MỨC HƯỞNG BẢO HIỂM Y TẾ ĐÚNG TUYẾN, TRÁI TUYẾN, CHUYỂN TUYẾN

Chủ đề   RSS   
 • #378833 13/04/2015

  honhu
  Top 100
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/01/2015
  Tổng số bài viết (738)
  Số điểm: 33013
  Cảm ơn: 86
  Được cảm ơn 850 lần


  MỨC HƯỞNG BẢO HIỂM Y TẾ ĐÚNG TUYẾN, TRÁI TUYẾN, CHUYỂN TUYẾN

  Bài viết này sẽ tổng hợp, so sánh cho các bạn về các trường hợp hưởng BHYT, mức hưởng % theo từng trường hợp.

   

  I. Đối tượng tham gia BHYT:

  1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

  a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

  b) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

   

  2. Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, bao gồm:

  a) Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

  b) Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng;

  c) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng;

  d) Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

   

  3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

  a) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;

  b) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

  c) Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

  d) Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;

  đ) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;

  e) Trẻ em dưới 6 tuổi;

  g) Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;

  h) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

  i) Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;

  k) Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại điểm i khoản này;

  l) Thân nhân của các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

  m) Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật;

  n) Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

   

  4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

  a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

  b) Học sinh, sinh viên.

   

  5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.

   

  II. Mức hưởng BHYT:

  BHYT đúng tuyến

  BHYT trái tuyến

  BHYT chuyển tuyến

  - Hưởng 100% đối với các trường hợp:

  + Đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3.

  +  Chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã.

  + Người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

   

  - Hưởng 95% đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4

   

  -  Hưởng 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Hưởng 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương.

  - Hưởng 60% chi phí điều trị nội trú từ 01/01/2015 đến 31/12/2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ 01/01/2021 trong phạm vi cả nước tại bệnh viện tuyến tỉnh;

  - Hưởng 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ 01/01/2015 đến 31/12/2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ 01/01/2016 tại bệnh viện tuyến huyện.

  Như vậy, trường hợp điều trị ngoại trú vượt tuyến sẽ KHÔNG được hưởng BHYT

   

  Trường hợp cấp cứu, người tham gia bảo hiểm y tế được khám bệnh, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào và được hưởng BHYT như đúng tuyến

   

  Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và có mức hưởng theo đúng tuyến

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh chuyển tuyến điều trị, có  hồ sơ chuyển viện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hợp lệ thì:

  - Hưởng 100% đối với các trường hợp:

  + Đối tượng quy định tại các Điểm d, e, g, h và Điểm i Khoản 3

  + Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát; trẻ em dưới 6 tuổi;

  + Chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

  + Chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở;

  + Người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục tính từ thời điểm người đó tham gia bảo hiểm y tế đến thời điểm đi khám bệnh, chữa bệnh và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh lũy kế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, tính từ thời điểm tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

   

  - Hưởng 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 2, Điểm k Khoản 3 và Điểm a Khoản 4

   

  - Hưởng 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

   

   

   

  Cập nhật bởi HuyenVuLS ngày 05/05/2015 11:38:01 SA
   
  451225 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

3 Trang <123>
Thảo luận
 • #389336   25/06/2015

  honhu
  honhu
  Top 100
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/01/2015
  Tổng số bài viết (738)
  Số điểm: 33013
  Cảm ơn: 86
  Được cảm ơn 850 lần


  Heohimhip viết:

  Anh ( chị ) cho em hỏi một chút ạ, em đang đăng ký bảo hiểm y tế tại bệnh viên 19-8 , nếu bây giờ em về quê mổ chân tại bệnh viện đa khoa Phúc Yên của tỉnh Vĩnh Phúc thì có được hưởng bảo hiểm y tế ở bệnh viện này không ak? và nếu được hưởng thì khoảng bao nhiêu % ạ? 

  Rất mong các anh chị giúp đỡ. 

  Cảm ơn các anh chị nhiều ạ!

  Chào bạn

  Theo mình thì nếu việc mổ chân của bạn nếu do bệnh viện 19-8 không đủ khả năng thực hiện và làm giấy chuyển thì bạn được hưởng theo phần "Chuyển viện", còn không thì sẽ theo phần "Trái tuyến".

   
  Báo quản trị |  
 • #389356   25/06/2015

  thohongoc
  thohongoc

  Female
  Sơ sinh

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:27/03/2015
  Tổng số bài viết (33)
  Số điểm: 435
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 2 lần


  Cám ơn những câu trả lời về thắc mắc của mình. 

   
  Báo quản trị |  
 • #397323   22/08/2015

  thaithetramy
  thaithetramy

  Sơ sinh

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:22/08/2015
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Anh ( Chị ) cho Tôi hỏi .
  Hiện Tôi có thẻ bảo hiểm nghèo ở quê miền trung cấp.Nhưng Tôi lại làm việc tại Biên Hòa Đồng Nai. Nếu Tôi đi khám bệnh với thẻ bảo hiểm nghèo thì sẽ như thế nào ạ ? có phải là trái tuyến không ạ ? và dc hưởng bao nhiêu % hay không dc hưởng gì à ? Mong anh ( chị ) tháo gở dùm Tôi.Tôi chân thành cảm ơn nhiều.

