Cách tính lương làm việc ngày lễ.

Chủ đề   RSS   
 • #104176 20/05/2011

  HUNG1234567

  Male
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:20/05/2011
  Tổng số bài viết (21)
  Số điểm: 510
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 1 lần


  Cách tính lương làm việc ngày lễ.


  Tôi đang làm việc cho một công ty nhà nước. Do tiến độ công trình nên nhân viên phải làm việc cả ngày lễ (ngày giỗ tổ Hùng Vương, 30/04, 01/05). Công ty trả tiền lương làm thêm giờ vào ngày lễ là 200%, còn 100% tiền lương còn lại công ty cho rằng đã được tính trong tiền lương của ngày nghỉ có hưởng lương . Xin hỏi cách tính lương này có đúng với quy định của pháp luật?

  Tôi xin cảm ơn.
   
  50124 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

2 Trang 12>
Thảo luận
 • #104268   21/05/2011

  QuyetQuyen945
  QuyetQuyen945
  Top 50
  Male
  Lớp 11

  Quảng Trị, Việt Nam
  Tham gia:28/10/2010
  Tổng số bài viết (1229)
  Số điểm: 15298
  Cảm ơn: 371
  Được cảm ơn 490 lần


  Chào anh!

  Nếu đúng như anh trình bày thì cơ quan anh tính lương như vậy là không phù hợp với quy định của pháp luật rồi.

  Lương của người lao động làm việc vào các ngày lễ phải được tính bằng 300% lương ngày thường anh ạ.
  Anh có thể tham khảo thêm quy định của BLLD

  Điều 61 viết:

  1- Người lao động làm thêm giờ được trả lương theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm như sau:

  A) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

  B) Vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%;

  C) Vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng  300%.

  Nếu làm thêm giờ vào ban đêm thì còn được trả thêm theo quy định tại khoản 2 Điều này.

  Nếu người lao động được nghỉ bù những giờ làm thêm, thì người sử dụng lao động chỉ phải trả phần tiền chênh lệch so với tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm của ngày làm việc bình thường.

  2- Người lao động làm việc vào ban đêm quy định tại Điều 70 của Bộ luật này, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lươngtính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm vào ban ngày.  ngoài ra anh có thể tham khảo thêm nghị định 114/2002/ND-CP

  Điều 10. viết:
  Việc trả lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm theo Điều 61 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung được quy định như sau:

  1. Nếu trả lương theo thời gian, thì người lao động được trả lương làm thêm giờ khi làm thêm ngoài giờ tiêu chuẩn.

  2. Nếu trả lương theo sản phẩm, lương khoán, thì người lao động được trả lương làm thêm giờ khi người sử dụng lao động có yêu cầu làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc làm trong giờ tiêu chuẩn.

  3. Người lao động làm thêm giờ nói tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được trả lương làm thêm giờ theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả của công việc đang làm như sau:

  a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

  b) Vào ngày nghỉ hàng tuần quy định tại Điều 72 của Bộ luật Lao động, ít nhất bằng 200%;

  c) Vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương quy định tại các Điều 73, 74, 75 và 78 của Bộ luật Lao động, ít nhất bằng 300%.

  4. Người lao động làm việc vào ban đêm quy định tại Điều 70 của Bộ luật Lao động, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm vào ban ngày. Nếu làm thêm giờ vào ban đêm, thì người lao động còn được trả tiền lương làm thêm giờ.

  5. Tiền lương trả cho người lao động khi làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm được tính tương ứng với hình thức trả lương quy định tại Điều 7 của Nghị định này

  thân!


  Cập nhật bởi ntdieu ngày 21/05/2011 09:34:26 CH Sửa lại số nghị định. Cập nhật bởi QuyetQuyen945 ngày 21/05/2011 09:54:03 SA
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn QuyetQuyen945 vì bài viết hữu ích
  HUNG1234567 (21/05/2011)
 • #104295   21/05/2011

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14961)
  Số điểm: 99985
  Cảm ơn: 3498
  Được cảm ơn 5364 lần
  SMod

  @ QuyetQuyen945 : Em còn chưa tham khảo các Thông tư hướng dẫn Nghị định 114/2002.

