Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi kết thúc thời gian thử việc?

Chủ đề   RSS   
 • #579271 31/12/2021

  mibietchi
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hà Tĩnh
  Tham gia:25/05/2014
  Tổng số bài viết (148)
  Số điểm: 1190
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 67 lần


  Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi kết thúc thời gian thử việc?

  Điều 27 Bộ luật lao động 2019 quy định:

  "Điều 27. Kết thúc thời gian thử việc

  1. Khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động.

  Trường hợp thử việc đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết đối với trường hợp thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động hoặc phải giao kết hợp đồng lao động đối với trường hợp giao kết hợp đồng thử việc.

  Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết hoặc hợp đồng thử việc.

  2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường"

  Theo quy định trên, khi kết thúc thời hạn thử việc người sử dụng lao động có nghĩa vụ phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động và phải ký kết hợp đồng lao động nếu thử việc đạt yêu cầu. Trường hợp công ty không thông báo kết quả thử việc và tiếp tục sử dụng lao động với chế độ thử việc là không đúng theo quy định của pháp luật.

  Đối với hành vi không thông báo kết quả thử việc, tiếp tục sử dụng người lao động làm việc mà không giao kết hợp đồng lao động, Người sử dụng lao động có thể bị xử phạt vi phạm hành chính và buộc phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động theo quy định tại Điều 9 Nghị định 28/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động:

  "Điều 9. Vi phạm quy định về thử việc

  1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

  a) Yêu cầu thử việc đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ;

  b) Không thông báo kết quả công việc người lao động đã làm thử theo quy định của pháp luật.

  2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

  a) Yêu cầu người lao động thử việc quá 01 lần đối với một công việc;

  b) Thử việc quá thời gian quy định;

  c) Trả lương cho người lao động trong thời gian thử việc thấp hơn 85% mức lương của công việc đó;

  d) Kết thúc thời gian thử việc, người lao động vẫn tiếp tục làm việc mà người sử dụng lao động không giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

  3. Biện pháp khắc phục hậu quả

  a) Buộc trả đủ tiền lương của công việc đó cho người lao động đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1, điểm a, b, c, d khoản 2 Điều này;

  b) Buộc giao kết hợp đồng lao động với người lao động đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 2 Điều này."

   
  781 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #579280   01/01/2022

  Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi kết thúc thời gian thử việc?

  Cảm ơn những thông tin hữu ích mà bạn chia sẻ. đây là quy định vô cùng có giá trị đối với những người lao động, điều này góp phần bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động khi tham gia quan hệ lao động, góp phần xây đựng một chế độ lao động văn minh và tiến bộ.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #579302   06/01/2022

  Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi kết thúc thời gian thử việc?

  Sau khi kết thúc thời gian thử việc theo quy định tại Điều 25 Bộ Luật lao động 2019, NSDLĐ phải thông báo kết quả thử việc cho NLĐ.
  - Trường hợp thử việc đạt yêu cầu:
  Nếu hợp đồng được ký kết trước đó là hợp đồng lao động (thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động) thì người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết đối với NLĐ. Nếu hợp đồng được ký kết trước đó là hợp đồng thử việc thì NSDLĐ và NLĐ sẽ ký kết với nhau hợp đồng lao động, xác lập mối quan hệ lao động bằng hợp đồng lao động chính thức.
  - Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết hoặc hợp đồng thử việc.
  Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.
  Như vậy, NSDLĐ chỉ được yêu cầu NLĐ thử việc 01 lần đối với mỗi một công việc. Tuy nhiên pháp luật không cấm thử việc nhiều lần đối với nhiều công việc khác nhau tại một DN. Do đó, NLĐ có thể ký một hợp đồng thử việc khác cho một công việc khác theo thỏa thuận giữa hai bên nhưng đảm bảo về mặt thời gian thử việc tối đa với tính chất mỗi loại công việc phù hợp
  Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động theo Nghị định 28/2020/NĐ-CP khi có một trong các hành vi sau đây:

  . Yêu cầu người lao động thử việc quá 01 lần đối với một công việc;

  . Thử việc quá thời gian quy định

  Như vậy, khi kéo dài thời gian thử việc thì Doanh nghiệp sẽ bị xử phạt từ 2.000.000 – 5.000.000 đồng. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân
   
   
  Báo quản trị |  
 • #580378   11/02/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi kết thúc thời gian thử việc?

  Cảm ơn những thông tin hữu ích của bạn. Đối với người lao động, được giao kết hợp đồng lao động và trở thành người lao động chính thức khi hết hạn thử việc là điều vô cùng quan trọng. Bộ luật Lao động năm 2019 quy định theo hướng ràng buộc trách nhiệm của người sử dụng lao động nếu người lao động đạt yêu cầu thử việc, theo đó tổ chức đánh giá đối với người lao động thử việc và thông báo kết quả thử việc đó cho người lao động biết. Cụ thể

  Đối với các trường hợp quy định thời gian thử việc tối đa là 60 ngày và 30 ngày, trong thời hạn 03 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã làm thử.

  Đối với các trường hợp quy định thời gian thử việc tối đa là 06 ngày làm việc, khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã làm thử.

   
  Báo quản trị |  
 • #589874   22/08/2022

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1996)
  Số điểm: 14399
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 318 lần


  Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi kết thúc thời gian thử việc?

  Theo đó trước khi hết thời gian thử việc cần phải thực hiện việc thông báo kết quả thử việc cho người lao động biết. Nếu không thông báo mà vẫn tiếp tục làm việc và người sử dụng lao động đồng ý thì ở đây đã phát sinh một hợp đồng lao động mới. Đương nhiên là người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt vì hành vi không thông báo kết quả thử việc cũng như việc không ký kết hợp đồng lao động. Nhưng mình có thắc mắc ở đây là loại hợp đồng lao động mới phát sinh ở đây là hợp đồng nào? Sẽ do hai bên thỏa thuận hay sao?

   

   
  Báo quản trị |