  Cập nhật bởi thaithetramy ngày 22/08/2015 08:55:21 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #398689   05/09/2015

  Chào các bạn.

  Các anh/chị cho tôi hỏi rõ mục c, khoản 1, điều 22 của luật sửa đổi bổ sung luật bảo hiểm y tế ( luật số 46/2014/QH13) 

  có quy định:

  Vì chú tôi đang cấp cứu ( hôn mê) đã gần tuần và đang trong bệnh viện.

  Chú tôi là cán bộ xã, đóng bảo hiểm được 10 năm tròn.

  Hiện tại tôi đang đi làm thủ tục cho chú và tôi tìm hiểu chế độ BHYT cho chú 

  tôi có đọc luật sửa đổi bổ sung và đang băn khoăn về điều trên trích dẫn.

  Mong được sự tư vấn của các anh chị trong diễn đàn luật.

  Trân trọng cảm ơn./.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #405546   06/11/2015

  mathuynb
  mathuynb
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Ninh Bình, Việt Nam
  Tham gia:22/10/2010
  Tổng số bài viết (151)
  Số điểm: 2381
  Cảm ơn: 14
  Được cảm ơn 15 lần


  Xin hỏi về mức hưởng bảo hiểm khi sinh

  Tôi đăng ký KCB tại trạm y tế phường tại tp Cẩm Phả Quảng Ninh. Khi sinh tôi về sinh tại Bệnh viện sản nhi Tỉnh Ninh Bình. Vậy tôi có được hưởng bảo hiểm y tế không. Nếu có là bao hiêm %? Xin vui lòng cho biết điều luật quy định. Xin cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả lời.

  Để gió cuốn đi ...

   
  Báo quản trị |  
 • #410671   22/12/2015

  honhu
  honhu
  Top 100
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/01/2015
  Tổng số bài viết (738)
  Số điểm: 33013
  Cảm ơn: 86
  Được cảm ơn 850 lần


  mathuynb viết:
  Tôi đăng ký KCB tại trạm y tế phường tại tp Cẩm Phả Quảng Ninh. Khi sinh tôi về sinh tại Bệnh viện sản nhi Tỉnh Ninh Bình. Vậy tôi có được hưởng bảo hiểm y tế không. Nếu có là bao hiêm %? Xin vui lòng cho biết điều luật quy định. Xin cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả lời.

   

  Chào bạn,

  Trường hợp cửa chị bạn thuộc trường hợp khám trái tuyến ở tuyến tỉnh thì sẽ mức thánh toán BHYT là 60%. 

  Còn trường hợp cấp cứu, cần hỗ trợ gấp thì sẽ như mức hưởng đúng tuyến.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn honhu vì bài viết hữu ích
  mathuynb (18/08/2016)
 • #406628   15/11/2015

  Vậy em hỏi e đăng ký ở bệnh viện xuống trạm y tế khám thì được tính thế nào ạ.

   
  Báo quản trị |  
 • #412099   04/01/2016

  Vậy các bác cho em hỏi. Ở quê em khi mua bảo hiểm theo hộ gia đình thì người ta không cho chọn đăng ký ở tuyến huyện mà lại đăng ký ở tuyến xã thì theo luật mới có cần xin giấy giới thiệu ở xã khi muốn xuống bv huyện khám không nhỉ.

   
  Báo quản trị |  
 • #412249   05/01/2016

  DiepLeSa
  DiepLeSa

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/04/2013
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Vui lòng cho em hỏi, em đọc mà có cái chưa rõ

  Khoản 3 Mục C điều 22

  “Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

  1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

  c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

   

  Như vầy ví dụ em đăng ký BHYT tại TPHCM thì chữa bệnh ở TTYT huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì cả ngoại trú lẫn nội trú vẫn được hưởng 100% ạ?

  trong điều kiện không, em có đăng ký lại nơi khám chữa bệnh được không ạ và phải liên hệ Cơ quan BHXH để giải quyết ah?

  Em cám ơn anh chị nhiều

  Cập nhật bởi DiepLeSa ngày 05/01/2016 04:34:58 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #412266   05/01/2016

  DiepLeSa
  DiepLeSa

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/04/2013
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Làm ơn cho em hỏi câu hỏi trên với ạ Khoản 3 mục C Điều 22,

   

  em gọi lên BH cả ngày mà toàn kẹt máy

   

  Nửa năm trời không cập nhật mà Bảo hiểm thay đổi nhiều quá, chưa kể sắp tới viện phí tăng nữa, thuốc men điều trị chuyên môn trình độ thì không đổi, có phí tổn là tăng lũy tiến thôi. Tiền lương tăng nhỏ giọt, sắp tới BHXH còn tăng. Ôi.