  Thông tư 12/2003/TT-BLĐTBXH đã có hướng dẫn như sau. Như vậy cty của HUNG1234567 đã làm đúng quy định


  2/ Trả lương làm thêm giờ:

  Trả lương khi người lao động làm thêm giờ theo khoản 1, 2 và 3, Điều 10, Nghị định số 114/2002/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:

  a) Đối với lao động trả lương theo thời gian, nếu làm thêm ngoài giờ tiêu chuẩn thì doanh nghiệp phải trả lương làm thêm giờ theo cách tính sau:

  Tiền lương

  làm thêm giờ

  =

  Tiền lương

  giờ thực trả

  x

  150% hoặc 200%

  hoặc 300%

  x

  Số giờ

  làm thêm

  Trong đó:

  - Tiền lương giờ thực trả được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả của tháng mà người lao động làm thêm giờ (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác không có tính chất lương) chia cho số giờ thực tế làm việc trong tháng (không kể số giờ làm thêm) nhưng không quá 208 giờ, đối với công việc có điều kiện lao động, môi trường lao động bình thường hoặc 156 giờ, đối với công việc có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Trường hợp trả lương ngày, thì tiền lương giờ thực trả được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả của ngày làm việc đó (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác không có tính chất lương) chia cho số giờ thực tế làm việc trong ngày (không kể số giờ làm thêm) nhưng không quá 8 giờ, đối với công việc có điều kiện lao động, môi trường lao động bình thường hoặc 6 giờ, đối với công việc có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

  - Mức 150%, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường;

  - Mức 200%, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần quy định tại Điều 72 của Bộ Luật Lao động;

  - Mức 300%, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương (trong mức 300% này đã bao gồm tiền lương trả cho thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương theo điều 73, 74, 75 và 78 của Bộ Luật Lao động);

  - Thời giờ làm thêm được quy định tại Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

  Trường hợp làm thêm giờ nếu được bố trí nghỉ bù những giờ làm thêm thì doanh nghiệp chỉ phải trả phần chênh lệch 50% tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm, nếu làm thêm giờ vào ngày bình thường; 100%, nếu làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần; 200%, nếu làm thêm giờ vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương.


   
  Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn ntdieu vì bài viết hữu ích
  QuyetQuyen945 (21/05/2011) blue_cactus (08/06/2012) mydungvissan (09/10/2013)
 • #104328   21/05/2011

  HUNG1234567
  HUNG1234567

  Male
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:20/05/2011
  Tổng số bài viết (21)
  Số điểm: 510
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 1 lần


  @ntdieu: bạn nghĩ thế nào theo lập luận dưới đây của Luật sư TRỊNH VĂN HIỆP (Văn phòng luật sư Gia Thành)
  Mình muốn bạn có đưa ra chính kiến của  mình sau khi đọc xong đoạn lập luận dưới và hiểu biết của bạn là ngày đấy hưởng lương 300% bao gồm hay ko bao gồm 100% lương trả cho ngày nghỉ đc nhận lương. (hihi sorry vì mình cần một cầu chốt để đưa cho sếp tham khảo- chứ chỉ tranh luân suông thì....)

  "Theo điều 73 BLLĐ đã được sửa đổi, bổ sung quy định “Người lao động (NLĐ) được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương những ngày lễ sau đây:

  - Tết dương lịch: một ngày (ngày 1-1 dương lịch).
  - Tết âm lịch: bốn ngày (một ngày cuối năm và ba ngày đầu năm âm lịch).
  - Ngày giỗ Tổ Hùng Vương: một ngày (ngày 10-3 âm lịch).
  - Ngày chiến thắng: một ngày (ngày 30-4 dương lịch).
  - Ngày quốc tế lao động: một ngày (ngày 1-5 dương lịch).
  - Ngày Quốc khánh: một ngày (ngày 2-9 dương lịch).

  Nếu những ngày nghỉ nói trên trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì NLĐ được nghỉ bù vào ngày tiếp theo.

  Vậy theo quy định tại điều 73 BLLĐ đã được sửa đổi, bổ sung thì vào những ngày lễ, NLĐ đương nhiên được nghỉ làm việc nhưng vẫn được hưởng nguyên lương.

  Điều 61 BLLĐ quy định: “NLĐ làm thêm giờ được trả lương theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm như sau: Vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%. Nếu NLĐ được nghỉ bù những giờ làm thêm thì người sử dụng lao động chỉ phải trả phần chênh lệch so với tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm của ngày làm việc bình thường”.

  Vậy điều 61 BLLĐ hoàn toàn không có quy định NLĐ làm thêm giờ vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, được hưởng lương theo quy định tại điều 61 BLLĐ thì không được hưởng lương theo quy định tại điều 73 BLLĐ.

  Trong khi đó theo quy định tại điều 91 hiến pháp, điều 12 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 quy định chỉ có Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan duy nhất mới có thẩm quyền ban hành nghị quyết để giải thích hiến pháp, luật, pháp lệnh. Nhưng cho đến thời điểm hiện nay UBTVQH hoàn toàn chưa có ban hành nghị quyết để giải thích điều 61, 73 BLLĐ theo cách “Trong mức tiền lương 300% trả cho NLĐ làm thêm giờ vào ngày lễ, đã bao gồm 100% tiền lương của ngày nghỉ có hưởng nguyên lương theo điều 73 BLLĐ”.

  Như vậy theo nội dung điều 61 BLLĐ hoàn toàn không có quy định mức tiền lương ít nhất bằng 300% trả cho NLĐ làm thêm giờ vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, đã bao gồm 100% tiền lương của ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định tại điều 73 BLLĐ. Vậy việc NLĐ được hưởng tiền lương làm thêm giờ theo quy định tại điều 61 BLLĐ hoàn toàn độc lập với việc NLĐ nghỉ làm việc nhưng được hưởng nguyên lương vào những ngày lễ theo quy định tại điều 73 BLLĐ.

  Do đó về nội dung điều 61 BLLĐ chúng ta phải hiểu NLĐ làm thêm giờ vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương thì đương nhiên được hưởng tiền lương làm thêm giờ. Ngoài tiền lương làm thêm giờ theo quy định tại điều 61 BLLĐ thì đương nhiên NLĐ còn được hưởng tiền lương theo quy định tại điều 73 BLLĐ.

  Chính vì vậy, chiếu theo quy định tại điều 73, điều 61 BLLĐ, trường hợp NLĐ làm thêm giờ vào ngày lễ thì ngoài tiền lương được hưởng theo quy định tại điều 73 BLLĐ, đương nhiên NLĐ còn được hưởng thêm tiền lương làm thêm giờ theo đúng quy định tại điều 61 BLLĐ.

  Tuy nhiên theo khoản 2 phần V thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30-5-2003 của Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31-12-2002 của Chính phủ về tiền lương đối với NLĐ làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp có quy định: “Mức 300% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương (trong mức 300% này đã bao gồm tiền lương trả cho thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương theo điều 73, 74, 75 và 78 của BLLĐ)”.

  Do đó vào ngày 1-1 và ngày 10-3 âm lịch, khi các bạn đi làm và được công ty trả tiền lương làm thêm giờ là 200%, 100% tiền lương còn lại công ty giải thích rằng đã được tính trong tiền lương của ngày nghỉ có hưởng lương (nghỉ hay đi làm đều được 100%), chúng tôi cho rằng cách hiểu như trên của công ty chỉ phù hợp với cách hướng dẫn tại thông tư 13 năm 2005 của Bộ LĐ-TB&XH nhưng chưa đúng theo tinh thần quy định tại điều 61, 73 BLLĐ.

  Vì vậy theo quan điểm của chúng tôi, trường hợp NLĐ làm thêm giờ vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương thì được trả lương làm thêm giờ với mức ít nhất bằng 300% theo đơn giá tiền lương công việc đang làm theo đúng quy định tại điều 61 BLLĐ cộng thêm 100% tiền lương trả cho ngày nghỉ được hưởng nguyên lương theo đúng quy định tại điều 73 BLLĐ, như vậy mới đảm bảo được quyền lợi cho NLĐ  đúng theo quy định của BLLĐ.

  Chúng tôi xin dẫn ví dụ cụ thể để bạn tham khảo:

  1. Trường hợp NLĐ đi làm vào ngày lễ theo quy định tại điều 73 BLLĐ đã được sửa đổi, bổ sung, nhưng không được nghỉ bù vào ngày tiếp theo thì tiền lương ngày lễ của NLĐ được tính theo cách tính của công ty bạn như sau:

  Tiền lương làm thêm giờ được trả là 200% cộng thêm 100% tiền lương ngày lễ – ngày nghỉ được hưởng nguyên lương. Vậy tổng tiền lương ngày lễ người được trả là 300%.

  2. Trường hợp NLĐ làm việc ngày lễ nhưng được nghỉ bù vào ngày tiếp theo thì tiền lương NLĐ được tính như sau:

  - Theo quy định tại điều 73 BLLĐ NLĐ vẫn đương nhiên được hưởng lương ngày nghỉ bù.

  - Ngoài ra theo quy định tại điều 61 BLLĐ: “Nếu NLĐ được nghỉ bù những giờ làm thêm thì người sử dụng lao động chỉ phải trả phần chênh lệch so với tiền lương của ngày làm việc bình thường”. Vì vậy tiền lương chênh lệch ngày lễ của NLĐ được tính như sau: 300% – 100% = 200%.

  Như vậy trường hợp NLĐ đi làm ngày lễ nhưng được nghỉ bù vào ngày tiếp theo thì NLĐ được hưởng nguyên 100% tiền lương của ngày nghỉ bù và còn được hưởng thêm tiền lương chênh lệch ngày lễ là 200%. Vậy tổng cộng tiền lương của NLĐ được hưởng là 300%.

  So sánh cách tính lương của hai trường hợp 1 và 2 thì có sự mâu thuẫn. Do đó vào ngày lễ NLĐ đi làm nhưng không được nghỉ bù cũng được tính bằng tiền lương của ngày lễ NLĐ đi làm nhưng được nghỉ bù vào ngày tiếp theo là vô lý.

  Như vậy việc tính tiền lương cho NLĐ đi làm vào ngày lễ theo quy định tại điều 73 BLLĐ đã được sửa đổi, bổ sung như cách tính của công ty bạn thì NLĐ sẽ chọn trường hợp đi làm ngày lễ và được nghỉ bù vào ngày tiếp theo chứ không chọn trường hợp đi làm ngày lễ nhưng không được nghỉ bù vào ngày tiếp theo.

  Luật sư TRỊNH VĂN HIỆP
  (Văn phòng luật sư Gia Thành)"

  Nguồn: http://www.vn-seo.com

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn HUNG1234567 vì bài viết hữu ích
  QuyetQuyen945 (21/05/2011)
 • #104354   21/05/2011

  KhacDuy25
  KhacDuy25
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Lâm Đồng, Việt Nam
  Tham gia:14/11/2010
  Tổng số bài viết (4608)
  Số điểm: 88510
  Cảm ơn: 1530
  Được cảm ơn 1982 lần


  HUNG1234567 viết:

  Do đó vào ngày 1-1 và ngày 10-3 âm lịch, khi các bạn đi làm và được công ty trả tiền lương làm thêm giờ là 200%, 100% tiền lương còn lại công ty giải thích rằng đã được tính trong tiền lương của ngày nghỉ có hưởng lương (nghỉ hay đi làm đều được 100%), chúng tôi cho rằng cách hiểu như trên của công ty chỉ phù hợp với cách hướng dẫn tại thông tư 13 năm 2005 của Bộ LĐ-TB&XH nhưng chưa đúng theo tinh thần quy định tại điều 61, 73 BLLĐ.   Xin chào bạn!
   Đọc qua bài viết trên, tôi không hiểu tại sao lại có thông tư 13 năm 2005 của Bộ LĐ-TB&XH lại hướng dẫn nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31-12-2002 của Chính phủ về tiền lương đối với NLĐ làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp?

   Chỉ có thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30-5-2003 của Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31-12-2002 của Chính phủ về tiền lương đối với NLĐ làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

   Theo quan điểm của tôi: Tinh thần của
   Điều 61 BLLĐ quy định: “NLĐ làm thêm giờ được trả lương theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm như sau: Vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%. Nếu NLĐ được nghỉ bù những giờ làm thêm thì người sử dụng lao động chỉ phải trả phần chênh lệch so với tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm của ngày làm việc bình thường”

   Thì 300%  bao gồm cả 100% lương trả cho ngày nghỉ được nhận lương.
   Ví dụ mức lương quy ra 1 ngày bình thường của bạn là 100.000đ
   Nhưng bạn đi làm vào 1 ngày lễ theo quy đinh tại điều 73 BLLĐ, thì bạn nhận được 300.000đ

   XIn được trao đổi thêm!
   Thân ái!

  "Sông có thể cạn, núi có thể mòn_Song chân lý không bao giờ thay đổi"

   
  Báo quản trị |  
 • #104309   21/05/2011

  baocongdoan
  baocongdoan
  Top 150
  Lớp 4

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (585)
  Số điểm: 5291
  Cảm ơn: 148
  Được cảm ơn 317 lần


   @hung1234567: Cty bạn trả lời và tính lương như vậy là hoàn toàn đúng với quy định của pháp luật LĐ.

  Bạn đọc kỹ phần trả lời của ntd sẽ hiểu.

  After the rain comes the sun!

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn baocongdoan vì bài viết hữu ích
  QuyetQuyen945 (21/05/2011)
 • #104337   21/05/2011

  HUNG1234567
  HUNG1234567

  Male
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:20/05/2011
  Tổng số bài viết (21)
  Số điểm: 510
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 1 lần


  baocongdoan viết:
   @hung1234567: Cty bạn trả lời và tính lương như vậy là hoàn toàn đúng với quy định của pháp luật LĐ.

  Bạn đọc kỹ phần trả lời của ntd sẽ hiểu.

  cảm ơn bạn. Mình đã đọc lại bài của ntd rồi nhưng vẫn còn thắc mắc, bạn làm ơn có thể đọc lại  đánh giá của LS TRỊNH VĂN HIỆP ở trên (mình đã copy vào ấy) và chỉ ra điểm sai trong lập luật của luật sư đc ko. Nhất là phần ví dụ ấy.
  Theo như lập luận của luật sư
  thì người đi làm vào ngày lễ rồi được nghỉ bù và người đi làm vào ngày lễ mà không đc nghỉ bù có thu nhập bằng nhau (300%) như thế là vô lý-mình có hiểu sai không bạn nhỉ.

  một lần nữa cảm ơn bạn và mong có hồi âm sớm
   
  Báo quản trị |  
 • #104317   21/05/2011

  QuyetQuyen945
  QuyetQuyen945
  Top 50
  Male
  Lớp 11

  Quảng Trị, Việt Nam
  Tham gia:28/10/2010
  Tổng số bài viết (1229)
  Số điểm: 15298
  Cảm ơn: 371
  Được cảm ơn 490 lần


  Cảm ơn anh Điều và chị Bảo nhiều lắm, em mắc cái tội " không đọc kỷ hướng dẫn trước khi sử dụng"
   
  Báo quản trị |  
 • #104320   21/05/2011

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14961)
  Số điểm: 99985
  Cảm ơn: 3498
  Được cảm ơn 5364 lần
  SMod

  QQ à, không phải là em "không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng", mà nguyên nhân chính là có nhiều loại hướng dẫn quá, khó mà đọc cho hết được
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ntdieu vì bài viết hữu ích
  QuyetQuyen945 (21/05/2011)
 • #104340   21/05/2011

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14961)
  Số điểm: 99985
  Cảm ơn: 3498
  Được cảm ơn 5364 lần
  SMod

  @ HUNG1234567 : Tôi không phải là luật sư, vì vậy tôi không thể và không muốn có ý kiến tranh luận về luật với một luật sư (cho dù chỉ là comment bài phân tích của 1 luật sư). Tôi chỉ biết rằng Thông tư 12/2003, 13/2003 và 14/2003 đều hướng dẫn với nội dung giống như vậy. Chúng ta là người lao động thì phải làm theo mà thôi.

  Nếu bạn muốn có căn cứ để đưa cho sếp bạn thì bạn cần đưa văn bản quy phạm pháp luật, đó mới là căn cứ chính thống.

  Ý kiến của 1 luật sư, dù đúng hay sai, chỉ là ý kiến cá nhân của luật sư đó, không thể là căn cứ để dựa vào nếu có tranh chấp.
  Cập nhật bởi ntdieu ngày 21/05/2011 04:29:57 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #104351   21/05/2011

  HUNG1234567
  HUNG1234567

  Male
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:20/05/2011
  Tổng số bài viết (21)
  Số điểm: 510
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 1 lần


  ntdieu viết:
  @ HUNG1234567 : Tôi không phải là luật sư, vì vậy tôi không thể và không muốn có ý kiến tranh luận về luật với một luật sư (cho dù chỉ là comment bài phân tích của 1 luật sư). Tôi chỉ biết rằng Thông tư 12/2003, 13/2003 và 14/2003 đều hướng dẫn với nội dung giống như vậy. Chúng ta là người lao động thì phải làm theo mà thôi.

  Nếu bạn muốn có căn cứ để đưa cho sếp bạn thì bạn cần đưa văn bản quy phạm pháp luật, đó mới là căn cứ chính thống.

  Ý kiến của 1 luật sư, dù đúng hay sai, chỉ là ý kiến cá nhân của luật sư đó, không thể là căn cứ để dựa vào nếu có tranh chấp.


  không ý mình không phải thế (mình không có ý định bảo bạn tranh luận với luật sư) mà anh ấy cũng có thể sai mà, mình chỉ muốn nhờ bạn là theo như phân tích của anh ấy thì có vẻ có lý mà. nghĩa là theo  những văn bản áp dụng mà bạn đưa ra thì người đi làm ngày lễ nghỉ bù và người đi làm ngày lễ không nghỉ bù đều đc hưởng tiền như nhau (300%lương bao gồm cả lương ngày nghỉ có lương). bạn có thể tìm ra đc lỗi để mình có thể tâm phục khẩu phục không.

  một lần nữa cảm ơn bạn nhé.
   
  Báo quản trị |  
 • #104360   21/05/2011

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14961)
  Số điểm: 99985
  Cảm ơn: 3498
  Được cảm ơn 5364 lần
  SMod

  @ KhacDuy25 : Chỉ là lỗi đánh máy nhầm 2003 => 2005, không ảnh hưởng gì đến ý nghĩa của sự việc. Hơn nữa lỗi này có từ trang gốc trên trang vn-seo (http://www.vn-seo.com/tinh-luong-ngay-le-the-nao-moi-dung/) không phải lỗi của HUNG1234567


  @ HUNG1234567 : Bạn đã nói vậy thì tôi đành giải thích thế này. Ở đây nói về cách hiểu của tôi về luật lao động, tôi không căn cứ vào từng câu chữ để giải thích luật theo kiểu mà tôi tạm gọi là "bẻ chữ làm đôi".

  Theo quan điểm của luật lao động thì có thể phân chia các ngày trong năm thành 3 loại.

  Loại 1 : Ngày đi làm có hưởng lương, đó là những ngày làm việc trong tuần
  Loại 2 : Ngày không đi làm và không hưởng lương, đó là những ngày nghỉ hàng tuần (chủ nhật)
  Loại 3 : Ngày không đi làm và vẫn được hưởng lương, đó là ngày lễ tết theo điều 73 và ngày nghỉ phép hàng năm theo điều 74.

