DanLuat 2024

Nguyễn Bùi Anh Tuấn - anh_tuan351

Họ tên

Nguyễn Bùi Anh Tuấn


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 11/11

Đến từ Hà Nội, Việt Nam
Công ty
  • Công ty tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ
  • Thời gian làm việc
    Từ 07/2007 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Chuyên viên chính

Là người có khả năng quản lý công việc
Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Url