DanLuat 2024

Phan Khắc Duy - KhacDuy25

Họ tên

Phan Khắc Duy


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 18/10

Đến từ Lâm Đồng, Việt Nam

"Sông có thể cạn, núi có thể mòn_Song chân lý không bao giờ thay đổi"

Tỉnh thành Lâm Đồng, Việt Nam
Yahoo! Messenger maunangtaynguyen
Url