Chi phí hợp lý của Doanh nghiệp ???

Chủ đề   RSS   
 • #13540 19/06/2008

  Vuthuythao

  Lớp 2

  Thái Nguyên, Việt Nam
  Tham gia:22/04/2008
  Tổng số bài viết (18)
  Số điểm: 3235
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 3 lần


  Chi phí hợp lý của Doanh nghiệp ???

  Xin chào!
  Tôi muốn nhờ giải đáp: Lương của Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên có được tính hạch toán vào chi phí hợp lệ trước thuế hay không?
  Cập nhật bởi tranthibichvan_tax06 ngày 13/04/2012 09:41:08 SA
   
  325947 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

11 Trang <123456>»
Thảo luận
 • #39871   20/10/2008

  tuanat
  tuanat

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:05/08/2008
  Tổng số bài viết (48)
  Số điểm: 210
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  huongbvt viết:
  Xin luat su cho toi hoi ve chi phi lai vay: cong ty toi co von thuc gop it hon von dieu le nen so du tien mat tren so sach tuong doi lon trong khi do do thieu von hoat dong nen cty phai di vay va tra lai cho cac khoan vay nay. Vay cac khoan lai vay nay co duoc coi la chi phi hop ly cua cong ty chung toi ko? Neu ko cong ty chung toi nen lam gi de khoan lai vay nay duoc coi la chi phi hop ly cua cong ty.?
  ------------------------------
  Xin luật sư cho tôi hỏi về chi phí lãi vay: công ty tôi có vốn thực góp ít hơn vốn điều lệ nên số dư tiền mặt trên sổ sách tương đối lớn trong khi đó thiếu vốn hoạt động nên cty phải đi vay và trả lãi cho các khoản vay này. Vậy các khoản lãi vay này có được coi là chi phí hợp lý của công ty chúng tôi không? Nếu không công ty chúng tôi nên làm gì để khoản lãi vay này được coi là chi phí hợp lý của công ty.?


  Bạn chỉ được hạch toán chi phí lãi vay khi phần tiền đi vay ngoài vốn điều lệ (tức là đã góp đủ vốn điều lệ để kinh doanh nhưng vẫn thiếu vốn kinh doanh), trường hợp chưa góp đủ vốn điều lệ thì chi phí lãi vay chỉ được tính với phần vượt quá phần vốn điều lệ còn góp thiếu.
   
  Báo quản trị |  
 • #39872   31/10/2008

  Tuyen1210
  Tuyen1210

  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/10/2008
  Tổng số bài viết (10)
  Số điểm: 910
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Các trường hợp lãi vay được tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp?

  Chào các anh/chị
  Xin các anh/chị cho tôi vài lời khuyên về vấn đề sau:
  Công ty  vay tiền cá nhân với Hợp đồng vay lthời hạn trong vòng 1 năm nhưng đến thời điểm phải trả thì Công ty chưa có tiền trả vốn và lãi nên Hợp đồng vay đó kéo dài sang năm thứ 2, vậy Hợp đồng đó có còn hợp lệ theo quy định của pháp luật không và lãi phải trả cho Hợp đồng đó Công ty có được công nhận để tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp không?
  Cám ơn các anh/chị
   
  Báo quản trị |  
 • #29901   21/02/2009

  bachlong
  bachlong

  Sơ sinh

  Nam Định, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2008
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chi phí tiếp khách chiếm trên 10% doanh thu một năm hay chỉ chiếm 10% trên toàn bộ chi phí của năm?

  Cho tôi hỏi về chi phí tiếp khách hiện nay chiếm trên 10% doanh thu trên một năm hay chỉ chiếm 10% trên toàn bộ chi phí trên một năm?

  Và hiện nay pháp luật kế toán có văn bản nào mới phát hành ko?

