Bảo hiểm xã hội 2017: tổng hợp giải đáp thắc mắc

Chủ đề   RSS   
 • #442914 29/11/2016

  ChuTuocLS
  Top 150
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (581)
  Số điểm: 44833
  Cảm ơn: 54
  Được cảm ơn 1148 lần
  SMod

  Bảo hiểm xã hội 2017: tổng hợp giải đáp thắc mắc

  >>> Tiền lương năm 2017 và những điều cần lưu ý

  >>> Danh sách cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc năm 2017            

  Như bài viết trước tôi có từng đề cập về chính sách liên quan đến tiền lương sẽ có nhiều thay đổi, tất yếu sẽ dẫn đến những thay đổi liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và cả bảo hiểm thất nghiệp.

  Do vậy, hôm nay tôi mở ra topic này là để trao đổi với các bạn những vấn đề liên quan đến BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ VÀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2017.

  Trước khi giải đáp các vấn đề, tôi xin nêu ra những điểm mới đáng chú ý về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) trong năm 2017 này.

  Bảo hiểm xã hội 2017

  CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN BHXH, BHYT, BHTN

  LUẬT:

  1. Luật bảo hiểm xã hội 2014

  2. Luật bảo hiểm y tế 2008

  3. Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014

  4. Luật việc làm 2013

  5. Luật an toàn vệ sinh lao động 2015

  NGHỊ QUYẾT:

  1. Nghị quyết 93/2015/QH13 thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động

  NGHỊ ĐỊNH:

  1. Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

  2. Nghị định 134/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

  3. Nghị định 30/2016/NĐ-CP quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

  4. Nghị định 33/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân

  5. Nghị định 55/2016/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995

  6. Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

  7. Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế (dự kiến Nghị định này được thay thế bằng Nghị định mới hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế)

  8. Nghị định 70/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu

  9. Nghị định 30/2016/NĐ-CP quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

  10. Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

  11. Nghị định 61/2015/NĐ-CP Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

  12. Nghị định 37/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

  THÔNG TƯ:

  1. Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

  2. Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

  3. Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

  4. Thông tư liên tịch 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định 33/2016/NĐ-CP về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương đối với quân nhân

  5. Thông tư 14/2016/TT-BYT hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế

  6. Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP

  7. Thông tư 103/2016/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP, điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP

  8. Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế (dự kiến Thông tư này được thay thế bằng Nghị định mới hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế)

  9. Thông tư liên tịch 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân

  10. Thông tư liên tịch 49/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, lao động hợp đồng, học sinh, sinh viên đang công tác, làm việc, học tập trong Bộ Quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân quân nhân tại ngũ, thân nhân cơ yếu

  11. Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BYT-BTC sửa đổi khoản 5 Điều 13 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

  12. Thông tư 46/2016/TT-BQP Quy định tuyến chuyên môn kỹ thuật khám, chữa bệnh; đăng ký vào chuyển tuyến khám, chữa bệnh đối với đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng quản lý

  13. Thông tư liên tịch 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu

  14. Thông tư 40/2015/TT-BYT quy định đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

  15. Thông tư 25/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi

  16. Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

  17. Thông tư 139/2015/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp trong Bộ Quốc phòng

  18. Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA hướng dẫn thực hiện Khoản 6 Điều 32 của Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp về thông báo biến động lao động làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

  19. Thông tư 45/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

  20. Thông tư 54/2016/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng tiền lãi cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm

  21. Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

  QUYẾT ĐỊNH

  1. Quyết định 4520/QĐ-BYT năm 2016 đính chính Thông tư 14/2016/TT-BYT hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế

  2. Quyết định 868/QĐ-BHXH năm 2016 Quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  3. Quyết định 1313/QĐ-BHXH năm 2014 ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế

  4. Quyết định 959/QĐ-BHXH năm 2015 Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (dự kiến Quyết định này bị thay thế bởi Quyết định mới)

  VĂN BẢN KHÁC

  1. Công văn 4644/BHXH-CSXH năm 2016 hướng dẫn thanh toán phí giám định y khoa

  2. Công văn 978/BYT-BH năm 2016 hướng dẫn triển khai việc thực hiện Thông tư 40/2015/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành

  3. Công văn 6358/BYT-BH năm 2016 hướng dẫn thực hiện Thông tư 40/2015/TT-BYT đối với khám, chữa bệnh Y học cổ truyền

  4. Hướng dẫn 4289/NHCS-TDNN năm 2015 về nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

  5. Công văn 2533/LĐTBXH-ATLĐ năm 2016 hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Luật an toàn, vệ sinh lao động

  6. Công văn 3647/BHXH-CSXH năm 2016 hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động

  7. Công văn 4791/BHXH-VP năm 2015 về lùi thời gian thực hiện quy trình nghiệp vụ, mẫu biểu, hồ sơ, báo cáo kèm theo Quyết định 959/QĐ-BHXH

  NHỮNG LƯU Ý VỀ BHXH, BHYT, BHTN 2017

  1. Mức đóng BHXH, BHYT, BHTN 2017

  Người sử dụng lao động

  Người lao động

  BHXH

  BHTN

  BHYT

  BHXH

  BHTN

  BHYT

  Hưu trí

  Tử tuất

  Tai nạn

  Ốm đau

  Hưu trí

  Tai nạn

  Ốm đau

  14%

  1%

  3%

  1%

  3%

  8%

   

   

  1%

  1.5%

  Tổng: 22%

  Tổng: 10.5%

  * Mức đóng BHYT đối với hộ gia đình: Xem chi tiết tại đây.

  2. Tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN 2017

  (Áp dụng đối với người lao động hưởng lương do doanh nghiệp quyết định)

  Tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN = mức lương + phụ cấp lương

  Lưu ý: Phụ cấp lương  này là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao đồng chưa tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như: phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, phụ cấp thâm niên, phụ cấp khu vực, phụ cấp lưu động, phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

  Đây là năm cuối cùng áp dụng tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN nêu trên, còn từ năm 2018 sẽ bao gồm luôn cả các khoản bổ sung khác.

  3. Các khoản không được tính vào tiền lương tháng đóng BHXH

  - Tiền thưởng Tết

  - Tiền thưởng sáng kiến

  - Tiền ăn giữa ca

  - Khoản hỗ trợ xăng xe, điện thọai, đi lại.

  - Tiền nhà ở.

  - Tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ.

  - Tiền hỗ trợ người lao động có thân nhân bị chết.

  - Tiền hỗ trợ người lao động có người thân kết hôn

  - Tiền hỗ trợ sinh nhật của người lao động

  - Trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

  - Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động

  4. Thủ tục đăng ký BHXH, BHYT, BHTN cho doanh nghiệp và người lao động mới nhất

  Xem tại đây (bài viết này dựa theo Quyết định 959, do vậy trường hợp có Quyết định mới thay thế sẽ được thay thế bằng bài viết khác)

  5. Đi làm vẫn có thể được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

  Đó là trường hợp nào? Mời bạn xem bài viết này.

  6. Trường hợp được hưởng đồng thời bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm thai sản

  Vẫn có trường hợp có thể được hưởng đồng thời bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm thai sản, cụ thể xem tại đây.

  7. Hướng dẫn thanh toán cho người tham gia BHYT 5 năm liên tục

  Xem chi tiết ví dụ cụ thể tại đây.

  8. Điều kiện, thủ tục và mức hưởng BHXH, BHYT, BHTN 2017

  - Về bảo hiểm xã hội:

  + Chế độ thai sản: Xem chi tiết tại bài viết này.

  + Chế độ hưu trí: Xem chi tiết tại đây.

  + Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Xem chi tiết tại bài viết này.

  + Chế độ ốm đau: Xem chi tiết tại đây.

  - Về bảo hiểm y tế:

  12 trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế: xem thêm tại đây.

  + Điều kiện được hưởng BHYT: Chỉ cần bạn tham gia BHYT và có thẻ BHYT

  + Thủ tục được hưởng BHYT: Xuất trình thẻ BHYT và CMND hoặc thẻ căn cước công dân

  + Phạm vi được hưởng BHYT: khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con.

  + Mức hưởng BHYT:

  Đúng tuyến: 80% chi phí KCB đối với NLĐ, trường hợp tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở được hưởng 100% chi phí KCB.

  Trái tuyến:

  Tại bệnh viện tuyến trung ương: 40% chi phí điều trị nội trú

  Tại bệnh viện tuyến tỉnh: 60% chi phí điều trị nội trú

  Tại bệnh viện tuyến huyện: 100% chi phí KCB.

  - Về bảo hiểm thất nghiệp: Xem chi tiết tại đây.

  9. Từ ngày 01/01/2017, miễn phí cấp lại thẻ BHYT trong trường hợp bị mất

  Theo quy định tại Khoản 4 Điều 18 Luật bảo hiểm y tế 2008 thì người được cấp lại thẻ BHYT phải nộp phí theo Thông tư 197/2010/TT-BTC. Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2017, Luật phí và lệ phí 2015 có hiệu lực sẽ bãi bỏ quy định này, điều này đồng nghĩa với việc trong trường hợp cấp lại thẻ BHYT vì lý do mất thì bạn sẽ không phải nộp phí.

  10. Một số mẫu đơn cần thiết cho người lao động

  - Mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

  - Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam

  - Mẫu đơn xin phép về sớm 30 phút khi lao động nữ hành kinh

  - Đơn xin phép đi trễ 60 phút, hưởng nguyên lương buộc sếp phải ký

  Cập nhật bởi ChuTuocLS ngày 29/11/2016 01:52:45 CH
   
  121309 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

8 Trang «<5678>
Thảo luận
 • #456376   07/06/2017

  Hỏi về vấn đề nghỉ thai sản của bảo hiểm xã hội

  Thư luật sư!

  - Em đang làm việc dưới xã có đóng bảo hiểm (đủ 6 tháng) , hiện tại nghỉ việc xin việc cơ quan khác nhưng trong thời gian thử việc 2 tháng không đóng bảo hiểm. Vậy cho e hỏi:

  1/ Em nghỉ thai sản có được hưởng chế độ thai sản không ạ (vì vị trí em làm nằm trong chức danh không được hưởng chế độ thai sản em đang thắc mắc vụ này ạ)?

  2/ Nếu em không được hưởng chế độ thai sản thì cơ quan có hỗ trợ cho em khi nghỉ thai sản không ạ.

   
  Báo quản trị |  
 • #455001   29/05/2017

  Cơ quan có phải trả lương trong thời gian nghỉ thai sản không?

  Kính chào luật sư

  tôi tên Hùng, hiện làm tại TT TDTT Cần Thơ. Tôi có vấn đề cần luật sư tư vấn:

  hiện nay ở cơ quan tôi có 1 trường hợp chưa biết giải quyết thế nào, có một nữ nhân viên mới vào làm cơ quan được 5 tháng (có tham gia BHXH), đúng thời gian này cô ấy sinh em bé và nghỉ hộ sản, nhưng theo luật BHXH thì cô ấy không đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản của BHXH, vì có thời gian tham gia BHXH chưa đủ 6 tháng.

  Vậy trường hợp này cơ quan tôi phải giải quyết như thế nào cho cô ấy? Cơ quan có phải trả lương cho cô ấy trong thời gian nghỉ hộ sản không?nếu không thì giải quyết như thế nào?

  Mong luật sư tư vấn.

  Xin cảm ơn

   
  Báo quản trị |  
 • #462698   27/07/2017

  NguyenMai1381993
  NguyenMai1381993

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:27/07/2017
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thắc mắc về sổ BHXH

  KÍnh Thưa Luật Sư,

  Luật sư giải đáp giúp e với ạ

  công ty e có 1 cong nhân đã đóng bảo hiểm ở công ty cũ, nay làm công ty e e làm lại sổ bảo hiểm mới và đóng bảo hiểm bình thường, sổ cũ công nhân ấy k qua công ty cũ lấy nữa, nhưu vậy có sao không ạ.

  và trường hợp 2: cũng 1 công nhân sang bên công ty e làm lấy sổ cũ rồi nhưng trước đó e đã làm sổ mới và đang đống bình thường trên sổ mới, như vậy có sao không ạ. 

   
  Báo quản trị |  
 • #466828   06/09/2017

  Chế độ bảo hiểm

  Xin chào luật sư. Tôi là giáo viên thể dục - quốc phòng an ninh, xin nhờ luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề sau:

  Tôi ký hợp đồng làm việc (30/09/2013) với giám đốc Sở giáo dục và  hiệu trưởng trường tôi được phân công về làm việc (hợp đồng có thời hạn) trong ba năm công tác tại trường tôi được hưởng tất cả chế độ, phụ cấp... Sau khi UBND tỉnh tổ chức thi tuyển viên chức tháng 7/2016, kết quả  tôi không trúng tuyển và có quyết định chấm dứt hợp đồng (30/9/2016). Sau đó Sở giáo dục có công văn chỉ đạo ký hợp động lại đến tháng 12/2016. Nhưng không được hưởng chế độ, phụ cấp, BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ,.. trong thời gian chờ xin chỉ tiêu tổ chức thi tuyển đợt 2 ( quý 1, 2017). Kết thúc 3 tháng hợp đồng giảng dạy, chúng tôi tiếp tục được ký hợp đồng giảng dạy từ 3/1/2017 đến này 31/12/2017  với số tiền 4.805.000 đồng đến 1/7/2017 nâng lên 4. 964.000 đồng. Nhưng chế độ giáo viên, phụ cấp khu vực (huyện miền núi, xã đồng bằng), phụ cấp chức vụ (Bí thư đoàn 0,25), NHXH, BHYT, BHTT, KPCĐ.. ,tự  lo đóng theo quy định.

  Vậy Luật sư giải thích giùm tôi trường hợp trên người sử dụng lao động thực hiện có đúng quy định pháp luật về đảm bảo quyền lợi  chế độ BHXH, BHYT, BHTN,.. cho người lao động hay không? Đúng sai như thế nào ?

  Trường hợp thứ hai: Với mức lương 4.964.000 đồng  thì nhà sử dụng lao động trong ngành giáo dục hỗ trợ bao nhiêu % tiền BHXH, BHYT, BHTN và người lao động phải đóng bao nhiêu %. Với mức lương trên trừ ra tôi nhận lại bao nhiêu?

  Trân trọng!

   
  Báo quản trị |  
 • #465290   23/08/2017

  Về hưu non được hưởng mức BHXH bao nhiêu?

  Chào luật sư

  Tôi đã đóng đủ 20 năm bảo hiểm mới 45 tuổi. Nhưng tôi muốn chốt sổ vì hoàn cảnh. tôi muốn về hưu non có được ko, nếu có mức hưởng bao nhiêu. Với mức bảo hiểm tôi đang đóng 5 % là 800.000/tháng còn lại công ty đóng. 

  Xin chân thành cảm ơn

   
  Báo quản trị |  
 • #463697   05/08/2017

  bvdkthienhanh
  bvdkthienhanh

  Sơ sinh

  Đăk Lăk, Việt Nam
  Tham gia:13/03/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Đi làm sớm có được nghỉ dưỡng sau sau sinh không?

  Tại cơ quan tôi đang làm việc. Có trường hợp người lao động đã nghỉ chế độ thai sản từ ngày 15/1/2017 đến ngày 15/6/2017 người này đi xin đi làm lại và được cơ quan chấp thuận (sau khi nghỉ chế độ thai sản được 5 tháng). 

  Đến ngày 23/7/2017 người này làm đơn nghỉ chế độ dưỡng sức sau sinh (sinh thường) từ ngày 25/7/2017 đến ngày 29/7/2017 (5 ngày) với lý do sức khỏe còn yếu sau khi sinh con. Xin hỏi trường hợp này có được giải quyết chế độ không?

  Vì vậy mong luật sư tư vấn giúp: Trường hợp người lao động đi làm sớm trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản, sau khi đủ thời gian sáu tháng nghỉ thai sản có được nghỉ chế độ dưỡng sức sau sinh nữa không?

  Rất mong sự tư vấn của luật sư.

  Xin cảm ơn

   
  Báo quản trị |  
 • #463622   04/08/2017

  Nghỉ vào những ngày đầu tháng có phải đóng BHXH tháng đó không?

  Xin chào Luật sư, Công ty tôi vừa ký hợp đồng 1 năm từ 01/07/2017 - 30/06/2018 với 8 nhân viên và báo tăng lao động tháng 07/2017 với bảo hiểm xã hội với mức lương tham gia BHXH là 3.103.000đ. Công ty đã đóng bảo hiểm tháng 07 cho 8 nhân viên này rồi. Đến ngày 04/08/2017, 8 nhân viên này xin nghĩ việc. Vây luật sư cho tôi hỏi công ty phải đóng BHXH tháng 8 cho 8 người này rồi đến tháng 9 mới báo giảm lao động được hay báo giảm ngày 04/08/2017? Nếu báo ngày 04/08/2017 thì công ty có được tính đóng BH chỉ 4 ngày không? hay vẫn phải đóng 1 tháng? Vì nhân viên không làm hết tháng mà công ty phải đóng cả tháng thì oan cho công ty quá. (Công ty tôi chưa đóng BH tháng 8). Rất mong nhận được câu trả lời sơm nhất từ Luật sư. Tôi xin cám ơn!

   
  Báo quản trị |  
 • #477987   11/12/2017

  yenlinh2010
  yenlinh2010
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Thái Bình, Việt Nam
  Tham gia:12/04/2017
  Tổng số bài viết (309)
  Số điểm: 2473
  Cảm ơn: 30
  Được cảm ơn 56 lần


  Giải quyết vấn đề cho nghỉ việc đối với người lao động đủ tuổi nghỉ hưu như thế nào?

  Mình đang có trường hợp như thế này, công ty A có ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với cô Nguyễn Thị B, đến cuối tháng 12 năm 2017 cô B đủ 55 tuổi, đủ tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật lao động nhưng cô B này vẫn chưa tham gia đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội. Trong khi đó công ty A muốn chấm dứt hợp đồng lao động với cô Nguyễn Thị B vì thấy khả năng lao động của cô B không tốt như trước nữa. Và đối chiếu theo quy định của Bộ luật lao động  năm 2012 quy định:

  Tại khoản 4 điều 36 về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động “ Người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật này”

  Và tại điều 187 Bộ luật lao động 2012 quy định “Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi”

  Nếu chiếu theo quy định này thì chưa đủ điều kiện để chấm dứt hợp đồng với cô Nguyễn Thị B.

  Nhưng mặt khác cô Nguyễn Thị B là lao động cao tuổi và tại  quy định khoản 2 điều 6  Nghị định 05/2015 “ Khi người sử dụng lao động không có nhu cầu hoặc người lao động cao tuổi không có đủ sức khỏe thì hai bên thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động.”

  Công ty vẫn chưa biết áp dụng như thế nào về quy định trên, nên nhờ các bạn góp ý.

   
  Báo quản trị |  
 • #478096   12/12/2017

  nghiatpvinh
  nghiatpvinh

  Sơ sinh

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:23/02/2012
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Bảo hiểm xã hội

  Em chào anh chị!

  Bên công ty có có phát sinh số lượng công nhân viên có tham gia lao động tại công ty , nhưng khi bên e định đóng bhxh cho nhân viên thì có 1 số công nhân viên bảo là không đóng vì lỡ nhờ đóng bhxh tại công ty khác rồi, vậy bên cty em phải xử lý bảng lương như thế nào? em có thêm vào bảng lương là phụ cấp đóng bhxh cho những nhân viên đó, em hỏi như vậy có hợp lý không ạ? 

  em cảm ơn

   
  Báo quản trị |  
 • #478977   18/12/2017

  Vuhantruongtinh
  Vuhantruongtinh

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/12/2017
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chế độ Hưởng bảo hiểm xã hội

