DanLuat 2024

Trần Anh Tuấn - tuanat

Họ tên

Trần Anh Tuấn


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 26/06

Đến từ Hà Nội, Việt Nam
Công ty
  • Tấn Hưng
  • Thời gian làm việc
    Từ 01/2002 đến 06/2006
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Trợ lý Tổng Giám đốc - chuyên viên dự án

Cử nhân Luật khoá 1996-2000 Đại học Luật Hà Nội.

2002-2006: Trợ lý Tổng giám đốc - chuyên viên Dự án.

2006-08/2008: Giám đốc điều hành Công ty Giải pháp Tài chính Chuyên nghiệp - Fisopro.

09/2008 - đến nay: Giám Đốc Công ty Luật TNL

Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Url