Trường hợp nào công ty được sa thải người lao động? Trình tự thực hiện sa thải người lao động?

Chủ đề   RSS   
 • #603129 08/06/2023

  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (400)
  Số điểm: 3272
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 60 lần


  Trường hợp nào công ty được sa thải người lao động? Trình tự thực hiện sa thải người lao động?

  Sa thải người lao động là một trong những hình thức xử lý kỷ luật người lao động mà người sử dụng lao động sẽ chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động. Đây được xem là hình thức xử lý kỷ luật lao động nặng nhất đối với người lao động.
   
  Trường hợp nào công ty được sa thải người lao động?
   
  Theo quy định tại Điều 125 Bộ Luật lao động 2019, công ty được áp dụng hình thức xư lý kỷ luật lao động đối với người lao động thuộc vào các trường hợp sau:
   
  - Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc.
   
  - Người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động.
   
  - Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách chức mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật. Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định tại Điều 126 của Bộ Luật lao động 2019.
   
  - Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.
   
  Trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.
   
  Trình tự thực hiện sa thải người lao động?
   
  - Khi phát hiện người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm, người sử dụng lao động tiến hành lập biên bản vi phạm và thông báo đến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động là thành viên, người đại diện theo pháp luật của người lao động chưa đủ 15 tuổi. Trường hợp người sử dụng lao động phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật lao động sau thời điểm hành vi vi phạm đã xảy ra thì thực hiện thu thập chứng cứ chứng minh lỗi của người lao động.
   
  - Trong thời hiệu xử lý kỷ luật lao động, người sử dụng lao động tổ chức họp xử lý kỷ luật lao động như sau: 
   
  Bước 1: Trước ít nhất 5 ngày làm việc thời điểm thực hiện họp kỷ luật, người sử dụng lao động phải thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, họ tên người bị xử lý kỷ luật lao động, hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật lao động đến các thành phần phải tham dự họp quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 122 của Bộ luật Lao động, bảo đảm các thành phần này nhận được thông báo trước khi diễn ra cuộc họp.
   
  Bước 2: Người sử dụng lao động tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động theo thời gian, địa điểm đã thông báo (trường hợp một trong các thành viên bắt buộc của cuộc họp vắng mặt thì cuộc họp vẫn được tiến hành). 
   
  Trong cuộc họp, người sử dụng lao động phải đưa ra được những bằng chứng chứng minh hành vi vi phạm của người lao động và đưa ra hình thức xử lý tương ứng. Người lao động có quyền tranh luận để bào chữa hoặc nhờ luật sư hoặc tổ chức đại diện người lao động bào chữa. 
   
  Bước 3: Lập biên bản cuộc họp xử lý kỷ luật lao động có chữ ký xác nhận của các thành phần tham gia, trường hợp có người không ký xác nhận thì người ghi biên bản phải ghi rõ họ tên, lý do không lý vào biên bản.
   
  Bước 4: Sau khi kết thúc cuộc họp kỷ luật người lao động, người sử dụng lao động ban hành quyết định xử lý kỷ luật người lao động. Trường hợp sa thải người lao động thì người sử dụng lao động thực hiện thêm trách nhiệm quy định tại Điều 48 Bộ luật lao động 2019.
   
  Người lao động bị sa thải có được nhận trợ cấp thôi việc?
   
  Theo quy định tại Điều 46 Bộ luật lao động 2019 có 2 điều kiện để người lao động được xem xét tính chi trả trợ cấp thôi việc:
   
  - Người lao động phải làm việc cho công ty từ đủ 12 tháng trở lên.
   
  - Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 và 10 Điều 34 của Bộ luật lao động 2019.
   
  Đối chiếu với quy định tại Điều 34 Bộ luật lao động 2019 thì trường hợp người lao động bị sa thải không rơi vào các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động được chi trả trợ cấp thôi việc.
   
  Do đó, khi người lao động bị sa thải thì không được chi trả trợ cấp thôi việc.
   
  Trên đây là một số nội dung liên quan đến sa thải người lao động.
   
  796 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận