NLĐ nghỉ việc để điều trị do tai nạn lao động có được hưởng 100% lương?

Chủ đề   RSS   
 • #601642 03/04/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2195)
  Số điểm: 76413
  Cảm ơn: 68
  Được cảm ơn 1620 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  NLĐ nghỉ việc để điều trị do tai nạn lao động có được hưởng 100% lương?

  Đối với NLĐ bị tai nạn trong lúc làm việc, cụ thể là bị tai nạn lao động thì khi nghỉ để điều trị có được hưởng 100% lương hay không?

  Căn cứ Điều 38 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 quy định về trách nhiệm của NSDLĐ đối với NLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:

  (1) Chi phí y tế:

  Thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người bị tai nạn lao động; hoặc bệnh nghề nghiệp như sau:

  + Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế;

  + Trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với những trường hợp kết luận suy giảm khả năng lao động dưới 5% do người sử dụng lao động giới thiệu người lao động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa;

  + Thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế;

  (2) Tiền lương: 

  Trả đủ tiền lương cho người lao động bị tai nạn lao động; bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động

  (3) Tiền bồi thường: 

  Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra và cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp với mức Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%“.

  (4) Trợ cấp

  Ngoài ra, đối với trợ cấp cho NLĐ bị tai nạn lao động mà do lỗi của chính họ gây ra một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại khoản 4 Điều 38 với mức suy giảm khả năng lao động tương ứng;

  Bên cạnh đó, NSDLĐ phải giới thiệu để NLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định y khoa xác định mức độ suy giảm khả năng lao động, được điều trị, điều dưỡng, phục hồi chức năng lao động theo quy định pháp luật;

  NSDLĐ có trách nhiệm sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau khi điều trị, phục hồi chức năng nếu còn tiếp tục làm việc;

  Lập hồ sơ hưởng chế độ về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định pháp luật

  Như vậy, nếu NLĐ bị tai nạn lao động sẽ được hưởng 100% tiền lương trong thời gian nghỉ việc điều trị do tai nạn lao động. 

  Nếu doanh nghiệp không chi trả đủ tiền lương cho NLĐ, để bảo đảm quyền lợi, NLĐ có thể khiếu nại đến Giám đốc công ty hoặc Ban chấp hành công đoàn cơ sở/Ban chấp hành Liên đoàn lao động cấp huyện.

   
  3804 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (05/04/2023) xuanuyenle (05/04/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận