Khi nào ra quyết định xử phạt VPHC ở mức phạt cao nhất của khung phạt

Chủ đề   RSS   
 • #606879 17/11/2023

  Khi nào ra quyết định xử phạt VPHC ở mức phạt cao nhất của khung phạt

  Mức xử phạt vi phạm hành chính được tính mức trung bình của khung phạt tiền. Vậy căn cứ để ra quyết định xử phạt VPHC với mức phạt cao nhất của khung phạt của một hành vi, thì áp dụng quy định nào?

  Việc xác định mức phạt tiền đối với một hành vi vi phạm hành chính được quy định như thế nào?

  Căn cứ vào Điều 9 Nghị định 118/2021/NĐ-CP có quy định như sau:

  Áp dụng hình thức phạt tiền; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn; đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

  - Việc xác định mức phạt tiền đối với một hành vi vi phạm hành chính cụ thể trong trường hợp có nhiều tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ được áp dụng theo nguyên tắc sau đây:

  + Khi xác định mức phạt tiền đối với tổ chức, cá nhân vi phạm vừa có tình tiết tăng nặng, vừa có tình tiết giảm nhẹ, thì được giảm trừ tình tiết tăng nặng theo nguyên tắc một tình tiết giảm nhẹ được giảm trừ một tình tiết tăng nặng;

  + Mức phạt tiền cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung phạt tiền được quy định đối với hành vi đó. Trong trường hợp có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trở lên, thì áp dụng mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ 02 tình tiết tăng nặng trở lên, thì áp dụng mức tối đa của khung tiền phạt.

  Theo quy định trên thì đối với người có hành vi vi phạm hành chính thì mức xử phạt vi phạm hành chính là mức trung bình của khung phạt tiền được quy định đối với hành vi đó.

  Nếu có từ 02 tình tiết tăng nặng trở lên, thì áp dụng mức tối đa của khung tiền phạt.

  Tình tiết tăng nặng nào thì áp dụng mức tối đa khung phạt tiền?

  Theo Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi 2020) , những tình tiết sau đây được xem là tình tiết tăng nặng:

  - Vi phạm hành chính có tổ chức;

  - Vi phạm hành chính nhiều lần; tái phạm;

  - Xúi giục, lôi kéo, sử dụng người chưa thành niên vi phạm; ép buộc người bị lệ thuộc vào mình về vật chất, tinh thần thực hiện hành vi vi phạm hành chính;

  - Sử dụng người biết rõ là đang bị tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi để vi phạm hành chính;

  - Lăng mạ, phỉ báng người đang thi hành công vụ; vi phạm hành chính có tính chất côn đồ;

  - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vi phạm hành chính;

  - Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để vi phạm hành chính;

  - Vi phạm trong thời gian đang chấp hành hình phạt của bản án hình sự hoặc đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính;

  - Tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính mặc dù người có thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó;

  - Sau khi vi phạm đã có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm hành chính;

  - Vi phạm hành chính có quy mô lớn, số lượng hoặc trị giá hàng hóa lớn;

  - Vi phạm hành chính đối với nhiều người, trẻ em, người già, người khuyết tật, phụ nữ mang thai.

  Lưu ý: Tình tiết tăng nặng nêu trên nếu đã được quy định là hành vi vi phạm hành chính thì không được coi là tình tiết tăng nặng.

  => Theo đó, nếu thuộc 02 tình tiết tặng nặng nêu trên trở lên mà không là hành vi vi phạm hành chính thì được áp dụng mức tối đa của khung tiền phạt

   

   
  785 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận