Văn bản hướng dẫn ra đời trước khi có văn bản được hướng dẫn!

Chủ đề   RSS   
 • #10495 19/01/2009

  Trojan
  Top 500
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/02/2008
  Tổng số bài viết (287)
  Số điểm: 9193
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 12 lần


  Văn bản hướng dẫn ra đời trước khi có văn bản được hướng dẫn!

  Các bạn xem thử văn bản này nhé!

  Đây là Nghị định số 38-HĐBT về việc thi hành Pháp lệnh Khiếu nại, tố cáo của công dân do Hội đồng Bộ trưởng ban hành ngày 28/01/1991

  Nghị định này hướng dẫn Pháp lệnh số 53-LCT/HĐNN8 về Khiếu nại, tố cáo của công dân do Hội đồng Nhà nước ban hành ngày 07/05/1991

  Có ai thấy điều gì khác lạ ở đây không?

  Nhìn thử xem, một cái Nghị định ban hành ra để hướng dẫn một cái Pháp lệnh, nhưng 03 tháng sao Pháp lệnh mới được ban hành. Hi hi!

  Bây giờ Luật ban hành, có hiệu lực thi hành đến nơi mà vẫn chưa có Nghị định hướng dẫn thi hành, trong khi ngày xửa ngày xưa văn bản hướng dẫn đã được ban hành trước 03 tháng kìa!

  ============================

  = = =

  = = =

  = = =

  = = =

  = = =

  = = =

  ============================

   
  10858 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #10496   15/01/2009

  Trojan
  Trojan
  Top 500
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/02/2008
  Tổng số bài viết (287)
  Số điểm: 9193
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 12 lần


  Có bằng chứng thuyết phục hơn nè

  Đây là Nghị định số 38-HĐBT về việc thi hành Pháp lệnh Khiếu nại, tố cáo của công dân do Hội đồng Bộ trưởng ban hành ngày 28/01/1991
  Cái Pháp lệnh 03 tháng sau mới ra đời thì lấy đâu ra để làm văn bản Căn cứ, lấy đâu ra mà Hướng dẫn?

  ============================

  = = =

  = = =

  = = =

  = = =

  = = =

  = = =

  ============================

   
  Báo quản trị |  
 • #10497   15/01/2009

  PhanAnhCuong
  PhanAnhCuong
  Top 75
  Lớp 4

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:07/06/2008
  Tổng số bài viết (865)
  Số điểm: 5415
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 22 lần


  Chà chà! Bạn "bắt giò" hơi bị ... siêu!

  Như trên bạn đã trích dẫn, cái Nghị định 38 đó ban hành "Căn cứ Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo của công dân ngày ... 2/5/1991" chứ có phải Pháp lệnh... ngày 7/5/1991 mà bạn cho đường link trên kia đâu? Đây này:

  HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
  ********

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ********

  Số: 53-LCT/HĐNN8

  Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 1991

   

  PHÁP LỆNH

  CỦA HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC SỐ 53-LCT/HĐNN8 NGÀY 07/05/1991VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN

  Để bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo của công dân, tăng cường pháp chế, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân;
  Căn cứ vào Điều 73 và Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  Pháp lệnh này quy định quyền khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

   
  Báo quản trị |  
 • #10498   15/01/2009

  Trojan
  Trojan
  Top 500
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/02/2008
  Tổng số bài viết (287)
  Số điểm: 9193
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 12 lần


  À - tôi nhầm ngày 02/05 thành ngày 07/05
  Chỉ là do sơ xuất đánh máy thôi.
  Hai văn bản mà tôi đề cập ở trên thực tế cái Nghị định hướng dẫn cái Pháp lệnh lại được ban hành trước cái Pháp lệnh ấy!

  Nhân tiện về cái ngày Ban hành, tôi cũng phát hiện ra một sơ xuất không nhỏ.
  Đó là cái Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo của công dân được nhắc đến trong nhiều văn bản khác khác nhau, nhưng ở văn bản này thì nói nó BH ngày 02/05/1991 còn vb kia thì nói nó BH ngày 07/05/1991.
  Ví dụ như trong cái Nghị định ở trên thì nói Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo của công dân BH ngày 02/05/1991 nhưng trong Quyết định số 1258/1998/QÐ-BTC về quy chế tiếp dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị trong ngành tài chính thì lại nói Pháp lệnh đó ban hành vào ngày 07/05/1991.

  BỘ TÀI CHÍNH
  ********

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ********

  Số: 1258/1998/QĐ-BTC

  Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 1998

   

  QUYẾT ĐỊNH

  CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1258/1998/QĐ-BTC NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 1998 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TIẾP DÂN, NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN TẠI CÁC ĐƠN VỊ TRONG NGÀNH TÀI CHÍNH

  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

  Căn cứ Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo của công dân ban hành ngày 07/05/1991.
  Căn cứ Nghị định số: 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ, quy định về nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy Bộ Tài chính.
  Căn cứ Nghị định số: 89/CP ngày 07/08/1997 của Chính phủ ban hành quy chế tổ chức tiếp công dân.
  Theo đề nghị của Chánh thanh tra Bộ Tài chính.  Trên website của Chính phủ thì thật sự cái Pháp lệnh Khiếu nại, tố cáo của công dân BH vào ngày 07/05/1991 (http://www.chinhphu.vn)
  Các bạn có thấy tôi "bắt giò" đúng không nà!

  ============================

  = = =

  = = =

  = = =

  = = =

  = = =

  = = =

  ============================

   
  Báo quản trị |  
 • #10499   16/01/2009

  anh_tuan351
  anh_tuan351
  Top 500
  Chồi

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/09/2008
  Tổng số bài viết (222)
  Số điểm: 1403
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 9 lần


  Trojan viết:

  Các bạn xem thử văn bản này nhé!

  Đây là Nghị định số 38-HĐBT về việc thi hành Pháp lệnh Khiếu nại, tố cáo của công dân do Hội đồng Bộ trưởng ban hành ngày 28/01/1991

  Nghị định này hướng dẫn Pháp lệnh số 53-LCT/HĐNN8 về Khiếu nại, tố cáo của công dân do Hội đồng Nhà nước ban hành ngày 07/05/1991

  Có ai thấy điều gì khác lạ ở đây không?

  Nhìn thử xem, một cái Nghị định ban hành ra để hướng dẫn một cái Pháp lệnh, nhưng 03 tháng sao Pháp lệnh mới được ban hành. Hi hi!

  Bây giờ Luật ban hành, có hiệu lực thi hành đến nơi mà vẫn chưa có Nghị định hướng dẫn thi hành, trong khi ngày xửa ngày xưa văn bản hướng dẫn đã được ban hành trước 03 tháng kìa!


  Bạn bắt giò rất hay. Nhưng tôi e là bạn không bắt giò nhà làm luật mà bắt giò lawsoft đấy. Sau khi search trên mạng về cái Nghị định số 38-HĐBT ở trên thì kết quả cho thấy nghị định này được ban hành ngày 28/01/1992. Chỉ có kết quả tìm kiếm của lawsoft là cho ra kết quả ngày 28/01/1991. Có thể đây là lỗi nhập dữ liệu của hệ thống Thuvienphapluat2007. Đề nghị ban quản trị lawsoft thông báo với tác giả của phần mềm để kiểm tra lại dữ liệu về văn bản này.
   
  Báo quản trị |  
 • #10500   16/01/2009

  PhanAnhCuong
  PhanAnhCuong
  Top 75
  Lớp 4

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:07/06/2008
  Tổng số bài viết (865)
  Số điểm: 5415
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 22 lần


  Ối giời đất ôi! Lại có chuyện ấy nữa à? Thế thì hoá ra ta ....vạch áo cho người xem lưng à?
   
  Báo quản trị |  
 • #10501   16/01/2009

  Trojan
  Trojan
  Top 500
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/02/2008
  Tổng số bài viết (287)
  Số điểm: 9193
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 12 lần


  LawSoft không có nhầm lẫn đâu, căn cứ vào tờ Công báo đấy thôi!

  Mình có để hình ảnh của tờ Công báo cho các bạn xem mà!
  Sự thật là Nghị định số 38-HĐBT về việc thi hành Pháp lệnh Khiếu nại, tố cáo của công dân do Hội đồng Bộ trưởng ban hành ngày 28/01/1991
  Hay là sau này nó được D(ính chính lại nhỉ?
  Ai có văn bản đính chính Nghị định 38-HĐBT thì cho biết với nhé!
  Chắc là có đấy, vì sai sót rõ ràng thế này thì ai cũng có thể thấy

  ============================

  = = =

  = = =

  = = =

  = = =

  = = =

  = = =

  ============================

   
  Báo quản trị |  
 • #10502   17/01/2009

  anh_tuan351
  anh_tuan351
  Top 500
  Chồi

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/09/2008
  Tổng số bài viết (222)
  Số điểm: 1403
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 9 lần


  Trojan viết:
  Mình có để hình ảnh của tờ Công báo cho các bạn xem mà!
  Sự thật là Nghị định số 38-HĐBT về việc thi hành Pháp lệnh Khiếu nại, tố cáo của công dân do Hội đồng Bộ trưởng ban hành ngày 28/01/1991
  Hay là sau này nó được D(ính chính lại nhỉ?
  Ai có văn bản đính chính Nghị định 38-HĐBT thì cho biết với nhé!
  Chắc là có đấy, vì sai sót rõ ràng thế này thì ai cũng có thể thấy

  Bạn theo link này là có ngay
  http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=33,638900&_dad=portal&_schema=PORTAL&docid=1754
   
  Báo quản trị |  
 • #10503   17/01/2009

  Trojan
  Trojan
  Top 500
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/02/2008
  Tổng số bài viết (287)
  Số điểm: 9193
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 12 lần


  Văn bản trên Công báo và website Chính phủ, cái nào có Giá trị pháp lý?

  Văn bản quy phạm pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như văn bản gốc (theo khoản 2 điều 78 của Luật số 17/2008/QH12 về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành ngày 03/06/2008  và Có hiệu lực ngày 01/01/2009) => nội dung văn bản trên Công báo mới có giá trị Pháp lý, đảm bảo chính xác

  Trong khi không có tài liệu nào nói rằng nội dung văn bản trên website Chính phủ (website mà bạn anh_tuan351 căn cứ) có giá trị Pháp lý
  Khi tranh tụng trước Tòa, các Luật sư cũng phải dùng văn bản gốc (Công báo hoặc văn bản có con dấu) để dẫn chứng chứ nếu lấy nội dung đăng tải trên website thì không thuyết phục được!

  ============================

  = = =

  = = =

  = = =

  = = =

  = = =

  = = =

  ============================

   
  Báo quản trị |  
 • #10504   17/01/2009

  anh_tuan351
  anh_tuan351
  Top 500
  Chồi

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/09/2008
  Tổng số bài viết (222)
  Số điểm: 1403
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 9 lần


  Trojan viết:
  Văn bản quy phạm pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như văn bản gốc (theo khoản 2 điều 78 của Luật số 17/2008/QH12 về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành ngày 03/06/2008  và Có hiệu lực ngày 01/01/2009) => nội dung văn bản trên Công báo mới có giá trị Pháp lý, đảm bảo chính xác

  Trong khi không có tài liệu nào nói rằng nội dung văn bản trên website Chính phủ (website mà bạn anh_tuan351 căn cứ) có giá trị Pháp lý
  Khi tranh tụng trước Tòa, các Luật sư cũng phải dùng văn bản gốc (Công báo hoặc văn bản có con dấu) để dẫn chứng chứ nếu lấy nội dung đăng tải trên website thì không thuyết phục được!