  Em tham gia bảo hiểm xã hội và đóng bảo hiểm được 2 tháng trong thời gian làm thì em bị bệnh phải nhập viện và phẫu thuật.Từ thời gian nằm viện phẫu thuật và ra viện là 19 ngày với nghĩ hưởng chế độ 1 tuần,em trở lại làm việc nhưng em bị đau vết mỗ lại nên e nghĩ chế độ bảo hiểm thêm 2 lần mỗi lần nghĩ được 1 tuần..tính thời gian em nghĩ hưởng chế độ là được 34 ngày....Vậy cho em hỏi 34 ngày nghĩ hưởng chế độ đó em lãnh được bao nhiêu tiền vậy...Em xin cảm ơn
   
  Báo quản trị |  
 • #478987   18/12/2017

  Luyen98
  Luyen98

  Female
  Sơ sinh

  Yên Bái, Việt Nam
  Tham gia:18/12/2017
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 100
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Đóng BHXH

  Cho Em hỏi : Trước đây e có đi làm và đóng BHXH được 10 tháng sau đó nghỉ và đã lấy sổ BH và đóng vào công ty tiếp theo được 2 tháng nhưng e không nộp sổ. Bây giờ e không chốt 2 tháng ở công ty tiếp theo đó thì có ảnh hưởng gì tới sổ của e không ạ. Em cảm ơn.!
   
  Báo quản trị |  
 • #478999   18/12/2017

  AuQuangPhuc
  AuQuangPhuc
  Top 100
  Male
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/04/2011
  Tổng số bài viết (656)
  Số điểm: 4556
  Cảm ơn: 17
  Được cảm ơn 183 lần


  Chào bạn,

  Nếu bạn đã đóng 02 tháng BHXH mà không chốt sổ thì sau này bạn có tiếp tục tham gia BHXH tại nơi làm việc mới sẽ không được chốt sổ ở nơi mới.

  Luật sư: Âu Quang Phục

  Nhận tư vấn trọn gói cho Công ty về pháp luật Doanh nghiệp; hợp đồng kinh tế; lao động; quản trị, tái cấu trúc DN ...

   
  Báo quản trị |  
 • #479045   18/12/2017

  Luyen98
  Luyen98

  Female
  Sơ sinh

  Yên Bái, Việt Nam
  Tham gia:18/12/2017
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 100
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Đóng BHXH

  Cho e hỏi là e đi làm công ty có đóng bảo hiểm. e đóng bảo hiểm ở công ty cũ và lấy sổ r. E đi làm công ty tiếp theo đóng bảo hiểm được 3 tháng nhưng có việc gấp nên nghỉ lúc nghỉ thì e chưa nộp sổ bảo hiểm về công ty giờ họ yêu cầu nộp sổ để chốt mấy tháng đó nếu e k nộp để chốt sổ thì có ảnh hưởng gì nếu sau này đi làm và đóng tiếp vào công ty khác k ạ. Giờ e vẫn đang giữ sổ í vì nhà xa k tiện đi lại ạ
   
  Báo quản trị |  
 • #479518   23/12/2017

  NgoThuyKhanh
  NgoThuyKhanh
  Top 100
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/02/2009
  Tổng số bài viết (645)
  Số điểm: 4553
  Cảm ơn: 158
  Được cảm ơn 241 lần


  Luyen98 viết:
  Cho e hỏi là e đi làm công ty có đóng bảo hiểm. e đóng bảo hiểm ở công ty cũ và lấy sổ r. E đi làm công ty tiếp theo đóng bảo hiểm được 3 tháng nhưng có việc gấp nên nghỉ lúc nghỉ thì e chưa nộp sổ bảo hiểm về công ty giờ họ yêu cầu nộp sổ để chốt mấy tháng đó nếu e k nộp để chốt sổ thì có ảnh hưởng gì nếu sau này đi làm và đóng tiếp vào công ty khác k ạ. Giờ e vẫn đang giữ sổ í vì nhà xa k tiện đi lại ạ

  Bạn gởi số qua bưu điện cho cty thôi chứ có gì mà xa hay gần. Dữ liệu có trong hệ thống, ko có chuyện gì cả nhưng bạn đi cty nào cũng sẽ dc nhắc là chưa chốt sổ phải đi chốt sổ đó . 

