Những thông tin mà NSDLĐ phải công khai với NLĐ là gì?

Chủ đề   RSS   
 • #596840 03/01/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2195)
  Số điểm: 76443
  Cảm ơn: 68
  Được cảm ơn 1620 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Những thông tin mà NSDLĐ phải công khai với NLĐ là gì?

  Trong quá trình lao động, người lao động (NLĐ) cần được biết một số thông tin để đảm bảo quyền và lợi ích của bản thân. Khi đó, người sử dụng lao động (NSDLĐ) phải tuân thủ quy định pháp luật về việc công khai thông tin đối với NLĐ. Nếu vi phạm, NSDLĐ có thể bị phạt tiền đến 10 triệu đồng. Cụ thể:

  Căn cứ theo quy định tại Điều 43 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định về nội dung và hình thức NSDLĐ phải công khai như sau:

  Nội dung cần phải công khai với NLĐ

  Người sử dụng lao động phải công khai với người lao động những nội dung sau:

  - Tình hình sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động;

  - Nội quy lao động, thang lương, bảng lương, định mức lao động, nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của người sử dụng lao động liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động;

  - Các thỏa ước lao động tập thể mà người sử dụng lao động tham gia;

  - Việc trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ do người lao động đóng góp (nếu có);

  - Việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;

  - Tình hình thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động;

  - Nội dung khác theo quy định của pháp luật.

  Hình thức công khai

  Những nội dung quy định tại khoản 1 Điều 43 mà pháp luật quy định cụ thể hình thức công khai thì người sử dụng lao động thực hiện công khai theo quy định đó.

  Trường hợp pháp luật không quy định cụ thể hình thức công khai thì người sử dụng lao động căn cứ vào đặc điểm sản xuất, kinh doanh, tổ chức lao động và nội dung phải công khai để lựa chọn hình thức sau đây và thể hiện trong quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định tại Điều 48 Nghị định 145/2020/NĐ-CP:

  - Niêm yết công khai tại nơi làm việc;

  - Thông báo tại các cuộc họp, các cuộc đối thoại giữa người sử dụng lao động và tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, nhóm đại diện đối thoại của người lao động;

  - Thông báo bằng văn bản cho tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở để thông báo đến người lao động;

  - Thông báo trên hệ thống thông tin nội bộ;

  - Hình thức khác mà pháp luật không cấm.

  Theo như quy định trên thì NLĐ sẽ được NSDLĐ công khai những thông tin liên quan đến tình hình sản xuất, kinh doanh; nội quy lao động; thang lương; bảng lương; định mức làm việc...

  Việc công khai những thông tin trên với NLĐ phải được thực hiện theo những hình thức nhất định nếu như pháp luật bắt buộc công khai theo hình thức đó. 

  Nếu như quy định pháp luật không đề cập đến, người sử dụng lao động phải công khai các thông tin trên theo một trong các hình thức như niêm yết tại nơi làm việc, thông báo ở các cuộc họp, thông báo văn bản cho tổ chức đại diện người lao động, thông báo trên hệ thống nội bộ

  Xử lý NSDLĐ vi phạm về việc công khai thông tin với NLĐ

  - Căn cứ tại Điều 16 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 05-10 triệu đồng đối với người sử dụng lao động không công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện: thang lương, bảng lương; mức lao động; quy chế thưởng;

  - Tại Điều 19 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định Phạt tiền từ 01-03 triệu đồng đối với người sử dụng lao động không thông báo nội quy lao động đến toàn bộ người lao động hoặc không niêm yết những nội dung chính của nội quy lao động ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

  - Tại Điều 39 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 01-03 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không niêm yết công khai thông tin đóng bảo hiểm xã hội của người lao động do cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp theo quy định tại khoản 7 Điều 23 của Luật Bảo hiểm xã hội.

  Lưu ý: Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm trên là mức phạt đối với cá nhân. Mức phạt đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

   
  350 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (03/01/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #596847   03/01/2023

  anhhong58
  anhhong58
  Top 150
  Lớp 4

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (497)
  Số điểm: 5101
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 51 lần


  Những thông tin mà NSDLĐ phải công khai với NLĐ là gì?

  Ngoài những thông tin mà người sử dụng lao động phải công khai với người lao động trong quá trình làm việc để đảm bảo việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở nơi làm việc, mình cũng muốn cung cấp thêm một số quy định về nghĩa vụ cung cấp thông tin khi người lao động và người sử dụng lao động giao kết hợp đồng lao động cụ thể như sau:

  - Người sử dụng lao động có nghĩa vụ phải cung cấp thông tin một cách trung thực cho người lao động về: Công việc, địa điểm làm việc, điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn, vệ sinh lao động, tiền lương, hình thức trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quy định về bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người lao động yêu cầu.

   - Người lao động có nghĩa vụ phải cung cấp thông tin một cách trung thực cho người sử dụng lao động về: Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, trình độ học vấn, trình độ kỹ năng nghề, xác nhận tình trạng sức khỏe và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người sử dụng lao động yêu cầu.

  (Căn cứ theo Điều 16 Bộ luật Lao động 2019).

   
  Báo quản trị |  
 • #596861   04/01/2023

  Những thông tin mà NSDLĐ phải công khai với NLĐ là gì?

  Cảm ơn thông tin hữu ích bạn đã chia sẻ. Lương, thưởng, phụ cấp, trợ cấp, bậc lương, đoàn phí, nội quy lao động,... là những thứ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. Vì vậy pháp luật quy định như vậy để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Trong trường hợp công ty không rõ ràng lương thưởng, không công khai phụ cấp thì người lao động nên liên hệ cơ quan về lao động để bảo vệ quyèn và lợi ích của bản thân.

   
  Báo quản trị |  
 • #598276   31/01/2023

  MewBumm
  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1972)
  Số điểm: 13243
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 254 lần


  Những thông tin mà NSDLĐ phải công khai với NLĐ là gì?

  Cảm ơn những thông tin hữu ích mà bạn đã chia sẻ. Hiện tại không phải doanh nghiệp nào cũng thực hiện đúng việc công khai các thông tin cần thiết tới người lao động khiến họ rất mù mờ về các quyền lợi, nghĩa vụ của mình. Người lao động cần phải nắm bắt các thông tin cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

   
  Báo quản trị |  
 • #599128   26/02/2023

  peodangyeu
  peodangyeu

  Female
  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:17/12/2022
  Tổng số bài viết (69)
  Số điểm: 420
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 8 lần


  Những thông tin mà NSDLĐ phải công khai với NLĐ là gì?

  Những thông tin bạn vừa cung cấp rất hữu ích, đặc biệt là đối với người lao động và người sử dụng lao động. Việc cung cấp thông tin cho người lao động để họ biết được những thông tin quan trọng đối với bản thân, những thông tin ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của bản thân người lao động. 

   
   
  Báo quản trị |