15 Trang <123456>»

Chuyên mục: Nghiệp vụ chuyên ngành   RSS RSS

Nghiệp vụ các nghề như Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư....
CHỦ ĐỀ LỌC CHỦ ĐỀ: PHẢN HỒI LƯỢT XEM TIN NHẮN CUỐI
Các chủ đề khác

Theo Nghị định 52/2024/NĐ-CP: Khi nào tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt bị phong toả?

Người gởi Thuha0103

00 16
Thuha0103
07/06/2024

Thủ tục cho phép thành lập trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Người gởi Thanhngoc209

00 10
Thanhngoc209
07/06/2024

Trình tự thực hiện cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Người gởi Thanhngoc209

00 10
Thanhngoc209
07/06/2024

5 chuẩn mực quy tắc đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá Việt Nam năm 2024

Người gởi btrannguyen

00 17
btrannguyen
06/06/2024

Những quy tắc đạo đức và chuyên môn về nghề nghiệp thẩm định giá mới nhất

Người gởi thuthaopt20

00 18
thuthaopt20
05/06/2024

Phương tiện đo nào bắt buộc phải thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn

Người gởi btrannguyen

00 35
btrannguyen
01/06/2024

Thủ tục tuyển chọn, giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Người gởi Thanhngoc209

00 10
Thanhngoc209
31/05/2024

Trình tự thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập hằng năm

Người gởi Thanhngoc209

00 23
Thanhngoc209
31/05/2024

Phối hợp hoạt động giữa cảnh sát biển việt nam với cơ quan tổ chức

Người gởi levuban97dn@gmail.com

00 22

Hướng dẫn giáo viên đánh giá chuẩn nghề nghiệp trên phần mềm TEMIS năm 2024

Người gởi btrannguyen

00 1.846
btrannguyen
28/05/2024

Nhân viên dịch vụ bảo vệ phải có đồng phục như thế nào?

Người gởi btrannguyen

00 58
btrannguyen
25/05/2024

Quy định chung về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản

Người gởi levuban97dn@gmail.com

00 48

Quy định về dự trữ và sử dụng thuốc thú y thuộc Danh mục hàng dự trữ quốc gia

Người gởi levuban97dn@gmail.com

00 36

Quy định 145-QĐ/TW: Chế độ bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp mới nhất

Người gởi btrannguyen

00 56
btrannguyen
24/05/2024

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương

Người gởi Thanhngoc209

00 69
Thanhngoc209
23/05/2024

Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Người gởi Thanhngoc209

00 73
Thanhngoc209
23/05/2024

Hướng dẫn bảo quản quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa đúng tiêu chuẩn nhất

Người gởi btrannguyen

00 52
btrannguyen
22/05/2024

Trình tự cho phép thành lập trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Người gởi Thanhngoc209

00 80
Thanhngoc209
16/05/2024

Điều lệ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện nay là gì?

Người gởi levuban97dn@gmail.com

00 42

Các nguyên tắc trong hoạt động thương mại điện tử

Người gởi Thuha0103

00 47
Thuha0103
10/05/2024
15 Trang <123456>»