Phân biệt thỏa ước lao động tập thể và HĐLĐ. Mẫu TƯLĐTT năm 2023

Chủ đề   RSS   
 • #597506 28/01/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2072)
  Số điểm: 71226
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 1526 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Phân biệt thỏa ước lao động tập thể và HĐLĐ. Mẫu TƯLĐTT năm 2023

  Người lao động cần biết sự khác nhau giữa thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động để thực hiện đúng và bảo đảm quyền, lợi ích cho bản thân mình. Tham khảo bài viết sau đây.

  Thỏa ước lao động tập thể là gì?

  Căn cứ  tại khoản 1 Điều 75 Bộ luật Lao động 2019, thỏa ước lao động tập thể là văn bản thỏa thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đạt được thông qua thương lương tập thể.

  - Thỏa ước lao động tập thể bao gồm:

  - Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp

  - Thỏa ước lao động tập thể ngành

  - Hình thức thỏa ước lao động tập thể khác.

  Tuy là văn bản thỏa thuận giữa các bên thế nhưng nội dung thỏa thuận không được trái với quy định của pháp luật và phải có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật.

  Thỏa ước lao động tập thể là cơ sở pháp lý chủ yếu để từ đó hình thành nên mối quan hệ lao động có tính tập thể, tạo nên sự cộng đồng trách nhiệm của cả hai bên trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh trên cơ sở pháp luật lao động. 

  Ngoài ra, nó còn tạo điều kiện để NLĐ, bằng sự thương lượng, mặc cả, thông qua sức mạnh của cả tập thể với NSDLĐ để có thể hưởng những lợi ích cao hơn so với sự quy định trong pháp luật.

  Phân biệt thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động

   

  Thỏa ước lao động tập thể

  Hợp đồng lao động

  Khái niệm

  Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thỏa thuận giữa tập thể lao động và NSDLĐ về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể

  Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa NLĐ và NSDLĐ về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động

  Phân loại

  - Thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp.

  - Thoả ước lao động tập thể ngành.

  - Thỏa ước lao động tập thể khác.

  - Hợp đồng lao động có thời hạn.

  - Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

  - Hợp đồng thời vụ.

  Chủ thể tham gia ký kết

  - Đại diện tập thể NLĐ.

  - NSDLĐ hoặc đại diện NSDLĐ.

  - Cá nhân hoặc đại diện theo pháp luật của cá nhân trong trường hợp NLĐ từ đủ 13 đến dưới 15 tuổi.

  - NSDLĐ.

  Hình thức

  - Đối với thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp được lập thành 5 bản

  - Đối với thỏa ước lao động tập thể ngành được lập thành 4 bản

  Thỏa thuận bằng văn bản được lập thành 2 bản

  Hiệu lực hợp đồng

  Ngày có hiệu lực được ghi rõ trong thỏa ước; trường hợp thỏa ước không ghi rõ thì thoả ước có hiệu lực từ ngày các bên ký kết

  Hợp đồng có hiệu lực từ ngày các bên giao kết

  Thời hạn

  Thoả ước lao động tập thể có thời hạn từ 1 năm đến 3 năm; đối với các doanh nghiệp lần đầu tiên ký thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp thì thoả ước dưới  1 năm

  Tuỳ vào loại hợp đồng

  Thủ tục đăng ký

  Sau thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký kết, NSDLĐ hoặc đại diện NSDLĐ gửi thỏa ước đến các cơ quan sau:

  - Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh đối với thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp

  - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đối với thỏa ước tập thể ngành

  Không quy định

  Mẫu Thỏa ước lao động tập thể

  Xem và tải Mẫu tại đây

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/01/28/mau-thoa-uoc-lao-dong-tap-the.docx

  Thỏa ước lao động tập thể sẽ được nộp tại các cơ quan có thẩm quyền giải quyết như sau:

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và xã hội.

  - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban quản lý các khu công nghiệp.

  - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban quản lý các khu công nghiệp.

  - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động Thương binh và xã hội.