  Ôi Tổ Quốc ta yêu như máu thịt

  Như mẹ cha ta, như vợ, như chồng

  Ôi Tổ Quốc nếu cần, ta chết

  Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông...

   
  Báo quản trị |  
 • #479675   24/12/2017

  hieuhg98
  hieuhg98

  Male
  Sơ sinh

  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:24/12/2017
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  mong luật sư giúp đỡ em ạ

  Trước đây e có làm việc tại 1 Công ty may ở sài gòn và đóng bhxh 1 năm ở Công ty Rồi sau đó e tự ý nghỉ ngang. Sau đó e về thanh hóa sin làm việc tại đây.. Giờ e muốn hủy cái sổ bhxh trước đây e làm ở sài gòn có để làm sổ Bhxh mới có được k ạ.. Nếu được thì thủ tục thế nào ạ. Cảm ơn ạ
   
  Báo quản trị |  
 • #480293   29/12/2017

  cdbd
  cdbd

  Male
  Sơ sinh


  Tham gia:28/12/2017
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 55
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 3 lần


  Tôi phải làm gì để hưởng các chế độ sau khi nghỉ việc?

  Kính gửi anh chị,

  Tôi tên là : Hồ Công Danh, sinh năm 1978

  Địa chỉ thường trú : 155/PT xã phú Lễ, H Ba Tri, Tĩnh Bến Tre

  Tạm trú : số 28B hẽm 38 đường 494, kp4, phường Tăng Nhơn Phú A, Q9, HCM

  CMND Số 320928748, điện thoại 0903622166

  Tôi phải làm thế nào để nhận đầy đủ chế độ khi nghỉ việc, tôi đã làm việc công ty TNHH Kỹ thuật QTC địa chỉ đường D5 KCN Đồng An 2, TPM, Bình Dương do ông Nguyễn Quang Trung làm giám đốc (0903315603 ). Mst 0303063760

  Thời gian làm tôi làm việc tại công ty từ năm 2007 đến năm 2017

  Năm 2007 công ty hoạt động tại địa chỉ 17/33 đường linh đông, kp7, phường linh đông, Quận Thủ Đức, HCM. Hiện tại công ty đã chuyễn về đường D5 KCN Đồng An 2, Bình Dương

  Do quảng đường đi làm xa (từ TP HCM lên Bình Dương) nên tôi làm đơn xin nghỉ việc tại công ty. Hiện tại tôi nghỉ việc từ tháng 02/2017 (có báo trước 45 ngày) nhưng đến nay tôi chưa được giải quyết các quyền lợi của mình

  1.     Trợ cấp thôi việc

  2.     Bảo hiểm thất nghiệp ( không đăng ký được bảo hiểm thất nghiệp )

  3.     Sổ BHXH chưa đươc nhận

  Mong các anh chị tư vấn giúp ạ!

   
  Báo quản trị |  
 • #480539   30/12/2017

  thaonguyen27
  thaonguyen27
  Top 500
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/07/2017
  Tổng số bài viết (356)
  Số điểm: 2676
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 69 lần


  Nhờ tư vấn về BHXH

  Chào các bạn, mình nhờ các bạn tư vấn giúp mình vấn đề liên quan đến việc Tham gia BHXH

  Mình hiện đang làm việc cho 1 Công ty tại Hải Phòng, tại Công ty này hiện chưa đóng BH cho người lao động. Nếu NLĐ có nhu cầu thì sẽ đóng tự túc 100% (chỉ ghi danh theo tên Cty thôi)

  Trước khi làm ở đây mình chưa từng đóng BH ở đâu, nên khi làm ở Cty này mình cũng ko tham gia BHXH vì mức thu nhập chưa cho phép.

  Hiện tại mình nhận làm thêm cho 1 Cty trên Hà Nội (Công ty này của người quen mới thành lập nên cũng chưa có gì phát sinh nhiều)

  Bây giờ mình muốn tham gia đóng BHXH, và ghi tên tại Cty trên Hà Nội (vì nếu ghi tên theo Cty này thì mình chỉ phải đóng 1 phần, công ty sẽ đóng 2 phần theo đúng Luật) 

  Nên mình cần xin tư vấn một số vấn đề còn chưa rõ như sau:

  - Việc ghi tên đóng theo Cty có trụ sở chính trên HN, còn mình lại có Hộ khẩu ở HP, hoàn toàn ko ở HN (mình chỉ thỉnh thoảng mới lên HN thôi, mình ko đăng ký tạm trú tạm vắng gì ở HN nhé) thì có được đóng BH như bình thường ko?

  - Kéo theo đó, khi mình làm thủ tục tham gia BHXH (lần đầu) thì khi khai thông tin "Nơi đăng ký khám chữa bệnh đầu tiên" để sau này đi khám chữa bệnh, thì mình có được khai tên Bệnh viện ở HP ko? Hay mình phải khai theo tên 1 bệnh viện nào đó trên HN? 

  Đại loại mình có thể ghi tên để tham gia BHXH tại Cty trên HN ko? Để làm sao khi đi khám bệnh thì thuận tiện nhất, và Cty trên đó cũng ko bị hỏi khi trong danh sách có NLĐ ở khác tỉnh

  Các bạn tư vấn giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn!

   
  Báo quản trị |  
 • #481004   03/01/2018

  Anhthudongkhoi
  Anhthudongkhoi

  Male
  Sơ sinh

  Vĩnh Long, Việt Nam
  Tham gia:03/01/2018
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Bảo hiểm xã hội

  Em quê ở Vĩnh Long .Em làm việc tại công ty q7 tphcm từ tháng 11/2016. Đến 6/2017 em thôi việc do biến cố gia đình. Khi nghỉ em kết thúc hợp đồng ( nghỉ ngang) em không rút sổ bảo hiểm xã hội nhưng vật dụng của CTY em đều trả ( thẻ chấm công, giày quần áo) Em nghỉ nay cũng được 6 tháng . Nay em đang học ngành luật thương mại. Nhưng em băng khoă.n liệu việc không rút sổ bhxh có ảnh hưởng gì đến công việc của em sau này không ạ
   
  Báo quản trị |  
 • #481847   12/01/2018

  ttpthuy
  ttpthuy
  Top 200
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/02/2011
  Tổng số bài viết (455)
  Số điểm: 3304
  Cảm ơn: 95
  Được cảm ơn 203 lần


  Anhthudongkhoi viết:
  Em quê ở Vĩnh Long .Em làm việc tại công ty q7 tphcm từ tháng 11/2016. Đến 6/2017 em thôi việc do biến cố gia đình. Khi nghỉ em kết thúc hợp đồng ( nghỉ ngang) em không rút sổ bảo hiểm xã hội nhưng vật dụng của CTY em đều trả ( thẻ chấm công, giày quần áo) Em nghỉ nay cũng được 6 tháng . Nay em đang học ngành luật thương mại. Nhưng em băng khoă.n liệu việc không rút sổ bhxh có ảnh hưởng gì đến công việc của em sau này không ạ

  thì liên hệ công ty xin lại sổ bảo hiểm để sau này đi làm em có sổ để đóng tiếp. em đóng được gần 1 năm rồi, bỏ sổ này uổng lắm. nói chung là cũng không ảnh hưởng gì tới mình, chỉ là khi đi làm cty mới họ bắt bạn phải về cty cũ lấy sổ hoặc bạn tình nguyện bỏ hết quá trình cũ.

   
  Báo quản trị |  
 • #481039   03/01/2018

  thangnd81
  thangnd81

  Sơ sinh

  Nam Định, Việt Nam
  Tham gia:27/02/2009
  Tổng số bài viết (19)
  Số điểm: 470
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 5 lần


  Xin hỏi tiền lương làm thêm giờ có phải tham gia BHXH không, ngoài ra có một số khoản đến đầu tháng sau mới biết đc tháng trước là bao nhiêu, vậy số tiền này nộp lên BHXH khi nào, có bị coi là khoản nộp chậm phải tính lãi không.

   
  Báo quản trị |