  Bạn cũng có thể thấy rằng ngày loại 3 giống loại 1 ở chỗ được trả lương, lại giống ngày loại 2 ở chỗ không phải đi làm.

  Đối với những ngày thuộc loại 1, 1 ngày làm việc = 1 ngày lương.

  Với những ngày thuộc loại 2, nếu đi làm thì 1 ngày làm việc = 2 ngày lương.

  Theo cùng logic, có thể cho rằng ngày loại 3 nếu đi làm sẽ được trả lương giống như ngày loại 2, nghĩa là 2 ngày lương (200%). Tuy nhiên ngày loại 3 còn giống ngày loại 1 nên được thêm 100% nữa, tổng cộng là 300%. Tôi cho rằng đây chính là ý muốn của các nhà làm luật khi sửa đổi điều 61 vào năm 2002.

  Nếu hiểu luật theo hướng này bạn sẽ thấy quy định về cho nghỉ bù và trả lương sẽ rất "khớp" với nhau. Cụ thể là

  Nếu đi làm vào ngày lễ và không nghỉ bù, người lao động được trả 300% lương cho 1 ngày lễ đi làm việc, 100% lương của ngày hôm sau, tổng cộng 400% lương cho 2 ngày (ngày lễ và ngày hôm sau)

  Còn nếu được nghỉ bù vào ngày hôm sau (ngày làm việc), NLĐ được trả 100% lương của ngày lễ, 200% lương chênh lệch của nghỉ bù, nhưng không được trả lương của ngày nghỉ bù (có làm việc đâu mà nhận lương), vậy tổng cộng NLĐ nhận được 300% lương cho 1 ngày lễ làm việc và 1 ngày làm việc nhưng nghỉ bù.


   
  Báo quản trị |  
 • #104365   21/05/2011

  KhacDuy25
  KhacDuy25
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Lâm Đồng, Việt Nam
  Tham gia:14/11/2010
  Tổng số bài viết (4608)
  Số điểm: 88510
  Cảm ơn: 1530
  Được cảm ơn 1982 lần


  ntdieu viết:
  @ KhacDuy25 : Chỉ là lỗi đánh máy nhầm 2003 => 2005, không ảnh hưởng gì đến ý nghĩa của sự việc.


   Anh ơi, lỗi lớn như vậy mà không ảnh hưởng hả anh? Ví dụ anh nợ em 3 tỷ đồng, nhưng em đánh máy trong giấy nợ là 5 tỷ, và anh cũng vô ý ký giấy nợ. Lúc này hậu quả sẽ như thế nào nhỉ?

   Tuy đọc qua em cũng hiểu là đánh nhầm, nhưng em viết lên để người viết nhầm mà sửa trong những lần hệ trọng sau này.

  ntdieu viết:
  Loại 2 : Ngày không đi làm và không hưởng lương, đó là những ngày nghỉ hàng tuần (chủ nhật)

    Trong vấn đề này ta không nên khẳng định trong ngoặc là ngày chủ nhật anh à, vì nó có thể ngày nghĩ hàng tuần là một ngày khác trong tuần.

   Phần bài viết của anh trong chủ đề này khá ý nghĩa!
   Chúc anh buổi tối vui vẻ!
   Thân ái!

  "Sông có thể cạn, núi có thể mòn_Song chân lý không bao giờ thay đổi"

   
  Báo quản trị |  
 • #104363   21/05/2011

  baocongdoan
  baocongdoan
  Top 150
  Lớp 4

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (585)
  Số điểm: 5291
  Cảm ơn: 148
  Được cảm ơn 317 lần


  HUNG1234567:Luật LĐ được Quốc hội thông qua và ban hành. Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật LĐ.Thông tư của Bộ Lao động Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định.

   Tôi không tìm thấy văn bản nào hướng dẫn áp dụng đối với NLĐ làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ ,nghỉ bù và người đi làm ngày lễ không nghỉ bù đều được hưởng tiền như nhau (300%lương bao gồm cả lương ngày nghỉ có lương).

  Bạn tìm đọc Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động thương binh xã  hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp nhé.  

  Thân

   

  Cập nhật bởi baocongdoan ngày 21/05/2011 07:49:21 CH

  After the rain comes the sun!

   
  Báo quản trị |  
 • #104369   21/05/2011

  KhacDuy25
  KhacDuy25
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Lâm Đồng, Việt Nam
  Tham gia:14/11/2010
  Tổng số bài viết (4608)
  Số điểm: 88510
  Cảm ơn: 1530
  Được cảm ơn 1982 lần


  @ baocongdoan
   Tôi không tìm thấy văn bản nào hướng dẫn áp dụng đối với NLĐ làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ ,nghỉ bù và người đi làm ngày lễ không nghỉ bù đều được hưởng tiền như nhau (300%lương bao gồm cả lương ngày nghỉ có lương).

