DanLuat 2024

Huỳnh Thái Hiệp - Trojan

Họ tên

Huỳnh Thái Hiệp


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 30/08

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công ty
  • DN 100% nước mình
  • Thời gian làm việc
    Từ 02/2007 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Trưởng phòng Kinh doanh

Làm hết sức - chơi hết mình và yêu bằng cả trái tim!

============================

= = =

= = =

= = =

= = =

= = =

= = =

============================

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url