MỨC HƯỞNG BẢO HIỂM Y TẾ ĐÚNG TUYẾN, TRÁI TUYẾN, CHUYỂN TUYẾN

Chủ đề   RSS   
 • #378833 13/04/2015

  honhu
  Top 100
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/01/2015
  Tổng số bài viết (738)
  Số điểm: 33013
  Cảm ơn: 86
  Được cảm ơn 850 lần


  MỨC HƯỞNG BẢO HIỂM Y TẾ ĐÚNG TUYẾN, TRÁI TUYẾN, CHUYỂN TUYẾN

  Bài viết này sẽ tổng hợp, so sánh cho các bạn về các trường hợp hưởng BHYT, mức hưởng % theo từng trường hợp.

   

  I. Đối tượng tham gia BHYT:

  1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

  a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

  b) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

   

  2. Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, bao gồm:

  a) Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

  b) Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng;

  c) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng;

  d) Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

   

  3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

  a) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;

  b) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

  c) Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

  d) Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;

  đ) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;

  e) Trẻ em dưới 6 tuổi;

  g) Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;

  h) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

  i) Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;

  k) Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại điểm i khoản này;

  l) Thân nhân của các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

  m) Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật;

  n) Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

   

  4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

  a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

  b) Học sinh, sinh viên.

   

  5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.

   

  II. Mức hưởng BHYT:

  BHYT đúng tuyến

  BHYT trái tuyến

  BHYT chuyển tuyến

  - Hưởng 100% đối với các trường hợp:

  + Đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3.

  +  Chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã.

  + Người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

   

  - Hưởng 95% đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4

   

  -  Hưởng 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Hưởng 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương.

  - Hưởng 60% chi phí điều trị nội trú từ 01/01/2015 đến 31/12/2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ 01/01/2021 trong phạm vi cả nước tại bệnh viện tuyến tỉnh;

  - Hưởng 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ 01/01/2015 đến 31/12/2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ 01/01/2016 tại bệnh viện tuyến huyện.

  Như vậy, trường hợp điều trị ngoại trú vượt tuyến sẽ KHÔNG được hưởng BHYT

   

  Trường hợp cấp cứu, người tham gia bảo hiểm y tế được khám bệnh, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào và được hưởng BHYT như đúng tuyến

   

  Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và có mức hưởng theo đúng tuyến

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh chuyển tuyến điều trị, có  hồ sơ chuyển viện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hợp lệ thì:

  - Hưởng 100% đối với các trường hợp:

  + Đối tượng quy định tại các Điểm d, e, g, h và Điểm i Khoản 3

  + Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát; trẻ em dưới 6 tuổi;

  + Chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

  + Chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở;

  + Người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục tính từ thời điểm người đó tham gia bảo hiểm y tế đến thời điểm đi khám bệnh, chữa bệnh và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh lũy kế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, tính từ thời điểm tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

   

  - Hưởng 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 2, Điểm k Khoản 3 và Điểm a Khoản 4

   

  - Hưởng 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

   

   

   

  Cập nhật bởi HuyenVuLS ngày 05/05/2015 11:38:01 SA
   
  451244 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

3 Trang <123
Thảo luận
 • #546359   18/05/2020

  Ngan1002
  Ngan1002

  Female
  Sơ sinh

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:18/05/2020
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Nghỉ bảo hiểm y tế

  Em có một vài thắc mắc: em nghỉ bảo hiểm y tế nội trú 6 ngày từ ngày 19/4 đến ngày 24/4, khi xuất viện em được nghỉ ngoại trú thêm 10 ngày nữa. Bảo hiểm xã hội chi trả cho em 8 ngày, tức là chỉ tính theo số ngày công mà em nghỉ, như thế thì có đúng không ạ?. Theo như em nhớ là bảo hiểm sẽ chi trả nghỉ bảo hiểm hiểm y tế bao gồm luôn cả ngày lễ và chủ nhật và như thế thì em phải được chi trả tất cả là 16 ngày. Có đúng không ạ?

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Ngan1002 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (19/05/2020)
 • #546366   18/05/2020

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14964)
  Số điểm: 100000
  Cảm ơn: 3504
  Được cảm ơn 5366 lần
  SMod

  Ngan1002: BHXH không trả tiền ngày chủ nhật đâu bạn ơi

   
  Báo quản trị |  
 • #552514   23/07/2020

  Lucynguyen1995
  Lucynguyen1995

  Sơ sinh

  Kiên Giang, Việt Nam
  Tham gia:23/07/2020
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Bảo hiểm y tế

  Cho hỏi, 1 bệnh nhân được chẩn đoán suy thận mãn, cần tái khám hàng tháng ở phòng ngoại trú của khoa nội thận để theo dõi, xét nghiệm, dùng thuốc tạo máu, có bhyt nơi kcbbđ ở ttyt huyện vĩnh thạnh, hiện tại người nhà muốn cho bệnh nhân làm hồ sơ để tái khám ở bv đa khoa tỉnh kiên giang thì phải làm như thế nào để được hưởng bhyt?

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Lucynguyen1995 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (24/07/2020)
 • #555833   27/08/2020

  Cho em hỏi về vấn đề tiền giường của bảo hiểm và giường yêu cầu khi nằm viện với ạ. Nếu bảo hiểm của người nằm viện được hưởng 80% chi phí tiền giường bảo hiểm nhưng bệnh nhân muốn nằm giường yêu cầu thì sẽ phải thanh toán tiền giường yêu cầu và có được trừ 80% tiền giường bảo hiểm không hay phải cộng thêm cả 20% chi phí giường bảo hiểm ạ? Và có quy định riêng về cách thanh toán chi phí giường bệnh đối với mỗi bệnh viện khác nhau ko ạ? 

  Hãy tư vấn giúp em, em cảm ơn ạ

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn luutrungkien080797@outlook.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/08/2020)
 • #559783   01/10/2020

  ANH/CHỊ cho em hỏi., em sinh em bé đúng tuyến tại bệnh viện ngày 20/09/2020, vừa nghỉ việc tại cty ngày 01/09/2020. Vậy chi phí của em của em BH chịu 100% hay chỉ 80% thôi ạ? Em xin chân thành cảm ơn

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn trieuphuong90 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/10/2020)
 • #568010   22/02/2021

  Quyền lợi bhyt

  Anh chị cho hỏi khám điều trị ngoại tuyến trung ương đúng tuyến bhyt thanh toán bao nhiêu phần trăm

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn sangyeu vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (22/02/2021)