DanLuat 2024

Nguyễn Quyết Quyền - QuyetQuyen945

Họ tên

Nguyễn Quyết Quyền


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 14/08

Đến từ Quảng Trị, Việt Nam

Người Quảng Trị

Tỉnh thành Quảng Trị, Việt Nam
Yahoo! Messenger quyetquyen
Skype quyetquyen
Facebook https://www.facebook.com/QuyetQuyenls
Website http://thongtintuvanphapluat.blogspot.com/
Url