   

  Cập nhật bởi DiepLeSa ngày 05/01/2016 08:48:03 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #415235   03/02/2016

  Cho em hỏi chút vs ạ! Em đăng ký bảo hiểm y tế ở tuyến trung ương, em về quê chơi, bị đau bụng phải nằm viện mấy ngày, như vậy là em khám, chữa bệnh trái tuyến. Em sẽ được hưởng tiền bảo hiểm bn %? 100% hay 40%? Bệnh viện trả lời là em không được hưởng? 

   
  Báo quản trị |  
 • #420841   06/04/2016

  lienhp123
  lienhp123

  Sơ sinh

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2016
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  - Hưởng 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ 01/01/2015 đến 31/12/2015;100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ 01/01/2016 tại bệnh viện tuyến huyện.

  Như vậy, trường hợp điều trị ngoại trú vượt tuyến sẽKHÔNG được hưởng BHYT


  Tôi k hiểu vấn đề này cho lắm nên tôi xin hỏi luật hưởng chế độ bảo hiểm tôi mua bảo hiểm tuyến tỉnh bệnh viên 203 nhưng này tôi vượt tuyến lên trung ương khám bệnh thì tôi có được hưởng chế độ bảo hiểm gì k 

   
  Báo quản trị |  
 • #429318   28/06/2016

  honhunho
  honhunho

  Sơ sinh

  Thừa Thiên Huế, Việt Nam
  Tham gia:28/06/2016
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chị cho em hỏi là:Bảo hiểm của bố đăng kí tại bệnh viện huyện nhưng khi bố em bị đau đi cấp cứu và nằm viện để điều trị thì tại bệnh viện tỉnh thì có được thanh toán bảo hiểm không ạ? Và nếu có thì được thanh toán bao nhiêu phần trăm ạ? Em cám ơn Chị.

   
  Báo quản trị |  
 • #433911   18/08/2016

  nguyenlinh1926
  nguyenlinh1926

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:18/08/2016
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  cho em hỏi em đăng ký bảo hiểm y tê ở bệnh viện y học cổ truyền Hà Đông. em muốn sinh ở bệnh viện 103 thì em được hưởng bảo hiểm thế nào ạ? Em cám ơn ạ!

   
  Báo quản trị |  
 • #433916   18/08/2016

  ta.luatsaoviet
  ta.luatsaoviet
  Top 150
  Male
  Lớp 6

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:14/12/2015
  Tổng số bài viết (625)
  Số điểm: 7879
  Cảm ơn: 88
  Được cảm ơn 297 lần


  nguyenlinh1926 viết:

  cho em hỏi em đăng ký bảo hiểm y tê ở bệnh viện y học cổ truyền Hà Đông. em muốn sinh ở bệnh viện 103 thì em được hưởng bảo hiểm thế nào ạ? Em cám ơn ạ!

  Chào bạn, 

  Trường hợp này cần có giấy chuyển viện từ Y học cổ truyền hà đông -> quân y 103 thì được giải quyết 80%. Nếu không thì được hưởng 40% thôi bạn nhé.
   
  Báo quản trị |  
 • #434681   28/08/2016

  yhanzuii
  yhanzuii

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:28/08/2016
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chào anh chị ban quản trị. em là Sinh Viên và trong suốt gần 20 năm đi học em đều đóng BHYT nhưng tại sao trên thẻ BHYT của em không có dòng chữ sử dụng 5 năm liên tiếp ạ. em cảm ơn.

   
  Báo quản trị |  
 • #451526   12/04/2017

  quocvietphoto
  quocvietphoto

  Sơ sinh

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:12/04/2017
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Anh chị cho mình hỏi. Mình đăng kí BHYT ở bệnh viên đa khoa Mỹ phước huyện bến cát Bình DươngMà mình tự ý đi khám ở bệnh viện y dược dân tộc ở quận tân bình HCM thì có được thanh toán phí BHYT không, Nếu được là bao nhiêu phần trăm.

  xin cảm ơn

   

   
  Báo quản trị |  
 • #453042   05/05/2017

  Tôi muốn khám bệnh ở tuyến Trung ương (TP. HCM) vì bảo hiểm thì ở tỉnh tây Ninh. vậy chi phí khám bệnh ở Tp. HCM phải đóng bao nhiêu %, 

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #458556   23/06/2017

  vothai1987
  vothai1987

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/06/2017
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  dạ làm ơn cho em hỏi e tham gia bảo hiểm y tế đa 3 năm .em ỡ Tiền Giang .em 30t.làm nghề buôn bán.em bị viêm gan c em muốn điều trị ỡ bv Tỉnh Tiêng Giang mà không khám quá bv huyện thì có coi là trái tuyến kg?và nếu vậy bảo hiểm sẻ trả cho em bao nhiu % ạ? nếu em khám đúng tuyến thì bảo hiểm sẻ trả bao nhiu % ỡ huyện và báo nhìu % ỡ bv tỉnh tiền giang ạ?

   
  Báo quản trị |  
 • #505264   21/10/2018

  Mình có một thắc là sau năm 2016, Quỹ bảo hiểm y tế sẽ chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh cho người đi khám trái tuyến phải không ạ. Hay chỉ được hưỡng thanh toán 80% chi phí.

   
  Báo quản trị |