Hợp đồng lao động xác định thời hạn được giao kết tối đa bao nhiêu lần?

Chủ đề   RSS   
 • #600820 29/03/2023

  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (419)
  Số điểm: 3220
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 51 lần


  Hợp đồng lao động xác định thời hạn được giao kết tối đa bao nhiêu lần?

  Tình huống đặt ra: Hiện tại chị muốn giao kết hợp đồng xác định thời hạn là 3 năm với nhân viên kỹ thuật bên công ty chị. Cho chị hỏi có thể giao kết hợp đồng xác định thời hạn bao nhiêu lần?

  Theo Khoản 1 và Điểm c Khoản 2 Điều 20 Bộ Luật lao động 2019 có quy định như sau:

  “Điều 20. Loại hợp đồng lao động

  1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

  a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

  b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

  2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

  [...]

  c) Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này.[...]”

  => Theo đó, pháp luật có quy định khi hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn mà hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn nữa thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn (Trừ các trường hợp người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 Bộ Luật lao động 2019)

  Như vậy, khi công ty Chị ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn là 3 năm (36 tháng) với người lao động thì khi hết thời hạn đó, công ty chỉ ký kết thêm một lần hợp đồng xác định thời hạn 36 tháng mà thôi (Tức là chỉ được ký kết 2 lần hợp đồng xác định thời hạn). Sau đó thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn Chị nhé.

   
   
  116 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #601099   30/03/2023

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp rất hữu ích. Về nguyên tắc đúng là nếu người lao động duy trì mối quan hệ lao động liên tục với người sử dụng lao động thì chỉ được giao kết hai lần hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Tuy nhiên, theo quan điểm của mình các đơn vị vẫn có thể hực hiện việc ký hai lần hợp đồng xác định thời hạn sau đó chấm dứt hợp đồng lao động giải quyết hết các chế độ đến lúc hai bên được xác định là không còn mối liên kết ràng buộc nào với nhau thì có thể nhận lại người lao động vào làm và có thể ký lại hợp đồng lao động xác định thời hạn thêm 2 lần nữa. Và cứ liên tiếp như vậy nếu đơn vị chỉ muốn ký hợp đồng xác định thời hạn. 

   
  Báo quản trị |  
 • #601123   31/03/2023

  banhquecute
  banhquecute
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:29/05/2022
  Tổng số bài viết (304)
  Số điểm: 2840
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Hợp đồng lao động xác định thời hạn được giao kết tối đa bao nhiêu lần?

  Cảm ơn những thông tin hữu ích mà tác giả đã chia sẻ. Pháp luật hiện hành quy định chỉ được ký hợp đồng lao động có thời hạn (xác định thời hạn) tối đa hai lần. Tuy nhiên, có những trường hợp được ký hợp đồng lao động có thời hạn nhiều lần, cụ thể:

  - Hợp đồng lao động với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước;

  - Hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi;

  - Hợp đồng lao động với người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam; -

   Phải gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ cho người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn hợp đồng lao động.

   

   
  Báo quản trị |