  Hồ sơ đăng ký thỏa ước lao động tập thể

  Hồ sơ để doanh nghiệp đăng ký thỏa ước lao động tập thể với cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm: 

  - Văn bản đăng ký thỏa ước lao động tập thể

  - Bản thỏa ước lao động tập thể đã được ký kết (01 bản)

  - Biên bản lấy ý kiến của tập thể lao động trong đó ghi cụ thể kết quả lấy ý kiến bao gồm: tổng số người được lấy ý kiến, số người tán thành, số người không tán thành, tỷ lệ và những nội dung, dung, điều khoản mà người lao động không tán thành

  - Bản sao có chứng thực của Giấy phép đăng ký kinh doanh;

  - Giấy ủy quyền nếu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ủy quyền cho người khác thực hiện việc ký kết thỏa ước lao động tập thể.

   
  3709 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (30/01/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #598055   30/01/2023

  Phân biệt thỏa ước lao động tập thể và HĐLĐ. Mẫu TƯLĐTT năm 2023

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn. Qua đây mình cũng xin cung cấp thông tin có liên quan sau. Theo quy định thì hiện nay trước khi ký kết thỏa ước lao động tập thể phải tổ chức lấy ý kiến. Đối với thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, trước khi ký kết, dự thảo thỏa ước lao động tập thể đã được các bên đàm phán phải được lấy ý kiến của toàn bộ người lao động trong doanh nghiệp. Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp chỉ được ký kết khi có trên 50% người lao động của doanh nghiệp biểu quyết tán thành.

   
  Báo quản trị |  
 • #598082   30/01/2023

  anhhong58
  anhhong58
  Top 150
  Lớp 4

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (495)
  Số điểm: 5070
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 50 lần


  Phân biệt thỏa ước lao động tập thể và HĐLĐ. Mẫu TƯLĐTT năm 2023

  Cảm ơn tác giả vì đã chia sẻ thông tin hữu ích và thiết thực này.

  Nói dễ hiểu hơn thì thỏa ước lao động tập thể là thỏa thuận giữa người sử dụng lao động với tập thể người lao động nhằm mang lại những lợi ích có lợi hơn cho người lao động so với quy định pháp luật.

  Trong khi đó, hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và một người lao động hoặc một nhóm người lao động nhằm xác lập quan hệ lao động giữa hai bên.

   
  Báo quản trị |  
 • #598112   31/01/2023

  Phân biệt thỏa ước lao động tập thể và HĐLĐ. Mẫu TƯLĐTT năm 2023

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn! Hợp đồng lao động chỉ liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ cá nhân người lao động. Thỏa ước lao động tập thể chứa đựng những thỏa thuận liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của cả tập thể lao động. Nó còn tác động đến những đối tượng không tham gia quá trình ký kết thỏa thuận.

   
  Báo quản trị |  
 • #598252   31/01/2023

  Phân biệt thỏa ước lao động tập thể và HĐLĐ. Mẫu TƯLĐTT năm 2023

  Cảm ơn thông tin bài viết của bạn. Pháp luật lao động chủ yếu điều chỉnh ở tầm vĩ mô bằng cách quy định những nguyên tắc hành lang pháp lý cho sự thoả thuận của các bên. Nó nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật cho phù hợp với điều kiện, khả năng thực tế của từng doanh nghiệp. Chính vì vậy, thoả ước có vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ đối với người lao động, người sử dụng lao động mà còn đối với cả nhà nước và xã hội trên hầu hết các bình diện kinh tế, xã hội và pháp lý.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #599117   26/02/2023

  maithuan415
  maithuan415
  Top 150
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/06/2020
  Tổng số bài viết (544)
  Số điểm: 4784
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 58 lần


  Phân biệt thỏa ước lao động tập thể và HĐLĐ. Mẫu TƯLĐTT năm 2023

  Cảm ơn bài viết của bạn. Trong quan hệ lao động, thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) và hợp đồng lao động (HĐLĐ) là hai trong số những khái niệm được nhắc tới phổ biến nhất. Tuy cùng phát sinh dựa trên cơ sở là sự thỏa thuận giữa các chủ thể, nhưng chúng lại có những sự khác biệt rõ rệt

   

   
  Báo quản trị |