   Thông tư 12/2003/TT-BLĐTBXH đã hướng dẫn để tính lương làm thêm giờ vào ngày lễ.

   Trong đó:
   Tiền lương làm thêm giờ= Tiền lương giờ x số giờ làm thêm x 300%
   
   Chúc chị buổi tối cuối tuần vui vẻ!
   Thân ái!

  "Sông có thể cạn, núi có thể mòn_Song chân lý không bao giờ thay đổi"

   
  Báo quản trị |  
 • #104384   21/05/2011

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14961)
  Số điểm: 99985
  Cảm ơn: 3498
  Được cảm ơn 5364 lần
  SMod

  @ KhacDuy25 : Góp ý một chút với em. Em không nên tranh luận theo cách "sửa lưng" người khác vì những lỗi đánh máy, hoặc những câu chữ không ảnh hưởng đến nội dung đang bàn luận. Đây là diễn đàn chứ không phải phiên tòa, do vậy không cần khắt khe quá.
   
  Báo quản trị |  
 • #104387   21/05/2011

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14961)
  Số điểm: 99985
  Cảm ơn: 3498
  Được cảm ơn 5364 lần
  SMod

  @ HUNG1234567 : Ở bài viết của mình, LS Trịnh Văn Hiệp đã nhầm lẫn ở chỗ này

  Luật sư TRỊNH VĂN HIỆP viết:

  2. Trường hợp NLĐ làm việc ngày lễ nhưng được nghỉ bù vào ngày tiếp theo thì tiền lương NLĐ được tính như sau:

  - Theo quy định tại điều 73 BLLĐ NLĐ vẫn đương nhiên được hưởng lương ngày nghỉ bù.  Nhầm lẫn ở chỗ LS Hiệp đã không phân biệt rõ hai loại nghỉ bù ngày lễ : nghỉ bù do ngày lễ trùng với ngày nghỉ hàng tuần và nghỉ bù do bố trí đi làm vào ngày lễ.

  Điều 73 LLĐ chỉ quy định được nghỉ có hưởng lương vào ngày lễ do trùng với ngày nghỉ hàng tuần. Còn việc nghỉ bù ngày lễ có đi làm vào một ngày (làm việc) khác thì ngày đó không được trả lương.

  Vì vậy không thể nào có chuyện "#00b050;">vào ngày lễ NLĐ đi làm nhưng không được nghỉ bù cũng được tính bằng tiền lương của ngày lễ NLĐ đi làm nhưng được nghỉ bù vào ngày tiếp theo"
   
  Báo quản trị |  
 • #104421   22/05/2011

  KhacDuy25
  KhacDuy25
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Lâm Đồng, Việt Nam
  Tham gia:14/11/2010
  Tổng số bài viết (4608)
  Số điểm: 88510
  Cảm ơn: 1530
  Được cảm ơn 1982 lần


   @ anh ntdieu: Em cảm ơn anh phần "góp ý một chút với em"!
   Tuy nhiên, đó không phải là sửa lưng, mà là nêu ra vấn đề người khác nhầm/sai để khắc phục, nếu như một người không biết luật đọc vào #ffff00;">thông tư 13 năm 2005 của Bộ LĐ-TB&XH sẽ không biết nó ở đâu và quy định gì, tại sao lại căn cứ vào cái thông tư không liên quan này.

   Em đồng ý với anh ở phần LS Trịnh Văn Hiệp đã nhầm lẫn:
   Không thể nào có chuyện "#00b050;">vào ngày lễ NLĐ đi làm nhưng không được nghỉ bù cũng được tính bằng tiền lương của ngày lễ NLĐ đi làm nhưng được nghỉ bù vào ngày tiếp theo"

   Mà đi làm vào ngày lễ mà không được nghỉ bù thì sẽ được hưởng 400% lương
   Nếu đi làm vào ngày lễ và không nghỉ bù, người lao động được trả 300% lương cho 1 ngày lễ đi làm việc, 100% lương của ngày hôm sau, tổng cộng 400% lương cho 2 ngày (ngày lễ và ngày hôm sau)

   Như vậy, có lẽ đã giải đáp phần nào thắc mắc của anh HUNG1234567 rồi phải không nào?

   Chúc mọi người ngày cuối tuần sức khỏe  và vui vẻ nhé!
   Thân ái!

