DanLuat 2023

Sadmin - SAdmin

Họ tên

Sadmin


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 10/06

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chuyên mục tư vấn Doanh nghiệp

Đặt Câu Hỏi Với Luật Sư
Công ty
 • LawSoft Corp.,
 • Thời gian làm việc
  Từ 10/2004 đến nay
 • Vị trí
  Khác
 • Nghề nghiệp
  chuyên viên pháp chế
 • Van phong luat su Nguyen Viet Da va Cong su
 • Thời gian làm việc
  Từ 03/2008 đến nay
 • Vị trí
  Nhân viên
 • Nghề nghiệp
  KE TOAN
 • Công ty TNHH một TV CLB Bóng chuyền Tập đoàn Dâu khí Việt Nam
 • Thời gian làm việc
  Từ 01/2010 đến nay
 • Vị trí
  Nhân viên
 • Nghề nghiệp
  KTT
 • Van phong luat su Nguyen Viet Da va Cong su
 • Thời gian làm việc
  Từ 02/2009 đến nay
 • Vị trí
  Kỹ sư
 • Nghề nghiệp
  nhan vien ke toan
 • VP luat su INTELICO, Cong ty TNHH Tam Hoang Gia, cong ty Co phan Van Ho
 • Thời gian làm việc
  Từ 03/1997 đến nay
 • Vị trí
  Nhân viên
 • Nghề nghiệp
  KE TOAN
 • VP luat su INTELICO, Cong ty TNHH Tam Hoang Gia, cong ty Co phan Van Ho
 • Thời gian làm việc
  Từ 02/2008 đến 03/2008
 • Vị trí
  Nhân viên
 • Nghề nghiệp
  Trưởng văn phòng
 • van phong luat su
 • Thời gian làm việc
  Từ 10/1994 đến nay
 • Vị trí
  Kỹ sư
 • Nghề nghiệp
  Ke toan truong
 • Van Phong luat su Toan Co
 • Thời gian làm việc
  Từ 03/2009 đến nay
 • Vị trí
  Nhân viên
 • Nghề nghiệp
  nhân viên an toàn lao động
 • So Lao dong-TB&XH
 • Thời gian làm việc
  Từ 04/2009 đến nay
 • Vị trí
  Phó phòng
 • Nghề nghiệp
  KE TOAN

Đại học
 • t

Trung học cơ sở
 • f
 • a

System Administrator

daonhan@thuvienphapluat.net

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url