   
  Báo quản trị |  
 • #29902   25/07/2008

  honeybee
  honeybee
  Top 500
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/06/2008
  Tổng số bài viết (129)
  Số điểm: 8789
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 5 lần


  chi phí tiếp khách

  Bạn xem Nghị định số 24/2007/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Chính phủ ban hành.
  Điều 5 khoản 11:
  ..........
  11. Chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tiếp tân, khánh tiết, chi phí giao dịch, chi hoa hồng môi giới, chi hội nghị và các khoản chi phí khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ được khống chế tối đa không quá 10% tổng số các khoản chi phí từ khoản 1 đến khoản 10 Điều này. Đối với hoạt động thương nghiệp tổng chi phí hợp lý để xác định mức khống chế không bao gồm trị giá mua vào của hàng hóa bán ra.
  ...............
   
  Báo quản trị |  
 • #29924   31/07/2008

  bxt2007
  bxt2007

  Male
  Sơ sinh

  Hà Giang, Việt Nam
  Tham gia:31/07/2008
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Lương của Chủ nhiệm hợp tác xã có được coi là 1 khoản chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN không?

  Lương của Chủ nhiệm hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp có đước coi là 1 khoản chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không ?
   
  Báo quản trị |  
 • #29925   01/08/2008

  bangtamu0212
  bangtamu0212

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/08/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Lương của Trưởng VPLS, và lương của giám đốc công ty một thành viên có được tính vào chi phí hợp lý?

  Lương của Trưởng văn phòng luật sư, và lương của giám đốc công y một thành viên có được tính vào chi phí hợp lý không, việc dóng BHXH, như thế nào ?
   
  Báo quản trị |  
 • #29926   02/08/2008

  duonghien
  duonghien
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/04/2008
  Tổng số bài viết (190)
  Số điểm: 1509
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 11 lần


  Áp dụng Thông tư số 134/2007/TT-BTC, ngày 23/11/2007 do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp:

   

  Những khoản chi phí không tính vào chi phí hợp lý có: Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ hộ cá thể, cá nhân kinh doanh. Thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.

   

  Với câu hỏi của bxt2007: Chủ nhiệm HTX tiểu thủ CN nếu có thù lao do trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh thì được tính vào chi phí hợp lý.

   

  Với câu hỏi của bangtamu0212 : Trưởng VPLS trong VPLS, giám đốc công ty một thành viên (trừ giám đốc thuê) đều là kinh doanh cho mình thì làm gì có lương hả bạn? Tuy nhiên, hai đối tượng trên có thể đăng ký BHXH tự nguyện.

   
  Báo quản trị |  
 • #29927   04/08/2008

  bxt2007
  bxt2007

  Male
  Sơ sinh

  Hà Giang, Việt Nam
  Tham gia:31/07/2008
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Lương của Chủ nhiệm HTX


  Tôi là chủ nhiệm HTX cũng là sáng lập viên, trực tiếp điều hành hoạt động của HTX, thì lương của tôi có được tính là chi phí hợp lý không?

  Xin Luật sư giải thích rõ hơn câu "Chủ nhiệm HTX tiểu thủ CN nếu có thù lao do trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh thì được tính vào chi phí hợp lý". là thế nào ?

  Thù lao
  ở đây được hiểu như thế nào ?
   
  Báo quản trị |  
 • #39924   18/10/2008

  hongviethahb
  hongviethahb

  Sơ sinh

  Hoà Bình, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Chi phí thuê xe ô tô không người lái có được chấp nhận thêm tiền phí xăng dầu ko?

  Em xin nhờ luật sư giúp em câu hỏi như sau:công ty em không có xe ô tô con nhưng nếu em đi thuê xe không có người lái thì chi phí xăng dầu và đi lại sửa chữa xe có được chấp nhận làm chi phí hợp lý không?Có văn bản nào quy định về việc này ko a?
   
  Báo quản trị |  
 • #39925   11/08/2008

  ketoana2
  ketoana2
  Top 500
  Male


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/08/2008
  Tổng số bài viết (206)
  Số điểm: 2113
  Cảm ơn: 40
  Được cảm ơn 14 lần


  Chi phí thuê xe ô tô

  Theo mình biết thì đó là chi phí hợp lý!!!
  Nhưng nó phải trong giới hạn cho phép.
  Bạn muốn đưa vào chi phí quản lý thì phải có đầy đủ giấy tờ: hợp đồng thuê xe có công chứng, các chi phí sửa xe, mua xăng phải có hóa đơn VAT ghi người mua là tên công ty bạn!!
  Còn các văn bản luật thì mình không biết
  Mình chỉ biết hát chứ không biết tên nhạc sỉ sáng tác
   
  Báo quản trị |  
 • #39926   13/08/2008

  haktbeeahn1229
  haktbeeahn1229

  Chồi

  Hưng Yên, Việt Nam
  Tham gia:29/07/2008
  Tổng số bài viết (19)
  Số điểm: 1105
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  - Hợp đồng thuê xe ký kết giữa hai bên (không nhất thiết phải công chứng).
  - Quan trọng là bạn phải yêu cầu bên cho thuê xe xuất hóa đơn tài chính để bạn làm căn cứ hạch toán vào chi phí.
   Khi bạn đã thuê xe rồi thì đương nhiên các chi phí sửa chữa, xăng dầu,... là chi phí của công ty bạn rồi, nhưng để "được chấp nhận là chi phí hợp lý" thì phải có hóa đơn GTGT mang tên công ty bạn. 

  #0033cc; FONT-FAMILY: Arial">Thông tư số 134/2007/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành ngày 23/11/2007 với những hướng dẫn mới và cụ thể về thuế TNDN. 
  Bạn hãy tìm và tham khảo nhé ! 
  #cc3300; FONT-FAMILY: Arial">Về chi phí

  Tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC quy định 31 khoản chi phí không tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế trong đó có 3 khoản chi phí quy định về nguyên tắc không tính vào chi phí hợp lý bao gồm:

  - Các khoản chi không có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định hoặc chứng từ không hợp pháp;

  - Các khoản chi không liên quan đến việc tạo ra doanh thu, thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế;

  - Các khoản chi do nguồn kinh phí khác đài thọ;

  Và 28 khoản chi phí cụ thể không được tính vào chi phí hợp lý..
   
  Chúc bạn thành công.

  Ha Tung

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn haktbeeahn1229 vì bài viết hữu ích
  sakura1090 (28/03/2012)
 • #39927   02/11/2008

  danghuunhat
  danghuunhat

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2008
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Những quy định của Bộ Tài chính quy định thuế về các khoản chi phí hợp lý sử dụng trong doanh nghiệp?

  Xin tư vấn giúp:
  Những quy định của Bộ Tài chính quy định thuế về các khoản chi phí hợp lý sử dụng trong doanh nghiệp?
   
  Báo quản trị |  
 • #39928   26/10/2008

  Mai_Y_Nguyen
  Mai_Y_Nguyen
  Top 500
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2007
  Tổng số bài viết (271)
  Số điểm: 4781
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 83 lần


  Tư vấn thì không dám vì muốn tư vấn thì cần có các thông tin cụ thể về vấn đề của doanh nghiệp bạn nữa.

  Để tìm hiểu những quy định của Bộ Tài chính quy định thuế về các khoản chi phí hợp lý sử dụng trong doanh nghiệp, bạn hãy vào tra cứu công văn của Thư viện pháp luật tìm kiếm như sau:
  - Nội dung cần tìm gõ: chi phí hợp lý
  - Chọn: tìm trong nội dung, có chính xác các từ trên
  - Chọn cơ quan ban hành (hoặc không): Bộ Tài chính
  Sẽ có nhiều hướng dẫn cho những trường hợp cụ thể mà bạn có thể tham khảo.
  Ví dụ link này nhé: tra cứu CV chi phí hợp lý

   
  Báo quản trị |  
 • #39929   22/10/2008

  Thuhoa_ph
  Thuhoa_ph

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:20/10/2008
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Công ty tôi là một c.ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng, vậy những chi phí nào được coi là chi phí hợp lý?

  Công ty tôi là một công ty cổ phần tư vấn xây dựng, vậy những chi phí nào được coi là chi phí hợp lý?
   
  Báo quản trị |  
 • #39930   30/10/2008

  komiha
  komiha

  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/10/2008
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 975
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Bạn có thể nghiên cứu các chi phí hợp lý được tính trong thông tư 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của BTC
   
  Báo quản trị |  
 • #39940   18/10/2008

  namvbh@gmail.com
  namvbh@gmail.com

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hà Nội
  Tham gia:16/08/2008
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 65
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

  Đơn vị mình là một đơn vị nghiên cứu khoa học, ngoài nhiệm vụ chính trị được nhà nước giao, đơn vị còn làm thêm dịch vụ để tăng thu nhập. Chi phí về công chi trả cho các cán bộ tại đơn vị tham gia thực hiện hợp đồng để tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập như vậy có đúng không. Xin quý vị cho ý kiến hoặc tư vấn giúp.
  Trân trọng cảm ơn!
   
  Báo quản trị |  
 • #39941   19/08/2008

  ducbao
  ducbao
  Top 500
  Male
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/04/2008
  Tổng số bài viết (169)
  Số điểm: 5855
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 9 lần


  Chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp ?

  Nếu đơn vị của bạn có hoạt động kinh doanh dịch vụ thì theo quy định vẫn thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập DN. Về cách xác định các khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế bạn có thể tham khảo Nghị định 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp
   
  Báo quản trị |  
 • #39983   18/10/2008

  trac321
  trac321

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:21/08/2008
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 450
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Công ty chưa có lợi nhuận thì chi 2/9 có được tính là chi phí hợp lý không?

  Xin luật sư cho biết: Công ty tôi mới thành lập 10/97 hiện chưa có lợi nhuận để xác lập các quỹ theo điều lệ.
  Theo thông lệ quốc khánh 2/9 các doanh nghiệp đều có thưởng cho CBCNV thì tiền thưởng tối đa được chi bao nhiêu và có được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?
  Trân trọng kính chào!
  Trần Văn Trác
   
  Báo quản trị |  
 • #39984   23/08/2008

  Nguyentrilac
  Nguyentrilac
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 1370
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 12 lần


  Thông tư số  134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp quy định: Chi phí tiền lương, tiền công  thuộc một trong các trường hợp sau không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế:

  a) Chi phí tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động nhưng hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thực tế chưa chi.

  b) Chi phí tiền lương, tiền công do cơ sở kinh doanh chi ngoài hợp đồng lao động hoặc thoả ước lao động tập thể. Chi phí tiền lương, tiền công chi không có hợp đồng lao động hoặc thoả ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật về lao động trừ trường hợp cơ sở kinh doanh thuê lao động thời vụ hoặc vụ việc.

  c) Các khoản tiền thưởng cho người lao động không mang tính chất tiền lương, không được ghi trong hợp đồng lao động hoặc thoả ước lao động tập thể

   Do đó cần phải xác định khoản chi thưởng lễ 2/9 là một khoản thưởng đơn thuần (Lấy từ qũy khen thưởng được trích lập từ lợi nhuận sau thuế)  hay là một khoản thưởng mang tính chất tiền lương được ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể (Được đưa vào chi phí).

   
  Báo quản trị |  
 • #39985   12/09/2008

  Nhung
  Nhung

  Sơ sinh

  Cần Thơ, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 29
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  tặng quà trung thu cho khách hàng có được tính vào chi phí hợp lý?

  Doanh nghiệp tôi có tặng quà trung thu cho khách hàng. Khoản chi này có được tính vào chi phí hợp lý?

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Nhung vì bài viết hữu ích
  tathithanhhieu (12/02/2013)