  "Sông có thể cạn, núi có thể mòn_Song chân lý không bao giờ thay đổi"

   
  Báo quản trị |  
 • #104481   22/05/2011

  Maiphuong5
  Maiphuong5
  Top 50
  Female
  Lớp 11

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2010
  Tổng số bài viết (1612)
  Số điểm: 17756
  Cảm ơn: 1492
  Được cảm ơn 1499 lần


  Xin chào mọi người,

      Tôi sẽ bám sát Thông tư 12/2003/TT-BLĐTBXH và xin trích dẫn lại phần của ông ntdieu như sau:

  - Mức 150%, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường;

  - Mức 200%, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần quy định tại Điều 72 của Bộ Luật Lao động;

  - Mức 300%, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương (trong mức 300% này đã bao gồm tiền lương trả cho thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương theo điều 73, 74, 75 và 78 của Bộ Luật Lao động);

  Trường hợp làm thêm giờ nếu được bố trí nghỉ bù những giờ làm thêm thì doanh nghiệp chỉ phải trả phần chênh lệch 50% tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm, nếu làm thêm giờ vào ngày bình thường; 100%, nếu làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần; 200%, nếu làm thêm giờ vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương.


      Tôi sẽ giải thích nôm na và hiểu như thế này đúng không ạ.

      Dựa trên 1 ví dụ trong Thông tư 12/2003/TT-BLĐTBXH như sau:

  Ví dụ 3. Tiền lương giờ thực trả của anh A như ví dụ 1, nếu làm thêm 1 giờ vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương thì được trả 9.000 đồng (3.000 đồng x 300% x 1 giờ). Trường hợp anh A được bố trí nghỉ bù giờ làm thêm thì doanh nghiệp chỉ phải trả phần chênh lệch so với tiền lương của công việc đang làm vào ngày bình thường, 1 giờ là 6.000 đồng (9.000 đồng - 3.000 đồng).

      Ví dụ: 1 tháng có 24 ngày công, lương 1 giờ công thực trả là 3.000 đồng. Lương 1 ngày công làm 8 tiếng thực trả là: 3.000 x 8 = 24.000 đồng.

      - Nếu NLĐ làm 8 tiếng vào ngày nghỉ lễ, không nghỉ bù: 

      Giả sử NLĐ làm đủ 24 ngày công tháng đó, thì ngoài việc hưởng lương 24 ngày công: 24 x 24.000 = 576.000 đồng, NLĐ còn hưởng thêm:

      24.000 x 300% = 72.000 đồng

      - Nếu NLĐ làm 8 tiếng vào ngày nghỉ lễ, được nghỉ bù 1 ngày sau đó: 

      Giả sử NLĐ làm đủ 24 ngày công tháng đó, thì ngoài việc hưởng lương 24 ngày công: 24 x 24.000 = 576.000 đồng, NLĐ còn hưởng thêm:

      24.000 x 200% = 48.000 đồng

      Như vậy, có thể thấy nếu làm vào lễ và được nghỉ bù thì số tiền lãnh sẽ ít hơn không được nghỉ bù.

      Vì phần mở ngoặc của Thông tư 12/2003/TT-BLĐTBXH: 

  - Mức 300%, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương (trong mức 300% này đã bao gồm tiền lương trả cho thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương theo điều 73, 74, 75 và 78 của Bộ Luật Lao động);


      là đúng nhưng dễ gây hiểu nhầm.

      Tôi hiểu như vậy có đúng không quý Ngài. Cám ơn.

  Hope For The Best, But Prepare For The Worst !

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Maiphuong5 vì bài viết hữu ích
  KhacDuy25 (22/05/2011)
 • #104491   22/05/2011

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14961)
  Số điểm: 99985
  Cảm ơn: 3498
  Được cảm ơn 5364 lần
  SMod

  @ Maiphuong5 : Tôi xin tự nhận là "quý Ngài" để trả lời. Ông đã hiểu đúng các Thông tư 12, 13, 14/2003.

   nếu làm vào lễ và được nghỉ bù thì số tiền lãnh sẽ ít hơn không được nghỉ bù là một khẳng định chính xác, nó đảm bảo sự công bằng trong lao động (làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít).

  PS. Tôi thích cái câu ở chữ ký của ông
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ntdieu vì bài viết hữu ích
  Maiphuong5 (22/05/2011)
 • #104509   22/05/2011

  HUNG1234567
  HUNG1234567

  Male
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:20/05/2011
  Tổng số bài viết (21)
  Số điểm: 510
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 1 lần


  Em cám ơn A/C E đã đóng góp ý kiến nhiệt tình cho em, thú thực là em không biết mấy về luật, đọc từng thông tư nghị định 1 thì còn có thể hiểu được chút ít chứ lấy thông tư này "đập" nghị định kia là em nản lắm, hihi. đọc mấy cái đấy là đầu em nó quay tròn chắc tại em dân kỹ thuật không có năng khiếu như các ACE. nên em mới trích dẫn nguyên văn lời của A Hiệp (đê mọi người biết).  Một lần nữa cảm ơn các ACE rất nhiều ạ.
   
  Báo quản trị |