59 Trang «<30313233343536>»

Chuyên mục: Kế toán, Thuế   RSS RSS

Nộp thuế thấp mà đúng pháp luật. Sổ sách như vầy giờ phải tính sao đây?
CHỦ ĐỀ LỌC CHỦ ĐỀ: PHẢN HỒI LƯỢT XEM TIN NHẮN CUỐI
Các chủ đề khác

Hóa đơn GTGT bị hủy có bị xử phạt hay ko?

Người gởi nhungqb

11 24.474
LS_NgDinhHung
06/01/2012

Hỏi về thuế TNCN và khấu hao TSCD

Người gởi yenhangnguyen

01 4.549
LS_NgDinhHung
05/01/2012

Thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài

Người gởi duong.phamtt

01 15.711
LS_NgDinhHung
03/01/2012

Xuất hóa đơn một phần theo tiền ngân sách cấp?

Người gởi Ctysang_dep

01 4.466
Ctysang_dep
03/01/2012

HÓA ĐƠN BỊ LOẠI

Người gởi linhnhu

01 5.770
linhnhu
30/12/2011

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Người gởi lanphuong176

01 4.189
lanphuong176
30/12/2011

Xuất 2 hóa đơn khi hết hợp đồng vì tỷ giá 2 lần thanh toán khác nhau

Người gởi thomhvtc

03 5.151
LS_NgDinhHung
30/12/2011

Đăng ký người phụ thuộc

Người gởi subin170505

01 5.836
LS_NgDinhHung
29/12/2011

Khách hàng không lấy hóa đơn xử lý thế nào?

Người gởi viettrung2

03 10.109
LS_NgDinhHung
29/12/2011

Viết hóa đơn sai thông tin địa chỉ

Người gởi tuyetanh2209

01 5.113
LS_NgDinhHung
29/12/2011

hoá đơn, sổ sách và lập báo cáo tài chính

Người gởi nguoikocodon

02 5.610
LS_NgDinhHung
29/12/2011

Thuế khóan

Người gởi dieutq

01 4.844
dieutq
27/12/2011

hỏi về xuất hoá đơn sản xuất

Người gởi thaiduong_bg

01 3.821
thaiduong_bg
27/12/2011

Cty TNHH có 2 thành viên trở lên được phép báo lỗ trong bao năm

Người gởi phuongtt243

02 6.339
admin
26/12/2011

Hoá đơn viết sai tên, địa chỉ quá 6 tháng

Người gởi sangcao

01 5.883
sangcao
23/12/2011

TÍNH THUẾ TNCN CHO NGƯỜI CHƯA CÓ MST

Người gởi thiennamhoa

01 8.848
LS_NgDinhHung
23/12/2011

Ghi nhu thế nào thuế TNCN theo quý trên bảng lương?

Người gởi chauLinh8x

01 4.799
chauLinh8x
22/12/2011

chi phí cho nhân viên

Người gởi ngocngaheomoi

01 4.128
ngocngaheomoi
22/12/2011

Hóa đơn đầu ra đã kê khai nhưng bên mua báo không cần hóa đơn đó nưa?

Người gởi hoangtuoi79

01 4.971
hoangtuoi79
21/12/2011

chứng từ kê khai thuế GTGT

Người gởi phongtsc

01 6.326
phongtsc
19/12/2011