Có được thử việc khi ký hợp đồng dưới 03 tháng?

Chủ đề   RSS   
 • #580612 23/02/2022

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1629)
  Số điểm: 11169
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 233 lần


  Có được thử việc khi ký hợp đồng dưới 03 tháng?

  Tại Bộ luật Lao động 2019 có nêu:

  "Điều 24. Thử việc

  1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.

  2. Nội dung chủ yếu của hợp đồng thử việc gồm thời gian thử việc và nội dung quy định tại các điểm a, b, c, đ, g và h khoản 1 Điều 21 của Bộ luật này.

  3. Không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng."

  Theo đó, việc có thử việc hay không sẽ do các bên thỏa thuận, pháp luật không bắt buộc phải thử việc. Nếu hai bên có thỏa thuận về thử việc thì thời gian thử việc theo Điều 25 Bộ luật Lao động 2019:

  "Điều 25. Thời gian thử việc

  Thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc và bảo đảm điều kiện sau đây:

  1. Không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

  2. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

  3. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ;

  4. Không quá 06 ngày làm việc đối với công việc khác."

  Hiện hợp đồng lao động dưới 03 tháng cũng xác định là hợp đồng lao động xác định thời hạn và thời hạn thử việc sẽ căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc. Chỉ không được yêu cầu thử việc đối với hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng. Còn hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng trở lên là có thể yêu cầu thử việc. Ví dụ như ký hợp đồng lao động 03 tháng và yêu cầu đối với công việc này trình độ đại học thì thời gian thử việc tối đa là 60 ngày.

   

   
  113 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #580883   27/02/2022

  Có được thử việc khi ký hợp đồng dưới 03 tháng?

  Cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích từ bài viết của bạn. Mĩnh nghĩ rằng thông tin hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng trở lên là có thể yêu cầu thử việc sẽ có rất nhiều người quan tâm và giúp ích cho họ. Hy vọng có thể xem được nhiều bài viết từ bạn. 

   
  Báo quản trị |  
 • #582117   30/03/2022

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1629)
  Số điểm: 11169
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 233 lần


  Có được thử việc khi ký hợp đồng dưới 03 tháng?

  Hiện tại chỉ có 02 loại hợp đồng lao động là hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động không các định thời hạn. Hiện chỉ không được ký hợp đồng thử việc đối với hợp đồng lao động dưới 01 tháng. Còn trường hợp ví dụ như ký hợp đồng lao động xác định thời hạn là 02 tháng đối với công việc yêu cầu trình độ đại học thì vẫn có thể ký hợp đồng thử việc 02 tháng.

   
  Báo quản trị |