được hưởng hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác từ hoạt động kinh doanh của mình và của mạng lưới do mình xây dựng.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #574172   30/07/2021

  nhmylinh97
  nhmylinh97
  Top 100
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/10/2019
  Tổng số bài viết (723)
  Số điểm: 4760
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 51 lần


  Người dân khi nghe đa cấp là đều lắc đầu và nghĩ là lừa đảo. Do khi áp dụng ở Việt Nam, có nhiều trường hợp kinh doanh bất chính, lừa đảo người tham gia đóng 1 khoản tiền ôm hàng khổng lồ mà không được cung cấp, sản phẩm dịch vụ. Những người tham gia này bị nhân viên mời gọi, thuyết phục bằng chiêu trò sinh lời khủng, lợi dụng niềm tin

   

   
  Báo quản trị |  
 • #574835   28/08/2021

  hongphuongtg98
  hongphuongtg98
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2020
  Tổng số bài viết (820)
  Số điểm: 5755
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 123 lần


  Trách nhiệm hình sự trong kinh doanh bán hàng đa cấp theo Luật Hình sự sửa đổi 2017

  Thực ra, bán hàng đa cấp không hề xấu nhưng tại vì nhiều người làm cho mô hình này biến thể đi một cách tiêu cực. Bây giờ cứ ở đâu nghe từ đa cấp là mọi người không còn tin tưởng nữa. Tuy nhiên, thực chất đây là hoạt động kinh doanh sử dụng mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh mà người tham gia sẽ được hưởng hoa hồng, tiền thường khi bán được hàng.
   
  Báo quản trị |  
 • #575004   30/08/2021

  danluan123
  danluan123
  Top 50
  Male
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (1166)
  Số điểm: 8470
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 94 lần


  Đa cấp tại các nước khác thì đây là một hình thức kinh doanh đúng đắn. Nhưng khi về Việt Nam hình thức kinh doanh này lại biến tấu không còn chuẩn đa cấp như bản chất vốn có của nó nữa. Mà là những lọc lừa, chèo kéo giữa những người quen biết nhau khi đã gia nhập vào đội ngũ kinh doanh này.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #575894   30/09/2021

  Trách nhiệm hình sự trong kinh doanh bán hàng đa cấp theo Luật Hình sự sửa đổi 2017

  Mình không rõ ở các quốc gia khác như thế nào nhưng ở Việt Nam thì bán hàng đa cấp thật sự là một vấn nạn xã hội. Có rất nhiều người lợi dụng hình thức này để lừa đảo, vụ lợi,…Nên theo mình thật sự cần xử lý nghiêm minh những hành vi này.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #576020   30/09/2021

  katkumhat
  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (828)
  Số điểm: 5599
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 85 lần


  Kinh doanh bán hàng đa cấp có lẽ nhiều người có thể không biết đây là hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật, nó khác xa với hình ảnh “xấu xí” trong mắt mọi người là lừa đảo, là đa cấp. Qủa thật hình thức hoạt động kinh doanh này hiện nay đã biến chất, nhiều người có cái nhìn ái ngại khi nghe nói về hoạt động này.

   
  Báo quản trị |