MỨC HƯỞNG BẢO HIỂM Y TẾ ĐÚNG TUYẾN, TRÁI TUYẾN, CHUYỂN TUYẾN

Chủ đề   RSS   
 • #378833 13/04/2015

  honhu
  Top 100
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/01/2015
  Tổng số bài viết (738)
  Số điểm: 33013
  Cảm ơn: 86
  Được cảm ơn 850 lần


  MỨC HƯỞNG BẢO HIỂM Y TẾ ĐÚNG TUYẾN, TRÁI TUYẾN, CHUYỂN TUYẾN

  Bài viết này sẽ tổng hợp, so sánh cho các bạn về các trường hợp hưởng BHYT, mức hưởng % theo từng trường hợp.

   

  I. Đối tượng tham gia BHYT:

  1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

  a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

  b) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

   

  2. Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, bao gồm:

  a) Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

  b) Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng;

  c) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng;

  d) Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

   

  3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

  a) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;

  b) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

  c) Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

  d) Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;

  đ) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;

  e) Trẻ em dưới 6 tuổi;

  g) Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;

  h) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

  i) Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;

  k) Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại điểm i khoản này;

  l) Thân nhân của các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

  m) Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật;

  n) Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

   

  4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

  a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

  b) Học sinh, sinh viên.

   

  5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.

   

  II. Mức hưởng BHYT:

  BHYT đúng tuyến

  BHYT trái tuyến

  BHYT chuyển tuyến

  - Hưởng 100% đối với các trường hợp:

  + Đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3.

  +  Chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã.

  + Người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

   

  - Hưởng 95% đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4

   

  -  Hưởng 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Hưởng 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương.

  - Hưởng 60% chi phí điều trị nội trú từ 01/01/2015 đến 31/12/2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ 01/01/2021 trong phạm vi cả nước tại bệnh viện tuyến tỉnh;

  - Hưởng 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ 01/01/2015 đến 31/12/2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ 01/01/2016 tại bệnh viện tuyến huyện.

  Như vậy, trường hợp điều trị ngoại trú vượt tuyến sẽ KHÔNG được hưởng BHYT

   

  Trường hợp cấp cứu, người tham gia bảo hiểm y tế được khám bệnh, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào và được hưởng BHYT như đúng tuyến

   

  Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và có mức hưởng theo đúng tuyến

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh chuyển tuyến điều trị, có  hồ sơ chuyển viện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hợp lệ thì:

  - Hưởng 100% đối với các trường hợp:

  + Đối tượng quy định tại các Điểm d, e, g, h và Điểm i Khoản 3

  + Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát; trẻ em dưới 6 tuổi;

  + Chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

  + Chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở;

  + Người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục tính từ thời điểm người đó tham gia bảo hiểm y tế đến thời điểm đi khám bệnh, chữa bệnh và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh lũy kế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, tính từ thời điểm tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

   

  - Hưởng 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 2, Điểm k Khoản 3 và Điểm a Khoản 4

   

  - Hưởng 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

   

   

   

  Cập nhật bởi HuyenVuLS ngày 05/05/2015 11:38:01 SA
   
  451230 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

3 Trang 123>
Thảo luận
 • #378912   13/04/2015

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14964)
  Số điểm: 100000
  Cảm ơn: 3504
  Được cảm ơn 5366 lần
  SMod

  "vượt tuyến" và "trái tuyến" khác nhau thế nào nhỉ ?

  Thắc mắc này liên quan đến việc "trái tuyến" thì hưởng 70%, còn "vượt tuyến" thì không có % nào.

   
  Báo quản trị |  
 • #378919   13/04/2015

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4119)
  Số điểm: 30115
  Cảm ơn: 963
  Được cảm ơn 1985 lần


  ntdieu viết:

  "vượt tuyến" và "trái tuyến" khác nhau thế nào nhỉ ?

  Thắc mắc này liên quan đến việc "trái tuyến" thì hưởng 70%, còn "vượt tuyến" thì không có % nào.

  Bệnh viện được phân làm nhiều cấp.

  nếu khám không đúng bệnh viên nhưng cùng cấp thì là trái tuyến.

  nếu khám ở tuyến trên thì là vượt tuyến.

   

   

   
  Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn hungmaiusa vì bài viết hữu ích
  ntdieu (14/04/2015) caotriqn (15/06/2015) phuctranvan1992 (08/07/2015)
 • #378941   14/04/2015

  hvquyen1
  hvquyen1
  Top 50
  Lớp 9

  Bắc Ninh, Việt Nam
  Tham gia:20/09/2012
  Tổng số bài viết (1605)
  Số điểm: 11550
  Cảm ơn: 167
  Được cảm ơn 812 lần


  hungmaiusa viết:

  Bệnh viện được phân làm nhiều cấp.

  nếu khám không đúng bệnh viên nhưng cùng cấp thì là trái tuyến.

  nếu khám ở tuyến trên thì là vượt tuyến.

  Bạn hungmaiusa định nghĩa rất đúng.

  Tiêu đề cột thứ 2 bạn honhu viết cần đính chính lại là BHYT vượt tuyến thì mới đúng. Vì nội dung quy định mức hưởng này là đối với trường hợp KCB vượt tuyến chứ không phải KCB trái tuyến.

   
  Báo quản trị |  
 • #381659   04/05/2015

  RIA1 viết:

  Tiêu đề cột thứ 2 bạn honhu viết cần đính chính lại là BHYT vượt tuyến thì mới đúng. Vì nội dung quy định mức hưởng này là đối với trường hợp KCB vượt tuyến chứ không phải KCB trái tuyến.

  Chào bạn!

  Bạn cho tôi hỏi: vậy trường hợp mức hưởng BHYT trái tuyến là như thế nào (nội trú và ngoại trú) ? Chuyển tuyến có mức hưởng là đúng tuyến hay trái tuyến?

   
  Báo quản trị |  
 • #380751   24/04/2015

  Người tham gia BHYT từ 5 năm liên tục trở lên: 

  - Ông A tham gia BHYT tại Công ty X đến tháng 03/2013 được 4 năm, ông A chấm dứt HĐLĐ với công ty X và chốt sổ đến hết tháng 4/2013.

  Ông A chuyển sang làm việc tại công ty Y và tham gia BHYT tiếp tục từ tháng 5/2014. Như vậy tính thời gian đóng BHYT của ông A ở 2 công ty được trên 5 năm liên tục.

  Tuy nhiên trong thẻ BHYT được cấp khi làm việc tại công ty Y sẽ không có ghi chú thời gian đóng BHYT 5 năm liên tục. Do đó ông A sẽ không được hưởng 100% chi phí khàm chữa bệnh.

  Vậy có cách nào để cơ quan BH cấp thẻ BHYT có xác nhận đã đóng trên 5 năm liên tục? 

   
  Báo quản trị |  
 • #380773   24/04/2015

  honhu
  honhu
  Top 100
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/01/2015
  Tổng số bài viết (738)
  Số điểm: 33013
  Cảm ơn: 86
  Được cảm ơn 850 lần


  lacvietgroup viết:

  Người tham gia BHYT từ 5 năm liên tục trở lên: 

  - Ông A tham gia BHYT tại Công ty X đến tháng 03/2013 được 4 năm, ông A chấm dứt HĐLĐ với công ty X và chốt sổ đến hết tháng 4/2013.

  Ông A chuyển sang làm việc tại công ty Y và tham gia BHYT tiếp tục từ tháng 5/2014. Như vậy tính thời gian đóng BHYT của ông A ở 2 công ty được trên 5 năm liên tục.

  Tuy nhiên trong thẻ BHYT được cấp khi làm việc tại công ty Y sẽ không có ghi chú thời gian đóng BHYT 5 năm liên tục. Do đó ông A sẽ không được hưởng 100% chi phí khàm chữa bệnh.

  Vậy có cách nào để cơ quan BH cấp thẻ BHYT có xác nhận đã đóng trên 5 năm liên tục? 

  Chào bạn,

  Trường hợp này bạn lập hồ sơ theo phiếu GNHS 402 và gừi kèm các thẻ BHYT cũ (bản photo) hoặc giấy xác nhận tham gia BHYT ở nơi khác nộp tại cơ quan BHXH nơi đang tham gia BHYT để được đổi lại thẻ.

   
  Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn honhu vì bài viết hữu ích
  lacvietgroup (25/04/2015) KIEUTIEN1401 (08/05/2015) DiepLeSa (05/01/2016)
 • #380947   25/04/2015

  Người tham gia BHYT từ 5 năm liên tục trở lên: Xác định khi đi khám bệnh? ,có khi nào người tham gia BHYT giữ thẻ ...

   
  Báo quản trị |  
 • #381818   05/05/2015

  Trái tuyến: 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ 01/01/2016.

  tùy thuộc vào từng đối tượng chứ đâu phải tất cả mọi người? 

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn talktothuong vì bài viết hữu ích
  KIEUTIEN1401 (08/05/2015)
 • #381820   05/05/2015

  honhu
  honhu
  Top 100
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/01/2015
  Tổng số bài viết (738)
  Số điểm: 33013
  Cảm ơn: 86
  Được cảm ơn 850 lần


  talktothuong viết:

  Trái tuyến: 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ 01/01/2016.

  tùy thuộc vào từng đối tượng chứ đâu phải tất cả mọi người? 

  Tại bệnh viện tuyến huyện thì được nha bạn. Khi nãy bài đăng của mình có chút thiếu sót, cảm ơn bạn 

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn honhu vì bài viết hữu ích
  KIEUTIEN1401 (08/05/2015)
 • #382285   08/05/2015

  KIEUTIEN1401
  KIEUTIEN1401

  Female
  Sơ sinh

  An Giang, Việt Nam
  Tham gia:17/10/2012
  Tổng số bài viết (16)
  Số điểm: 180
  Cảm ơn: 27
  Được cảm ơn 3 lần


  cho mình hỏi: chị mình mua BHYT tại BV Hùng VƯơng tp. HCM , nhưng muốn sinh e bé tại BV Hạnh Phúc (bv tư) tại TP Long Xuyên của tỉnh An Giang. vậy thì mức thanh toán BHYT như thế nào?

  Xin cảm ơn

   
  Báo quản trị |  
 • #382288   08/05/2015

  honhu
  honhu
  Top 100
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/01/2015
  Tổng số bài viết (738)
  Số điểm: 33013
  Cảm ơn: 86
  Được cảm ơn 850 lần


  KIEUTIEN1401 viết:

  cho mình hỏi: chị mình mua BHYT tại BV Hùng VƯơng tp. HCM , nhưng muốn sinh e bé tại BV Hạnh Phúc (bv tư) tại TP Long Xuyên của tỉnh An Giang. vậy thì mức thanh toán BHYT như thế nào?

  Xin cảm ơn

  Chào bạn,

  Trường hợp cửa chị bạn thuộc trường hợp khám trái tuyến ở tuyến tỉnh thì sẽ mức thánh toán BHYT là 60%. 

  Còn trường hợp cấp cứu, cần hỗ trợ gấp thì sẽ như mức hưởng đúng tuyến.

   
  Báo quản trị |  
 • #382339   08/05/2015

  thohongoc
  thohongoc

  Female
  Sơ sinh

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:27/03/2015
  Tổng số bài viết (33)
  Số điểm: 435
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 2 lần


  Mình cũng dang rất phân vân về cái BHYT này.

  Mình ở Đà nẵng, đang mang thai; việc sinh con không đúng bệnh viện mình đã đóng BH thì có được hưởng chế độ bảo hiểm không?

  Vì bảo hiểm của mình thuộc bệnh viên tuyến quận;

  Mà do là con đầu nên mình muốn sinh tại bệnh viện sản nhi của thành phố. Việc sinh ở đây tính là trái tuyến hay vượt tuyến. Và có được hưởng chế độ bảo hiểm không. và chế độ bảo hiểm được hưởng như thế nào?.

  Mong nhận được câu trả lời.

   
  Báo quản trị |  
 • #389333   25/06/2015

  honhu
  honhu
  Top 100
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/01/2015
  Tổng số bài viết (738)
  Số điểm: 33013
  Cảm ơn: 86
  Được cảm ơn 850 lần


  thohongoc viết:

  Mình cũng dang rất phân vân về cái BHYT này.

  Mình ở Đà nẵng, đang mang thai; việc sinh con không đúng bệnh viện mình đã đóng BH thì có được hưởng chế độ bảo hiểm không?

  Vì bảo hiểm của mình thuộc bệnh viên tuyến quận;

  Mà do là con đầu nên mình muốn sinh tại bệnh viện sản nhi của thành phố. Việc sinh ở đây tính là trái tuyến hay vượt tuyến. Và có được hưởng chế độ bảo hiểm không. và chế độ bảo hiểm được hưởng như thế nào?.

  Mong nhận được câu trả lời.

  Chào bạn,

  Trường hợp cửa bạn thuộc trường hợp khám trái tuyến ở tuyến tỉnh thì sẽ mức thánh toán BHYT là 60%. 

  Còn nếu là cấp cứu, cần hỗ trợ gấp thì sẽ như mức hưởng đúng tuyến.

   
  Báo quản trị |  
 • #387844   15/06/2015

  caotriqn
  caotriqn

  Male
  Sơ sinh

  Quảng Ngãi, Việt Nam
  Tham gia:17/10/2012
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  tham gia BHYT tự nguyện giống nhau và khác BHYT bắt buộc như thế nào? (Văn bản nào hướng dẫn)

  'Người tham gia bảo hiểm y tế liên tục kể từ lần thứ hai trở đi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước;' (điểm b, khoản 3 Điều 16 luật số 46.2014.QH13) thuộc khoảng nào trong điều 12 của luật này?

  Cập nhật bởi caotriqn ngày 15/06/2015 02:26:57 CH Cập nhật bởi caotriqn ngày 15/06/2015 08:57:55 SA
   
  Báo quản trị |  
 • #387856   15/06/2015

  honhu
  honhu
  Top 100
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/01/2015
  Tổng số bài viết (738)
  Số điểm: 33013
  Cảm ơn: 86
  Được cảm ơn 850 lần


  Bây giờ thì BHYT đều là bắt buộc, tuy nhiên đối với hộ gia đình thì vẫn đang khuyến khích người dân mua theo lộ trình. Còn những người lao động, cán bộ công nhân viên chức, học sinh sinh viên thì phải tham gia tại cơ quan, trường học hết.

   
  Báo quản trị |  
 • #388620   19/06/2015

  Thaolawyer92
  Thaolawyer92

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:23/11/2011
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 70
  Cảm ơn: 20
  Được cảm ơn 0 lần


  Em chào anh,

  Theo em thấy còn thiếu trong trường hợp chuyển tuyến điều trị (BV tỉnh - BV trung ương), tuy nhiên người này phải đi tái khám nhiều lần theo yêu cầu của bệnh viện tuyến trên. Như vậy, việc tái khám có được hưởng BHYT hay không ? 

  Thảo 

   

   
  Báo quản trị |  
 • #389334   25/06/2015

  honhu
  honhu
  Top 100
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/01/2015
  Tổng số bài viết (738)
  Số điểm: 33013
  Cảm ơn: 86
  Được cảm ơn 850 lần


  thao_echcon viết:

  Em chào anh,

  Theo em thấy còn thiếu trong trường hợp chuyển tuyến điều trị (BV tỉnh - BV trung ương), tuy nhiên người này phải đi tái khám nhiều lần theo yêu cầu của bệnh viện tuyến trên. Như vậy, việc tái khám có được hưởng BHYT hay không ? 

  Thảo 

   

  Chào bạn, 

  Mình nghĩ trường hợp bạn mới là trái tuyến (vượt tuyến) mình tổng hợp ở khung thứ 2 

   
  Báo quản trị |  
 • #388637   19/06/2015

  thohongoc
  thohongoc

  Female
  Sơ sinh

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:27/03/2015
  Tổng số bài viết (33)
  Số điểm: 435
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 2 lần


  Mình  còn nghe nhiều ngườinói. trong trường hợp nhập viên gấp do đau để, thì họ vẫn tính bảo hiểm đúng tuyến cho mình do thuộc trường hợp cấp cứu.

  Mong diễn đàn Luật  nói rõ thêm về việc  sử dụng bảo hiểm trong thai sản giúp ạ?

   
  Báo quản trị |  
 • #389335   25/06/2015

  honhu
  honhu
  Top 100
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/01/2015
  Tổng số bài viết (738)
  Số điểm: 33013
  Cảm ơn: 86
  Được cảm ơn 850 lần


  thohongoc viết:

  Mình  còn nghe nhiều ngườinói. trong trường hợp nhập viên gấp do đau để, thì họ vẫn tính bảo hiểm đúng tuyến cho mình do thuộc trường hợp cấp cứu.

  Mong diễn đàn Luật  nói rõ thêm về việc  sử dụng bảo hiểm trong thai sản giúp ạ?

  Chào bạn,

  Đúng là trường hợp cấp cứu, cần điều trị gấp thì sẽ được hưởng như bảo hiểm đúng tuyến. Mình có ghi ở cột thứ 2 trong bài viết.

   
  Báo quản trị |  
 • #389318   25/06/2015

  Heohimhip
  Heohimhip

  Sơ sinh

  Vĩnh Phúc, Việt Nam
  Tham gia:25/06/2015
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Anh ( chị ) cho em hỏi một chút ạ, em đang đăng ký bảo hiểm y tế tại bệnh viên 19-8 , nếu bây giờ em về quê mổ chân tại bệnh viện đa khoa Phúc Yên của tỉnh Vĩnh Phúc thì có được hưởng bảo hiểm y tế ở bệnh viện này không ak? và nếu được hưởng thì khoảng bao nhiêu % ạ? 

  Rất mong các anh chị giúp đỡ. 

  Cảm ơn các anh chị nhiều ạ!

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Heohimhip vì bài viết hữu ích
  phuctranvan1992 (08/07/2015)