  Vàng 1: bạn có chắc là công báo luôn luôn đúng 100% không?
  Bạn có chắc là đã không có công báo đính chính ngày ban hành của nghị định trên? Bạn không thấy sự bất hợp lý giữa ngày ban hành văn bản và ngày đăng công báo? Tại sao bạn không đưa nốt điều khoản cuối cùng quy định về hiệu lực của văn bản lên?
  Vàng 2 và 4 nhé: bạn kiểm tra lại điều 84 luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008.
  Vàng 3: Tôi đi dự toà nhiều lần nhưng chưa lần nào nghe các vị luật sư, thẩm phán, đại diện VKS xướng rằng "Căn cứ vào điều ... của luật ... được quốc hội thông qua ngày ... tháng ... năm ... và được đăng công báo ngày ... tháng ... năm..." để viện dẫn luật cả.
   
  Báo quản trị |  
 • #10505   19/01/2009

  Trojan
  Trojan
  Top 500
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/02/2008
  Tổng số bài viết (287)
  Số điểm: 9193
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 12 lần


  Vấn đề ở đây là ngta đăng Công báo sai mà không chịu sửa!

  Vàng 1: bạn có chắc là công báo luôn luôn đúng 100% không? => có đúng 100% hay không thì mọi người đều phải nghe theo vì đó là Công báo (Law is Law), và phải thực hiện theo đúng nội dung như thế cho tới khi có văn bản đính chính, sửa đổi bổ sung.

  Bạn có chắc là đã không có công báo đính chính ngày ban hành của nghị định trên? => mình không biết có vb đính chính hay không nên mới đưa lên đây hỏi mọi người nè

  Bạn không thấy sự bất hợp lý giữa ngày ban hành văn bản và ngày đăng công báo? Tại sao bạn không đưa nốt điều khoản cuối cùng quy định về hiệu lực của văn bản lên? => Nhờ có các yếu tố đăng trên Công báo mà tôi mới phát hiện ra đấy.

  Điều 35. - Nghị định này thay thế Nghị định 58-HĐBT ngày 29 tháng 3 năm 1982 và có hiệu lực kể từ ngày ban hành.


  Vàng 2 và 4 nhé: bạn kiểm tra lại điều 84 luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008. =>

  Điều 84. Đăng tải và đưa tin văn bản quy phạm pháp luật

  Văn bản quy phạm pháp luật phải được đăng tải toàn văn trên Trang thông tin điện tử của cơ quan ban hành văn bản chậm nhất là hai ngày, kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành và phải đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng, trừ văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước. <=  nội dung điều 84 đâu có nói rằng văn bản trên Trang thông tin điện tử của cơ quan ban hành văn bản là có giá trị pháp lý

  Vàng 3: Tôi đi dự toà nhiều lần nhưng chưa lần nào nghe các vị luật sư, thẩm phán, đại diện VKS xướng rằng "Căn cứ vào điều ... của luật ... được quốc hội thông qua ngày ... tháng ... năm ... và được đăng công báo ngày ... tháng ... năm..." để viện dẫn luật cả. => đúng là không ai xướng lên câu này vì có ai cải đâu mà phải xướng thêm cái khúc "và được đăng công báo ngày ... tháng ... năm...", nếu lúc đó có ai đó nói rằng các vị luật sư, thẩm phán, đại diện VKS dẫn chứng sai thử coi, họ sẽ lấy cái gì ra đối chất! đó là Văn bản có con dấu hoặc Công báo (2 thứ tài liệu này được xem như văn bản gốc và có giá trị Pháp lý)

  Vấn đề ở đây là ngta đăng Công báo sai mà không chịu sửa! (đã đính chính bằng văn bản nào nhỉ????)
  Luật không nghiêm cũng xuất phát từ những biểu hiện như thế này.

  ============================

  = = =

  = = =

  = = =

  = = =

  = = =

  = = =

  ============================

   
  Báo quản trị |